1.211 job matcher din søgning 1.211 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Egedal Kommune
Vi har vokseværk og søger pædagoger… måske det er noget for dig!

Egedal Kommune, Ølstykke

Børnehuset Marienlyst er det seneste år blevet udvidet med flere børn og vi søger derfor flere pædagoger til huset, primært til vuggestueafdelingerne.

Timeantallet er på ca. 35 timer ugentligt. Opstartsdato er til dialog.

Vi arbejder ud fra overordnede indsatsområder for et sammenhængende og udviklende børneliv. Ud fra en didaktisk tilgang skaber vi rammer for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse med henblik på, at børn udvikler livsduelighed. Vi arbejder ud fra ICDP – en relations- og ressourceorienteret pædagogik med fokus på at skabe positive relationer til børnene og understøtte de styrker, de hver især rummer. Du vil også blive tilbudt en uddannelse i ICDP.

Egedal Kommune
Viborg KommuneBørnehusleder – Genopslag

Viborg Kommune

Er du en tydelig, tillidsskabende og strategisk stærk leder. Og brænder du for udvikling af dagtilbudsområdet? Så er du måske den nye leder af Naturbørnehuset Egeskoven.

Du får ansvaret for den daglige personaleledelse, medarbejdernes udvikling og trivsel samt børnehusets administrative drift og budget.

Andre vigtige opgaver er bl.a.

 • at stå i spidsen for udvikling af samarbejdet på tværs af børnehusets grupper
 • at sikre inklusion af børn fra specialgruppen ”Sommerfuglene” i almengrupperne
 • at varetage det overordnede ansvar for forældresamarbejdet

Vi arbejder med aldersopdelte grupper: Skovmus (3-årige), Skovegern (4-årige) og Storbørnsgruppen (5-6-årige børn). Og så har vi Sommerfuglene - vores specialgruppe for børn, der har brug for ekstra voksenstøtte.

LYNGBY MENIGHEDSBØRNEHAVEPædagog søges 32-37 timer om ugen

LYNGBY MENIGHEDSBØRNEHAVE, Kgs. Lyngby

Vi søger en uddannet pædagog til Lyngby Menigheds Børnehave fra 1.december 2021 – gerne før. Lyngby Menigheds Børnehave er en del af Børneringen, som er en paraplyorganisation for knap 100 selvejende og private institutioner for børn og unge. Institutionerne er beliggende i hovedstadsområdet.

Stillingen er på 32-37 timer pr. uge – (hvad der passer den rigtige).

Vi har fokus på

 • at udvise omsorg og respekt for børn, forældre og hinanden
 • udvikling af pædagogisk faglighed i det professionelle rum
 • arbejdet med implementering af den styrkede læreplans temaer
Sos Familieteam ApS
Vi søger pædagogisk personale til vores nyoprettet botilbud LØFT

Sos Familieteam ApS, Humlebæk

Er du god til at håndtere en uforudsigelig hverdag med mange forskellige arbejdsopgaver, og brænder du for at arbejde med borgere, der er udfordret i forhold til deres individuelle livsvilkår. Er du samtidig uddannet pædagog eller har en social- eller sundhedsfaglig baggrund, så er der et match!

Løft er et nyoprettet socialpædagogisk botilbud med 6 pladser, beliggende centralt i Humlebæk. Målgruppen er psykisk sårbare unge mennesker i alderen 18 – 30 år. Vores vision er at være et botilbud der inkluderer vores beboere, og der via en faglig kompetent og professionel tilgang sikrer fremdrift i de unges evne til at udvikle sig positivt, til at træde ind i voksenlivet, samt til at klare sig selv med ingen eller kun let støtte fremover.

Vores kerneopgave er at udvikle og selvstændiggøre de unge i forhold til eget liv, med fokus på botræning, netværk, samt job/uddannelse.

Specialskolen BramsnæsvigPædagog til vores døgntilbud med børn og unge i alderen fra 6-18 år

Specialskolen Bramsnæsvig, Kirke Hyllinge

Drømmer du om et alsidigt og spændende job, hvor faglighed har høj prioritet, og hvor neuro-pædagogik er vores fælles forståelsesramme? Motiveres du af at skabe trivsel og udvikling for børn med særlige behov? – Så er du måske vores nye kollega.

Vi søger en ny kollega, der kan identificere sig med vores værdigrundlag, som bygger på tillid, anerkendelse og udvikling, og vi forventer, at du:

 • er fagligt reflekterende og god til skriftlig dokumentation
 • har interesse for neuro-pædagogik
 • er medvirkende til at skabe et godt og positivt arbejdsmiljø
 • kan arbejde konfliktnedtrappende og med low arousal pædagogik
 • kan indgå i teamsamarbejde

Stillingen er på 37 timer med vagter i tidsrummet mellem kl. 13.00 til 09.00 i hverdagene og døgnvagter i weekender.

Hillerød KommuneMedhjælper til Æblehaven, 20 timer pr. uge

Hillerød Kommune

Æblehaven i Hillerød Kommune søger en frisk, engageret og positiv medhjælper 20 timer pr. uge

Stillingen er p.t. mest i en vuggestuegruppe på Baunevej 12. Vi ønsker en medhjælper som er glad for vuggestuebørn, og som er omsorgsfuld og nærværende.

Dagtilbud Børn i Hillerød Kommune er kendetegnet ved ambitiøs pædagogisk faglig udvikling. Vi arbejder science didaktisk og har fokus på børnenes trivsel, relationer, fordybelse, nysgerrighed, leg samt læringsmiljøer hele dagen. Vi arbejder ud fra, at alle børn skal have en ven i fællesskabet og støtter op om, at børn udvikler sig og lærer i fællesskaber.

Dagrofa aps
Business Analyst

Dagrofa aps, Ringsted

Vil du også være med til at transformere Dagrofa til et digitalt powerhouse?

Rejsen er allerede i fuld gang med cloud-baseret infrastruktur, løst-koblet arkitektur med stor satsning på alt digitalt, men vi har behov for endnu flere dygtige kolleger!

Med reference til IT-udviklingschefen, vil du indgå i et ambitiøst IT-udviklingsteam på 25 ildsjæle, som har behov for nye dygtige kollegaer for at kunne møde de tårnhøje digitale ambitioner.

Du bliver del af et stærkt BA-team som ejer kortlægningen af nye digitale projekter på tværs af Dagrofa. Din ypperste opgave er at sikre vi forstår hvad forretningen gerne vil have, og du formår samtidig at udfordre så vi sammen sikrer de bedste løsninger. Hvis du er suveræn til at indgå dialog med forretningen, IT-løsningsarkitekter og alt derimellem er denne rolle perfekt for dig.

Dagrofa aps
Ballerup KommunePædagog og omsorgsmedhjælper til Aflastningstilbuddet Torvevej

Ballerup Kommune

Vi søger dig, der vil være med til at skabe DK’s bedste aflastningstilbud til unge/voksne med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Har du erfaring eller interesse, så kan det være lige dig, vi søger.

Torvevej er et aflastningstilbud for hjemmeboede borgere i aldersgruppen fra 16 år og opefter. Borgerne kommer på ophold af kortere varighed, og der er ny borger sammensætning hver dag. Målgruppen omfatter borgere med multiple handicap, samt borgere der har gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

Vi arbejder ud fra et helhedsorienteret menneskesyn i et velfungerende tværfagligt samarbejde ud fra en neuropædagogisk referenceramme. Fælles og individuelle aktiviteter er en prioriteret opgave og omdrejningspunktet for borgernes ophold.

Favrskov KommunePædagog til Voldum Børnehus

Favrskov Kommune

Voldum Børnehus søger en ny pædagog og kollega til vores skønne vuggestue

Voldum Børnehus er en integreret institution med ca. 60 børn, fordelt på en vuggestue med ca. 12-15 børn og to børnehavestuer med i alt ca. 45 børn. Vi er et mindre dagtilbud i en lille landsby, hvor vi har et godt samarbejde med både dagpleje, skole og lokalmiljø.

Du vil blive ansat som en del af et samlet hus, men da vi oplever en stigning i antallet af børn i vuggestuen, søger vi en pædagog mere til vores team pr. 1. december 2021 på 33 timer ugentligt. I vuggestuen bliver du en del af et team, der foruden dig består af to pædagoger og to pædagogmedhjælpere.

Frederikssund Kommune
Pædagog til Børnehuset Ørnesten, 34 timer

Frederikssund Kommune

Vil du være en del af et inspirerende og udviklende børnehus, der arbejder struktureret omkring pædagogikken og vægter faglighed, nærvær og relationer højt, så er du lige den pædagog vi mangler.

Børnehuset Ørnesten er et velfungerende børnehus med plads til ca. 70 børn fordelt på to vuggestuegrupper og to børnegrupper.

I Ørnesten har vi fokus på kerneopgaven og samarbejdet, vi arbejder med små læringsmiljøer for at tilgodese børnenes behov for nærværende voksne og vi vægter udeliv, sprog og motorik i børnehøjde meget højt.

Helsingør Lilleskole
Vi søger en ny kollega til skolens fritidsordning ”Opsamleren” og indskolingen

Helsingør Lilleskole

Her er et godt sted!

Vi kan tilbyde:

 • 88 skønne børn fra 6-10 år, 4 klasser i alt
 • Et godt fællesskab blandt alle ansatte på skolen, hvor vi interesserer os for hinanden
 • Stor medindflydelse på arbejdets indhold samt tid til planlægning og samarbejde
 • Pædagogiske dage og en variabel arbejdstid mellem kl. 7.30 og 17 i fast skema
 • Et godt samarbejde med en engageret forældregruppe
CESA, Center for Socialt ArbejdeSocialkoordinator søges til det specialiserede børne- og ungeområde

CESA, Center for Socialt Arbejde, Ringe

I CESA søger vi en ny kollega til koordination af vores samværsopgaver og dagbehandlingstilbud.

Vores nye kollega skal sikre, at koordineringen af vores opgaver sker på et højt fagligt niveau og i en god dialog med de kommuner, som vi samarbejder med. Samtidig skal du som koordinator være i tæt dialog med vores eksterne medarbejdere, der udfører opgaver med samvær, § 54 støttepersoner, familiearbejde, praktisk pædagogisk støtte og observationsopgaver, som du vejleder og superviserer i forhold til de opgaver, de løser. Du skal samtidig sikre kvalitet i opgaverne og være med til fortsat at udvikle vores metoder.

Som socialkoordinator vil du både have koordineringsopgaver og selv være udfører af socialt og pædagogisk arbejde. F.eks. samvær og arbejde med familier.

Favrskov KommuneBrobygningspædagog til Børnehuset Vesterskovvej / Østervangskolens SFO i Hadsten

Favrskov Kommune

Pædagog til stillingen som brobygningspædagog søges til Børnehuset Vesterskovvej i Hadsten.

Dagtilbud Hadsten By – Børnehuset Vesterskovvej og SFO'en på Østervangsskolen søger snarest en pædagog 37 timer/uge.

I Favrskov Kommune har vi et udvidet samarbejde mellem dagtilbud og skole om overgangen fra børnehave til skole. Brobygningspædagogens funktion er at støtte børnene i en god overgang mellem børnehaven og skolen. Vores storebørnsgruppe – ”MAXI-gruppen” – overgår til førskolen i SFO'en fra 1. marts til 1. august hvert år. Herefter kommer pædagogen tilbage til børnehaven og arbejder med den næste MAXI-gruppe.

Dragør KommunePædagoger på 32-35 timer om ugen til Børnehuset Køjevænget

Dragør Kommune

Vil du være med til at skabe den bedste hverdag for de mindste børn i Dragør! Så kom og bliv en del af et spændende børneliv i skønne omgivelser, med stort fokus på udeliv & højt til loftet.

Børnehuset Køjevænget er et integreret børnehus med 4 vuggestuegrupper og 5 børnehavegrupper. Vi er 36 ihærdige og kreative medarbejdere, blandet godt i alder, køn og erfaring med synlig ledelse, leder & souschef. Stillingerne er ledige i henholdsvis en vuggestuegruppe og en 3-5 års gruppe.

Vi forsøger hver dag på, at skabe det bedste børneliv, med udgangspunkt i ICDP, som fælles metode og midlet til dette er et godt arbejdsmiljø, arbejdsglæde, engagement, nærvær, kommunikation og høj faglighed & en meget understøttende og engageret forældregruppe. Som ny medarbejder i huset, vil du få tilbudt en uddannelse i ICDP.

HelhedenForstander

Helheden, St. Darum

Ønsker du at gøre en forskel for Helhedens beboere, elever og deres pårørende?

Har du lyst og energi til at sætte udviklingsprocesser i gang og følge dem til dørs?

Drømmer du om at være del af et fællesskab, der sætter etik, relationer og faglighed i højsædet med henblik på at skabe rammer og aktiviteter, der fremmer beboeres og elevers mulighed for udvikling og livskvalitet?

Vil du være med til at sikre, at Helheden forbliver et godt sted at bo, leve og arbejde?

Så er det dig, vi søger som forstander.

Halsnæs KommuneVi søger en erfaren pædagogisk assistent/medhjælper til vores børnehaveteam

Halsnæs Kommune, Ølsted

Er det dig? Så skal du søge nu!

I Børnehuset Ølsted søger vi en ny kollega til vores børnehaveteam, som vil være med til at give byens børn en sjov, spændende og lærerig tid i børnehaven. Vi elsker at tage på ture, både på ladcykel og på gåben. Vi er kreative både inde og ude med alt fra bål, til at bygge i træ, plante og male.

Vi kan tilbyde

 • En engageret personalegruppe, der brænder for deres arbejde.
 • En åben kultur, hvor vi tør udvikle os sammen.
 • En institution, hvor alle har en ligeværdig betydning for den samlede opgaveløsning.
 • Samarbejde på tværs i huset med fælles ansvar for alle børn.
Halsnæs KommunePædagog som brænder for børnefællesskaber, udeliv og udvikling

Halsnæs Kommune, Ølsted

Vi er en lille personalegruppe, som brænder for pædagogik, børnene, tæt forældresamarbejde, masser af nærhed og børnehuset. Vi griner sammen, arbejder sammen, løser dilemmaer sammen og udvikler os sammen.

Kunne du tænke dig at være en del af dette og meget mere, så skal du søge vores ledige pædagogstilling i børnehaven i afd. Ølstedvej. Stillingen er tiltænkt 30-37 timer.

Vi kan tilbyde

 • En engageret personalegruppe.
 • En kultur, hvor vi udvikler os sammen.
 • En institution, hvor alle har en ligeværdig betydning for den samlede opgaveløsning.
Halsnæs KommuneTilkaldevikarer til Børnehuset Skovfogedlodden

Halsnæs Kommune, Frederiksværk

Børnehuset Skovfogedlodden søger tilkaldevikarer med start snarest muligt.

Du kommer til at arbejde i vores børnehus i tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere, hvor den primære opgave er at sikre en god, tryg og udviklende hverdag for børnene. Desuden skal du indgå i et bredt samarbejde i hele børnehuset. Vi er et lille hus med dejlige børn, men der kan godt være travlt. Du skal derfor kunne arbejde i et højt tempo, uden at miste dit smil og dit gode humør.

Vi forventer, at du

 • Er åben og imødekommende over for børn, forældre og kollegaer.
 • Er nysgerrig på at lære.
 • Har kendskab til børns generelle udvikling eller har en nysgerrighed omkring det.
Halsnæs KommunePuljepædagog til Børnehuset Skovfogedlodden

Halsnæs Kommune, Frederiksværk

Børnehuset Skovfogedlodden søger en (pulje)pædagog på 30-37 timer/uge i en tidsbegrænset ansættelse.

Du kommer til at arbejde i vores børnehus uden fast stuetilknytning i tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere, hvor den primære opgave er at sikre en god, tryg og udviklende hverdag for børnene. Desuden skal du indgå i et bredt samarbejde i hele børnehuset, da vi er et hus, ”der løfter i flok”, og du vil derfor kunne blive bedt om at bestride opgaver i børnehaven og vuggestuen.

Vi forventer, at du

 • Er åben og imødekommende over for børn, forældre og kollegaer.
 • Kan strukturere og skabe en forudsigelig, tydelig og tryg hverdag for børnene i samarbejde med dine kollegaer.

Vi er et lille hus med dejlige børn, men der kan godt være travlt. Du skal derfor kunne arbejde i et højt tempo, uden at miste dit smil og dit gode humør.

Dagtilbuddet Lærkevej S/iCenter for Selvejende Dagtilbud Lavuk Stjernen søger erfaren pædagog til solister og teamarbejde i gruppe

Dagtilbuddet Lærkevej S/i, København

Dagtilbuddet Lærkevej 1. sal er en selvstændig enhed, der hører under Center for Selvejende Dagtilbud Lavuk Stjernen og er placeret i København NV. Vi er 7 faste medarbejdere, som skaber rammerne i hverdagen for 11 unge voksne i alderen 23-28 år med forskellige udfordringer, herunder ASF. 5 af brugerne er solister, og de øvrige 6 er i en gruppe. Vi er et relativt nyt tilbud, der har eksisteret siden sommeren 2017.

Vi forestiller os, at du har en pædagogisk uddannelse og minimum 3 års erfaring med en lignende målgruppe eller arbejdsramme. Vi lægger også vægt på, om du har en neuropædagogisk efteruddannelse eller anden relevant specialviden.