110 job matcher din søgning 110 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Det Kongelige TeaterEventkoordinator til Det Kongelige Teaters Kundeoplevelse & Salg

Det Kongelige Teater, København

Til Det Kongelige Teaters Kundeoplevelse & Salg søges i en nyoprettet stilling en Eventkoordinator med stort overblik, en kreativ sans for at skabe den ekstra gode kundeoplevelse og praktisk erfaring med eksekvering af events.

Det Kongelige Teater er i en rivende udvikling og skal være relevant for endnu flere mennesker og nå bredere ud. Vi ønsker at knytte tættere bånd til vores publikum og give alle en følelse af at have haft en ekstraordinær oplevelse i vores huse.

Som eventkoordinator vil dine arbejdsopgaver bl.a. være følgende:

 • At udvikle koncepter for helhedsoplevelsen i foyererne før, under og efter udvalgte forestillinger i samarbejde med Kommunikationsafdelingen og Kundeoplevelse & Salg.
 • At projektlede og koordinere forberedelse og eksekvering.
DR KoncerthusetDriftskoordinator til Koncerthusets Bar & Restaurant

DR Koncerthuset

En vigtig del af vores samlede gæsteoplevelse tegnes af vores Bar & Restaurant, hvor vi i øjeblikket er i proces med at åbne området for nye tiltag. På den baggrund søger vi en struktureret driftskoordinator der, i samarbejde med vores Bar & Restaurant Manager, kan sikre en professionel og veltilrettelagt drift.

Du bliver en central del af at sikre, vores hus er klar til drift og sammen med vores Bar & Restaurant Manager løfte det samlede område. Stillingen er en kombineret hands-on og administrativ stilling. Herunder bl.a.

 • Ansvar for varelager og varer, herunder varebestilling, modtagelse, lagerstyring, status
 • Håndtere regnskaber, afregninger, interne bestillinger etc.
 • Koordinering med samarbejdspartnere omkring leverancer, projekter
Vikingeskibsmuseet i RoskildeFeltarkæologer til Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Har du lyst til at blive en del af et stærkt og ambitiøst Marinarkæologisk team på Vikingeskibsmuseet i Roskilde og være med til at løse teamets opgaver? Vikingeskibsmuseet i Roskilde søger 8 feltarkæologer til marinarkæologiske forundersøgelser i Københavns Havn. Der er tale om maskinelle prøvegravninger - ikke dykkerarbejde - som udføres fra større fartøjer.

Arbejdsområde og opgave

I jobbet kan du forvente følgende opgaver:

 • Lagbeskrivelse, udgravning og soldning af maskinelt opgravede sedimentblokke
 • Indledende fundhåndtering og -beskrivelse, udtagning af sedimentprøver
 • Løbende indtastning af data i databaser og GIS
 • Kommunikation med maskinfører
Live Nation Denmark ApS
Plads- og logistik koordinator

Live Nation Denmark ApS, København

Vi søger en kompetent, struktureret og arbejdsom medarbejder til en nyoprettet stilling i COPENHELL Site- Teamet. Du vil blive en del af en dynamisk arbejdsplads med højt til loftet og hvor alle ideer, visioner og projekter er mere end velkomne.

Dine primære arbejdsområder er:

 • Logistisk planlægning og afvikling på tværs af hele festivalorganisationen
 • Medudvikler af COPENHELL-festivalpladsdesign, der samler alle festivalens delelementer - alt fra madboder til infrastrukturelt publikumsflow
 • Organisering af både medarbejdere (site-team) og frivillige tilknyttet sektionens områder
Live Nation Denmark ApS
Gem
Lavendla
Erfaren begravelsesrådgiver/-underviser

Lavendla, København

Lavendla har siden 2014 hurtigt vendt op og ned på begravelseindustrien. Nu søger vi efter dig i København, som vil med på vores rejse og gøre en virkelig forskel for mennesker i en svær situation.

Vil du være en del af en begravelsesvirksomhed, der benytter de allermest moderne teknologier og tiltag der levner plads til at holde fokus på det vigtigste - nemlig mødet med kunderne/de pårørende?

Din rolle i denne stilling bliver en kombination af at være begravelsesrådgiver og være med til at opbygge og tilpasse et uddannelsesforløb og undervise kommende begravelsesrådgivere ud fra Lavendlas værdier.

Lavendla
Frederikssund Kommune
Koordinator til Kulturhuset Elværket

Frederikssund Kommune

Elværket er Frederikssund Kommunens største og ældste kulturhus med små 1.000 arrangementer årligt arrangeret af og for vores brugere.

Det er omtrent umuligt at beskrive jobbets mange opgaver og facetter udtømmende, og du har selvfølgelig også selv stor indflydelse på din dagligdag og opgaverne, men i et hus som vores er alle med ”på gulvet” og tager fat i løsningen af dagligdagens praktiske gøremål af både administrativ, lavpraktisk og teknisk/håndværksmæssig karakter. Det gælder uanset om det drejer sig om opstilling til et arrangement og oprydning efter det igen, pasning af kontoret eller anden betjening af brugere og husets udstyr.

Du skal derfor være indstillet på at løse opgaver som f.eks.

 • daglig koordinering af personale og opgaver
 • at være ansvarlig for husets hjemmeside og Facebookside samt ekstern kommunikation/markedsføring sammen med vores kontor- og kulturmedarbejder og bestyrelsesformand
Ørskov Begravelsesforretning v/Michael ØrskovBedemand - 37 timer

Ørskov Begravelsesforretning v/Michael Ørskov, Holbæk og Nykøbing Sj.

Vi er en 4. generations begravelsesforretning, men vi er bestemt ikke gammeldags. Vi gør brug af den nyeste teknologi indenfor arbejdsstyring og vil gerne give den bedste service til både pårørende og samarbejdspartnere.

Vi har døgnåbent alle dage og har faste vagter hver 4. weekend. Helligdage dækkes med skiftende vagter.

Den daglige arbejdstid er fra 9-16, men der kan forekomme overarbejde.

Vores medarbejdere skal altid være præsentable, seriøse, tillidsskabende og kunne indgå klare aftaler. I vores daglige arbejde bruges digital indberetning og scanning af dokumenter. Derfor er det vigtigt at være fortrolig med it.

Tour Partner Group NordicsSenior Sales & Operations Manager for the French-speaking markets

Tour Partner Group Nordics, Charlottenlund

We are one of the leading incoming tour operators specializing in the Nordic & Baltic destinations. Our clients are based throughout Europe, APAC, and LATAM. For our Copenhagen based office, we are currently seeking a Senior Sales & Operations Manager for the French-speaking markets, starting In 2021.

This senior role prioritizes our higher-value client relationships and departmental those clients in France and French-speaking territories. It is expected that you will travel to your clients from time to time and attend trade fairs representing the company and its values to your portfolio of clients. You are the first point of contact for these clients and have the responsibility for their performance and satisfaction. Together with your clients you will develop authentic itineraries and create memories for their customers that should last a lifetime.

Det Kongelige TeaterProducent til Operaen

Det Kongelige Teater, København

Som producent på Operaen indgår du i et team af projektledere, der håndterer udvikling, produktion og afvikling af såvel store som små operaproduktioner på Det Kongelige Teaters egne scener og på turné.

Producentens opgave er at understøtte den kunstneriske proces ved hjælp af Det Kongelige Teaters projektmodel, hvorfor et stor kendskab/erfaring til en produktions forskellige faser er afgørende.

Producenten fungerer som projektleder af et internt produktionsteam, der omfatter repræsentanter fra Det Kongelige Teaters kunstneriske administration, værksteder og tekniske afdelinger, med ansvar for at produktionen gennemføres til tiden og inden for de økonomiske rammer.

Den Selvejende Institution Kunstmuseet TrapholtMuseumsinspektør

Den Selvejende Institution Kunstmuseet Trapholt, Kolding

Trapholt søger udadvendt og dygtig museumsinspektør med tiltrædelse 1. december 2021. Stillingen er en 2-årig projektansættelse.

Som museumsinspektør på Trapholt vil du indgå i tæt samarbejde med museets kunst- og designfaglige team med udarbejdelse af nationale og internationale udstillinger, forskning samt formidling af museets samling. Du vil have opgaver inden for:

 • Udarbejdelse af udstillinger i samarbejde med museets øvrige inspektører og udstillingschef
 • Samlingsvaretagelse og registrering
 • Fundraising til udstillinger, nyerhvervelser og konservering til museets samling af møbler, keramik, tekstil og malerier
Den Selvejende Institution Kunstmuseet Trapholt
Kulturministeriet, DepartementetRektor for Den Danske Scenekunstskole

Kulturministeriet, Departementet, København

Kulturministeriet søger en rektor for Den Danske Scenekunstskole, der kan sikre skolens fortsatte bidrag til et levende kunst- og kulturliv både som uddannelses- og kulturinstitution.

Rektor skal være en samlende leder, der med afsæt i menneskelige og faglige kompetencer kan realisere visionen for hele Den Danske Scenekunstskole som uddannelsesinstitution, kulturinstitution og arbejdsplads med den kunstneriske praksis som fundament.

Det er afgørende, at rektor har en stærk organisatorisk forståelse og kan sikre tydelige beslutningsprocesser med klare ansvarsdeling og relevant inddragelse. Der lægges endvidere vægt på, at rektor er visionær og formår at inspirere og engagere, er dynamisk og kan agere med stor gennemslagskraft både internt og eksternt.

Værløse MenighedsrådAdministrationschef til Værløse/Hareskov sogne

Værløse Menighedsråd

Værløse/Hareskov sogne søger en administrationschef til ansættelse pr. 1. november eller snarest derefter til at tage ansvar for og at varetage den daglige ledelse af administrationen.

Værløse/Hareskov sogne er et pastorat, som består af 2 selvstændige sogne, med hver sit menighedsråd: Værløse sogn med 2 kirker og Hareskov sogn med 1 kirke. Pastoratet deler 5 præster.

Stillingen omfatter følgende ansvarsområder:

 • Overordnet daglig leder for administrationen og kirkegårdene
 • Sekretær og sagsbehandler for
  • De to menighedsråd og forretningsudvalgene
  • Det Fælles Forretningsudvalg
  • Synsforretninger for begge råd
 • Afholdelse af de årlige lovpligtige personalemøder og medarbejderudviklingssamtaler
 • Overordnet ansvar for budget og regnskab, herunder løn og udarbejdelse af årsregnskab.
 • Ansættelsesbreve, stillingsbeskrivelser og funktionsbeskrivelser.
PlanetariumOPERATØR, deltid

Planetarium, København

Som operatør i Planetarium kan du være med til at bringe Planetarium ind i en helt ny æra. Du bliver en vigtig del af teknisk afdelings team af operatører. Dine primære arbejdsopgaver er at afvikle film, forestillinger, foredrag, undervisning, science shows m.m., men lige så vigtigt er det, at du giver vores gæster en fantastisk service ved bl.a. at holde gæsteområder og forevisningssale præsentable, indbydende og ikke mindst rengjorte. Vi anvender bl.a. specialudviklet UV-desinficeringsudstyr til dette formål.

Arbejdsopgaver:

 • Afvikling af film og forestillinger i dag- og aftentimerne, herunder håndtering af planetariesystemet Digistar
 • Afvikling af særforestillinger, foredrag og aftenarrangementer
 • Løsning af tekniske opgaver i vores udstillinger
Sydhavn SognStilling som kirketjener ledig pr. 1. december 2021

Sydhavn Sogn, København

Sydhavn Sogns menighedsråd søger en kirketjener på fuldtid, da en af vores to fuldtidskirketjenere, har valgt at gå nye veje efter fire år i sognet. Vores nye kirketjener skal sammen med kirkens øvrige personale være med til at sikre den daglige drift af en levende kirke.

Du vil skulle samarbejde om kerneopgaven med menighedsråd, en fuldtids kirketjener, en deltids kirketjener, to kordegne, to organister, en aktivitets- og kommunikationsmedarbejder, en aktivitetskonsulent og MR-sekretær, en servicemedarbejder, en kirkekok samt kirkens tre præster. Vi lægger stor vægt på et godt dagligt samarbejde og at man trives på sin arbejdsplads.

Kerneopgaver

 • Kirketjenester: Deltage og forestå praktiske opgaver ved gudstjenester, øvrige kirkelige handlinger og servicering ved arrangementer i kirken.
 • Rengøring: Daglig rengøring og vedligeholdelse i kirken og tilhørende.
Sydhavn SognSkal du være Sydhavn Sogns nye kordegn?

Sydhavn Sogn, København

Vi søger en klassisk kordegn med stor erfaring i personregistrering. Der vil ikke indgå kirkelige handlinger.

Vi forventer, at du varetager følgende opgaver:

 • Personregistrering
 • Betjening af kirkekontor
 • Bilagshåndtering

Vi forventer, at du er samarbejdsorienteret, serviceminded og at du har gode kommunikationskompetencer både mundtligt og skriftligt. Da Sydhavn Sogn er et mangfoldigt Sogn med mange forskellige nationaliteter, skal du have gode engelskkundskaber både mundtligt og skriftligt. Vi lægger vægt på, at du har overblik og kan arbejde struktureret, detaljeret og systematisk.

Gem
Jobindex Kurser
Salgs- og kommunikationskurser

Jobindex Kurser

Alt salg er kommunikation, og al kommunikation er salg – lige fra salg af et produkt eller en løsning til salg af en idé eller en måde at tænke på. Gennemfør kurset i Strategisk salg, Kommunikation i praksis eller måske Coaching og Konflikthåndtering. Til dig, der vil arbejde digitalt, har vi fx online marketing, der giver dig de nye vigtige forudsætninger for at kunne lave markedsføring online.

På online markedsføring lærer du også om bl.a. SEO og Google Adwords, og hvordan du hurtigt bliver skarp på de vigtigste budskaber.

Jobindex Kurser
Indrykket:
Frederikshavn KommuneKulturhus Kappelborg i Skagen søger udadvendt servicemedarbejder til back-stage

Frederikshavn Kommune

Har du overblik, gåpåmod og lyst til frihed under ansvar? Er du god til struktur og tager forstyrrelser med et smil? Er du vild med varierede arbejdsopgaver og arbejdstider – også aften og weekends? Og elsker du at give dine gæster en oplevelse ud over det sædvanlige? - Så er du måske vores nye kollega.

På Kappelborg i Skagen mangler vi nemlig lige nu en kollega, der kan og har lyst til at bidrage til vores backstage-afdeling.

Det er dig, der gør lokaler og forplejning klar til vores musikere, skuespillere, konference- og mødegæster samt mange andre. Du bliver den kollega, som sørger for at vi er klar til at modtage vores gæster og frivillige, så der er styr på opfyldning i baren, klargøring af backstage-lokalerne, kaffebakken er sat frem og meget mere.

Farum Sogn
Kirketjener

Farum Sogn

Farum Sogn søger en engageret, ansvarsbevidst og fleksibel kirketjener til en stilling på 30 timer pr. uge. Tiltrædelse snarest muligt eller senest 1. december 2021.

Arbejdet omfatter deltagelse i gudstjenester og kirkelige handlinger samt praktiske opgaver i forbindelse med de mange aktiviteter i sognet: Møder, foredrag, koncerter, børnearrangementer m.v. Derudover rengøring, tilsyn med installationer og udstyr m.m. Der indgår en del omstilling og flytning af møbler. Du skal kunne betjene en PC på brugerniveau og gerne kunne løse lettere håndværkeropgaver.

Vi tilbyder et meget selvstændigt job, hvor du har stor indflydelse på selv at tilrettelægge arbejdet i samarbejde med dine kolleger.

Farum Sogn
Bregninge MenighedsrådBREGNINGE KIRKE SØGER KORDEGN

Bregninge Menighedsråd, Bregninge

2 x 4 timer per. uge. Ansættelse straks.

Kordegnens opgaver er primært:

 • Betjening af kirkekontor.
 • Sekretær funktion for præst og menighedsråd.
Østfyns MuseerTeknisk servicemedarbejder

Østfyns Museer, Kerteminde

Har du en håndværksmæssig baggrund, eller er du blot praktisk anlagt? Så er det måske dig, vi søger.

Østfyns Museer søger en medarbejder på min. 30 timer pr. uge til at varetage forefaldende praktiske opgaver.

Dine væsentligste opgaver:

 • Mindre vedligeholdelsesopgaver på bygninger.
 • Deltage ved opsætning af udstillinger på Farvergården, Toldboden, Borgmestergården, Nyborg Slot og lejlighedsvis museets andre udstillingssteder.
 • Bistå med praktisk hjælp i forbindelse med events i Nyborg og Kerteminde.
 • Ansvar for Farvergården og Toldbodens haver.
 • Forefaldende opgaver i øvrigt.