238 job matcher din søgning 238 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Aarhus Kommune
Administrationsleder til det administrative fællesskab Vestergård-Søndervang, Børn og Unge

Aarhus Kommune, Viby J

Motiveres du af at sikre høj faglig kvalitet og effektivitet i den administrative og byggetekniske opgaveløsning for dagtilbud og skoler? Brænder du for at skabe sammenhængskraft og optimere en ny og spændende struktur på tværs? Sammen med dygtige og engagerede medarbejdere er dette din mulighed for at understøtte lokale ledere og bestyrelser i at træffe de bedste beslutninger til gavn for børnene og de unge.

Du skal stå i spidsen for det administrative og byggetekniske fællesskab AF Vestergård-Søndervang med 17 medarbejdere. De administrative fællesskaber har ansvaret for, at dagtilbud, skoler og UngiAarhus modtager administrativ og byggeteknisk support indenfor de primære arbejdsområder, som økonomi, løn- og personaleforhold, børne- og elevadministration, drift og vedligehold af bygninger samt kantinedrift.

Social- og ÆldreministerietAfdelingschefsekretær

Social- og Ældreministeriet, København

Har du et blik for at yde et højt niveau af service, og har du mod på en stilling med en bred kontaktflade i en politisk styret organisation? Så har vi måske den rette stilling til dig.

Som sekretær i Ministersekretariatet vil du, i tæt samarbejde med særligt sekretær for departementschefen, skulle få den daglige sekretariatsbetjening og servicering af departementets fire afdelingschefer til at gå op i en højere enhed.

Stillingen indeholder variation, og opgaverne kan til tider være mange og forskelligartede, såsom bl.a. at:

 • hjælpe med kalenderstyring, journalisering og posthåndtering
 • klargøre afdelingschefernes mødemateriale
 • ajourføre og følge op på tidligere møder, oversigter over igangværende folketingsspørgsmål m.m.
 • være ansvarlig for rejsebestillinger, udgifts- og rejseafregning
Favrskov KommuneYdelsescenter Favrskov søger sagsbehandler til barselsvikariat

Favrskov Kommune

Ydelsescenter Favrskov søger en barselsvikar til kontanthjælps- og integrationsteamet

Da en af vores kollegaer skal på barsel, søger vi en ny ydelsesmedarbejder til Ydelsescentret i Favrskov Kommune. Ydelsescentret i Favrskov Kommune består af 16 medarbejdere, og du vil blive en del af et team på 8 medarbejdere.

Hovedopgaven er beregning og udbetaling af kontanthjælp, uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse. Du vil få ansvaret for din egen gruppe af borgere og få en række spændende og udfordrende arbejdsopgaver, som omfatter:

 • ansvar for at afholde visitationssamtalen for borgerne ved henvendelse i Jobcentret
 • behandling af ansøgning om kontanthjælp, ydelser efter Aktivlovens § 22, uddannelseshjælp, enkeltydelser og særlig støtte
Favrskov KommuneYdelsescenter Favrskov søger dygtig sagsbehandler til Kontanthjælps- og Integrationsteamet

Favrskov Kommune, Hadsten

Da en af vores kollegaer har søgt nye udfordringer, søger vi en ny ydelsesmedarbejder til Ydelsescentret i Favrskov Kommune. Ydelsescentret i Favrskov Kommune består af 16 medarbejdere, og du vil blive en del af et team på 8 medarbejdere.

Hovedopgaven er beregning og udbetaling af kontanthjælp, uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse. Du vil få ansvaret for din egen gruppe af borgere og få en række spændende og udfordrende arbejdsopgaver, som omfatter:

 • ansvar for at afholde visitationssamtalen for borgerne ved henvendelse i Jobcentret
 • behandling af ansøgning om kontanthjælp, ydelser efter Aktivlovens § 22, uddannelseshjælp, enkeltydelser og særlig støtte
 • opfølgning på og kontrol af løbende ydelser
SEF A/SKoordinator til planlægning af varmepumpe installationer – Nærvarme Danmark – en del af SEF

SEF A/S, Svendborg

Kollega søges til Nærvarme Danmark, hvor vi hver dag bidrager til at gøre Danmark grønnere med klimavenlige varmepumper. Sammen med vores kunder skåner vi klimaet for omkring 1,9 mio. kg. CO2 år efter år. Bliv en del af rejsen og få et rigtigt meningsfuldt arbejde.

Den centrale opgave består i at planlægge og håndtere processen i forbindelse med installation af varmepumper.

Det betyder, at du gennemgår og godkender Nærvarme Danmarks kundekontrakter i kontrakthåndteringssystem (COMA), og er med til at sikre kvalitet i installationen. Derudover står du for at bestille varer hos vores leverandører og sikre dig, at de er fremme ved kunden til rette tid.

Rebild KommuneKvalitets- og uddannelseskonsulent til hjemmeplejen

Rebild Kommune, Støvring

Har du interesse og blik for kvalitetsudvikling af pleje og omsorg i hjemmeplejen, kan du sætte nye faglige standarder, og brænder du for at spille dine nye kollegaer gode? Så er du måske vores nye kvalitets- og uddannelseskonsulent i hjemmeplejen i Rebild Kommune.

Hjemmeplejen i Rebild Kommune er under en spændende og rivende udvikling, og derfor søger vi en kvalitets- og uddannelseskonsulent i en nyoprettet stilling på fuldtid, der skal understøtte den fortsatte kvalitetsudvikling i kerneopgaven og sikre den løbende faglige opkvalificering af en engageret medarbejdergruppe bestående af social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere samt elever.

Gem
Kommune Konsulenterne
Kommune Konsulenterne søger sagsbehandlere til Kommunernes ydelsesafdelinger i hele landet

Kommune Konsulenterne

Er du uddannet socialrådgiver eller har siddet som sagsbehandler på området med udbetaling af ydelser, og parat til nye udfordringer i dit arbejdsliv med mulighed for at præge din egen hverdag? Så er det dig, vi søger til hurtig tiltrædelse.

Kommune Konsulenterne søger kompetente socialrådgivere og sagsbehandlere til kortere og længere ansættelser samt diverse socialfaglige opgaver til kommunernes ydelsesafdelinger.

Som konsulent fra Kommune Konsulenterne er du selvkørende fra første arbejdsdag, hvorfor god erfaring er en forudsætning for ansættelse. Desuden forventer vi, at ansøger er serviceminded, fleksibel og stabil. Kommune Konsulenterne tilbyder til gengæld attraktive løn- og ansættelsesforhold, match med fokus på personlige og faglige kompetencer samt personlig opfølgning igennem hele ansættelsen.

Kommune Konsulenterne
Danske HospitalsklovneAdministrativ koordinator

Danske Hospitalsklovne, København eller Aarhus

Vil du være med til at gøre en forskel hos mennesker, som er ramt af sygdom? Så er jobbet som administrativ koordinator måske noget for dig.

Danske Hospitalsklovne er en landsdækkende velgørende forening, der tilbyder samarbejde med hospitaler og institutioner i forhold til indlagte og deres pårørende.

Du vil være en del af et team bestående af to administrative koordinatorer og en studentermedhjælper. Din hovedopgave er – i et tæt samarbejde med din kollega – at varetage den daglige support til og kommunikation med vores overenskomstansatte hospitalsklovne, som er bosat i hele landet.

Du skal være understøttende for lønadministration, rådgive om overenskomstmæssige spørgsmål, godkende elektroniske bilag samt være support til vagtplanlægning og samarbejdet mellem hospitaler/institutioner, hospitalsklovne og forening.

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Systematisk HK medarbejder søges til sekretariatsbistand til ansøgninger om handicaptillæg til SU

Uddannelses- og Forskningsministeriet, København

Er du god til sagsbehandling og til at yde vejledning på mail? Har du interesse for udvikling af procedurer og effektive sagsgange inden for dit område? Har du lyst til et job, hvor du hver dag er i kontakt med forskellige mennesker? Så er du måske vores nye kollega i Handicapenheden i Center for Uddannelsesstøtte.

Dine primære arbejdsopgaver vil være at understøtte sagsbehandling af handicaptillæg ved at indhente oplysninger fra sundhedsmyndigheder og sende oplysningerne i partshøring, jf. forvaltningsloven. Du vil endvidere skulle vejlede og besvare henvendelser fra studerende, sundhedsmyndigheder og uddannelsessteder vedrørende regler om handicaptillæg.

Den Selvejende Institution Køge Handelsskole & HandelsgymnasiumLærepladskonsulent med power

Den Selvejende Institution Køge Handelsskole & Handelsgymnasium

Køge Handelsskole søger en dygtig, frisk, opsøgende lærepladskonsulent med masser af power og gåpåmod til vores merkantile afdeling.

Vores nye kollega skal servicere det lokale erhvervsliv og gøre det nemt for virksomhederne at tage en elev i lære. Den nye trepartsaftale skal rulles ud og mange hensyn skal tages og prioriteres. Så vidt muligt skal alle elever i grundforløbet indgå uddannelsesaftale.

Arbejdsopgaverne omfatter blandt andet:

 • Opsøgende arbejde blandt lokalområdets virksomheder
 • Servicering af virksomheder
 • Servicering af elever på grundforløb og hovedforløb
 • Servicering af elever på Praktikcentret
MotorstyrelsenEngagerede sagsbehandlere til fejlrettelser i Motorstyrelsen

Motorstyrelsen, Aalborg

Brænder du for at arbejde med offentlig administration? Så er Motorstyrelsen måske noget for dig. Lige nu søger vi to kolleger til vores fejlrettelsesenhed, der arbejder for at sikre korrekt registrering på motorområdet.

Sammen med dine kolleger bliver du ansvarlig for at sikre korrekte køretøjsdata, ligesom du får ansvaret for den efterfølgende sagsbehandling og afgørelser.

Sammen med din enhed vil du desuden beskæftige dig med følgende opgaver:

 • Styring af opgavepuljer samt udarbejdelse af arbejdsbeskrivelser og processer.
 • Betjening af telefonsluse vedrørende periodiske afgifter og rettelser i Motorregisteret.
 • Besvarelse af skriftlige henvendelser i Kundeoverblik/journalpostkasser, bl.a. vedrørende rettelser og fejl i Motorregistret.
Motorstyrelsen
NaturstyrelsenSagsbehandler til Naturstyrelsen Hovedstaden

Naturstyrelsen, Klampenborg

Er du en dygtig sagsbehandler, og har du lyst til at prøve at være en del af en Naturforvaltningsenhed i Naturstyrelsen, så har vi det rigtige job til dig.

Naturstyrelsen Hovedstaden er en af Naturstyrelsens decentrale enheder. Vi administrerer ca. 13.000 ha. skov- og naturarealer, der alle er beliggende i og omkring den Københavnske metropol.

Dine primære opgaver bliver at administrere Dyrehavsbakken, som omfatter ca. 100 teltholdere. Du skal have fokus på god dialog, de juridiske rammer og samarbejdet med Bakken A/S og teltholderne.

I dagligdagen kommer du blandt andet til at arbejde med:

 • Administration ift. Bakken
 • Dialog og korrespondance med Bakkens teltholdere
 • Indgåelse af lejekontrakter
Forsyningstilsynet
Initiativrig kontorfuldmægtig

Forsyningstilsynet, Frederiksværk

Er du god til at planlægge og få tingene til at ske i den rigtige rækkefølge? Har du gode formidlingsevner, og kan du holde mange bolde i luften på én gang? Trives du med varierede arbejdsopgaver i et miljø med gang i hjulene? Har du erfaring med at arrangere møder og andre sociale arrangementer, og vil du gerne arbejde inden for et område med stor betydning for energiforbrugerne og den grønne omstilling? Så er du måske vores nye kontorfuldmægtig i Forsyningstilsynet.

Du bliver ansat i vores Center for økonomisk for regulering af el- og gasnet, ØRN. Her skal du understøtte kontorchefen og centeret bredt i løsningen af vores mange forskelligartede opgaver. Dine evner vil også komme bredt i spil ved løsningen af tværgående opgaver for hele Forsyningstilsynet i vores stabsfunktion.

Forsyningstilsynet
Gem
Københavns KommuneØkonomimedarbejdere til Borgercenter Voksne i Socialforvaltningen

Københavns Kommune

Har du lyst til at arbejde med regnskab på socialområdet i landets største kommune, og kunne du tænke dig at arbejde i en politisk styret organisation? Så er stillingen som økonomimedarbejder i Borgercenter Voksnes økonomistab sikkert noget for dig.

Vi søger to driftssikre kollegaer til økonomistaben i Borgercenter Voksne, der skal hjælpe med at sikre en effektiv og korrekt økonomiopfølgning. Hvis du er struktureret og nysgerrig på opgaven, så har vi stillingen til dig.

Du kommer til at referere til økonomistabens administrationschef og får 45 dygtige og engagerede kollegaer, som arbejder bredt med økonomistyring, regnskab, analyser og ledelsesinformation.

RigspolitietUdbudskonsulenter

Rigspolitiet, København

STOP, det er politiet! Vi har brug for dig!
Vil du være med til at understøtte politiets kerneopgaver og sikre gode aftaler på levering af politiets materiel og vognpark? Vil du arbejde med udbud i tæt samarbejde med politiets fagprofessionelle? Så vil vi gerne byde dig velkommen til en samfundsvigtig og utrolig spændende organisation, et solidt og udviklende fagligt miljø og gode kolleger.

Som udbudskonsulent er det din opgave i et tæt samarbejde med forretningsejeren at tilrettelægge den optimale udbudsstrategi samt sikre, at der skabes juridisk og kommerciel sammenhæng og konsistens i udbudsmaterialet. Udbudsstrategi, udbudsbetingelser, kontrakter samt juridisk kvalitetssikring af kravspecifikationer er således dit helt grundlæggende ansvarsområde, men ikke mindst er du under hele udbudsprocessen den primære ”driver”, rådgiver og sparringspartner for din forretningsejer.

Københavns KommuneVisitatorer (sygeplejerske, fysio- eller ergoterapeut) til Udredning og Rehabilitering, Visitation Nord

Københavns Kommune

Vil du være med til en spændende omstilling af myndighedsområdet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune? Og vil du være med til at sikre, at alle borgere får den rette hjælp på det rette tidspunkt? Så har vi jobbet til dig.

Udredning og Rehabilitering er en afdeling, hvor der som led i myndighedsopgaven både udredes og rehabiliteres samt tildeles sygeplejeindsatser og træffes afgørelser om servicelovsindsatser.

Dine primære arbejdsopgaver vil være

 • sagsbehandling af ansøgninger efter serviceloven indenfor personlig pleje og praktisk hjælp, pleje -og ældreboliger, midlertidige døgnophold, tekniske hjælpemidler, boligindretning samt bevilling af sundhedslovsindsatser
 • visitationsbesøg i borgers hjem
 • at være ansvarlig for udredningsprocessen og eventuel igangsættelse og varetagelse af borgers rehabiliteringsforløb
Marselisborg - Udvikling, Kompetence & Viden
Sygedagpengespecialister

Marselisborg - Udvikling, Kompetence & Viden, Odense

Brænder du for at hjælpe sygemeldte borgere videre i livet og skabe progression mod arbejdsmarkedet og er du klar til et job der kræver høj faglighed, nytænkning, personlig udvikling, stor medindflydelse, løbende evaluering og dokumentation af vores indsats, så har vi jobbet til dig.

Arbejdsopgaver:

 • Lovmæssige opfølgningssamtaler
 • Samtaleforløb der skaber progression hen imod arbejdsmarkedet
 • Udarbejdelse af rehabiliteringsplaner og progressionsrapporter

Vi tilbyder spændende og udfordrende arbejdsopgaver, der giver dig mulighed for at udvikle dine kompetencer inden for beskæftigelsesområdet.

Marselisborg - Udvikling, Kompetence & Viden
Esbjerg Kommune
Administrativ medarbejder til Familierådgivningen

Esbjerg Kommune

Er du en serviceminded person med lyst til at arbejde i en travl afdeling med dygtige, kompetente kolleger - og vil du være med til at sikre, at udsatte børn, unge og deres forældre får den bedste hjælp, så kan dette være jobbet, du leder efter!

Vi søger 2 administrative medarbejdere til Familierådgivningens administration fra 1. januar 2022 eller hurtigst muligt derefter.

Vi er i gang med en rokade af opgaver i Familierådgivningens administration, og dine opgaver kan derfor variere og ændre sig inden du starter.

Dine opgaver kan fx være:

 • Registrering af underretninger i DUBU
 • Behandling af post
 • Udbetalinger og betaling af fakturaer
 • Indhentning af statusudtalelser og journaloplysninger
 • Mødeindkaldelser
 • Personaleadministration
 • Lønkompensation
 • Diverse administrative opgaver
Hjørring Kommune
Genopslag: Virksomhedskonsulenter søges til Business Hjørring

Hjørring Kommune

Fra 1. januar 2022 samles erhvervsindsatsen i Hjørring Kommune i Business Hjørring. Det gælder også den virksomhedsrettede del af beskæftigelsesindsatsen, og du har mulighed for at komme med på rejsen. Vi søger nemlig et par relationelt stærke virksomhedskonsulenter, som kan skabe værdi i de lokale virksomheder. Opskriften er gennem nysgerrig dialog at kortlægge den enkelte virksomheds behov – og sammen med de rette fagpersoner skabe gode løsninger. Som virksomhedskonsulent skal du desuden matche jobcenterets brugere med jobåbninger i de rette virksomheder og medvirke til opkvalificeringsprojekter.

Vi søger virksomhedskonsulenter, som kan møde borgeren i øjenhøjde og turde udfordre virksomhederne på deres erkendte og uerkendte behov. Det stiller krav til dine evner til at lytte og analysere på de informationer, virksomhederne giver dig i dine mange møder med dem.

Hjørring Kommune
Gem
Odense Kommune

Afdelingsleder til beskæftigelsesafdeling i Jobrehabilitering

Odense Kommune

Har du erfaring med ledelse af en effektiv, helhedsorienteret og koordineret tilgang til arbejdet med at hjælpe borgere med flere udfordringer i job eller uddannelse?

I afdelingen Job & Udvikling 1 er vores fokus at understøtte aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år på deres vej mod selvforsørgelse.

Som afdelingsleder vil du få det fulde ansvar for personaleledelsen, arbejdsmiljøet og den daglige drift.

Du vil blive ansvarlig for bl.a.:

 • At fastholde og videreudvikle det høje faglige niveau i afdelingen
 • At styrke fokus på at optimere udbyttet af indsatserne ved at sikre gode overgange og parallelle forløb i indsatserne
Odense Kommune