95 job matcher din søgning 95 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 95 resultater.
Region SjællandPsykolog til National Specialrådgivning, Synscenter Refsnæs, Kalundborg

Region Sjælland

Synscenter Refsnæs søger erfaren børne- og ungepsykolog til landsdækkende specialistfunktion.

Stillingen er organisatorisk placeret i Specialrådgivningen på Synscenter Refsnæs. Med dig vil psykologteamet bestå af 4 psykologer, der medvirker til visitation, udredning og specialrådgivning i et veludviklet samarbejde med synskonsulenter, ergoterapeuter, specialpædagoger, lærere og videnskonsulenter. Der arbejdes ud fra en bio-psyko-social forståelsesramme, og blandt andet inddrages elementer fra det systemisk-narrative. Vi arbejder tværprofessionelt i et tæt samarbejde med de familier og fagpersoner, som vi rådgiver.

Region Sjælland

Opgaven

 • Observation og evt. testning i forbindelse med udredning, fulgt op med specialrådgivning og vejledende anbefalinger, samt rapportskrivning
 • Afklarende samtaler og specialrådgivning til forældre og fagfolk
 • Kollegial supervision/sparring
Ida InstituteDigital learning and innovation facilitator

Ida Institute, Nærum

Are you highly experienced in digital education and training? Can you develop and lead innovation processes with a range of stakeholders and deliver tangible outcomes?

Through innovation workshops and seminars, we work with our members and partners to develop new concepts and insights about person-centered hearing care. These are translated into practical tools and resources that we share freely on our website, along with a growing bank of e-learning courses.

As our new digital learning and innovation facilitator, you will:

 • Work with internal and external experts and content providers to develop e-learning courses for the Ida Learning Hall and build these using Articulate 360
 • Strengthen relationships with our partners, including coordinating activities and inspiring collaboration
Slagelse KommuneGenopslag, Teamledere til Rusmiddelcenter Slagelse

Slagelse Kommune

Er du én af de to nye teamledere, vi søger?

Stilling 1
Stofbehandlingen og Ungebehandlingen ”Perron 3”, der samlet består af 12 medarbejdere og ca. 175 borgere i alderen 13-99 år.

Stilling 2
Substitutionsbehandlingen ”Parkvej” og de udekørende teams Bilen og Bussen, der består af 10 medarbejdere og ca. 200 borgere.

For begge stillinger søger vi en leder, som brænder for og har erfaring med ledelse og gerne fagområdet, og som kan lede og sparre naturligt og ubesværet ud fra at være helt tæt på behandlingsarbejdet og en delvis meningsfuld del af driften. Som teamleder vil du også indgå i centerets ledelsesteam og bidrage til centerets videre samlede udvikling.

Arbejdstilsynet
Tilsynsførende til psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet, Kolding

Vil du være med til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø på danske virksomheder? Og har du kompetencer inden for det psykiske område og lyst til at arbejde med arbejdsmiljø og organisationspsykologi? Med baggrund i finansloven 2021, hvor der er afsat midler til en indsats vedrørende. seksuel chikane og psykisk arbejdsmiljø, opslår vi 2 stillinger som tilsynsførende i Tilsynscenter Syd i Kolding.

Beskæftigelsesministeriet

Som tilsynsførende fører du tilsyn med arbejdsmiljøet på private og offentlige virksomheder. Du får mulighed for at arbejde med de højst prioriterede arbejdsmiljøområder, og du får en bred viden og indsigt i arbejdsmiljøet i alle typer virksomheder.

Du kommer til at føre tilsyn indenfor en afgrænset gruppe af brancher, og efter grundig oplæring forventer vi, at du kan vurdere og reagere overfor de væsentligste arbejdsmiljøproblemer, herunder psykisk arbejdsmiljø samt krænkende handlinger.

Odense KommuneAutoriserede psykologer til Børnehus Syd i Esbjerg

Odense Kommune

Vil du være med på holdet og bidrage til at højne indsatsen over for børn og unge, som har været udsat for eller, hvor der er mistanke om, at de har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, så har du muligheden her.

Du er stærk i din psykologfaglighed og kan bidrage med denne ind i udrednings- og muligvis behandlingsopgaver, tæt tværfagligt teamsamarbejde, såvel som være med til at udvikle den høje faglighed og specialviden indenfor overgrebsområdet.

Som psykolog i Børnehuset er dine opgaver primært:

 • via samtaler, psykologisk screening og legeobservation at undersøge barnets oplevelser, samt udrede og vurdere barnets belastningsgrad og støtte-/behandlingsbehov relateret til overgrebet/overgrebene. Endvidere at udarbejde afsluttende notater til kommunernes myndighedsrådgivere. Dette som led i kommunens børnefaglige § 50 undersøgelse
Fredensborg Kommune
Er du vores nye psykolog til Møllevejens dagbehandlingsskole?

Fredensborg Kommune, Nivå

Fredensborg Kommune søger psykolog fuldtid til Møllevejens Dagbehandlingsskole, spor A.

I denne stilling får du mulighed for at understøtte de børn, der af forskellige grunde har slået sig mest i det almene skolesystem. Du vil både dække PPR-funktionen samt behandlingsforløb for børnene og forældrene på Møllevejens Skole. Derudover vil du deltage i teammøder, behandlingskonferencer og varetage supervisionsforløb med skolens personale.

Vi søger dig der:

 • Er autoriseret cand.psych eller cand.pæd.psych.
 • Trives i tværprofessionelle samarbejdsflader med lærere, pædagoger og rådgivere
 • Har erfaring med behandlingsarbejde, under Serviceloven (§ 11.3 og § 52.3) med børn, unge og familier
PFASundhedsrådgiver til Psykologisk Kompetencecenter

PFA, København

Er du sundhedsfagligt uddannet med psykiatrisk erfaring? Vil du have stort ansvar og gøre en forskel for mange kunder hver eneste dag?

I psykologisk Kompetencecenter håndterer vi de kundehenvendelser, der omhandler behov for psykiater eller psykologbehandling. Kunderne kontakter os primært via telefon, men et stigende antal kommunikerer med os digitalt. Vi er stolte af, at vi er den afdeling i PFA, der har de mest tilfredse kunder – og som sundhedsfaglig rådgiver er du i kontakt med et stort antal af dem hver dag.

Dine nøgleopgaver er at:

 • rådgive kunderne om den bedste behandling
 • visitere kunden videre til enten privat eller offentlige regi
 • foretage selvstændige vurderinger og afgørelser – ofte mens du har kunden i telefonen
Jobindex Kurser
Kontor- og økonomikurser

Jobindex Kurser

Økonomifunktionen er essentiel i enhver virksomhed – lille som stor. Derfor er der stor efterspørgsel på medarbejdere med regnskabsmæssig uddannelse – og forståelse. Vi har flere gode kurser, der helt sikkert kan bringe dig videre til dit næste job i en økonomifunktion.

Vidste du, at ca. 750 virksomheder i Danmark, alle med flere end 1.000 medarbejder, bruger SAP som administrativt system – og at du kan blive en af disse medarbejdere? Har du en finansiel baggrund, er en certificering inden for SAP Financial Accounting et fantastisk punkt at føje til dit CV. Har du brug for at kunne følge med i virksomhedens finansielle situation, er kurset Erhvervsøkonomi måske noget for dig. Mange små og mellemstore virksomheder søger medarbejdere med bogføringserfaring og gerne med kendskab til et evt. system. Kig i kursuslisten og find det kursus, der passer bedst til dig.

Jobindex Kurser
Ballerup KommuneTo pædagogiske vejledere med alsidige kompetencer til PPR

Ballerup Kommune

I Pædagogisk Psykologisk Rådgivning arbejder vi målrettet og ambitiøst med at udvikle alsidige læringsmiljøer i kommunens skoler, institutioner og specialtilbud og ser fælleskabet som vejen mod større trivsel og udvikling for alle børn. Har du lyst til at arbejde med rådgivning og vejledning af børn og unge, deres forældre samt sparring til de voksne i deres nære miljøer? Så er dette job lige noget for dig.

DINE OPGAVER

 • Rådgivning af skoler og institutioner og tværfagligt samarbejde omkring udvikling af læringsmiljøerne, hvor børn og unges læring, trivsel, udvikling og deltagelsesmuligheder i fællesskabet er omdrejningspunktet
 • Rådgivning og vejledning af børn, unge og deres familier
 • Konsultation og udviklingsarbejde med afsæt i kommunens Børne- og Ungestrategi – ’Fællesskab for alle – alle i fællesskab’, samt Ballerup Analyse af Læringsmiljøer (BAL)
Ringgården
Rusmiddelbehandler til Ringgården

Ringgården, Middelfart

En af vores gruppeledere har efter mere end 10 år opsøgt nye udfordringer, og derfor søger vi en ny medarbejder til fast ansættelse 37 timer per uge.

Ringgården har lang tradition for døgnbehandling af mennesker med alkoholafhængighed og siden 2020 også med kokainafhængighed, og behandlingsmodellen er veldefineret med en kognitiv-adfærdsterapeutisk og personlighedsguidet tilgang som vores primære referenceramme.

Vi ønsker en medarbejder med

 • Grunduddannelse af socialfaglig, sundhedsfaglig, psykologisk eller lignende relevant art
 • Erfaring med og i særdeleshed lyst til behandling af mennesker med afhængighed af alkohol eller andre rusmidler – fortrinsvis i gruppe sammen med en gruppeleder-kollega
 • Evne og vilje til både at indgå i de daglige funktioner på lige fod og i samarbejde med det øvrige personale og til at deltage i vagtordningen (én aftenvagt hver 3. uge og weekendvagt (én dag) hver 6. uge).
Arbejdstilsynet
Tilsynsførende med blik for det gode arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet, København

Vil du være med til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø på danske virksomheder i København og på Sjælland, og har du kompetencer inden for det ergonomiske-, sundhedsfaglige eller det arbejds- og organisationspsykologiske område? Så har vi ledige stillinger som tilsynsførende til Tilsynscenter Øst.

Beskæftigelsesministeriet

Som tilsynsførende fører du tilsyn med det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø på private og offentlige virksomheder. Du får mulighed for at arbejde med de højst prioriterede arbejdsmiljøområder, og du får en bred viden og indsigt i arbejdsmiljøet på alle typer virksomheder.

Du kommer til at føre tilsyn inden for en afgrænset gruppe af brancher og opgaverne som tilsynsførende omfatter hele tilsynsforløbet på virksomheden fra forberedelse og udførelse til efterbehandling.

Fredensborg Kommune
Er du vores nye psykolog med PPR - og behandlingserfaring?

Fredensborg Kommune, Nivå

Fredensborg Kommune søger 2 psykologer fuldtid til ”Vejledning og Behandling”. Vejledning og Behandling hører under det samlede tilbud Møllevejen, som varetager både kommunens PPR-funktioner og behandlingsindsatser efter Serviceloven.

I denne stilling får du mulighed for at understøtte familier og professionelle i, at alle børn skal trives og udvikles i skolerne. Du vil også varetage terapeutiske og rådgivende forløb under Serviceloven samt afholde gruppeforløb for både børn og voksne, som er med til at skabe agens og mestring i livet på trods af diagnoser.

Kommune KujalleqLeder til Familiecenter

Kommune Kujalleq, Qaqortoq

Familiecenteret i Kommune Kujalleq søger en leder med tiltrædelse pr. 01. maj 2021 eller efter nærmere aftale. Stillingen har base i Qaqortoq.

Arbejdsopgaver:

 • Nærværende stilling omfatter ledelse samt uddelegering af opgaver i samtlige familiehuse, hvor der stræbes efter ensartet behandlingsmetode i hver by. Dette kan være en udfordring, da uddannelse samt ressourcer kan være meget forskellig i byerne. Lederens faglige sparring og samarbejde med afdelingslederne fra yderdistrikter er derfor enormt vigtigt.
 • Det påhviler også lederen, at medarbejdernes vigtigste arbejdsopgaver, såsom visitationsmøder, statusmøder osv., kører som de skal.
 • En gang årligt fremlægges en statistik over familiecenterets aktivitet til den kommunale ledelse og socialudvalget, som er folkevalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer. Det er lederens opgave at udarbejde og fremlægge denne statistik.
Skive KommunePsykolog til Børne-, unge- og familiecenter Skive

Skive Kommune

Søger du udfordringer, hvor dine kompetencer som psykolog kan komme i spil i et dynamisk og udviklende miljø, hvor fagligheden er i fokus i opgaveløsningen, så er du den rette til at søge dette job.

Det er vores formål at tilbyde rådgivning, undersøgelse og behandling til børn, unge og deres familier i Skive Kommune indenfor Servicelovens rammer. Vores vision er at tilbyde et højt kvalificeret tværfagligt tilbud specifikt målrettet familien/den enkelte.

Arbejdsopgaver

 • Forældrekompetenceundersøgelser i samarbejde med en kollega
 • Psykologisk undersøgelse af børn og voksne
 • Rådgivning og behandling af børn og unge op til 18 år og deres familier
 • Individuelle terapeutiske forløb, familieterapi/-samtaler, forældrerådgivning, gruppeterapi/-forløb og supervisionsopgaver
AS3 Work&CareAUTORISERET PSYKOLOG - Vejle

AS3 Work&Care

I AS3 Work&Care har vi travlt, og lige nu søger vi en autoriseret psykolog til vores center i Vejle, som har lyst til at blive en del af et større tværfagligt team, hvor vi har fokus på at hjælpe mennesker med psykiske og/eller fysiske problemstillinger til bedre trivsel og mestring.

I AS3 Work&Care har vi mere end 40 fastansatte og 180 freelance psykologer samt bl.a. fysioterapeuter, læger, jobcoaches som alle har fokus på at få kompetencerne til at spille bedst muligt sammen. Dine kerneopgaver vil være behandling af en bred vifte af psykologiske problemstillinger, der kan være relateret til livsomstændigheder og/eller arbejdsmæssige omstændigheder. Dertil vil du have andre opgaver såsom sparring på tværs af faggrupper, psykologiske vurderinger, udarbejdelse af statusattester m.v. Det primære mål, er at det enkelte mennesker opnår øget trivsel og raskmelding gennem samtaleterapi.

BrinchPartners

Brinch & Partners søger for OASIS i København

Centerleder

Leder med fokus på drift, effektivitet og fortsat faglig udvikling.

Med reference til bestyrelsen for OASIS får du ansvaret for den samlede drift og udvikling af centret. Du står i spidsen for et højt specialiseret behandlingsteam bestående af psykologer, socialrådgivere, psykomotoriske terapeuter, fysioterapeuter, administrative medarbejdere samt freelancetolke og lægekonsulenter.

Du får muligheden for at bestride et bredt sammensat job og samtidig stå i spidsen for et arbejde, der gør en stor forskel for en udsat gruppe mennesker. Dine arbejdsopgaver tager alle udgangspunkt i ønsket om at skabe de bedst mulige behandlingstilbud til målgruppen.

Du bliver ansigtet udadtil og repræsenterer centret ift. bl.a. regionen, kommuner, andre lignende centre og sundhedssektoren generelt.

Brinch & Partners
Dansk Stalking CenterLeder til rådgivnings- og behandlingscenter i København

Dansk Stalking Center, København

Er du en erfaren psykolog, der er klar til at stå i spidsen for en gruppe engagerede medarbejdere og brænder du for at gøre en forskel for personer berørt af stalking? Så er stillingen måske noget for dig?

Som leder af interventionscentret vil det være din opgave at sikre et højt fagligt niveau og den bedst mulige hjælp til centrets brugere. Du vil have ansvar for at sikre den faglige udvikling og kvalificering af den tværfaglige indsats, som består af psykologforløb, psykosociale støtteforløb og -rådgivning, samt juridisk hjælp og rådgivning.

Vi tilbyder et spændende job i et tværfagligt team med høj faglighed.

Rødovre KommuneUngepsykolog til PPR i Rødovre - barselsvikariat 30 t/u

Rødovre Kommune

Opgaverne i stillingen knytter sig primært til arbejdet med unge i udsatte positioner i 8., 9. og 10. klasse på Rødovre Kommunes Ungecenter (Ungecenter 2610). Oftest er det de voksnes etablering og håndtering af læringskonteksten, der er i fokus.

Du bliver en del af den samlede psykologgruppe med ti psykologer og en pædagogisk-psykologisk konsulent. Vi mødes ugentligt ved psykologmøder og makkermøder, og vi prioriterer højt at reflektere, sparre og dele viden med hinanden med henblik på udvikling af vores praksis.

Du får base på PUC med en udgående funktion, hvorfra du både selvstændigt og sammen med dine kolleger løser opgaverne i tæt samarbejde med ledelser, lærere og pædagoger på skole- og dagområdet.

PeopleLink
Search & Selection Konsulent

PeopleLink, Odense/Vejle

Med ambitioner om partnerskab i succesfuldt konsulenthus

PeopleLink har en bred vifte af interessante og professionelle kunder, der bruger vores assistance, når de skal finde og ansætte den næste nøglemedarbejder – direktør, leder eller specialist. Du bidrager til at udbygge vores kundeplatform og udvikle stærke kunderelationer sideløbende med, at du leverer i rollen som Search & Selection Konsulent.

Vi har vores egne professionelle koncepter og processer, som du bliver oplært i sideløbende med, at du er opsøgende i forhold til nye potentielle kunder. Du opbygger og udvikler over tid relationer til direktører, funktionschefer og HR-professionelle. PeopleLink har et stærkt og anerkendt brand, der hjælper dig på vej, og måske du selv har et netværk, du kan bringe i spil.

PFAHealth guide

PFA, København

Kan du yde førsteklasses rådgivning om sundhed og sygemeldinger? Evner du at finde holdbare løsninger ved at favne alle parter i en sygemeldingsproces?

EarlyCare teamet i PFA har fokus på at reducere antallet af kunder, der på grund af sygdom helt eller delvist mister tilknytningen til arbejdslivet. Vores arbejde er en kombination af at koordinere målrettede behandlingsforløb og konkret rådgivning – vi er tovholdere for kundernes forløb, og vi har overblik og faglig viden til at understøtte dem på en måde, der effektivt og lønsomt bringer dem tilbage på arbejdsmarkedet.

Dine nøgleopgaver er at:

 • være tovholder for en portefølje af sygemeldte kunder
 • yde nærværende rådgivning, hvor kunderne får redskaber til selv at komme videre med deres udfordringer, når de er i risiko for at blive sygemeldte ­– eller allerede er sygemeldte