221 job matcher din søgning 221 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Aarhus Kommune
Pædagogisk leder til indskolingen (undervisning og fritid)

Aarhus Kommune

Skødstrup Skole er Aarhus Kommunes største folkeskole, og en skole i god udvikling. Vi søger en medspiller til vores vigtige arbejde med at udvikle skolens pædagogik og didaktik.

På Skødstrup Skole er du aldrig alene om ledelsesopgaven, og du har nem adgang til sparring. Det er nogle af fordelene ved at være en del af et stort lederteam.

Du bliver pædagogisk leder for ca. 25 medarbejdere (lærere og pædagoger) på 0. og 3. årgang. På Skødstrup Skole følger medarbejdere og ledere børnene, således det samme hold følger børnene fra 0. til 5. klasse hvor efter udskolingsteamet tager over. Der er 5-6 klasser pr årgang.

Brøndby KommuneSammen med borgerne: Ældre- og omsorgschef Brøndby Kommune

Brøndby Kommune

En respekteret, tillidsfuld og professionel kultur med et sikkert fokus på borgerne og deres livskvalitet skal have ny chef. Du kommer til en god arbejdsplads, der nysgerrigt insisterer på videnbaseret, helhedsorienteret, tværfaglige og effektfulde løsninger til understøttelse af borgernes værdighed og selvstændighed. Et spændende job med gode muligheder for stor indflydelse på væsentlige dagsordener – med garanti for personlig udvikling.

Du kommer i betragtning hvis du:

 • Med troværdighed og vilje har energi til at blive en central aktør på et velspillende hold
 • Matcher de krav og forventninger, som stilles til en god chef i en stor kompleks organisation, der løser vitale samfundsmæssige opgaver for mange mennesker
 • Evner at få personlighed, faglighed og lederskab til at smelte sammen i følgeskab og resultater
Lokalcenter RosengårdAfdelingsleder med plejefaglig baggrund

Lokalcenter Rosengård, Odense

Lokalcenter Rosengård er en selvejende institution med driftsaftaler med Odense Kommune. Vi er er en spændende arbejdsplads med to plejeafdelinger, 100 ældreboliger, dagcenter og café. Vi arbejder tværfagligt med SSA, SSH, fys og ergo, køkkenassistenter, plejehjemsassistenter og sygeplejersker.

To gange om ugen har vi besøg af en praktiserende læge, som er læge for en større gruppe af borgere. Plejecentralen er den afdeling, som varetager alle opgaver i de 100 ældreboliger. Det gælder sygeplejemæssige samt praktiske opgaver. Gruppen fungerer som en ”udegruppe”.

Vi tilbyder:

 • Et team bestående af sosuassistenter, sosuhjælpere og et tværfagligt samarbejde med øvrige ledere, sygeplejersker og læge på Lokalcenter Rosengård.
 • En god introduktion.
 • Medindflydelse på din arbejdsdag.
Børne- og Undervisningsministeriet
Kontorchef til Center for Udgående Kvalitetsarbejde

Børne- og Undervisningsministeriet, Holbæk

Vil du være med til at skabe resultater for dagtilbud og folkeskole gennem højt kvalificeret rådgivning, og kan du medvirke til at sikre klar og effektiv vejledning af sektoren om rammer og regler på dagtilbudsområdet? Så er stillingen som kontorchef i Center for Udgående Kvalitetsarbejde måske noget for dig?

Som kontorchef i CUK skal du blandt andet lykkes med at opbygge et stærkt nyt team på dagtilbudsområdet, der skal:

 • Vejlede sektoren klart og effektivt om rammer og regler, herunder udarbejde bekendtgørelser, vejledninger og løfte et ulovbestemt sektortilsyn
 • Understøtte og rådgive de kommunale forvaltninger om deres varetagelse af det pædagogiske tilsyn via et nyetableret rejsehold
Børne- og Undervisningsministeriet
Den Sociale Virksomhed
Forstander til bo- og beskæftigelsestilbuddet Rønnegård

Den Sociale Virksomhed, Gørløse

Kan du lede og videreudvikle et veldrevet højt specialiseret bo- og beskæftigelsestilbud for voksne med komplekse udviklingsforstyrrelser og nedsatte funktionsevner? Og har du et solidt ledelsesfagligt fundament? Så vil vi rigtig gerne høre fra dig.

Du skal – inden for de rammer og målsætninger, der fastlægges i Den Sociale Virksomhed – lede og videreudvikle Rønnegård både på det faglige niveau og på det ledelsesfaglige område.

Din ledelsesopgave omfatter faglig ledelse, personaleledelse, administrativ ledelse og strategisk ledelse, som udøves sammen med ledergruppen på Rønnegård. Som forstander vil du også skulle fastlægge strategier og visioner i samarbejde med de øvrige tilbudsledere og direktionen i Den Sociale Virksomhed.

Den Sociale Virksomhed
Genitor ApSEfter- og videreuddannelseschef

Genitor ApS søger for UC SYD i Esbjerg

Kan du lede på tværs af en stor organisation med mange fagområder og samtidig skabe fælles retning? Vil du have en central rolle i en organisation under konstant udvikling, hvor du kan sætte dit aftryk på eksisterende og nye efter- og videreuddannelsestilbud?

Som chef for efter- og videreuddannelse (EVU) i Syd- og Sønderjyllands største vidensinstitution har du mulighed for at præge udviklingen af EVU-tilbuddene for vores samfunds- og velfærdskritiske professionsuddannelser.

Du bliver en del af en organisation i forandring, og særligt EVU-området spiller en central rolle i det, der skal kendetegne UC SYD fremadrettet. Du får det overordnede ansvar for EVU-området og skal i et tæt samarbejde med dine chef-kollegaer sikre samspillet imellem grunduddannelse, EVU og forskning.

Du kan også læse og se mere om UC SYD på www.ucsyd.dk og i videoen her.

Herberget OverførstergårdenForstander

Herberget Overførstergården, Gentofte

Overførstergården er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Gentofte kommune efter Socialministeriets regler om § 110 boformer.

Formålet er ud fra et demokratisk og socialt livssyn at tilbyde midlertidig bolig og ophold til personer, der er hjemløse eller ikke kan tilpasse sig det almindelige samfundsliv, især på grund af alkoholproblemer. Vi stræber mod gensidig respekt, rummelighed og høj faglighed.

Overførstergården er et veldrevet og kreativt herberg, med fokus på omsorg, rehabilitering, ressourcer, bolig, udredninger og handleplaner under opholdet og efterforsorg efter udskrivningen. Medarbejderne efteruddannes løbende.

Overførstergården er medlem af den Europæiske sammenslutning FEANTSA mod hjemløshed og har en fond, der initierer projekter og analyser, som fremmer formålet.

Brønderslev Kommune
Afdelingsleder til Hjemmeplejen

Brønderslev Kommune, Hjallerup

Brænder du for at være med til at udvikle den kommunale hjemmepleje til borgernes bedste? Kan du vise vej, skabe følgeskab og arbejde motiverende? Er du en relationel stærk og samarbejdsorienteret leder?

Så kan det være dig, vi søger som vores nye afdelingsleder i Hjemmeplejen i Brønderslev Kommune. Vi søger en engageret, motiverende og handlekraftig afdelingsleder, der sammen med borgere, medarbejdere og vores ledelsesteam vil være med til at udvikle fremtidens hjemmepleje.

Du vil få ansvaret for en dagvagtsgruppe i og omkring Hjallerup samt aftenvagten i den østlige del af kommunen. Som afdelingsleder, har du ansvaret for den faglige, personale- og driftsøkonomiske udvikling i din afdeling og du skal stille dig i spidsen for det tværfaglige samarbejde. Sammen med den øvrige ledergruppe er du medansvarlig for at sikre sammenhænge og udvikling internt og på tværs i hele Sundheds- og Ældreområdet.

Gem
Rudersdal KommuneAfdelingsleder til ungemiljøet ”Villaen i Holte”

Rudersdal Kommune, Holte

Hos Ung i Rudersdal søger vi en afdelingsleder til vores ungemiljø – Villaen i Holte, der fysisk ligger i forbindelse med Rudegaard Stadion. Villaen i Holte er et ungemiljø, som danner ramme om unges fritidsliv. Huset rummer mange forskellige aktiviteter, herunder ungdomsklub og fritidsundervisning med fokus på elever 6. – 9.klasse.

Vi leder efter dig, der elsker at arbejde med unge og har erfaring med ledelse og udvikling. At du har udviklingsblik, udviklingskompetence og udviklingslyst er altafgørende.

Ung i Rudersdal er en organisation, hvor der er højt til loftet og initiativ, ansvar, mod og engagement er pejlemærker for medarbejderne. Ønsker du en arbejdsdag fuld af ung energi, hvor der er langt mellem det trivielle, men til gengæld gode traditioner? Så skal du vælge at søge dette job, for så kan vi forsikre dig, at du vil stortrives i dit arbejdsliv.

Gentofte KommuneAfdelingssygeplejerske søges til Jægersborghave Plejeboliger

Gentofte Kommune

Trives du ved at skabe resultater gennem inddragelse, tillid og anerkendelse, og har du interesse for gerontologi og måske erfaring fra primærsektor?

Du vil blive afdelingssygeplejerske på en etage med 24 beboere, og sammen med det øvrige lederteam være med til at understøtte vores kerneopgave.

Vi tilbyder dig:

 • To dages introduktion for nye ledere, hvor du introduceres til kommunen og kan danne netværk med andre nye ledere.
 • Et selvstændigt og ansvarsfuldt lederjob.
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling, bl.a. gennem fagligt netværk med erhvervspsykolog.
 • Løbende netværk og sparring med andre ledere i kommunen.
Roskilde HandelsskoleStedfortræder for uddannelseschefen

Roskilde Handelsskole, Roskilde

Vi ønsker at styrke den daglige pædagogiske ledelse og udvikling på Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole, og søger derfor en visionær leder, som kan indgå i afdelingens ledelse.

Som stedfortræder for uddannelseschefen bliver dine primære opgaver, udover den daglige ledelse af cirka 30 lærere og 4-5 studieretningsteams, at stå i spidsen for en række udviklingsopgaver og dermed ruste Handelsgymnasiet til fremtiden. Der vil derfor være fokus på personaleledelse og den daglige pædagogiske udvikling.

Vi lægger vægt på, at du:

 • Har erfaring med pædagogisk ledelse og udvikling
 • Er en synlig leder, der har mod og vilje til at gå forrest og sætte retning
 • Har undervisningserfaring i mindst et gymnasiefag
Grønlands Selvstyre
Kursuschef til Imarsiornermik Ilinniarfik Nuuk

Grønlands Selvstyre

ER DU MARITIM LEDER?

Imarsiornemik Ilinniarfik, søger kursuschef til kursusafdelingen i Nuuk. Er du handlekraftig, robust, har erfaring fra søfartserhvervet og er klar til tage ansvar for den fortsatte udvikling af vores kursus afdelingen i Nuuk? Så er det måske dig vi søger. Vi har brug for dig til at lede kursuscenter under Imarsiornermik Ilinniarfik.

Grønlands førende uddannelsesinstitution på det maritime område er i gang med udvikling og stabilisering af vores uddannelser. Derfor søger vi en person med stor personlig motivation for at stabilisere og udvikle organisationen i samarbejde med dne øvrige ledelse i Imarsiornermik Ilinniarfik.

Grønlands Selvstyre
Frederiksberg KommuneBrænder du for at udvikle specialskolesektoren? Er du vores nye pædagogiske leder?

Frederiksberg Kommune

Skolen ved Nordens Plads søger en pædagogisk leder med start 1. december eller snarest derefter. Skolen ved Nordens Plads er Frederiksberg Kommunes specialskole - et helhedstilbud med omkring 220 børn og unge samt ca. 160 medarbejdere. Vi har børn og unge med svære indlæringsvanskeligheder, autismespektrumsforstyrrelser og i dagbehandlingstilbud.

Vores ambitionsniveau er tårnhøjt, vi er i konstant udvikling og har mange projekter på tegnebrættet. Hele specialskoleområdet i Frederiksberg Kommune er i gang med en spændende udvikling, som du kan være med til at præge og spille ind i.

Du vil blive en del af et ledelsesteam med 6 tætte kollegaer, der samarbejder loyalt og fleksibelt om ledelsesopgaven for skolens samlede drift og udvikling. Du vil selvstændigt have ansvar for dine egen afdeling med ca. 30 lærere og pædagoger.

Køge KommuneTeamleder med fokus på social kapital søges til syge- og hjemmeplejen i Ejby

Køge Kommune, Lille Skensved

Brænder du for en høj faglighed hos dine medarbejdere, og kan du se dig selv arbejde aktivt og målrettet med arbejdsmiljø og trivsel, så er det nu, du har muligheden for at få dette opfyldt som Teamleder i Ejby.

Vi er ca. 40 fantastiske medarbejdere, som har høj faglighed og ønsker mere faglig udvikling. Vi har brug for en leder, som kan arbejde videre med den sociale kapital hos os, og en leder der vil gå forrest og vise hvordan vi skal gribe denne opgave an.

Vi søger en Teamleder, som kan samarbejde og lede et stærkt team bestående af sygeplejersker, en teamkoordinator, SSA’er, SSH’er og to planlæggere. Syge- og hjemmeplejen i Ejby søger efter en Teamleder, der kan sætte fokus på at løfte fagligheden, arbejde med udviklingen af teamet og være synlig for medarbejderne.

Udviklingsorienteret og faglig kompetent leder søges til dag- og fritidstilbud

Troelstrupgård, Haslev

For os er det vigtigt, at børnelivet på Troelstrupgård sker i et udviklende og skabende læringsmiljø ude såvel som inde, og at vi lever op til vores motto om, at børnelivet hos os er røde kinder, jord under neglene og tanker i hovedet. Vores værdier er baseret på et helhedssyn på barnets liv med fokus på trivsel og udvikling, og vi ser barnet som et kompetent, aktivt og selvstændigt menneske i et forpligtende fællesskab. Det betyder, at vi har fokus på:

 • Alsidig udvikling af personligheden
 • Livsglæde og samhørighed
 • Indflydelse og ansvar
 • Kendskab til natur og miljø
 • Det kristne livs- og menneskesyn
Enghaveskolen - Faaborg FriskoleSkoleleder søges

Enghaveskolen - Faaborg Friskole

Smukt beliggende i Faaborg på Sydfyn med udsigt til sundet og med skoven i baghaven ligger Enghaveskolen på en stor og skøn naturgrund. Vores fantastiske omgivelser inviterer både store og små til faglig fordybelse, leg og socialt samvær.

Vi søger en skoleleder, der med nysgerrighed og respekt vil være en aktiv del af samt sikre Enghaveskolens fortsatte udvikling i forhold til såvel pædagogik, dannelse og faglighed som skolens Grundtvig-Koldske rødder og skoletraditioner - samtidig med, at der tages hånd om den daglige drift.

Enghaveskolen har et stærkt fællesskab blandt elever, forældre og ansatte. Dette værner vi om og ønsker af vores kommende leder, at fællesskabet fortsat dyrkes og styrkes.

Lolland Kommune
Juniorklubleder og medarbejder til nødundervisningen hos Lolland Ungdomsskole

Lolland Kommune, Nakskov

Vi søger pr. 1. november 2021 en pædagog/lærer til vores afdeling i Nakskov. Stillingen er en kombinationsstilling, hvor du skal arbejde i to af Ungdomsskolens afdelinger.

Du vil blive ansat som daglig leder af juniorklubben, som er et fritidstilbud for elever fra 4. til og med 6. klasse. Klubben har 4 ansatte, er åben hver eftermiddag og er beliggende ved Campus i Nakskov. Udover det administrative vil du indgå som en del af den samlede normering i arbejdet med at skabe fritidsaktiviteter for børnene i klubben.

Du vil også arbejde i vores nødundervisningstilbud, som er et kommunalt skoletilbud for elever, der har et betydeligt fravær fra deres skole, og som ikke er i stand til at modtage almindelig undervisning. Din opgave her består i, at du via en positiv relation og en løsningsorienteret tilgang arbejder med de udfordringer og blokeringer, som gør, at eleven har skolevægring.

Gem
Kommuneqarfik Sermersooq
Teamkoordinator til plejepersonale i Utoqqaat Illuat/job-nr. 526/21

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Brænder du for at arbejde med ældre mennesker i tæt dialog med deres pårørende? Har du sundhedsfaglig uddannelse? Og er du en energisk og positiv person, der evner at arbejde tværfagligt, så er stillingen som teamkoordinator ved Utoqqaat Illuat måske noget for dig?

Du får det ledelsesmæssige ansvar for personale i en af afdelingerne. Du vil referere til souschef/leder på Utoqqaat Illuat, og du vil indgå i et fælles ledelsesteam med lederne af køkkenet, teamkoordinatorerne, pedel m.m.

Et af de store indsatsområder er, at vi arbejder med en kontaktpersonordning, åben kommunikation, livshistorier, døgnplaner m.m. Vi ønsker nu, at tiltagene implementeres, så også de pårørende kan mærke en forskel og få en bedre oplevelse, når de kommer i huset.

Kommuneqarfik Sermersooq
Odense Kommune

Afdelingsleder til Dalumskolens specialklasser

Odense Kommune, Odense

Har du lyst til at sætte dit præg på udviklingen af læringsmiljøet i Dalumskolens specialklasser? Brænder du for samarbejde, udvikling og trivsel? Og har du mod på at tænke nyt, på at handle i hverdagen og på at træffe beslutninger? Så kan det være dig, vi leder efter!

I den nyoprettede afdelingslederstilling vil du få en alletiders mulighed for at sætte dit præg på udviklingen af læringsmiljøet i vores specialklasser. Antallet af elever i vores specialklasserække har været støt stigende de seneste tre år, og nu har vi brug for mere ledelseskraft på skolen til at drive udviklingen og understøttelsen af de mange opgaver i tilknytning til eleverne.

Odense Kommune
Københavns KommuneEngageret og erfaren teamleder til IBOS’ boteam

Københavns Kommune, Hellerup

Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS) søger en erfaren teamleder 37 timer om ugen til vores boteam, som er et tilbud efter serviceloven § 107 og § 108. Teamet består af 13 medarbejdere, heraf 11 pædagoger og to SOSU’er.

Vi søger en teamleder, der har erfaring med ledelse af døgntilbud. Herunder planlægning af arbejdstid samt erfaring med håndtering af personaledynamikker i teams.

Stillingen omfatter

 • ledelsesmæssige arbejdsopgaver, herunder personaleansvar, daglig koordinering og planlægning
 • ledelse af specialiserede medarbejdere
 • tæt samarbejde med afdelingschef og ledelsesgruppen i afdelingen