539 job matcher din søgning 539 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Fredensborg Kommune
Kokkedal Skole søger tysklærer

Fredensborg Kommune

Er du vores nye tysklærer? I så fald kan vi tilbyde dig en spændende arbejdsplads med dejlige elever og et godt samarbejdsmiljø.
Der kan blive tale om alt fra en deltidsstilling til en fuldtidsstilling, afhængigt af hvad du kan byde ind med af fag ud over tysk.

Du skal med din faglighed og personlighed kunne skabe en god relation til eleverne. Afhængigt af hvilke fag, du ellers kan byde ind med, kan der være tale om enten en deltids- eller en fuldtidsstilling.

Vi har ca. 780 elever fra 0.-9. klasse fordelt på tre spor. Vores læring er meningsfuld, progressiv og virkelighedsnær – vi er en kreativ og evidensbaseret skole fuld af initiativ og bevægelse. Vi arbejder bl.a. med talentgrupper efter interesse og gerne tværfagligt.

Fredensborg Kommune
Kokkedal Skole søger dansklærer til mellemtrinnet

Fredensborg Kommune

Er du vores nye dansklærer på mellemtrinnet? I så fald kan vi tilbyde dig en spændende arbejdsplads med dejlige elever og et godt samarbejdsmiljø.
Der er i første omgang tale om et barselsvikariat med mulighed for fastansættelse senere hen.

Du skal med din faglighed og personlighed kunne skabe en god relation til eleverne. Desuden har vi brug for at få dækket fagene engelsk, idræt og tysk.

Vi har ca. 780 elever fra 0.-9. klasse fordelt på tre spor. Vi har gode fysiske rammer med store og rummelige klasselokaler, veludstyrede faglokaler og indbydende grønne arealer med rige udfoldelsesmuligheder.

Vores læring er meningsfuld, progressiv og virkelighedsnær – vi er en kreativ og evidensbaseret skole fuld af initiativ og bevægelse. Vi arbejder bl.a. med talentgrupper efter interesse og gerne tværfagligt.

Langebjerggaard ApSLærer

Langebjerggaard ApS, Vemmelev

Vi er en skole i udvikling og derfor er vi så heldige, at vi søger en ny kollega. Vi søger 1 lærer med specialpædagogiske evner og med lyst til at indgå i behandlingsarbejdet omkring eleverne.

Vi er interesseret i at høre fra dig, som kan lide at undervise og lære fra dig!
Målgruppen er børn og unge med tilknytningsforstyrrelse, psykiske diagnoser, angst og andre problemstillinger.

Vi arbejder anerkendende og har en positiv tilgang til vores elever og deres udviklingspotentiale. Vi er en forholdsvis ny skole, som er i en spændende udvikling, derfor søger vi løbende nye medarbejdere i takt med at vores elevgruppe udvides. Vi er en dynamisk arbejdsplads, der værner om vores faglighed og indbyrdes fleksibilitet. Vores dagligdag sætter krav til vores omstillingsparathed, men er også med til at gøre hver dag ny, spændende og lærerig for alle.

Fonden Projektskolen GrennessmindePraktikvejleder til Grennessminde i Taastrup

Fonden Projektskolen Grennessminde

Vi søger en praktikvejleder til ungecenteret, der i tæt samarbejde med de unge, virksomheder og kolleger i ungecenteret, har til opgave at arbejde målrettet for at de unge tilbydes relevante praktikpladser som en vigtig del af deres forløb på Grennessminde.

Som praktikvejleder på Grennessminde bliver din vigtigste opgave at agerer vejleder for vores unge mennesker med særlige behov. Vores målgruppe er unge der er uden for det ordinære uddannelsessystem. Vi tilbyder STU (3. Årig særligtilrettelagt ungdomsuddannelse), beskyttet beskæftigelse og afklaringsforløb via jobcenteret.

Du skal være opsøgende i forhold til virksomheder og sikre at nuværende virksomheder i vores netværk stadig ser Grennessminde som en relevant samarbejdspartner.

Behandlingsskolerne ApS
Polaris FRB søger kollega til skolevægringsindsats

Behandlingsskolerne ApS

Vil du hjælpe børn med særlige udfordringer godt på vej, så de kan leve op til deres fulde potentiale, og kunne du tænke dig at gøre en mærkbar forskel i et ungt menneskes liv? Så kom og bliv en del af Polaris FRB - Behandlingsskolernes skoletilbud for psykisk sårbare unge.

Behandlingsskolerne

Da vores afdeling på Frederiksberg er taget rigtig godt imod og oplever stor elevtilstrømning, har vi nu brug for at udvide kapaciteten i vores tilbud til skolevægrende og/eller særlig behandlingskrævende elever, Fremmødeprojektet. Som fremmødekonsulent hos os skal du

 • have stærke pædagogiske og relationelle evner og møde eleverne der, hvor de er.
 • kunne strukturere og igangsætte pædagogiske aktiviteter med udgangspunkt i eksponeringer.
 • tilbyde undervisningsstøtte og andre relationsdannende aktiviteter i en periode, hvor eleverne endnu ikke er klar til at indgå i et klassefællesskab.
Behandlingsskolerne ApS
Behandlingsskolerne ApS
Polaris Frederiksberg søger faglærer i matematik

Behandlingsskolerne ApS

Vil du hjælpe børn med særlige udfordringer godt på vej, så de kan leve op til deres fulde potentiale, og kunne du tænke dig at gøre en mærkbar forskel i et ungt menneskes liv? Så kom og bliv en del af Polaris FRB - Behandlingsskolernes skoletilbud for psykisk sårbare unge.

Behandlingsskolerne

Den ledige stilling er på Polarisafdelingen på Frederiksberg som faglærer i matematik m.m. for elever i udskolingen (7. til 10. klassetrin). En del af undervisningen vil foregå i små grupper på 1-4 elever i den særlige indsats. Du har linjefag i matematik, men du skal have erfaring med eller mod på også at undervise i andre fag end dit linjefag. På grund af skærpede krav til linjefagsuddannede lærere, vil kun personer med relevant uddannelsesbaggrund komme i betragtning.

Behandlingsskolerne ApS
Dyssegården
Lærere med interesse for behandlingsarbejde

Dyssegården, Kokkedal

Vores dejlige skole har brug for 2 dygtige kollegaer, der kan bidrage til, at børn og unge med psykiatriske lidelser opnår en meningsfuld tilværelse med de bedste muligheder for udvikling.

Ud over 2 faste stillinger har vi ledige timer til evt. timelærere. Aktuelt har vi ledige timer i matematik, naturfag, tysk og musik, men andre fag kan også komme i spil.

Dyssegården er en non-profit organisation, der tilbyder psykiatrisk døgn- og dagbehandling samt skole til børn og unge med begyndende psykiatriske lidelser i alderen fra 10 til 25 år som er normaltbegavede. Vores elever er som udgangspunkt ikke udadreagerende.

Lærerne har tæt samarbejde med øvrige personalegrupper som pædagoger, sundhedspersonale, ergoterapeuter, psykologer og socialrådgivere, hvor vi arbejder for at finde en optimal behandling for de enkelte unge.

Dyssegården
Gribskov Kommune
To lærere til specialområdet

Gribskov Kommune, Gilleleje

I Gribskov Kommune er der nu kommet en unik mulighed for at blive ansat i en af vores specialklasser. Klasserne er fysisk placeret på henholdsvis Gilbjergskolen og er en af kommunes specialtilbud.

Gribskov Kommune går en spændende tid i møde, hvor hele specialområdet kommer til at spiller en central rolle. Det betyder at du kan få mulighed for at være med til præge og udvikle kommunes specialtilbud sammen med dygtige og kompetente kollegaer.

IV er et specialpædagogisk/behandlingstilbud for børn og unge med sociale og følelsesmæssige udfordringer fra 0.-9. klasse. Vores målgruppe har som udgangspunkt alderssvarende kognitive forudsætninger, men har behov for et mindre, overskueligt og forudsigeligt pædagogisk miljø for at kunne lære og udvikle sig fagligt og socialt.

Gribskov Kommune
Grindsted Landbrugsskole2 lærere søges til Grindsted Landbrugsskole

Grindsted Landbrugsskole

Vi søger 2 lærere, der har viden og praktisk erfaring inden for både planter og teknik.

Vi søger dygtige og engagerede personer, der kan undervise fra grundforløb og gerne til og med produktionsleder.

Vi lægger vægt på at vores kommende kollega er har flere års relevant praktisk erfaring, og har lyst til at følge med i alt det nye inden for fagområdet. Vi tilbyder et spændende job, hvor eleven er i centrum. Et job der vil give dig faglige og pædagogiske udfordringer og mulighed for efteruddannelse.

Vi vil sørge for, at du bliver en del af et godt lærerkollegie, der brænder for at eleverne får kvalificeret undervisning, og som bruger hinanden aktivt til at sparre med.

Frederikssund Kommune
Udskolingslærer til Slangerup Skole

Frederikssund Kommune

Vi søger en lærer, der kan undervise i tysk på 7., 8. og 9. årgang og i samfundsfag og kristendom på 9. årgang.

Udskolingen på Slangerup Skole er samlet på afdeling Kingo, og her sikrer de cirka 25 medarbejdere, at der er gode og trygge læringsmiljøer for de 300 udskolingselever i Kingos fantastiske skolebyggeri.

Slangerup Skole er en moderne skole, som har fokus på udvikling, læring og trivsel, med udgangspunkt i professionelle læringsfællesskaber. En moderne skole der værdsætter fleksibilitet for de ansatte og har fokus på tillid og respekt.

Gem
Jobindex Kurser
Salgs- og kommunikationskurser

Jobindex Kurser

Alt salg er kommunikation, og al kommunikation er salg – lige fra salg af et produkt eller en løsning til salg af en idé eller en måde at tænke på. Gennemfør kurset i Strategisk salg, Kommunikation i praksis eller måske Coaching og Konflikthåndtering. Til dig, der vil arbejde digitalt, har vi fx online marketing, der giver dig de nye vigtige forudsætninger for at kunne lave markedsføring online.

På online markedsføring lærer du også om bl.a. SEO og Google Adwords, og hvordan du hurtigt bliver skarp på de vigtigste budskaber.

Jobindex Kurser
Indrykket:
Sofie Rifbjerg EfterskoleLærer

Sofie Rifbjerg Efterskole, Nørre Alslev

Vores gode kollega gennem mange år skal ud på nye eventyr. Vi søger derfor en lærer, som vil være med til at gøre en forskel, på Sofie Rifbjerg Efterskole.

Vi er en specialefterskole for unge med særlige undervisningsbehov, som består af 94 skønne elever og 42 engagerede medarbejdere. Sofie Rifbjerg Efterskole har gennem en årrække været gennem en positiv udvikling, hvor vi sammen arbejder visionsfremmende.

Vi søger en lærer, der brænder for at gøre en forskel for vores elever. Hvis du har erfaring med specialundervisning og specialpædagogik er det en fordel, men det vigtigste er, at du har lyst til at arbejde inden for specialområdet og har et anerkendende menneskesyn. Højt på vores ønskeliste står en kollega, der kan spille klaver og evt. kan byde ind med praktiske/musiske fag. Vores fagtilbud er meget alsidigt, og vi glæder os til at høre hvilke fag, du kan byde ind med.

Vordingborg KommuneRelationsstærk dansklærer til Kulsbjerg Skole, afdeling Mern

Vordingborg Kommune

Kunne du tænke dig at arbejde på en skole, hvor vi arbejder i en vekselvirkning mellem klasseundervisning og holddeling og hvor vi har fokus på inkluderende og værdige fællesskaber for alle, samt alle elevers faglige progression og trivsel? Så er Kulsbjerg Skole måske noget for netop dig.

Til vores afdeling i Mern søger vi en dygtig dansklærer, som også kan undervise i nogle af følgende fag matematik, håndværk og design, idræt og kristendom. Du kommer til at arbejde i indskolingen og på mellemtrinnet.

Vi forventer, at du har gode socialpædagogiske forudsætninger, og at du kan bruge disse til at medvirke, til at styrke skolens inkluderende læringsmiljøer. Det er vigtigt, at du kan skabe relationer til de elever, for hvem relationsdannelse kan fremstå vanskelig.

Ballerup KommuneAudiologopæd/logopæd til Tale/Høreafdelingen på Baltorpskolen afdeling Rugvænget

Ballerup Kommune

Brænder du for børns sprogligudvikling og specialområdet og for at hjælpe det enkelte barn med at finde frem til dets styrkesider og styrke disse? Så er denne stilling noget for dig.

Vi søger en logopæd/audiologopæd til Tale/høreafdelingen på Baltorpskolen. Tale/høreafdelingen er for børn & unge med talevanskeligheder og/eller høretab, som har brug for et særlig tilrettelagt læringsmiljø.

Dine arbejdsopgaver vil primært være i vores 0-2 klasse med logopædi. Du vil komme til at arbejde tæt sammen med de øvrige logopæder, lærere og pædagoger. Du skal være fleksibel og have viljen til at arbejde med og i en varieret skoledag. Din undervisning skal være karakteriseret ved tydelig struktur og organisering og kunne imødekomme forskellige børns særlige behov og forudsætninger, men du skal også kunne tænke ’ud af boksen’ og arbejde med mere kreative og praksisnære tilgange.

Københavns ProfessionshøjskolePædagogisk/didaktisk profil til postdoc-lignende stilling i et innovativt udviklings- og forskningsmiljø på uddannelseshospitalet i Frederikssund

Københavns Professionshøjskole, Nørrebro

I samarbejde med Nordsjællands Hospital i Frederikssund og Frederikssund Kommune har vi på Københavns Professionshøjskole (KP) etableret Uddannelseshospitalet Frederikssund. Formålet er at skabe innovativ udvikling af praksisfærdigheder samt uddannelse i patient-borgerforløb.

Til uddannelseshospitalet søger vi en postdoc-profil eller tilsvarende inden for det pædagogisk-didaktiske forskningsområde, der dels skal varetage rollen som projektleder for forskningen, foretage egen forskning, undervise samt binde forskningsaktiviteterne og udviklingen af uddannelseshospitalet sammen.

Dit overordnede ansvar bliver dels at drive forsknings- og udviklingsmiljøet på uddannelseshospitalet (50%) og herunder beskrive, dokumentere, validere og evaluere uddannelsesmodellen.

Den Miljøterapeutiske Organisation ApS
Vikarer

Den Miljøterapeutiske Organisation ApS, Jyderup

Den Miljøterapeutiske Organisation består af flere afdelinger, der tilbyder miljøterapeutisk udviklingsstøtte og skolegang til unge fra 10-årsalderen.

Vi søger lige nu dygtige vikarer til flere af vores døgnafdelinger. Du skal derfor have forudsætninger for at kunne arbejde inden for dette særlige felt.

Vores målgruppe er:

 • Unge med psykiske vanskeligheder, herunder unge med psykiatriske og neurologiske diagnoser.
 • Unge, som er i risiko for at udvikle en psykisk sygdom.
 • Normaltbegavede unge med symptomer på tidlig relations forstyrrelse.
Den Miljøterapeutiske Organisation ApS
International School of BillundDansklærer til middle years, 5.-9. klasse på den internationale skole i Billund

International School of Billund

Vi søger en uddannet og engageret dansk og/eller dansk som andetsprogslærer til vores mellemtrin/udskoling (MYP), og eleverne i 5.-9. klasse.

Vi søger:

 • En dedikeret dansklærer, der brænder for sit fag!
 • En åben og positiv person, der er indstillet på at arbejde tæt sammen med kollegerne i vores lille (men fantastiske!) dansk-team
 • En kreativ og nytænkende kollega, der kan og vil bidrage til konstruktivt til udviklingen af danskfaget på ISB

Vi tilbyder

 • Et lærerjob i et internationalt miljø på en skole i rivende udvikling
 • En skole med gode muligheder for personlig og professionel udvikling
 • En skole, hvor vi lærer gennem leg
Syddansk Erhvervsskole
Afdelingsleder til EUX-uddannelser og grundfag

Syddansk Erhvervsskole, Odense

Vil du lede et team af undervisere, der stræber efter at uddanne Danmarks dygtigste elever på Syddansk Erhvervsskole og sikre kvalificeret arbejdskraft til fremtidens arbejdsmarked? Har du mod på at sætte retning, øge kendskabet til den erhvervsfaglige studentereksamen (EUX) samt fastholde et højt engagement blandt vores dygtige medarbejdere? Så er du måske den nye afdelingsleder, vi søger i Odense.

Som leder mestrer du at balancere et skiftende fokus fra pædagogik til administrativ planlægning og ledelse. Du brænder for at uddanne unge mennesker, som har valgt at kombinere deres erhvervsuddannelse med en erhvervsfaglig studentereksamen.

Nogle af de vigtigste opgaver som afdelingsleder bliver:

 • at styrke kendskabet til EUX-uddannelsen
 • at koordinere undervisningsplaner
Københavns KommuneHøjdevangens Skole søger en uddannet lærer

Københavns Kommune

Højdevangens Skole søger en uddannet lærer, der med høj faglighed, kraft og engagement brænder for matematik og historie og vil være med til at medudvikle vores spændende skoleprojekt i København. Har du ovenstående linjefag, hører vi meget gerne fra dig.

Du vil få mulighed for at sætte retning og nye standarder inden for dine fag og for at være en del af nogle udviklende og ambitiøse teams, hvor der er mulighed for sparring, kreativitet, nytænkning og udvikling.

Vi arbejder i professionelle årgangs- og fagteam og er gode til at samarbejde omkring de glæder og udfordringer, en hverdag byder på.

Gribskov Kommune
GENOPSLAG: Visionær skoleleder til Ramløse Skole

Gribskov Kommune, Helsinge

Når du bliver ansat som skoleleder i Ramløse bliver du en del af Ramløse ånden. Ramløse ånden er blandt andet et fællesskab som bygger på stærke bånd mellem vores personale, børnehuset, ledelse, lokalsamfund, Ramhuset og skolebestyrelse. Ramløse ånden møder du i vores væremåde med hinanden og det omkringliggende samfund. Ramløse ånden gør, at vi sammen kan udrette mere.

Ramløse er beliggende i smuk natur og med plads til at udfolde sig. Vi rummer 0.-6. klasse, samt et af kommunens interne specialtilbud, for kognitivt udfordrede børn med autismespektrumforstyrrelser.

Du kommer til at stå i spidsen for en skole med masser af potentiale og udfoldelsesmuligheder og som har den menneskelige kapital som omdrejningspunkt.

Gribskov Kommune