182 job matcher din søgning 182 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Gem
ØkologiRådgivning Danmark ApS
100 % økologisk planterådgiver – er det dig?

ØkologiRådgivning Danmark ApS, Billund eller Herning

 • Vi søger to nye kolleger. Er du den ene?
 • Vi har travlt. Kan du lide at have travlt?
 • Vi elsker økologi. Vil du arbejde 100 % med økologi?
 • Vi kæmper for vores kunder. Har du kampgejst?

Lidt om os:

 • ØkologiRådgivning Danmark har 11 planterådgivere, der rådgiver 25 % af økologerne i Danmark.
 • Nogle af os kigger nært på mikroorganismer, andre af os tager op i helikopteren og diskuterer strategi.
 • Nogle skaber nye ideer hele tiden, mens andre er bedst til det lange seje træk.

Vi tilbyder

 • En løn, der matcher jobbet.
 • Fleksible arbejdstider og frihed under ansvar.
 • Lækker kantineordning og medarbejdergoder.
ØkologiRådgivning Danmark ApS
Ikast-Brande Kommune
Barselsvikar til virksomhedsområdet hos Teknik og Miljø

Ikast-Brande Kommune

Brænder du for at løse opgaver inden for rotte- og virksomhedsområdet? Kan du udøve myndighed med et servicegen? Så er det dig, vi søger!

Da vores kollega snart går på barselsorlov, søger vi en barselsvikar til at hjælpe os med at løse forskellige opgaver inden for virksomhedsområdet:

 • generel administration i forbindelse med miljøsager – herunder modtagelse af mundtlige og skriftlige henvendelser og behandling af diverse forespørgsler, klager om røg, støj og møg m.v.
 • administration og håndhævelse i forbindelse med sager om bekæmpelse af rotter
 • administration i forbindelse med anmeldelser om flytning af overskudsjord og byggeaffald
 • miljøtilsyn – primært på mindre virksomheder, autoværksteder og lignende
Viborg KommuneGrøn driftsleder

Viborg Kommune

Park og Vej søger en engageret driftsleder, der brænder for at udvikle de grønne arealer i en af landets største kommuner og samtidig har fokus på godt arbejdsmiljø.

Som driftsleder får du ansvar for planlægning og ledelse af driftsopgaver og mindre anlægsopgaver inden for skov, natur, parker og grønne områder i Viborg Kommune, og du får ledelsesansvar for 15-20 engagerede og fagligt dygtige medarbejdere. Du får også ansvar for økonomistyring i forbindelse med opgaverne.

Din kontorplads bliver på entreprenørgården hos Park og Vej i Viborg, men hele kommunen bliver din arbejdsplads. Du kommer rundt til dine medarbejdere i forbindelse med ledelse af opgaverne. Ligeledes kommer du til at føre tilsyn med grønne arealer i hele kommunen.

DANISH CROWN A/S
Ambitiøs rådgiver med interesse i at udvikle dansk slagtegriseproduktion

DANISH CROWN A/S, Randers

Vil du hjælpe os med at styrke performance og bæredygtigheden af vores grise ved at forbedre fodereffektiviteten, hæve tilvæksten, hæve overlevelsen og generelt øge indtjeningen hos vores ejere – Danmarks griseproducenter? Så er du måske den nye kollega, vi søger til Ejerservice i Danish Crown.

Du bliver en del af et fagligt stærkt miljø og dine primære opgaver bliver at deltage i udvikling og drift af slagtegriserådgivningen, hvor der vil være skarpt fokus på produktionsresultater og effektivitet i besætningerne.

Herudover får du ansvaret for at:

 • Foretage analyser af data for de enkelte besætninger
 • Være på rådgivningsbesøg i besætninger – typisk to besøg om dagen
DANISH CROWN A/S
A/S Lindenborg Skovselskab
Lindenborg søger medarbejder til skovadministrationen

A/S Lindenborg Skovselskab, Arden

Er du interesseret i et job i en fremtidsorienteret grøn virksomhed?

Vi søger en ny administrativ skovfoged til Lindenborg Skovselskab A/S, da vor nuværende har søgt nye udfordringer.

Skovselskabet står for driften af Lindenborgs skove - ca. 3.850 ha højproduktiv skov beliggende i Rold Skov. Her dyrkes der primært nåletræ, juletræer og pyntegrønt. Parallelt hermed løser vi en række opgaver for andre private og offentlige skovejere, primært i Nordjylland.

Som administrativ skovfoged vil du som medlem af ledergruppen, dels komme til at varetage en bred vifte af løbende opgaver med relation til alle Skovselskabet aktiviteter, dels stå til rådighed for ad hoc-opgaver i moderselskabet Lindenborg Gods.

NIRAS
Projektleder og seniorkonsulent til afdelingen for jord- og grundvandsforurening

NIRAS, Kolding

Søger du nye udfordringer, hvor du kan videreudvikle dine kompetencer med afvekslende, tværfaglige opgaver? Måske er det i vores stærke fællesskab, hvor vi arbejder projektbaseret på tværs af hierarki og faggrænser og spiller hinanden gode.

Du bliver tilknyttet vores jordforureningsafdeling bestående af 50 fagkollegaer, som indgår i forretningsenheden Miljø Vest med over 100 medarbejdere.

Dine opgaver vil bl.a. være

 • Planlægning, koordinering og afrapportering af forureningsundersøgelser
 • Skitsering, dimensionering og beregning af omkostninger til afværgeforanstaltninger
NIRAS
MiljøministerietMedarbejder til naturprojekter

Miljøministeriet, Nykøbing Sjælland

Naturstyrelsen søger en ny projektleder, der ansættes i Naturstyrelsen Midtsjælland med fokus på den samlede opgaveløsning på enheden, men som samtidig bidrager til styrelsens arbejde for at realisere naturprojekter i hele landet.

Til daglig vil du være en del af enhedens gruppe af projektmedarbejdere samt en del af et stort nationalt netværk af projektledere og medarbejdere i hele Naturstyrelsen. Dine arbejdsopgaver vil hovedsageligt være at deltage i større og mindre projekter, fx sikre gennemførelse af lavbundsprojekter, udtag af landbrugsjorder og naturgenopretning. Dertil kommer muligheden for at deltage i projekter på tværs af hele Naturstyrelsen og i enhedens arealadministration - naturligvis afhængig af dine kompetencer og styrelsens behov.

MiljøministerietNaturstyrelsen søger medarbejder til naturprojekter i Naturstyrelsen Himmerland

Miljøministeriet, Skørping

Vil du være med til at arbejde med dansk natur og arbejde på en af Danmarks smukkeste arbejdspladser? Vil du have ansvar, selvstændighed og prøve kræfter med at gennemføre store naturprojekter for klima og vandmiljø?

Naturstyrelsen søger en projektmedarbejder til Naturstyrelsen Himmerland. Medarbejderen vil indgå i den gruppe af medarbejdere, som står for den samlede projektportefølje på enheden, og som bidrager til styrelsens arbejde for at realisere naturprojekter i hele landet.

Dine arbejdsopgaver vil hovedsageligt være at deltage i og selvstændigt styre større og mindre projekter, fx sikre gennemførelse af lavbundsprojekter og udtag af landbrugsjorder. Dertil kommer muligheden for at deltage i projekter på tværs af hele Naturstyrelsen og i enhedens arealadministration - naturligvis afhængig af dine kompetencer og styrelsens behov.

MiljøministerietErfaren medarbejder til naturprojekter i Naturstyrelsen Trekantsområdet

Miljøministeriet, Randbøldal

Naturstyrelsens lokale enhed i Trekantsområdet søger en ny projektleder, som primært skal arbejde med klima-lavbundsprojekter og vådområdeprojekter i hele Midt- og Sydjylland. Enheden forvalter Miljøministeriets skove og andre naturarealer. Enhedens opgaver omfatter bl.a. drift og pleje, friluftsliv og naturformidling samt gennemførelse af naturprojekter på egne og private arealer, som fx klima-, vådområde-, lavbunds- og LIFE projekter.

Til daglig vil du være en del af enhedens gruppe af projektmedarbejdere samt en del af et stort nationalt netværk af projektledere og –medarbejdere i hele Naturstyrelsen. Dine arbejdsopgaver vil hovedsageligt være at deltage i større og mindre projekter, fx sikre gennemførelse af lavbundsprojekter og udtag af landbrugsjorder. Projekterne kan være lokaliseret på andre enheder i Midt- og Sydjylland.

Nutrax ApSEr du den dynamiske produktkonsulent med ild i øjnene, vi mangler?

Nutrax ApS, Støvring

Hos Nutrax har vi travlt – derfor mangler vi dig, der værdsætter at yde den bedste service til vores nuværende kunder og skabe din helt egen kundeportefølje. Er du troværdig, vedholdende og resultatorienteret, og trives du med at arbejde meget selvstændigt? Så er du den, vi søger til vores hold!

Som kørende produktkonsulent får du ansvar for salg, service og rådgivning af vores produkter til eksisterende kunder samt opbygning af egen kundeportefølje. Du får et tæt samarbejde med din chef om at prioritere og planlægge salget, hvor du selv skal identificere og kontakte kundeemner inden besøg.

Nutrax har oplevet stor fremgang de seneste par år, og derfor mangler vi sådan en som dig, der kan hjælpe os med at vokse endnu mere. Du får rig mulighed for at præge jobbet, arbejde selvstændigt og have meget ansvar.

Gem
DLF Seeds A/S
Frøavlskonsulent til Nordvestjylland

DLF Seeds A/S

Vi søger en Frøavlskonsulent til Field Production Region West, med forventet tiltrædelse per 1. december 2021. Stillingen har en bred kontaktflade både internt og eksternt. Vi stiller høje krav til kvalitet, service og engagement. Du indgår i et team bestående af 9 konsulenter og en avlschef, der varetager DLF’s rådgivning i Jylland og på Fyn. Dit område vil primært være Mors, Salling og Thy.

DLF

Som frøavlskonsulent bliver du tilknyttet en fast avlerkreds og skal stå for firmaets kontakt til avlerne. Arbejdet består blandt andet i kontrakttegning, rådgivning vedr. dyrkning af frø, marksyn, samt deltagelse i markvandringer, møder med mere.

DLF Seeds A/S
Fredensborg Kommune
Naturmedarbejder

Fredensborg Kommune, Kokkedal

Vi søger en engageret naturmedarbejder med gode evner indenfor botanik og en bred naturforståelse til at sikre og udvikle naturen i kommunen.

I Fredensborg Kommune arbejder vi med den fortsatte udvikling af driften af de kommunale arealer til at fremme biodiversitet, og vi fører tilsyn med beskyttede naturområder. I de kommende år skal vi arbejde tværfagligt med en lang række indsatser i forbindelse med kommunens deltagelse i Danmarks Vildeste kommune, samt fortsætte realiseringen af Handleplan for Biodiversitet.

I stillingen får du mulighed for at arbejde med konkrete naturprojekter samt en variation af myndighedsopgaver på naturområdet. Du får i vid udstrækning mulighed for at tilrettelægge dit arbejde selv. Samtidig vil du indgå i naturgruppen, hvor der tages fælles ansvar for fordeling og prioritering af opgaver, vidensdeling, sparring og hjælp.

Vordingborg KommuneVil du være med til at skabe et bedre vandmiljø?

Vordingborg Kommune, Langebæk

Vordingborg Kommune er i rivende udvikling og vi har brug for en dygtig og engageret medarbejder, der vil være med til at sikre, at håndteringen af spildevand og overfladevand sker sikkert i forhold til vandmiljøet og borgerne i kommunen.

Du vil indgå i vores spildevandsgruppe, der arbejder med en række forskellige opgaver inden for spildevandsområdet. Vi skal til at implementere den nye spildevandsplan, og vi er godt i gang med opgaven om forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Derudover deltager spildevandsgruppen i udviklingsopgaver og større projekter, bl.a. udvidelse af Vordingborg Havn, Storstrømsbroen, store LAR-løsninger m.v. og vi bidrager til byggesager, plansager og anlægssager i samarbejde med andre afdelinger på tværs af kommunen.

Esbjerg Kommune
Væksthusgartner til Beskæftigelsen Pile Allé 2 ved Udviklingscenter Vest

Esbjerg Kommune

Beskæftigelsen søger en uddannet væksthusgartner med erfaring indenfor drivhusproduktion og også gerne indenfor parkpleje samt stor lyst til at arbejde ud fra en pædagogisk dagsorden. Stillingen er på 37 timer ugentligt og med opstart senest 1. december, men gerne tidligere.

Udviklingscenter Vest er et bo-, støtte- og aktivitetstilbud under Esbjerg Kommune, inden for Serviceloven, der yder støtte og hjælp til 701 borgere med varigt psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

En del af borgerne bor i et af Udviklingscenter Vest 22 døgntilbud (SEL §§ 107/108 og ABL § 105 stk. 2), mens andre bor i egne lejligheder rundt i Esbjerg, Ribe og Bramming by (SEL § 85).

Der er 522 årsværk repræsenteret ved dygtige kolleger som vægter faglighed, tværfaglighed og samarbejde meget højt.

Egedal Kommune
Medarbejdere til det grønne team på Materielgården i Egedal Kommune

Egedal Kommune, Stenløse

Vil du være med til at skabe et smukkere Egedal, i samarbejde med dine dygtige kollegaer. Brænder du for at vedligeholde grønne områder. Har du lyst til at være en del af en arbejdsplads, med et stort fællesskab.

Vi mangler medarbejdere til vedligeholdelse og græsklipning af kommunens grønne områder og institutioner. Og som kan være med til at skabe verdens bedste hverdag, for borgerne og for brugerne af kommunens ejendomme.

Dine opgaver bliver;

 • Pleje af kommunens grønne områder.
 • Græsklipning
 • At have et tæt samarbejde med Materielgårdens øvrige medarbejdere, hvor I sammen sørger for, at den daglige drift fungerer optimalt.
Egedal Kommune
Agro-Alliancen I/SFremsynet økonomichef

Agro-Alliancen I/S, Ørbæk

Brænder du for en arbejdsdag, hvor engagement, teamånd og fleksibilitet er nøgleordene? Ønsker du at være med til at udvikle en ambitiøs virksomhed i rivende udvikling? Så er det dig, vi søger som økonomi- og administrationsansvarlig.

Vi har en vision om at være det naturlige forbillede for fremtidens landbrug. Det er vigtigt for os, at det arbejde vi udfører, og de spor vi sætter, skal være til inspiration for os selv og andre. Derfor søger vi en økonomichef, der kan understøtte et forsat professionelt økonomisk og administrativt setup, der er gearet til virksomhedens udvikling.

I stillingen får du et stort ansvar for de økonomiske og administrative funktioner hos både Agro-Alliancen og Ravnholt Gods. Det er væsentligt, at du har lyst til at tage del i at understøtte virksomhederne og samtidig trives med en hverdag, der er alsidig og har en bred opgaveportefølje.

Gem
Aarhus Vand A/SSpildevandsoperatør

Aarhus Vand A/S

Trives du med en varierende hverdag, og har du lyst til at gøre en forskel for miljøet, så søger Aarhus Vand spildevandsoperatører, som skal være med til at servicere vores 4 renseanlæg i Aarhus.

Du kommer til at indgå i Team Renseanlæg Service sammen med 20 engagerede kollegaer, som servicerer de fire renseanlæg i Aarhus; Egå, Åby, Viby og Marselisborg.

Jobbet omfatter daglig drift, service og vedligehold af alt udstyr, rengøringsopgaver, runderinger og forefaldende arbejde mv. Vi varetager alle de daglige opgaver på anlæggene i tæt samarbejde med vores driftsteam og serviceværksted, samt deltager i forskellige ombygnings- og udviklingsprojekter.

SKIOLD A/S
Area Sales Manager | Feed & Grain | Projektsalg i DK og Udland

SKIOLD A/S, Sæby

Vil du være en del af vores danske salgsteam og sammen med en kollega have ansvar for salget i Danmark, men også få mulighed for at arbejde med udenlandske kunder?

Den primære opgave er at fastholde og styrke samarbejdet med den store eksisterende kundemasse, men jobbet kræver også salgsarbejde rettet mod nye kunder, ligesom du deltager i forskellige salgsfremmende tiltag. Du laver typisk selv dine tilbud med hjælp fra det interne salg, og har ansvar for økonomien i dine solgte projekter.

Opgaverne i jobbet omfatter møder hos kunden, afdækning af kundens behov, udarbejdelse og præsentation af løsningsforslag, tilbudsgivning, priskalkulation, udarbejdelse og forhandling af kontrakter. Herudover følger du de solgte projekter og deltager typisk i projektopfølgning og -aflevering.

SKIOLD A/S
Nordsjællands Park og Vej I/SIdrætsmedarbejder – fastansættelse

Nordsjællands Park og Vej I/S, Nivå og Kvistgård

Vi søger en medarbejder med erfaring indenfor pleje af idrætsanlæg.

Hos Nordsjællands Park og Vej værdsætter vi høj faglighed inden for vedligeholdelse af grønne områder.

Dine opgaver vil bl.a. omfatte:

 • Græsslåning på idrætsanlæg og skolebaner
 • Banepleje som strigling, vertikalskæring m.m.
 • Vedligeholdelse af tennisbaner
Alsidig skovarbejder søges til Pajhede skov

Taurus Ejendomme ApS, Jerslev J

Ejendommen er på 500 ha. beliggende på Pajhedevej 61, 9740 Jerslev. Der er primært skovdrift med vægt på jagt, herlighedsværdier og biodiversitet.

Stillingen omfatter bl.a.:

 • Almen skovdrift - plantning, fældning, tynding osv.
 • Daglig vedligehold af bygninger.
 • Vedligehold af maskiner - traktorer, rendegraver osv.
 • Havearbejde i mindre omfang, græsslåning osv.
 • Kørsel af maskiner – skovvogn, vejhøvl osv.

Vi lægger bl.a. vægt på:

 • Uddannet Skovarbejder/skov- og naturtekniker foretrækkes
 • Erfaring med maskiner/vedligehold er en fordel
 • Arbejder selvstændigt