416 job matcher din søgning 416 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Ikast-Brande Kommune
Kontraktansvarlig

Ikast-Brande Kommune

Nu har du muligheden for at blive en del af Ikast-Brande Kommunes Team Regnskab og Indkøb. I Indkøb varetages opgaver indenfor udbud, tilbudsindhentninger, kontraktstyring, jura, e-handel, rådgivning, support, analyse og controlling.

Stillingen spænder vidt og du vil indgå i mange forskellige relationer og arbejde med implementering, drift og controlling af kommunens indkøbsaftaler. Du vil desuden få ansvar for at yde support til decentrale indkøbere om brugen af aftaler og e-handelssystemet, samt varetage opgaver knyttet til drift af e-handelssystemet.

Derudover vil der være analyse- og rapporteringsopgaver knyttet til stillingen.

Holbæk KommuneGenopslag - Generalist til stabsbetjening på områderne Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice

Holbæk Kommune

Brænder du for at understøtte organisationen Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice (AUBO) med at styre, organisere og udvikle områderne i Holbæk?

Formår du at omsætte drømme, idéer, planer og resultatmål til noget, der virkelig gør en forskel for borgerne i Holbæk kommune samt blandt medarbejderne og ledelsen på vores områder. Så er du måske netop den udviklingskonsulent, vi søger.

Dine arbejdsopgaver og ansvarsområder bliver bl.a. at:

 • Udvikle vores organisation – fra udvikling af nye indsatser og kvaliteten i vores eksisterende indsatser, til den måde vi anvender vores IT-systemer på samt hjælpe os med at blive endnu bedre i vores dialog med vores borgere og virksomheder.
 • Understøtte organisation og i særlig grad ledergruppen med den kvalitetssikring og styring af den daglige drift i vores områder.
 • Udfærdigelse af sager til politisk betjening på vores opgaveportefølje
Vordingborg KommuneSprogkonsulent

Vordingborg Kommune, Præstø

Vi søger en super dygtig konsulent, med velfunderet faglig viden om små børns sproglige udvikling, opbygning af læsefærdigheder hos skolebørn, og som dertil har faglig viden om arbejdet med ordblindhed i skolerne.

Men opgaven vil være bredere i sit perspektiv, og du vil selv skulle være med til at definere den kloge indsats, i et samarbejde med både dagtilbuds- og skoleledere samt læsevejledere og pædagogisk læringscenter. Din opgave vil være at udvikle og beskrive indsatser i både skoler og dagtilbud, herunder indsatser som kan omsætte vores nye dysleksihandleplan fra ord til handling. Dertil skal du også kunne samle op på projektet, og formidle resultaterne af indsatsen til det politiske niveau.

Vi forventer, at du:

 • har en relevant uddannelse evt. i kombination med en efteruddannelse
 • har erfaring med at arbejde med sprog og børn
 • har erfaring med at formidle og lære fra dig
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og FiskeriFuldmægtig til arbejdet med EU's nye landbrugsreform

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, København

Vil du være med til at sikre gennemførelsen af EU’s nye landbrugsreform i Danmark og skabe rammerne for den grønne omstilling af et af Danmarks væsentligste erhverv? Trives du med komplekse problemstillinger i krydsfeltet mellem politik, jura, økonomi og landbrugsfaglig viden? Og har du blik for både detaljerne og de store politiske linjer? Så er du måske vores nye kollega!

Dine opgaver tilrettelægges afhængigt af din profil, men vil bl.a. indebære:

 • Forberedelse af ændringer til Landdistriktsprogrammet og CAP-planen, herunder udarbejde bidrag til den politiske beslutningsproces
  • Opfølgning på gennemførelsen af Landdistriktsprogrammet og CAP-planen samt afrapportering til EU-Kommissionen
  • Udarbejdelse af politiske beslutningsoplæg om EU’s fælles landbrugspolitik
Grønlands Selvstyre
Departementet for Fiskeri og Fangst, Fangst- og Jagtafdelingen søger en AC-fuldmægtig

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Departementet for Fiskeri og Fangst beskæftiger sig med forvaltningen af de levende ressourcer i Grønland inden for følgende hovedområder: Fiskeri, fangst, erhvervsstøtte, kontrol- og inspektion samt veterinær- og fødevareområdet.

Dagligdagen i afdelingen kan til tider være hektisk og består fortrinsvis af mødeaktiviteter, samarbejde med Departementer/styrelser, kommuner, kommissioner og organisationer, udarbejdelse af oplæg til politikerne, behandling af borgerhenvendelser, faglig sparring med kolleger samt egne faste arbejdsopgaver. Stillingen som AC-fuldmægtig i afdelingen omfatter bl.a.

 • Forvaltning og administration af kvoterede og ikke kvoterede arter
 • Kontakten til og fra kommuner, fisker- og fangerorganisation, forberedelse og deltagelse samt efterbehandling af møder i de bilaterale og regionale aftaler om kvoterede og ikke kvoterede arter
Grønlands Selvstyre
Sundhedsstyrelsen
Sekretariatschef

Sundhedsstyrelsen, København

Vi søger en stærk profil til en spændende og udfordrende stilling som sekretariatschef i Sundhedsstyrelsen.

Som sekretariatschef vil du få ledelsesansvar for økonomistyring og stabsfunktioner i Sundhedsstyrelsen. Du vil bl.a. få det overordnede ledelsesansvar for sekretariatsbetjening af direktion og chefgruppe, herunder også internationale opgaver, overordnet projektstyring, generelle forvaltningsmæssige forhold, juridisk rådgivning m.v.

Desuden vil du få ansvaret for styrelsens økonomi- og regnskabsfunktioner samt koordination med koncernfunktioner vedrørende HR, datasikkerhed, IT, facility management m.v.

Rambøll
Personal Assistant til Miljø og Sundhed

Rambøll, København

Kom og bring din evne for ledelsesbetjening i spil, når du supporterer ledelsesgruppen i Miljø og Sundhed med en bred palette af administrative opgaver.

Rambøll

Fra din første dag i Rambøll støtter vi din personlige og professionelle udvikling. Vi regner med, at dit udgangspunkt er, at du er:

 • nyuddannet bachelor/kandidat eller har et par års erfaring fra en lignende rolle med ledelsesbetjening
 • flydende dansk og meget gerne engelsk i skrift og tale. Det er en fordel, hvis du kan læse korrektur på dansk og engelsk
 • dygtig til Word, Excel, PowerPoint og brug af dokumenthåndteringssystemer og gerne kendskab til Maconomy
Rambøll
Energistyrelsen
Teamleder til landeprogram i Tyrkiet

Energistyrelsen, København

Energistyrelsen

Vil du være med til at styrke vores internationale samarbejde og bl.a. være teamleder på vores bilaterale energisamarbejde med Tyrkiet? Så tilbyder vi en spændende stilling i et motiveret og dynamisk team til en kandidat med interesse for energipolitik i en international kontekst.

Vi er i Energistyrelsens Center for Global Rådgivning som arbejder med at overføre danske erfaringer til vores partnere. Det er danske erfaringer inden for den grønne omstilling af energisektoren i forhold til vedvarende energi, og vi medvirker dermed til en omkostningseffektiv og energieffektiv grøn transition i partnerlandet. Vi har bl.a. fokus på fjernvarme, havvind, energiplanlægning, energieffektivitet og integration af vedvarende energi.

I Tyrkiet fokuserer samarbejdet hovedsageligt på fjernvarme og offshore vind, ligesom vi i 2022 forventer at opstarte et programspor inden for energiplanlægning.

Energistyrelsen
Kriminalforsorgen
Enhedsleder til ny juridisk enhed i Koncern Sikkerhed

Kriminalforsorgen, København

Har du mod på at udvikle og lede en nyoprettet enhed, der yder juridisk rådgivning på et højt niveau, og er med til at holde Danmark trygt? Så er stillingen som enhedsleder af vores nye juridiske enhed måske noget for dig.

Som enhedsleder for den juridiske enhed vil du som det første få til opgave at udvikle den nyoprettede enhed. Det indebærer, at du i tæt samarbejde med chefen for Koncern Sikkerhed vil få ansvaret for at rekruttere medarbejdere til enheden, og definere og konsolidere enhedens rolle. Du vil herefter få det daglige ansvar for den videre udvikling og drift i enheden.

Dit primære arbejdsområde vil være kvalitetssikring af departementsbetjening af Justitsministeriet, i forbindelse med bl.a. udarbejdelse af bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål og høringer over lovforslag og den interne direktionsbetjening.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
AC-fuldmægtig til at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Syddanmark

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Odense

Vær med til at omsætte den nationale beskæftigelsespolitik til praksis og vær med til at understøtte den syddanske beskæftigelsesindsats.

I Arbejdsmarkedskontor Syd får du mulighed for at bringe din viden om beskæftigelsespolitik i spil. Du får rig mulighed for at bruge dine samarbejdsevner, da vi arbejder og skaber resultater gennem aktørerne i beskæftigelsesindsatsen.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet omfatte at:

Beskæftigelsesministeriet
 • yde procesunderstøttelse til kommuner ifm. nationale puljeprojekter m.v.
 • samarbejde med de syddanske jobcentre om at afdække udfordringer i indsats og resultater på beskæftigelsesområdet, dvs. en task-forceindsats
 • understøtte processer i enkeltkommuner, der kan forebygge og afhjælpe konkrete udfordringer på beskæftigelsesområdet
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og FiskeriBarselsvikar med interesse for dyresundhed, kontrol og it til Fødevarestyrelsen

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Glostrup

Da en af vores dygtige medarbejdere går på barsel fra 1. december, har vi brug for en hjælpende hånd. Hvis du har en naturvidenskabelig uddannelse, og hvis du vil være med til at gøre en forskel og sikre dyresundheden gennem høj datakvalitet og sporbarhed, så se nærmere her.

Reglerne for identifikation og registrering af husdyr er primært reguleret af EU-forordninger. Helt centralt i overholdelse af kravene står databasen Centrale Husdyrbrugsregister (CHR), hvor Fødevarestyrelsen registrerer besætninger og flytninger af dyr.

Som AC-medarbejder kommer du til at arbejde med flere aspekter af identifikations- og registreringskravene, herunder udvikling af kontroller på området og udvikling af CHR. Desuden kommer du til at bidrage til bekendtgørelsesarbejde og udarbejdelse af tilhørende vejledninger, både til borgere og til intern brug.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Strategisk og udviklingsorienteret sekretariatschef

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, København

Er du handlekraftig og resultatorienteret? Kan du udvikle forretningsprocesser og samtidig sikre effektiv drift? Har du lyst til at være en del af en organisation i forandring? Så har vi en spændende stilling som chef for vores driftssekretariat.

Som chef for driftssekretariatet får du det faglige og ledelsesmæssige ansvar for en bred portefølje; økonomi, IT, informationssikkerhed, jura udbud, bibliotek og husdrift og 11 medarbejdere. Du skal sikre en solid økonomistyring og forretningsunderstøttelse af organisationen, der bidrager til, at NFA’s kerneopgave (forskningsproduktionen) varetages optimalt og effektivt. Du vil i den sammenhæng være en central sparringspartner for direktionen.

SkattestyrelsenNye kolleger søges til kapital- og investeringsområdet i Skattestyrelsen

Skattestyrelsen, København

Brænder du for forretningsudvikling og for at skabe gode processer? Kan du gennem samarbejde finde de gode løsninger? Kan du kommunikere de gode idéer, så andre forstår pointerne?

Du vil blive en del af forretningsudviklerteamet på enten værdipapir- eller renteområdet. De to teams har den koordinerende rolle for processerne på hhv. værdipapir- og renteområdet i Skattestyrelsen og arbejder i et konstant og nødvendigt samspil med vores øvrige forretningsudviklerkontorer, de interne driftsenheder, jura samt it-udviklings- og driftskontorer.

De to teams varetager et bredt spænd af opgaver, fx:

 • at bidrage til udvikling af processer, systemer, vejledninger m.m.
 • at implementere ny eller ændret lovgivning på kapitalområdet, herunder beskrive forretningsmæssige krav og deltage i test af it-løsninger
Skattestyrelsen
Beskæftigelsesministeriet
Kontorchef til Center for Arbejdsliv i Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet, København

Har du ledelseserfaring og kan du skabe resultater gennem en anerkendende ledelsesstil? Vil du gerne være med til at fremme et velfungerende arbejdsmarked? Har du politisk flair, og har du erfaring med at agere på et område med stor politisk bevågenhed?

Beskæftigelsesministeriet

Du bliver kontorchef i Center for Arbejdsliv, hvor vi arbejder med alt, hvad der rører sig på det danske arbejdsmarked. Det handler blandt andet om arbejdsmiljø, arbejdsret og arbejdsskader – men vi arbejder også med social dumping, ligestilling, barsel og meget mere. Områder som har stor betydning for danskernes liv og trivsel.

Dine vigtigste opgaver bliver, at:

 • varetage det daglige ledelses- og personaleansvar for 12 fagligt ambitiøse og dygtige medarbejdere
 • skabe rammerne for et stærkt fagligt miljø, hvor politik og viden går hånd i hånd
 • omsætte idéer og politiske visioner til konkret handling og fagligt solide beslutningsgrundlag
Grundfos A/S
Senior Public Affairs Advisor

Grundfos A/S, Bjerringbro

We are looking for a highly motivated and driven public affairs professional for our global public affairs team. Our purpose is to pioneer solutions to the worlds water and climate challenges and improve the lives of people. Our ambition is to become a trusted and relevant partner for key global decision-makers, industry and thought-leaders, contributing to a more sustainable future.

Grundfos Grundfos is a purpose-driven company and you will get an important role supporting in strengthening our impact in the water and climate challenges.

As our new Senior Public Affairs Advisor you will be responsible for driving an efficient way of working with our important agendas in close cooperation with the Head of Group Public Affairs, preparing our group management for external engagement and supporting our country presidents across our most important markets.

Grundfos A/S
Gem
NykreditErfaren Senior HR Development-konsulent

Nykredit, København

Brænder du for ledelses-, talent- og organisationsudvikling? Er du optaget af at arbejde med kultur og strategiske forandringsprojekter? Og har du erfaring i at arbejde med diversitet og inklusion?

Nykredit investerer i at udvikle medarbejdere, ledere og talenter, da vi er overbeviste om, at de er nøglen til at drive os mod en stærk, kundeorienteret og ambitiøs forretning. Jobbet tilbyder derfor rig mulighed for at arbejde strategisk, innovativt og fokuseret med ledelses- og talentudvikling.

Dine primære opgaver bliver at:

 • omsætte eksisterende trends og tendenser til værdiskabende ledelses- og talentudviklingsinitiativer der understøtter People-agendaen
 • designe, udvikle og gennemføre koncerntværgående talent- og ledelsesudviklingsprogrammer
SkattestyrelsenSkarp brugersupporter til Selskabsprocesser

Skattestyrelsen, København

Kan du supportere vores interne brugere og tilrettelægge tests af ny funktionalitet? Så er du måske vores nye kollega i Selskabspro­cesser, hvor vi i tæt samarbejde med it-organisationen og skatteadministrationen udvikler fremtidsparate løsninger og processer for Selskabsskat.

Vi søger en ny brugersupporter til vores kontor Selskabsprocesser, der skal have procesejerska­bet for selskabsbeskatning, fonds- og foreningsbeskatning.

Du bliver en del af et stærkt fagligt fællesskab med en god blanding af både yngre og ældre samt erfarne og nyansatte medarbejdere. Vores daglige arbejdsopgaver spænder fra hurtige afklaringer med kort deadline i forbindelse med forespørgsler fra forretningen over løbende systemudvikling og lovimplementering til deltagelse i langsigtede større strategiske udviklingsopgaver.

Skattestyrelsen
SkattestyrelsenStærk generalist til Selskabsprocesser

Skattestyrelsen, København

Kan du få sagsgange, processer og forretningsudvikling til at gå op i en højere enhed? Vil du være med til at sikre en smidig og effektiv betaling af selskabsskat?

Vi søger en stærk generalist til vores kontor Selskabsprocesser, der kommer til at have procesejerska­bet for selskabsbeskatning, fonds- og foreningsbeskatning.

Du bliver en del af et stærkt fagligt fællesskab med en god blanding af både yngre og ældre samt erfarne og nyansatte medarbejdere. Fælles for alle er bevidstheden om, at vi hver dag gør en forskel ved at sikre korrekt indberetning og afregning af Selskabsskat, så danskerne kan have tillid til skattesystemet. Vores daglige arbejdsopgaver spænder fra hurtige afklaringer med kort deadline i forbindelse med lovhøringer over løbende systemudvikling og lovimplementering til langsigtede større strategiske udviklingsopgaver.

Skattestyrelsen
SkattestyrelsenSekretariatsmedarbejder i Små og mellemstore selskaber, Styring og kvalitet - Horsens

Skattestyrelsen

Motiveres du af en arbejdsdag fyldt med koordinerende opgaver, ansvar og gode kolleger? Vi er netop nu på udkig efter en dygtig kollega, der søger faglige udfordringer kombineret med en fleksibel hverdag i Skattestyrelsen.

Som sekretariatsmedarbejder bliver du en central tovholder og koordinator. Din opgave bliver at bidrage til, at tværgående, juridiske og strategiske opgaver bliver besvaret rettidigt og i høj kvalitet. Du får ansvaret for løsning af egne opgaver og vil samtidig indgå i fællesskabet, hvor vi hjælper hinanden, griber nye opgaver og træder til, hvor der er behov, herunder:

 • Indhenter og sammenskriver bidrag fra enhederne i afdelingen til brug for løsningen af mange forskelligartede ad hoc-opgaver, fx. indsigelsessager og sager om aktindsigt
 • Udarbejder notater, svarbidrag, PowerPoint-præsentationer mv., der matcher de opgaver, som vores underdirektør stiller
Skattestyrelsen
Alka Forsikring

CEO for Alka Mobil & Alka Fordele

Alka Forsikring, Ballerup

Er du klar til noget nyt og spændende?

I stillingen som CEO skal du drive innovation, udvikle nye og eksisterende partnerskaber og derfor være dygtig til at samarbejde med mange forskellige kolleger og partnere og sikre, at alle bidrager til succesen.

Vores ambitioner er høje, og vi har store forventninger til både dig og Alka Fordele. For den rette person, der har evnerne og kan tage ansvar, er dette en unik karrieremulighed, hvor du får mandat, ejerskab og mulighed for at sætte dit tydelige aftryk.

Alka Forsikring