82 job matcher din søgning 82 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Energistyrelsen
Teamleder til grøn omstilling af varmeområdet - genopslag

Energistyrelsen, København

Energistyrelsen

Vil du bidrage til Danmarks ambitiøse klimamål? Har du erfaring med eller lyst til teamledelse i en styrelse, der prioriterer ledelse højt? Vi leder efter en teamleder, der vil være med til at lægge linjen for de fremtidige rammevilkår for varmesektoren i Energistyrelsen.

Vi mangler en teamleder for ’Team modernisering og økonomisk regulering’, som vil hjælpe med at sikre gode arbejdsprocesser med både interne og eksterne aktører, skære fagligt svære sager til og sikre god trivsel i teamet. Vi går op i, at teamlederen tager en ledende rolle i at bringe teamet sammen, fx ved at skabe fælles referencer og informationsdeling i teamet, lede teammøder og være bindeled mellem team og kontorchef.

Energistyrelsen
Coop Danmark A/SØkonomichef/Finance Business Partner til Coop.dk MAD i Coop Danmark

Coop Danmark A/S, Albertslund

Brænder du for drift og ledelse samt motiveres af at lave regnskaber, analyser, rapporteringer og løbende optimeringer?

Som økonomichef vil du blive en del af ledergruppen i Coop.dk MAD samt ledergruppen i Forretningsøkonomi i Coop Danmark på både et operationelt, taktisk og strategisk niveau. Du har ansvaret for et retvisende regnskab og vil skulle deltage i reviewmøder med Direktionen i Coop Danmark og dermed være ansvarlig for at forberede og præsentere økonomien for Coop.dk MAD. Du vil få reference til vores kommercielle økonomidirektør i Coop Danmark.

Som Økonomichef/Finance Business Partner vil du på daglig basis være ansvarlig for den driftsøkonomiske styring af Coop.dk MAD og have personaleansvaret for tre medarbejdere.

PANDORA A/SCFO Transformation Project Leader

PANDORA A/S, Copenhagen

Are you looking for an opportunity to work in a global and dynamic setting? Do you want to build the future of finance for the largest jewellery brand in the world? Do you want to become part of a high-performing core team advising the CFO of the year 2021? … Then this could be the job for you!

As the CFO Transformation Project Leader you will be part of the Projects team – which is one of three sub-teams in the CFO Transformation and Cost Reset Office. The other two being PMO and Analytics.

In this role, you will act as a project and change management practitioner by managing project timeline, resources, budget, risks, vendors and stakeholders to ensure the projects are delivered on time. This accountability covers all project phases from project initiation, to project execution and post implementation, and you will be accountable for one or more projects depending on project size and scope.

PANDORA A/S
Børne- og Undervisningsministeriet
Afdelingschef til Økonomi og Koncernafdelingen

Børne- og Undervisningsministeriet, København

Du vil få ansvaret for en velfungerende afdeling med en række forskelligartede opgaver, der både omfatter økonomivurderinger af al politiskudvikling, udarbejdelse af finanslovsbidrag og bidrag til finanslovsforhandlingerne, den overordnede koncernøkonomi- og styring, udvikling af økonomistyringen og taxametersystemet på ministeriets områder, samt koordinering af ministeriets overordnede risikostyring og tilsyn.

Du vil få direkte personaleansvar for fem kontorchefer, og sammen har I ansvaret for den daglige ledelse af ca. 70 fagligt dygtige og dedikerede medarbejdere. Du vil som afdelingschef i departementet indgå i ministeriets øverste ledelse – koncernledelsen. Som medlem af ministeriets koncernledelse vil du få en væsentlig rolle i ministeriets fremadrettede strategiske arbejde og være med til at sætte retning for ministeriet.

Børne- og Undervisningsministeriet
Hjemmearbejdsplads
Gem
Amesto AccountHouse
Remote Teamleader

Amesto AccountHouse

Helt ærligt. Det er lige meget, hvor du bor.

Hos Amesto AccountHouse A/S er vi betroede samarbejdspartnere for virksomheder i alle størrelser og typer. Vi håndterer alt lige fra regnskab og økonomi til HR og lønadministration.

Du skal i det daglige bl.a. sikre effektiv, korrekt og rettidig lønadministration i teamet samt håndtere flere nye kunders opstart hos Amesto.

Du får stillet et fuldt hjemmekontor til rådighed og bliver herfra en del af en virksomhed, hvor du kan være med til at sætte retningen og specialisere dig i det, du helst vil.

Amesto AccountHouse
& friendsØkonomichef med interesse for digitalisering og forretningsudvikling

& friends søger for Lely Center Herrup i Vinderup

Med reference til samt højre hånd for direktøren i forretningsrelaterede spørgsmål bliver du en del af ledergruppen og ansvarlig for Lely Center Herrups økonomifunktion - herunder bogholderiet, hvor du får personaleansvar for én medarbejder.

Du tildeles ansvaret for at skabe en kompetent og effektiv økonomifunktion omkring det finansielle årshjul, der leverer retvisende tal, analyser og danner grundlag for ledelsens beslutninger. Arbejdsområdet er bredt, lige fra de daglige hands-on driftsopgaver til generel og strategisk udvikling samt optimering af forretningsgange og processer i virksomheden.

Lely Center Herrup tilbyder en spændende nyoprettet stilling i en virksomhed i stor vækst og den førende inden for branchen.

Greve KommuneChef for Økonomi og HR

Greve Kommune

Greve Kommune søger en strategisk og fagligt dygtig centerchef, der kan sikre drift, udvikling og tværfagligt samarbejde i Greve Kommune.

Greve Kommune står over for at skulle ansætte en ny centerchef med ansvar for Center for Økonomi og HR. Centeret består af ca. 50 medarbejdere. En spændende stilling for den erfarne leder, som har faglig indsigt, og som kender til arbejdet i en kommunal kontekst.

Som centerchef får du ansvaret for tre chefer og fem teams. Det bliver din opgave at sikre driften og udviklingen i centeret såvel som samarbejdet på tværs i organisationen. Du vil som centerchef indgå i chefgruppen og skal herigennem bidrage til at facilitere tværfagligt samarbejde og et godt arbejdsmiljø i hele organisationen.

Greve Kommune
Sundhedsstyrelsen
Sekretariatschef

Sundhedsstyrelsen, København

Vi søger en stærk profil til en spændende og udfordrende stilling som sekretariatschef i Sundhedsstyrelsen.

Som sekretariatschef vil du få ledelsesansvar for økonomistyring og stabsfunktioner i Sundhedsstyrelsen. Du vil bl.a. få det overordnede ledelsesansvar for sekretariatsbetjening af direktion og chefgruppe, herunder også internationale opgaver, overordnet projektstyring, generelle forvaltningsmæssige forhold, juridisk rådgivning m.v.

Desuden vil du få ansvaret for styrelsens økonomi- og regnskabsfunktioner samt koordination med koncernfunktioner vedrørende HR, datasikkerhed, IT, facility management m.v.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Strategisk og udviklingsorienteret sekretariatschef

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, København

Er du handlekraftig og resultatorienteret? Kan du udvikle forretningsprocesser og samtidig sikre effektiv drift? Har du lyst til at være en del af en organisation i forandring? Så har vi en spændende stilling som chef for vores driftssekretariat.

Som chef for driftssekretariatet får du det faglige og ledelsesmæssige ansvar for en bred portefølje; økonomi, IT, informationssikkerhed, jura udbud, bibliotek og husdrift og 11 medarbejdere. Du skal sikre en solid økonomistyring og forretningsunderstøttelse af organisationen, der bidrager til, at NFA’s kerneopgave (forskningsproduktionen) varetages optimalt og effektivt. Du vil i den sammenhæng være en central sparringspartner for direktionen.

Blue Ocean Robotics ApSFinance Manager

Blue Ocean Robotics ApS, Odense

Blue Ocean Robotics – a Robot Venture Factory in Odense, Denmark – develops, produces and sells professional service robots primarily in healthcare, hospitality, construction and agriculture.

We are looking for a highly skilled international Finance Manager. You will refer to and coordinate with the CFO of Blue Ocean Robotics. As our future Finance Manager, it is essential that you are attracted to helping build a successful robotic business from a startup to a now scale up structured business that can be made ready for sale. You are highly motivated by being able to contribute to influencing this development.

We are fast-paced, dynamic and have a flexible organization. We have monthly social events, Warrant Program for all full time employees, lunch arrangements, spouse network, Blue Ocean Robotics Academy, bicycle arrangements, danish language school and health insurance.

Danmarks StatistikLedende chefkonsulent til Grønt Nationalregnskab

Danmarks Statistik, København

Brænder du for at skabe resultater gennem andre og har du lyst til at være en del af kontorledelsen i Nationalregnskab i Danmarks Statistik, så har du muligheden nu.

Danmarks Statistik søger en ledende chefkonsulent (chefkonsulent med personaleansvar) til kontoret Nationalregnskab.

Du får ledelsesansvaret for den sektion i kontoret, der laver det grønne nationalregnskab, herunder personaleansvaret for de 10 medarbejdere, der pt. er i sektionen.

Du vil få en hovedrolle i at sikre produktion og udvikling af disse delregnskaber – fra indsamling af kilder, over kvalitetssikring, beregninger og analyser og til formidling og dokumentation af resultaterne.

Køge GymnasiumØkonomi- og administrationschef

Køge Gymnasium

Køge Gymnasium søger en energisk og udviklingsorienteret økonomi- og administrationschef med lyst til skoledrift og arbejde i et levende og dynamisk miljø.

Du vil skulle arbejde tæt sammen med rektor og vicerektor. Du vil have et selvstændigt personaleansvar for kontorpersonalet og et samvirkende ansvar for personale, som arbejder for gymnasiet, men er ansat eksternt, herunder medarbejdere ved kantine, rengøring og bibliotek. Du vil skulle arbejde sammen med eksterne partnere, herunder især Gymnasiefællesskabet med dets afdelinger for jura, løn, bogholderi, IT, indkøb og bygninger foruden med offentlige myndigheder og andre institutioner.

Stillingens omfang og den endelige opgaveportefølje aftales på baggrund af kvalifikationer og erfaring.

Finanstilsynet
Kontorchef med ansvar for tilsynet med de største danske pengeinstitutter

Finanstilsynet, København

Vi søger en kontorchef til vores kontor, som har ansvar for tilsynet med de største danske pengeinstitutter. Tilsynet sker dels ved løbende overvågning af indberetninger, behandling af ansøgninger, forespørgsler mv., og dels ved inspektioner på stedet. Der føres tilsyn med instituttets ledelse, de væsentligste risici, herunder kredit, markeds- og likviditetsrisici.

Du bliver ansvarlig for et kontor, som består af 23 dygtige og dedikerede medarbejdere. Kontoret er inddelt i to teams; Et team, der har det overordnede ansvar for tilsyn med de største pengeinstitutter og kreditfaglige spørgsmål, og et team, der står for IRB-tilsynet. Kontoret består primært af økonomer, som alle besidder en høj grad af faglig stolthed og et højt engagement i forhold til at løse en vigtig samfundsopgave.

Vejdirektoratet
Afdelingsleder til nøglerolle inden for økonomistyring

Vejdirektoratet, København eller Skanderborg

Vil du lede en økonomiafdeling for business controlling i en stor og anerkendt offentlig anlægsvirksomhed med politisk bevågenhed? Så læs videre her.

Vejdirektoratet søger en ny afdelingsleder for Virksomhedsstyring, der varetager business controlling af Vejdirektoratets samlede anlægs- og driftsøkonomi på ca. 4-5 mia. kr. årligt. Afdelingen består af 12 dygtige controllere, som er geografisk fordelt på tjenestesteder i Skanderborg og København.

Vejdirektoratet

Afdelingens primære ansvarsområde er den løbende interne budgettering og budgetopfølgning, der sker i tæt samarbejde med hele linjeledelsen. Du vil som leder få gode muligheder for at sætte dit præg på en afdeling, der i dag står på et solidt fundament.

Vejdirektoratet
Profil Search CFO/Økonomidirektør – Midtjylland – Vækstvirksomhed

People Company søger for DKROOF A/S i Aulum

DK ROOF A/S i Aulum ved Herning søger CFO/Økonomidirektør til vækststærk ejerledet virksomhed i byggebranchen

DK ROOF A/S er en ung virksomhed, der på få år har skabt sig en markant position på det danske marked for tagdækning. DK ROOF A/S ønsker at styrke grundlaget til en yderligere vækst i de kommende år og som en meget vigtig del af denne strategiske udvikling søges en CFO/Økonomidirektør til en nyoprettet stilling i virksomheden.

CFO/Økonomidirektøren får det direkte ledelsesmæssige ansvar for en Økonomiafdeling, og den helt centrale opgave bliver at drive og videreudvikle virksomhedens økonomistyringsfunktion og sikre effektiv og overskuelig rapportering for ledelse og bestyrelse.

Der er stor spændvidde i opgaverne, og det er vigtigt, at du besidder evner og lyst til at involvere sig såvel strategisk som operationelt/hands-on.

TEMP TEAM A/SAccountant Manager til HQ i Ishøj

TEMP TEAM A/S søger for DANX

Som Accountant Manager bliver du ansvarlig for bogholderiet på i alt 4 medarbejdere. Dit team håndterer bogholderi for alle nordiske lande, og det vil derfor være en fordel med erfaring på nordisk plan.

Vi forestiller os, at du har en procesorienteret tilgang og kan beskrive, optimere og implementere bogholderiprocesser og best practice i forretningen.

Dit team dækker bl.a. over følgende ansvarsområder:

 • Daglige transaktioner (kunde- og leverandørfakturaer, betalinger)
 • Omvendt fakturering til vognmænd
 • Indhente debitortilgodehavender
Johnson Controls
Business Unit Finance Manager

Johnson Controls, Hornslet

We are looking to strengthen our Finance Team in the Denmark by hiring a professional who will be the finance focal point within the Industrial Refrigeration leadership team of assigned Line of Business. Our desired colleague will be providing financial leadership to local Branch Managers as well be responsible for maintain a strong control environment and the quality of the financial reporting. The candidate is able to successfully work in a matrix organization with shared service center setup.

How you will do it

 • Acts as a strong partner to the business leadership team providing finance support during creation and implementation of business development initiatives.
 • Drives, plan and forecast business results in tandem with the general manager to achieve profitability and liquidity objectives of the business.
Beierholm – Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Viborg - Indfri din karrieredrøm som kommende eller allerede uddannet statsautoriseret revisor

Beierholm – Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Brænder du for at gøre revision til rådgivning og udvikle kompetencerne hos dine kolleger?

Udnyt din attraktive status som statsautoriseret revisor og bliv en del af Beierholm, der er kåret som en af Danmarks bedste arbejdspladser. Her træder du ind i nogle ambitiøse og attraktive rammer, hvor der er plads til at indfri dit fulde potentiale med god balance mellem arbejde og privatliv.

Hvad får du som statsautoriseret revisor i Beierholm?

 • Mulighed for at videreføre egen kundeportefølje samt overtage nuværende kundeforhold
 • Ledelsesansvar for medarbejdere
 • På sigt mulighed for økonomisk partnerskab. De bedste rammer for dine ambitioner
Beierholm – Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Gem
Jobindex Kurser
Salgs- og kommunikationskurser

Jobindex Kurser

Alt salg er kommunikation, og al kommunikation er salg – lige fra salg af et produkt eller en løsning til salg af en idé eller en måde at tænke på. Gennemfør kurset i Strategisk salg, Kommunikation i praksis eller måske Coaching og Konflikthåndtering. Til dig, der vil arbejde digitalt, har vi fx online marketing, der giver dig de nye vigtige forudsætninger for at kunne lave markedsføring online.

På online markedsføring lærer du også om bl.a. SEO og Google Adwords, og hvordan du hurtigt bliver skarp på de vigtigste budskaber.

Jobindex Kurser
Indrykket:
Rødkilde GymnasiumØkonomichef

Rødkilde Gymnasium, Vejle

Vi søger en økonomichef, der har humor og trives med et tæt samarbejde med skolens ledelse og den øvrige administration.

Økonomichefen vil have en tæt tilknytning til ledelsesteamet. Nedenstående er de centrale arbejdsområder. Flere kommer til afhængigt af dine kompetencer.

 • Økonomisk analyse, budgetlægning og budgetopfølgning
 • Bidrage til kontinuerligt at udvikle procedurer og systemer. Nytænkning og udvikling er en naturlig del af funktionen
 • Opbygning af systemer til økonomistyring, herunder timestyring
 • Daglig bogføring og regnskab
 • Arbejde med generel uddannelsesdata og statistik