109 job matcher din søgning 109 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Behandlingsskolerne ApS
Behandlingsansvarlig psykolog der vil bidrage til et godt børneliv

Behandlingsskolerne ApS, Virum

Behandlingsskolerne

Behandlingsskolerne er Danmarks største specialskole. Vi driver 15 forskellige tilbud til børn og unge med særlige behov i form af dagbehandlingsskoler, STU, samt døgn- og aktivitetstilbud.

Som psykolog på Chrysalis Virum er du primær behandlingsansvarlig for en gruppe af elever - typisk en sagsstamme omkring 20 børnesager. Her laver du både individuelle interventioner med den enkelte elev og superviserer det personale, der arbejder med elevens udvikling.

Psykologerne på Chrysalis Virum er tovholdere på elevernes udvikling, og heri ligger der også et vigtigt samarbejde med elevernes hjem.

Behandlingsskolerne ApS
Frederikssund Kommune
Psykologer til special- og almenområdet

Frederikssund Kommune

I Center for Børn og Skole har vi fokus på at tilbyde en psykologbetjening af vores dagtilbud og skoler der understøtter tidlige, forebyggende, praksisnære indsatser, med fokus på at udvikle pædagogisk praksis og inkluderende læringsfællesskaber, således at flere børn og unge trives, udvikler sig og lærer. Vi arbejder blandt andet løsningsfokuseret med at skabe fælles fokus i et fælles forandringsarbejde hvor alle kan bidrage med at udvikle og forstærke udviklende deltagelsesmuligheder for børn i vanskeligheder.

Arbejdsopgaverne omfatter

 • Gennem sparring og procesfacilitering, at understøtte lærere/pædagoger/ledelser og forældre i deres bestræbelser på at skabe trivsel, udvikling og læring for børn
 • Deltagelse i samskabt udvikling af den pædagogiske praksis
 • Supervision
PotentialehotelletVærkstedsansvarlig

Potentialehotellet, Herning

PotentialeHotellet er et forsorgshjem til unge hjemløse mellem 18 - 30 år. Vi tilbyder ”Ophold Med Indhold” til 14 beboere med misbrugsproblematikker og/eller psykosociale udfordringer.

Vi søger pr. 1. november 2021 en pædagog, socialrådgiver eller anden socialfaglig baggrund med flair for mesterlære og værkstedshumor.

Du har mod på at tage de unge beboere under vingerne i vores velassorterede træ & metal værksted samt stå for forefaldende istandsættelser på matriklen i et arbejdsfællesskab med beboerne.

Hensigten er, at beboerne får meningsfulde opgaver i en hverdag, krydret med en masse succesoplevelser, som kan være med til at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet, så de kan folde deres potentiale ud.

Falck Danmark A/S
Psykolog

Falck Danmark A/S, Svendborg

Vi søger en psykolog til vores afdeling i Svendborg.

Du vil blive en del af en tværfaglig afdeling med bl.a. fysioterapeuter og virksomhedskonsulenter og skal betjene en borgergruppe der grundet fysiske og psykiske lidelse har vanskeligt ved at returnere til arbejdsmarkedet.

Psykologens opgaver vil bestå af følgende:

 • Beskæftigelsesrettede screeninger af borgerens psykiske funktionsniveau
 • Gruppebaserede undervisningsforløb i SAD (Stress, angst og depression)
 • Konsultative ydelser, herunder fx rådgivning og sparring med sagsbehandlere samt andre aktører fra sundheds- og beskæftigelsessektoren
Falck Danmark A/S
Høje-Taastrup KommuneGENOPSLAG: Psykologfaglig leder til PPR i udvikling

Høje-Taastrup Kommune

Vi ønsker os en psykologfaglig leder, som kan sikre samarbejde på tværs. Sammen med leder af talehørekonsulenter skal leder af psykologerne kunne gå foran i arbejdet med vores nye teamingstruktur. Vi har brug for en leder, som kan sikre drift og kvalitet i de psykologfaglige opgaver, herunder sikring af visitationsproces samt faglig sparring og -forstyrrelse, og som er en aktiv og synlig del af vores hverdag. Vi vægter god personaleledelse højt, og du skal derfor være en dygtig, nærværende og empatisk personaleleder.

PPR består af to velfungerende faggrupper, som er fagligt ambitiøse og socialt velfungerende. Vi har aktuelt 17 psykologer, 12 talehørekonsulenter og 2 specialpædagogiske konsulenter. Du vil blive direkte leder psykologerne.

Socialpsykiatriske Botilbud Vedelsbo ApSSundhedsfaglig eller socialpædagogisk medarbejdere søges til Socialpsykiatrisk botilbud udenfor Næstved

Socialpsykiatriske Botilbud Vedelsbo ApS

Vi søger en faglært kollega til en fast stilling på 32-37 timer og en løs vikar i skiftende dag-/aftenvagter. Stillingerne er til besættelse hurtigst muligt.

Vi er et socialpsykiatrisk bosted, der bor på en 4-længet gård i Vester Egesborg. Vi er godkendt til 11 beboere i aldersgruppen 18-85 år. Vores tilbud henvender sig til voksne som har en sindslidelse, enten nydiagnosticeret eller som har haft en sindslidelse igennem en stor del af deres liv.

Arbejdet består i at skabe en så indholdsrig og meningsfyldt hverdag for den enkelte beboer som muligt. Aktivering og beskæftigelse udgør en stor del af arbejdet, herunder motivation til samarbejde omkring praktiske gøremål med beboerne, f.eks. lave mad, gøre rent, fysisk træning, håndværks- og havearbejde.

Københavns KommuneCenter for Mental Sundhed søger psykologer til samtaleforløb med ældre københavnere i psykisk mistrivsel

Københavns Kommune

Vil du være en del af et specialiseret center, der arbejder for at fremme københavnernes mentale sundhed? Brænder du for at fremme ældres psykiske trivsel? Så kan du være præcis den psykolog, vi søger til Center for Mental Sundhed i Københavns Kommune.

Center for Mental Sundhed driver og udvikler forebyggende tilbud til københavnere med udfordringer i forhold til stress, angst og depression. Den 1. september 2020 startede vi en ny indsats op målrettet ældre i psykisk mistrivsel. Indsatsen er blevet taget rigtig godt imod, og vi skal derfor udvide vores team med to-tre psykologer med interesse og gerne erfaring inden for gerontopsykologi.

Din primære arbejdsopgave vil omfatte individuelle psykologsamtaler med ældre i Københavns Kommune med det formål at fremme de ældres trivsel og livskvalitet.

Køge KommuneLeder til PPR

Køge Kommune

Brænder du for at udvikle børnefællesskaber og inkluderende læringsmiljøer, som kan sikre bedst mulige deltagelses- og udviklingsmuligheder for børn og unge? Så er stillingen som leder af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Køge Kommune måske noget for dig.

Vi søger en faglig stærk og samlende PPR leder, som skal fortsætte det tværfaglige og forebyggende arbejde med de forskellige fagligheders kernekompetence og kerneopgaver i fokus. I Køge Kommune lægges der vægt på, at PPR er tæt på almenområdet og har et godt samarbejde med det specialiserede børnesocialområde for på denne måde at få de optimale løsninger for børnene og deres familier.

PPR-lederen har ansvaret for at drifte og udvikle området i tæt dialog med cheferne og direktøren i Børne- og Uddannelsesforvaltningen. PPR-lederen skal indgå i diverse tværfaglige arbejdsgrupper for at sikre den faglige udvikling i et tværfagligt og helhedsorienteret perspektiv.

OK-Fonden
Miljøterapeutisk medarbejder til Jellinggård

OK-Fonden, Jelling

Jellinggård er et mindre, særligt tilpasset bo- og behandlingssted for unge mellem 18 og 35 år, der har forskellige psykiske, sociale og/eller psykiatriske problemstillinger, uden misbrug af stoffer og alkohol. Vi holder af at fremstå mindre institutionspræget med en afslappet og hyggelig atmosfære.

Det er vigtigt, at du kan kommunikere i øjenhøjde, så budskabet står klart. Du skal kunne mestre dialogen og kommunikationen med beboere og pårørende og kunne lytte, således at alle føler sig hørt og forstået. Du skal ikke være bange for uenigheder og konflikter men tage dialogen med respekt og ordentlighed.

Du vil skulle varetage opgaver som kontaktperson, arbejde målrettet sammen med borgeren ud fra målene i § 141 handleplanen samt håndtere medicin efter korrekt uddelegering og gældende instrukser.

Startlinjen S/INy rådgivningsfaglig kollega søges

Startlinjen S/I, Frederiksberg

Får du solskin i øjnene af at undervise, supervisere og samtale? Elsker du en kobling mellem aftenvagter (både hverdag, weekend og helligdage) og mange sammenhængende fridage? Trives du bedre på gulvet end bag et skrivebord? Så har vi måske dit drømmejob!

Startlinjen er en akkrediteret, landsdækkende og værdibåren telefonrådgivning, der tilbyder støttende og ressourceskabende samtaler til mennesker, der er i krise eller befinder sig i en vanskelig livssituation. Vi har åbent alle årets dage 16-23, og vores telefoner betjenes af en flok super engagerede frivillige, som på alle vagter støttes af en bagvagt.

Funktionen som bagvagt udgør halvdelen af dit nye job som rådgivningsfaglig medarbejder. Bagvagten er en blækspruttefunktion, hvor fingerspidsfornemmelse og mavefornemmelse bliver omsat til handling.

Lyngby-Taarbæk Kommune
Psykolog til familier og børn i Familiecentret

Lyngby-Taarbæk Kommune

Søger du en arbejdsplads med høj faglighed og rigtig gode kollegaer, så læs videre ...

Familiecentret for familier og børn 0-14 år i Lyngby-Taarbæk Kommune søger psykolog 37 timer til ansættelse fra d. 1.12.2021.

Familiecentret varetager opgaver indenfor arbejdet med sårbare børn, unge og familier efter visitation fra Lyngby-Taarbæk Kommune og er p.t. i en spændende omstillingsproces (4-årig) med fokus på tidlig forebyggelse og det rigtige match fra start.

Vi søger derfor en medarbejder, der står solidt i sin grundfaglighed med udogmatisk og ydmygt sindelag, som har lyst til at være i et arbejdsfelt med intensiv og håndholdt ambulant forandringsarbejde i hjemmet.

Altiden Omsorg A/S
Psykologisk konsulent til socialområdet

Altiden Omsorg A/S, Valby

Vi søger dig, der vil være fagligt fyrtårn for behandlingsindsatsen i vores botilbud. Du får en central placering i organisationen og medansvar for, at 250 medarbejdere har faglig viden og kompetencer til at skabe de bedst mulige forløb for vores beboere.

Du vil få kontor sammen med områdets tre chefer, to konsulenter og to administrative medarbejdere. Sammen løser vi en række tværgående drifts-, kvalitets- og udviklingsopgaver i samarbejde med de lokale afdelingsledere og medarbejdere.

Du bliver en del af det strategiske udviklingsarbejde, hvor vi har brug for dine perspektiver på den pædagogiske behandlingsindsats.

Altiden Omsorg A/S
Behandlingsskolerne ApS
Behandlingsansvarlig psykolog søges til Dagbehandlingsskolen Karlsvognen

Behandlingsskolerne ApS, København

Vil du gøre en reel forskel i dit arbejdsliv og hjælpe børn med særlige udfordringer godt på vej, så de kan leve op til deres fulde potentiale?

Behandlingsskolerne

Vi tilbyder dig en stilling som behandlingsansvarlig psykolog på Dagbehandlingsskolen Karlsvognen, som er en skole for normaltbegavede elever med autismespektrumforstyrrelser, der ligger centralt på Islands Brygge. Du vil også arbejde med elever, der samtidig har andre psykiske eller komorbide udfordringer eksempelvis angst og ADHD.

Du kommer til at arbejde tværfagligt sammen med lærere, pædagoger og sygeplejersken på skolen, og du har løbende dialog med Behandlingsskolernes ca. 40 andre psykologer.

Behandlingsskolerne ApS
Behandlingsskolerne ApS
Behandlingsansvarlig psykolog søges til todelt stilling

Behandlingsskolerne ApS, Vanløse

Vi tilbyder dig en todelt stilling som psykolog, hvor dit arbejde fordeler sig med tre dage på Behandlingsskolen Kompasset og to dage på Behandlingsskolen Fyrtårnet. Det er en god mulighed for at opnå bred viden og erfaring med to forskellige målgrupper inden for komplekse psykiske udfordringer. Kompasset er eksperter på ADHD-området, og Fyrtårnet er eksperter på autisme-området – sammen er vi eksperter i at sammensætte den rette undervisning og behandling til hver enkelt elev.

Behandlingsskolerne

Du kommer til at arbejde tværfagligt sammen med lærere, pædagoger og sygeplejersken på skolen, og du har løbende dialog med Behandlingsskolernes ca. 40 andre psykologer. Det betyder, at du får du mulighed for at opbygge specialiseret viden om komplekse psykiske udfordringer, klinisk terapi med børn og unge, supervision, samt den pædagogiske psykologi i praksis.

Behandlingsskolerne ApS
Gem
WeCareFamiliebehandler

WeCare, Roskilde

Har du erfaring inden for arbejdet med særligt udsatte familier, børn og unge med særlige behov og/eller erfaring med samtaleterapi? Kan du se værdien i at arbejde systemisk? Kan du se dig selv lære og arbejde ud fra en metode? Vil du arbejde et sted, med fokus på udvikling?

WeCare Sjælland er en relativt nystartet virksomhed, som er i rivende udvikling. Vi har base i Roskilde, men arbejder med familier over hele Sjælland. Vi har et tæt samarbejde med Socialstyrelsen og benytter derfor mange af deres ”lovende praksis” værktøjer og metoder – derudover laves der effektmåling af alle vores sager.

Som familiebehandler hos WeCare, vil man være tilknyttet et antal familier, som du sammen med din nærmeste leder, vil have ansvaret for. Der arbejdes i det daglige med en række evidensbaserede værktøjer, som du løbende vil blive lært op i. Vores arbejde med familierne tager altid udgangspunkt i den enkelte familie/ung.

Gem
Jobindex Kurser
Projektledelse – e-learningkurser

Jobindex Kurser

Er du projektleder, eller savner du en opgradering på området? Vi har også mange kurser, der henvender sig til dig, der blot mangler certificeringen.

PRINCE2 – det mest anvendte projektledelsesværktøj i verden: Du kan opgradere til PRINCE2 Foundation- og PRINCE2 Practitioner-certificeringer.

SCRUM Master Certified: SCRUM er en udbredt agil udviklingsmetode, som er egnet til alle typer af projekter.

Kurserne skal godkendes af dit jobcenter fra den regionale positivliste, der er dækkende i den region, hvor du bor.

Find kurserne på jobindexkurser.dk, hvor du også finder alle de regionale positivlister.

Jobindex Kurser
Indrykket:
Ringsted KommuneUngeliv i Ringsted

Ringsted Kommune

Brænder du for at støtte unge til bedre trivsel? - Kom og bliv en del af vores stærke og engagerede team i Ungeliv!

Ungeliv er et tilbud til unge op til 25 år med udfordringer ift. rusmiddelproblemer og sårbarhed.

Vi søger en kollega med baggrund som pædagog, eller anden socialfaglig relevant uddannelse, evt. med en misbrugs/terapeutisk efteruddannelse.

Vi forventer, at du:

 • Har erfaring i at arbejde med psykosocial behandling.
 • Har kendskab/erfaring ift. familiebehandling/pårørendegrupper.
 • Har erfaring med dokumentation og udarbejdelse af handleplaner.
Maersk Training A/S
Psychologist

Maersk Training A/S, Svendborg

Do you have what it takes to challenge and impact the largest organisations globally, and are you skilled and passionate about developing people and organisations? – Come join us in Maersk Training, Svendborg.

Key responsibilities:

 • Training and assessment of human factors, individual/team performance-related behaviour.
 • Psychological test and assessments of operational leaders in their functional roles in both the maritime, oil & gas, wind, port & logistics domains. This includes identification and feedback on individual development areas with focus on human factors and readiness for promotion.
 • Conducting Human Factor training in an operational context with the use of simulators.
Maersk Training A/S
BESTSELLER
PEOPLE Business Partner - VILA & PIECES/YAS

BESTSELLER, Skanderborg

Are you an experienced PEOPLE (HR) Business Partner with the skillset to support the strategy at our brands, when it comes to organisational development, PEOPLE processes, employee-related challenges and much more? Then you may be just the new colleague we are looking for.

As PEOPLE Business Partner, you take responsibility for developing and maintaining PEOPLE processes in your brands, ensuring that the PEOPLE function supports the strategy and that tasks are solved in the best way possible.

Based on your solid experience with PEOPLE’s core disciplines – such as PEOPLE development, performance management, compensation & benefits, recruitment and employment law - you challenge, support and develop the business in developing engaged teams, skilled leaders and a high-performance culture.

Sopra Konsulenterne ApSFaglig skarp konsulent til mindre konsulenthus

Sopra Konsulenterne ApS

Vi søger konsulent til projekt om afprøvning af LA2 (Low Arousal 2) som metode til forebyggelse af magtanvendelser på bosteder for voksne med udviklingshæmning. Socialstyrelsen er driftsherrer og projektet bliver sideløbende evalueret af VIVE.

Projektet løber fra januar 2022 til januar 2024, og stillingen følger denne periode. Vi håber på at tilbyde dig en fast stilling efterfølgende.

Projektet er primært et kompetenceudviklingsprojekt, hvor vi kompetenceudvikler seks til otte botilbud for voksne med udviklingshæmning. Bostederne er ikke udvalgt endnu, men vi forventer, at de fordeler sig over hele landet.