1.504 job matcher din søgning 1.504 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Børnehaven SpirehusetPædagog

Børnehaven Spirehuset, Rødding

Går du med drømmen om, at blive pædagog i Spirehuset, hvor vi sætter børnene og deres interesser i forreste række – så er det dig vi leder efter…

Spirehuset søger en pædagog på 35 timer, med start pr. 1.11.2021 eller snarest…

Ud over at være verdens bedste børnehave, er Spirehuset en privat børnehave, som ligger i centrum af Rødding by.

Vi er normeret til 66 børn fra 2,9 år til skolestart. Spirehuset er opdelt i 3 grupper – Mælkebøtter og Solsikker, som har vores skønne børn fra 2,9 - 4 år og Anemoner, som er vores ”Førskolegruppe” til de store børn, der bliver samlet inden det sidste år før skolestart.

Vores dygtige personalegruppe, består af 5 pædagoger, 3 pædagogmedhjælpere og 1 leder. I perioder har vi 7 ugers studerende fra UC-Syd.

Egedal Kommune
Kom og bliv en vigtig del af Børnehuset Hvidehøjs fantastiske børne- og voksenliv

Egedal Kommune, Stenløse

Vi søger pædagoger til vuggestuen hurtigst muligt. Stillingenerne er på mellem 30 og 35 timer, det kan du selv have indflydelse på.

I Hvidehøj danner vi sammen rammen for det spændende og gode børneliv og vi ser relationen som det mest betydningsfulde i arbejdet med børn og forældre. Vi har en atmosfære, med høj faglighed og en rar stemning, som udstråler liv, hygge, varme, deltagelse, imødekommenhed og nysgerrighed.

I Børnehuset Hvidehøj skaber vi ro til at gro gennem leg, læring, udvikling og nærvær. Børn skal hver dag opleve succes i trygge og mindre fællesskaber sammen med passionerede, varme voksne, der har høj faglighed og arbejdsglæde. Vi arbejder med en tydelig voksenstruktur, hvor alle tager medansvar for, at organiseringen understøtter det gode børneliv.

Egedal Kommune
Favrskov KommunePædagog til Børnehuset Vesterskovvej, afd. Huset, i Hadsten

Favrskov Kommune

Dagtilbud Hadsten By – Børnehuset Vesterskovvej søger snarest en pædagog 35 timer/uge.

Vi er en spændende integreret institution i Hasten med dejlige rum og højt til loftet. Vi er tæt på skoven, engen og byen og bruger flittigt vores nærområde til at gå på opdagelse i. Børnehuset har en stærk ambition om at skabe det bedst mulige børneliv for alle børn. Vi har bl.a. fokus på tidlig indsats for børn i udsatte positioner.

Du vil blive ansvarlig for at tilrettelægge alsidige læringsmiljøer i samarbejde med dine kolleger. Vi samarbejder på tværs af afdelingerne for at fremme mulighederne for trivsel, læring, udvikling og dannelse for alle børn.

Gem
Frederikshavn KommunePædagog/pædagogisk medarbejder

Frederikshavn Kommune

Heldagsskolen i Frederikshavn søger en pædagog/pædagogisk medarbejder til en tidsbegrænset stilling på 30 timer om ugen snarest muligt og frem til 24. juni 2022.

Heldagsskolen er en del af Skoledistrikt Vest, som består af 5 skoleafdelinger. På Heldagsskolen går elever med AKT-problematikker og/eller sociale problemstillinger. Eleverne kommer fra hele Frederikshavn Kommune, og de undervises i alle folkeskolens fag.

Vi søger en person, som

  • gerne er pædagogisk uddannet – men som minimum har viden om og interesse for det specialpædagogiske område
  • er i personlig balance og i stand til at håndtere frustrationer ud fra en low-arousal tilgang
  • vil bidrage til fællesskabet og elevernes læring med input og gode ideer
Aarhus Kommune
Pædagogisk leder til indskolingen (undervisning og fritid)

Aarhus Kommune

Skødstrup Skole er Aarhus Kommunes største folkeskole, og en skole i god udvikling. Vi søger en medspiller til vores vigtige arbejde med at udvikle skolens pædagogik og didaktik.

På Skødstrup Skole er du aldrig alene om ledelsesopgaven, og du har nem adgang til sparring. Det er nogle af fordelene ved at være en del af et stort lederteam.

Du bliver pædagogisk leder for ca. 25 medarbejdere (lærere og pædagoger) på 0. og 3. årgang. På Skødstrup Skole følger medarbejdere og ledere børnene, således det samme hold følger børnene fra 0. til 5. klasse hvor efter udskolingsteamet tager over. Der er 5-6 klasser pr årgang.

Mulighed for hjemmearbejde
Gem
Ringsted KommunePædagog til vuggestuen i Børnenes Hus, Jystrup - Et særligt sted!

Ringsted Kommune

Grib muligheden for at blive en del af et børnehus, hvor det dejlige børneliv leves. Vi leger, udforsker, begejstres, ser det store i det små og skaber frydefulde oplevelser. Her er et godt kollegaskab. Vi løfter i fælleskab, er omsorgsfulde over for hinanden samt giver sparing i en anerkendende atmosfære.

Børnenes Hus tilbyder en uddannet pædagog en 37-timers stilling i vores vuggestue, hvor du er med til at skabe nærvær og trivsel i de små samspil med de 0-3-årige børn.

Vi er en LUN institution. LUN står for LEG, UDVIKLING og NÆRVÆR. Der er tre vigtige regler, der skal overholdes, når man laver LUN: Det skal være rart, vi skal være sammen, vi skal have det sjovt.

Gem
Ikast-Brande Kommune
Bellisbo søger pædagogiske medarbejdere

Ikast-Brande Kommune

På Botilbuddet Bellisbo har vi lige nu to ledige pædagogiske stillinger, som vi ønsker besat af uddannet pædagog eller uddannet ergoterapeut.

Stillingerne er på 32 timer/ uge, med tiltrædelse 1. november 2021, eller efter aftale.

Bellisbo er et socialpædagogisk botilbud, beliggende i Nørre Snede. Her bor 19 voksne med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, fordelt i 3 huse. Borgerne er i alderen 20 - 65 år, og der er stor spredning i støttebehovet. Bellisbo ligger tæt på centrum i Nr. Snede, og i gåafstand fra indkøb, skov og natursti.

Frederiksberg KommuneKreativ pædagog søges!

Frederiksberg Kommune

Fasangården søger en stærk pædagog på 35-37 timer om ugen – tiltrædelse snarest.

Vi søger en uddannet pædagog som:
Holder af, at arbejde med børnehavebørn i alderen 3-5 år. Du må gerne være glad for kreativitet og have forståelse for Reggio Emilia filosofien.

Mariehønen er en velfungerende stue med mellem 15 og 25 børn. I øjeblikket har vi 20 skønne mariehøns, ligelig fordelt på drenge og piger. På stuen er Isabella, som er 31 år og pædagog. Hun har været i huset siden 2009 og blev uddannet pædagog i 2019. Hun er fagligt fyrtøj i Fasangården, samt medlem af MED-udvalget. Kamilla er 19 år gammel, sproglig student og medhjælper.
Nu mangler vi kun dig, for at fuldende teamet!

Behandlingsskolerne ApS
Vi søger en erfarne pædagog til dagtilbuddet Snekken

Behandlingsskolerne ApS, Fredensborg

Marianelund i Fredensborg ligger på Kongevejen, i fantastiske omgivelser, med have og eng. Her ligger botilbuddet Katholt og dagtilbuddet Snekken (STU og §104).

Behandlingsskolerne

I dagtilbuddet Snekken arbejder vi med ADL og livsduelighed. Derudover er der undervisning i dansk, matematik, samfundsfag og hjemkundskab særligt tilrettelagt.

På Snekken ønsker vi at skabe rolige og faste strukturerede rammer, som eleverne kan udvikle sig i, støttet af personale med erfaring inden for det oligofrenipsykiatriske felt. Livsduelighed, livsglæde, udvikling og tryghed er Snekkens nøgleord, som danner grundlaget for elevernes dagligdag.

Vi lægger vægt på at skabe gode relationer blandt borgere og personale for derigennem at skabe udviklingsmuligheder og livskvalitet. Vi vægter socialt samvær blandt beboerne højt, men det er altid med respekt for den enkeltes ønsker, muligheder og værdighed.

Behandlingsskolerne ApS
FOBBoligsocial medarbejder med ansvar for frivillighed og aktiviteter søges til den boligsociale helhedsplan, ”En Fælles Indsats” i Slagelse

FOB

Er du en selvstændig og struktureret ildsjæl med stærke kommunikations- og relationelle evner, der vil være med til at gøre en forskel for mange? Så er du måske vores nye kollega.

Trivsel, integration og fællesskab er fokusområder for aktivitetsmedarbejderen. Det skal ske i tæt samspil med beboerne i lokalsamfundet og forankres med aktuelle og relevante indsatser i samarbejde med kommune, politi, NGO’er, det lokale erhvervsliv og relevante civilsamfundsaktører.

Det vil være aktivitetsmedarbejderen, der sammen med de frivillige, søsætter aktiviteterne og i samarbejde med kollegerne og samarbejdspartnerne, faciliterer aktiviteterne; hvorefter aktiviteterne så vidt muligt skal køre af sig selv via frivillige indsatser fra beboerne selv.

FOBBoligsocial medarbejder med ansvar for ungdomsaktiviteter mv. søges til den boligsociale helhedsplan, ”En Fælles Indsats” i Slagelse

FOB

Er du en selvstændig og struktureret ildsjæl med stærke kommunikations- og relationelle evner, der vil være med til at gøre en forskel for mange?

Den boligsociale helhedsplan i Slagelse har indsatser i Sydbyen, Ringparken og på Motalavej. Målet er at skabe større tryghed, trivsel, samt højne uddannelsesniveauet, selvforsørgelse og medborgerskab i områderne.

Denne boligsociale medarbejder skal skabe gode relationer til særligt de unge i lokalområderne. Medarbejderen vil være involveret i alle faser af aktiviteterne, lige fra projektmøder og rekruttering til afvikling af selve aktiviteten. Stillingen vil logistisk set være tværgående i alle de tre områder, Helhedsplanen arbejder i.

Aktiviteterne sker i samarbejde med både NGO’er, kommune, politi, det lokale erhvervsliv, relevante civilsamfundsaktører samt center for Kultur & Fritid.

Ringsted KommuneUddannet pædagog søges til selvejende integreret daginstitution

Ringsted Kommune

Brænder du for at gøre en forskel for børns trivsel og udvikling, så er det måske dig vi søger. Vi søger en engageret ildsjæl, der med en positiv tilgang til børn, forældre og kollegaer og med stor indlevelsesevne brænder for at arbejde med børn på 0-6 års området.

Benløse Børnegård er en selvejende integreret institution beliggende i Benløse nord for Ringsted. Vi er under accountor institutionsservice og har driftsaftale med Ringsted Kommune. Institutionen er normeret til 110 børn i alderen 0-6 år fordelt på 80 børnehavebørn og 30 vuggestuebørn. Vi har en børnesammensætning der er præget af mangfoldighed, som skaber mange spændende pædagogiske udfordringer og opgaver.

Vi søger en uddannet pædagog til vores børnehave på 35 – 37 timer med tiltrædelse 1. november 2021 eller snarest derefter.

Esbjerg Kommune
Pædagog søges til barselsvikariat på Fourfeldtskolen Bohr

Esbjerg Kommune

Pædagog søges til barselsvikariat på Fourfeldtskolen kombineret skole og fritids/ungdomsklub.

Fourfeldtskolen Bohr i Esbjerg Kommune søger pr. 1. november 2021 eller snarest en pædagog, som har stor interesse i at arbejde med børn og unge i både fritids- og skoleregi. Det primære arbejde vil være i fritidsklubben og skolen med i alt 32 ugentlige timer.

Bohrskolen består af tre fysiske afdelinger med i alt ca. 2200 elever og ca. 290 ansatte. Fourfeldtskolen Bohr har ca. 750 elever. Fritids/ungdomsklubben har pt. 64 og 20 indmeldte børn/unge.

Vi søger en pædagog med interesse for at arbejde i skolen/ fritidsdelen, som rummer SFO- og klubtilbud. Arbejdstiden fordeler sig mellem fritids/ungdomsklubben og skoledelen.

Egedal Kommune
Er det dig vi søger - bosted i Egedal søger pædagog til enkeltmandsprojekt

Egedal Kommune, Veksø

Som pædagog på EKBA er din fornemste opgave at sikre at vi leverer det bedste sted at bo og leve, for de mennesker som bor her. De skal mødes med et højt fagligt niveau, og her skal samtidig være masser af omsorg og rart at være.

Du er med til at sikre, at beboerne har indflydelse på deres eget liv. Du yder socialpædagogisk bistand med udgangspunkt i beboernes behov, og sikrer at beboerne føler sig sikre og trygge, og har løbende en god kontakt til beboernes venner og familie.

Vi søger en pædagog i 1:1-enkeltmandsprojekt 30 timer ugentligt med mulighed for ekstra timer. Vores arbejde er inspireret af teach-principperne, som skaber forudsigelighed og overskuelighed med visualiserede rammer for en 58-årig autistisk borger (her ses ikke udadreagerende adfærd).

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Er det dig vi mangler - bosted i Egedal Kommune søger pædagogsik assistent

Egedal Kommune, Veksø

Er du skarp, når du skal finde ind til mennesker? Så vil vi meget gerne modtage din ansøgning til jobbet på Skelhøj

Bostedet Skelhøj er en del af EKBA, som er en række socialpædagogiske botilbud for voksne udviklingshæmmede i Egedal Kommune. Fælles for os er, at vi ser, hører, og møder hinanden med viljen til at forstå. Skelhøj er beliggende i Veksø, på Sjælland, og vi har fire teams. Vi søger en ny kollega grundet takstændringer.

I Team 3 bor 7 mænd og kvinder i alderen 25-69 år, primært mennesker med psykiske funktionsnedsættelser med forskellige diagnoser inden for psykiatrien. En enkelt beboer er fysisk handicappet og har behov for fuld støtte, mens en anden har sit eget skærmet team af personale omkring sig. Flere af beboerne har et tilbud om aktivitet eller arbejde i formiddags-/eftermiddagstimerne, 4 dage om ugen. Team 3 søger en 30 timers pædagogisk assistent

Egedal Kommune
Esbjerg Kommune
2 pædagoger til Område Ribe, Afd. Nørremarken

Esbjerg Kommune

Afd. Nørremarken er en integreret daginstitution på Nørremarken i Ribe. Vi er normeret til ca. 200 børn i alderen 0 – 6 år fordelt over 2 huse (Mælkebøtten og Mosebo). Mælkebøtten huser en vuggestue- og børnehaveafdeling og Mosebo huser en børnehaveafdeling.

Vi søger 2 pædagoger, der som udgangspunkt tilknyttes Mælkebøtten. Den ene stilling er 32 timer pr. uge. Den anden stilling er 35 timer pr. uge. Begge stillinger med ansættelse pr. 1. november 2021 eller efter aftale.

Vi vil gerne, at du i ansøgningen skriver hvilke timetal - 32 timer, 35 timer eller begge stillinger - du ønsker. Begge stillinger vil fra en start være i vuggestue, men den ene ændres til at være i børnehave fra april 2022.

Egedal Kommune
Er det dig vi mangler til vores dejlige bosted - Pædagogisk personale søges til bosted i Egedal Kommune

Egedal Kommune, Veksø

Er du skarp, når du skal finde ind til mennesker? Så vil vi meget gerne modtage din ansøgning til jobbet på Skelhøj

Bostedet Skelhøj er en del af EKBA, som er en række socialpædagogiske botilbud for voksne udviklingshæmmede i Egedal Kommune. Vi søger en del nye kollegaer bl.a. grundet takstændringer.

Om morgenen danner du dig et overblik over dagens opgaver sammen med dine kolleger. Du hjælper beboerne op og i bad. Du giver en hånd med at få tøj på, og du fixer noget morgenmad, inden de beboere der skal i dagtilbud, skal ud ad døren. Om eftermiddagen tager du imod dem, som kommer hjem. Du laver måske en kop the, og I får en sludder om, hvordan dagen er gået. Om aftenen laver I mad og spiser sammen. I hygger jer nok med noget sjovt i TV, inden det bliver sengetid, og så hjælper du med at komme i nattøjet og i seng.

Egedal Kommune
Gem
WeCareFamiliebehandler

WeCare, Roskilde

Har du erfaring inden for arbejdet med særligt udsatte familier, børn og unge med særlige behov og/eller erfaring med samtaleterapi? Kan du se værdien i at arbejde systemisk? Kan du se dig selv lære og arbejde ud fra en metode? Vil du arbejde et sted, med fokus på udvikling?

WeCare Sjælland er en relativt nystartet virksomhed, som er i rivende udvikling. Vi har base i Roskilde, men arbejder med familier over hele Sjælland. Vi har et tæt samarbejde med Socialstyrelsen og benytter derfor mange af deres ”lovende praksis” værktøjer og metoder – derudover laves der effektmåling af alle vores sager.

Som familiebehandler hos WeCare, vil man være tilknyttet et antal familier, som du sammen med din nærmeste leder, vil have ansvaret for. Der arbejdes i det daglige med en række evidensbaserede værktøjer, som du løbende vil blive lært op i. Vores arbejde med familierne tager altid udgangspunkt i den enkelte familie/ung.

Esbjerg Kommune
Område Esbjerg NV - Hjerting, Afd. Spiren søger en pædagogmedhjælper

Esbjerg Kommune

Ønsker du at give børnene de allerbedste rammer for læring, trivsel og udvikling så er det måske dig vi har brug for.

Vi søger pædagogmedhjælper med tiltrædelse snarest muligt. Stillingen er på 33 timer i vores vuggestue afdeling. Afdeling Spiren er normeret til 24 børn fra 0-2 år og 82 børn fra 3-5 pr år. Arbejdstiderne vil være skiftende mellem kl. 6.15-16.45, fredag til kl. 16.15.

Vi søger en pædagogmedhjælper der:

  • Forstår at møde børn og voksne på en anerkendende måde
  • Kan skabe ro, tryghed og være en nærværende voksen
  • Er omsorgsfuld og kan skabe gode relationer til børn og voksne
Esbjerg Kommune
Skolepædagog søges til fast stilling på 32 timer pr. uge til Vittenbergskolen, Vadehav

Esbjerg Kommune, Ribe

Vittenbergskolen i Ribe er en 2-3-sporet skole fra 0.-9. årgang, der har ca. 500 elever, godt 30 lærere og knap 10 pædagoger i almen delen. I vores SFO har vi ca. 100 børn fra 6-10 år. Desuden har skolen også specialafdeling.

Vittenbergskolen er en mangfoldig skole med dejlige børn og god forældre opbakning. Skolen har stor fokus på læring og trivsel. I SFO’en er der fokus på at skabe aktiviteter, der understøtter børnenes personlige, sociale og faglige udvikling. Vi vægter udeliv højt - vi bruger naturen og har en dejlig legeplads.

Vittenbergskolen er en del af Vadehavsskolen og vores værdier er: læring – livsduelighed – handlekraft og medborgerskab. Vi er optaget af at børnenes skolegang skal medvirke til at give dem handlekompetencer og viden, som de kan anvende i de fællesskaber, de hver dag er en del af og som vores samfund bygger på.