173 job matcher din søgning 173 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Ringsted KommuneMedarbejder til rotteområdet og erhvervsaffald

Ringsted Kommune

Har du lyst til at blive en haj til myndighedsbehandling, at samarbejde og styre eksterne leverandører, føre tilsyn samt være i dialog med virksomheder på affaldsområdet? Så er denne stilling måske noget for dig. Vi søger dig, som er interesseret i at arbejde i en miljøafdeling i en kommune og som i trygge rammer, har lyst til at lære de kompetencer som efterspørges.

Du vil dels skulle arbejde med rotteområdet, dels med erhvervsaffaldsområdet. Begge er områder i vækst, og hvor der på nationalt plan er et ønske om en styrket indsats, derfor er denne stilling også en opnormering af området.

På rotteområdet skal vi revidere vores rottehandlingsplan. Den sætter mål for, hvordan vi skal arbejde med at nedbringe antallet af rotter i kommunen. Du vil både blive bindeleddet mellem borgeren og vores rottebekæmper samt bidrage til at føre handlingsplanens mål ud i livet.

Gem
Kommuneqarfik Sermersooq
Kontorfuldmægtig til Ejnar Mikkelsenila Aluarpia til Ittoqqortoormiit/job-nr. 586/21

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret kontorfuldmægtig til skoleafdeling Ejnar Mikkelsenila Aluarpia for børn og skole med tiltrædelse 01.11.2021 eller snarest derefter.

Vi søger en medarbejder – gerne erfaring med kontering af regninger som består i AX-programmet, samt elevliste programmet TEA og til at varetage en række opgaver herunder:

 • Kontering af fakturaer
 • Skrive forældrebreve
 • Tolkning
 • Bestillinger af varer, inventarmøbler, undervisningsmaterialer
Kommuneqarfik Sermersooq
Socialdemokratiet
Engageret sekretariatsmedarbejder

Socialdemokratiet, København

Har du erfaring med medlemsservice, forståelse for IT og kan du lede projekter fra A til Z? Så er stillingen i vores medlemsserviceteam måske noget for dig.

Som vores nye kollega har du to primære opgaver. For det første får du ansvar for driften og udviklingen af partiets medlemssystem, der er udviklet i samarbejde med Groupcare. For det andet skal du indgå i planlægningen og hands-on håndtere tværgående projekter som f.eks. afvikling af partiets årlige kongres.

Og så er der alle de andre ting, der skal løses hen ad vejen…

Frederikssund Kommune
Teamleder til Ungeteamet til Center for Familie og Rådgivning

Frederikssund Kommune, Jægerspris

Vil du være med til at gøre en forskel for unge og deres familier? Er du en faglig stærk, samarbejdsorienteret og udviklingsparat leder med fokus på inddragelse, faglig kvalitet og rettidighed? Så er dette måske stillingen for dig?

I Center for Familie og Rådgivning (CFR) varetager vi Frederikssund Kommunes indsats overfor børn og unge i udsatte positioner. Vi arbejder for at skabe de bedste vilkår for udsatte børn og unge, og baserer vores arbejde på høj faglighed og systematik.

Dine opgaver

 • Daglig personaleledelse
 • Sikre faglig kvalitet og lovmedholdelighed i teamet ud fra gældende lovgivning samt interne retningslinjer, arbejdsgange og kvalitetsstandarder i afdelingen
 • Tæt faglig sparring og tilgængelighed
Frederikssund Kommune
Teamleder til Børneteamet til Center for Familie og Rådgivning

Frederikssund Kommune, Jægerspris

Vil du være med til at gøre en forskel for unge og deres familier? Er du en faglig stærk, samarbejdsorienteret og udviklingsparat leder med fokus på inddragelse, faglig kvalitet og rettidighed? Så er dette måske stillingen for dig?

I Center for Familie og Rådgivning (CFR) varetager vi Frederikssund Kommunes indsats overfor børn og unge i udsatte positioner. Vi arbejder for at skabe de bedste vilkår for udsatte børn og unge, og baserer vores arbejde på høj faglighed og systematik.

Dine opgaver

 • Daglig personaleledelse
 • Sikre faglig kvalitet og lovmedholdelighed i teamet ud fra gældende lovgivning samt interne retningslinjer, arbejdsgange og kvalitetsstandarder i afdelingen
 • Tæt faglig sparring og tilgængelighed
Københavns KommuneAdministrativ medarbejder der brænder for HR/økonomi til Europaskolen

Københavns Kommune

Er du struktureret og kvalitetsbevidst? Trives du med at arbejde selvstændigt og have ansvar, og kan du navigere i en travl hverdag og samtidig yde høj service?

Europaskolen har brug for en dygtig og rutineret kollega til at varetage løn-, personale- samt økonomiopgaver for hele skolen.

Vi har brug for en serviceminded person, der trives i et levende miljø, hvor dagen er præget af mange henvendelser sideløbende med, at den daglige drift skal klares.

Dine primære arbejdsopgaver vil være at

 • Indhente al relevant dokumentation i forbindelse med ansættelser
 • Klargøre og indberette personalesager i Københavns Kommunes systemer
 • Varetage almindelig personaleadministration
 • Håndtere rekruttering for Europaskolen
Erhvervsstyrelsen
Alsidig, administrativ sagsbehandler med gåpåmod søges til Erhvervsstyrelsen i Silkeborg

Erhvervsstyrelsen

Synes du, det er bedst at have styr på tingene - både papirer og penge? Har du sans for orden, skriftlighed og korrekturlæsning samt tal og regneark? Og har du gåpåmod og er fleksibel? Så se her:

Erhvervsstyrelsen i Silkeborg er både forvaltningsmyndighed for en række EU-fonde i Danmark og hjemsted for sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Vi samarbejder med mange forskellige aktører i den decentrale erhvervsfremme, fra organisationer, erhvervshuse, projektoperatører og -partnere, til kommuner, andre ministerier og styrelser og Europa-Kommissionen. Vi er ca. 90 medarbejdere og er en del af Erhvervsministeriet.

Sekretariatsopgaverne udgør en bred vifte af opgaver inden for ikke mindst økonomisk sagsbehandling og supportfunktioner ift. administrationen af EU-midlerne og erhvervsfremmebestyrelsens møder og arbejde.

Moment Konsulent, sociale indsatser i udsatte områder

Moment søger for Landsbyggefonden i København

Vil du være med til at sætte rammerne for sociale indsatser, der bidrager til blandede sammenhængende byer og velfærdsudvikling i udsatte boligområder?

Kunne du tænke dig en spændende og udviklende stilling i et engageret, fagligt miljø med aktualitet, bevågenhed og stor betydning for kommuner og almene boligområder over hele Danmark?

Som vores nye konsulent vil du bidrage til — og drive dele af — de igangværende udviklingsprocesser internt og eksternt. Samtidig vil du blive en del af en solid og struktureret forvaltningspraksis omkring de boligsociale bevillinger, hvor du på en enkel og understøttende måde rammesætter og kvalitetssikrer Landsbyggefondsfinansierede indsatser i tæt samarbejde med kommuner og almene boligorganisationer over hele landet. Du vil være myndighed, sætte retning og facilitere samarbejder og partnerskaber med fokus på potentialer, effekt og sammenhængende investeringer.

Udlændinge- og IntegrationsministerietTværgående koordinator søges til Koncern It i Udlændinge- og Integrationsministeriets departement

Udlændinge- og Integrationsministeriet, København

Brænder du for at skabe de bedste rammer og sammenhæng for it-videreudvikling og forvaltning? Udlændinge- og Integrationsministeriets departement søger en tværgående koordinator til systemforvaltningsenheden i Koncern It.

Udlændinge- og Integrationsministeriet er godt i gang med at implementere Digitaliseringsstrategi 2021, som blandt andet omfatter udskiftning og modernisering af centrale forretningssystemer og implementering af en række vigtige EU-initiativer.

Du vil komme til at indgå i et nyoprettet team i enheden for systemforvaltning, der referer til systemforvaltningschefen og som beskæftiger sig med tværgående opgaver. Som led i opgavevaretagelsen vil du skulle arbejde tæt sammen med øvrige enheder i Koncern It, eksterne samarbejdspartnere, leverandører og forretningen.

Ikast-Brande Kommune
Engageret sagsbehandler søges til vejmyndighed

Ikast-Brande Kommune

Kunne du tænke dig at arbejde med lovgivning inden for vejområdet? - så er her en virkelig god mulighed.

Vej og Park efterlyser en ny kollega, som kan lide at arbejde med såvel myndighedsprojekter, planlægning og mindre anlægsprojekter. Du bliver en vigtig brik på kontoret med 5 engagerede kolleger, der bl.a. arbejder med trafiksikkerhed, vejmyndighed og anlægsarbejder.

Eksempler herpå er

 • Administration af vejloven i forbindelse med byggesager, private byggemodninger og andre vejanlæg m.m. Udskillelse af veje
 • Behandling af borgerhenvendelser i forhold til vejlovene
 • Udskillelse af veje
 • Naboretssager
Ikast-Brande Kommune
Sagsbehandler til Borgerservice

Ikast-Brande Kommune, Ikast

Vi søger en rutineret og initiativrig medarbejder, der vil være med til at give vores borgere og virksomheder en god oplevelse, når de besøger os. Hos os er det vigtigt, at vores borger og virksomheder mødes af en engageret, respektfuld, samarbejdsvillig og helhedsorienteret medarbejder.

Har du erfaring i at arbejde med pas og kørekort, og har du interesse og flair for at arbejde som tovholder på nogle af vores IT-systemer, så er du måske vores nye kollega.

Dit job består bl.a. af disse arbejdsopgaver:

 • Borgerbetjening, herunder bistå borger i brugen af selvbetjeningsløsninger
 • Sagsbehandling og afgørelser fx på pas- og kørekortområdet
 • Ansvarlig for vores egne IT-systemer fx tidsbestilling og vores opslag på Facebook og hjemmeside
Fredericia KommuneFamiliekonsulenter til Familie & Ungdomscentret

Fredericia Kommune

Vores kommende medarbejdere skal brænde for familie- og netværksarbejde og trives med at navigere i en uforudsigelig hverdag med alsidige opgaver.

Vi er et travlt hus, og vi har et stigende antal opgaver. Derfor søger vi 7 familiekonsulenter, som har erfaring med at arbejde med udsatte og sårbare børn og unge med funktionsnedsættelse og deres familier. Vi søger personale med en pædagogfaglig uddannelse og gerne med en specialiseret viden og erfaring inden for de specifikke områder, vi søger personale til.

Familie og Ungdomscentret er den kommunale foranstaltningsenhed, der forestår en lang række lokale behandlingstilbud til børn og unge i alderen 0-23 år og deres forældre. Indsatserne strækker sig fra kriminalitetstruede unge, praktisk pædagogisk støtte i hjemmet til terapeutiske samtaleforløb.

Gem
Kommune Konsulenterne
Socialrådgivere til Børn-, Unge- og Familieafdelinger samt Børn- og Handicapafdelinger i hele landet

Kommune Konsulenterne

Er du uddannet socialrådgiver eller har siddet som sagsbehandler på området og parat til nye udfordringer i dit arbejdsliv med mulighed for at præge din egen hverdag? Så er det dig, vi søger til hurtig tiltrædelse.

Kommune Konsulenterne søger kompetente socialrådgivere og sagsbehandlere til kortere og længere ansættelser samt diverse socialfaglige opgaver til kommunernes Børn, Unge- og Familieafdelinger samt Børn- og Handicapafdelinger i hele landet.

Som konsulent fra Kommune Konsulenterne er du selvkørende fra første arbejdsdag, hvorfor stor erfaring er en forudsætning for ansættelse. Desuden forventer vi, at ansøger er servicemindet, fleksibel og stabil. Kommune Konsulenterne tilbyder til gengæld attraktive løn- og ansættelsesforhold, match med fokus på personlige og faglige kompetencer samt personlig opfølgning igennem hele ansættelsen.

Kommune Konsulenterne
Nordjyllands PolitiAdministrativ medarbejder til Servicecenteret (post)

Nordjyllands Politi, Aalborg

Nordjyllands Politi søger en vikar som administrativ medarbejder til håndtering af elektronisk og fysisk post. Til tider kan der også forekomme opgaver tilhørende servicecenteret.

Servicecentret er et vigtigt omdrejningspunkt for hele politikredsen. Du bliver en del af en sektion med ca. 25 medarbejdere, både administrative og politiansatte som arbejder i forskellige teams, hvor de primære opgaver er telefoniske og personlige henvendelser fra borgerne og en lang række andre administrative opgaver.

Du skal primært arbejde med følgende opgaver:

 • Sagsbehandling af elektroniske henvendelser til kredsens elektroniske hovedpostkasse
 • Sagsbehandling af fysisk post
 • Indgå i opgaver, som i dag ligger i Servicecentret – se evt. stillingsopslag vedr. administrativ medarbejder til servicecenteret.
Københavns PolitiDygtige og engagerede medarbejdere til Servicecentret i Københavns Politi (genopslag)

Københavns Politi

Er du serviceminded og kan bevare overblikket selv med mange opgaver i et travlt og dynamisk miljø? Så er det måske dig vi har brug for!

Servicecentret er en del af Afdelingen for borgerhenvendelser i Lokalpolitienheden og er borgernes indgang til Københavns Politi, når de ringer 114. Afdelingen består af ca. 60 medarbejdere, hvoraf størstedelen er administrative. Vi søger administrative medarbejdere, der vil være med til at have fokus på en høj service både over for borgere og vores øvrige samarbejdspartnere.

Du er borgernes første møde med Københavns Politi, når de retter telefonisk, som elektronisk henvendelse.

Dine arbejdsopgaver omfatter:

 • Vejledning af borgerne
 • Optagelse af telefoniske anmeldelser
 • Optagelse af web-anmeldelser
 • Viderestilling af opkald til rette medarbejder i organisationen
TECHCOLLEGE
Administrativ projektmedarbejder

TECHCOLLEGE, Aalborg

Til administrationen af blandt andet vores EU-Socialfondsprojekter søger TECHCOLLEGE en administrativt stærk projektmedarbejder.

På TECHCOLLEGE arbejder vi strategisk med udvikling igennem projekter og indgår i øjeblikket blandt andet i tre EU-Socialfondsprojekter. Vi søger en administrativ stærk projektmedarbejder, der organisatorisk forankres i vores økonomiafdeling, og som i tæt samspil med vores projektledere vil fungere som et vigtigt bindeled mellem udvikling og administration.

Har du solid erfaring med projekter og faste deadlines? Er du detaljeorienteret og formår at bevare overblikket over komplekse regneark? Så får du nu mulighed for at blive en del af et godt socialt team og bidrage til vores elevers såvel faglige som personlige udvikling.

TECHCOLLEGE
THISTED KOMMUNE
Fleksjobkonsulent som barselsvikar til Beskæftigelsesafdelingen

THISTED KOMMUNE

Team Job, Fleks og Uddannelse består af 19 dygtige og erfarne medarbejdere og en teamleder. Teamet beskæftiger sig, foruden fleksjob, med opgaver inden for revalideringen, løntilskud til førtidspensionister og a-dagpengeområdet.

Du får nogle engagerede og hjælpsomme kolleger. Vi er meget ambitiøse, har en høj faglighed og arbejder målrettet med at hjælpe borgere ind på arbejdsmarkedet via beskæftigelsesrettede tilbud og fastholdelse i job. Vi har fokus på udvikling og vil gerne være på forkant med forandringer, og denne udvikling vil du blive en del af.

Som fleksjobkonsulent er det dit ansvar at sikre en håndholdt og systematisk indsats i relation til at sikre borgerens vej i fleksjob, hvilket blandt andet kræver viden om jobmulighederne på det lokale arbejdsmarked og evnen til hurtigt at skabe et netværk af virksomheder.

Sundhedsstyrelsen
Kompetente og servicemindede sekretærer til uddannelsesområdet

Sundhedsstyrelsen, København

Vi søger nye sekretærer, der vil være en del af vores uddannelsesenhed. Vi sætter rammerne for dagens og fremtidens speciallægeuddannelse og arbejder med drift og kvalitetsudvikling af blandt andet lægers, tandlægers og sygeplejerskers videreuddannelse som landets øverste sundhedsmyndighed.

Har du mod på dét, og vil du også gerne arbejde med sagsbehandling af enkeltsager fx vedrørende patienter til behandling i udlandet? Så er du måske vores nye kollega i Sundhedsstyrelsens uddannelsesenhed.

Du vil indgå i et tæt samarbejde med såvel ledelsen som flere af enhedens medarbejdere. Arbejdet vil udover almindelige kontoropgaver blandt andet bestå af tværgående sekretæropgaver i enheden.

ATP
Kunderådgivere til Statens Finansielle Ordninger

ATP, Holstebro

Er du god til tal og vant til at sagsbehandle? Kan du formidle det komplekse? Og vil du arbejde med b.la. beregning og udbetaling af tjenestemandspensioner eller seniorpræmie til borgere i Danmark? Så er du en af de kunderådgivere, vi søger til Statens Finansielle Ordninger i Holstebro.

I ATP i Holstebro er vi på udkig efter kunderådgivere, der skaber gode, enkle og effektive kundeoplevelser.

Vi søger dig, der kan vejlede, administrere og sagsbehandle på skrift og over telefon. Dig der:

 • trives i en dynamisk hverdag med skiftende opgavemængder
 • motiveres af at finde den bedste løsning på komplicerede sagsforløb og lovgivning
 • kan sagsbehandle i dybden
ATP
Solrød KommuneVil du være med til at gøre en forskel i en veldrevet kommune? Hvis ja, så er du måske en af vores nye faglige teamkoordinatorer i myndighedsfunktion, Familieafsnittet, Solrød Kommune?

Solrød Kommune

Er du en erfaren sagsbehandler på myndighedsområdet for udsatte børn og unge/børn og unge med handicap, som har et ønske om at rykke videre til en stilling med større mulighed for at sætte retningen i den fælles praksis? Brænder du for at yde faglig sparring, håndtere klagesager, udvikle og vedligeholde arbejdsgange og ser du systematik, lovmedholdelighed og et stærkt fokus på økonomi, som en helt afgørende trædesten til godt socialfagligt arbejde? Så er du måske vores nye socialfaglige koordinator?

Familieafsnittet i Solrød Kommunes Børn- og Ungerådgivning er blevet opnormeret med 2 nye faglige teamkoordinatorstillinger. Den ene stilling forankres organisatorisk i vores specialrådgivningsteam (handicap -og social sager) og den anden i vores børn og ungeteam (sociale sager).