389 job matcher din søgning 389 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Aarhus Kommune
Pædagogisk leder til indskolingen (undervisning og fritid)

Aarhus Kommune

Skødstrup Skole er Aarhus Kommunes største folkeskole, og en skole i god udvikling. Vi søger en medspiller til vores vigtige arbejde med at udvikle skolens pædagogik og didaktik.

På Skødstrup Skole er du aldrig alene om ledelsesopgaven, og du har nem adgang til sparring. Det er nogle af fordelene ved at være en del af et stort lederteam.

Du bliver pædagogisk leder for ca. 25 medarbejdere (lærere og pædagoger) på 0. og 3. årgang. På Skødstrup Skole følger medarbejdere og ledere børnene, således det samme hold følger børnene fra 0. til 5. klasse hvor efter udskolingsteamet tager over. Der er 5-6 klasser pr årgang.

Hovedstadens BeredskabTo beredskabsrådgivere

Hovedstadens Beredskab, Frederiksberg

Har du en solid beredskabsfaglig baggrund og kan du se dig selv i en central rolle i vores arbejde med at rådgive, undervise og forebygge i de 8 kommuner, der ejer Hovedstadens Beredskab? Vi søger to beredskabsrådgivere til Rådgivning & Uddannelse. Du vil få ansvar for at rådgive institutioner og virksomheder om eget beredskab, øvelser og kompetenceudvikling.

I praksis vil det være din opgave, at rådgive ledere på institutioner og i forvaltninger, og sammen med dem tilrettelægge et sammenhængende beredskab på den enkelte institution. Det betyder at du bl.a. skal:

 • Varetage den daglige kontakt med institutionsledere i offentlige institutioner.
 • Bidrage til deres vurdering af risici på eget område.
 • Yde rådgivning i forhold til beredskabsplaner og forebyggelse.
Brøndby KommuneSammen med borgerne: Ældre- og omsorgschef Brøndby Kommune

Brøndby Kommune

En respekteret, tillidsfuld og professionel kultur med et sikkert fokus på borgerne og deres livskvalitet skal have ny chef. Du kommer til en god arbejdsplads, der nysgerrigt insisterer på videnbaseret, helhedsorienteret, tværfaglige og effektfulde løsninger til understøttelse af borgernes værdighed og selvstændighed. Et spændende job med gode muligheder for stor indflydelse på væsentlige dagsordener – med garanti for personlig udvikling.

Du kommer i betragtning hvis du:

 • Med troværdighed og vilje har energi til at blive en central aktør på et velspillende hold
 • Matcher de krav og forventninger, som stilles til en god chef i en stor kompleks organisation, der løser vitale samfundsmæssige opgaver for mange mennesker
 • Evner at få personlighed, faglighed og lederskab til at smelte sammen i følgeskab og resultater
ZBC
Lærer til automatikteknikeruddannelsen

ZBC, Ringsted

Vil du være en del af et dynamisk team i vores nye Industricenter?

Da vi oplever succes og elevfremgang på vores automatikteknikeruddannelse, har vi i ZBC’s Industricenter i Ringsted brug for flere lærerkræfter.

Vil du gå forrest med dine erfaringer og være en del af udviklingen inden for branchen, så er det dig vi leder efter. Vi vægter dynamik, struktur og et positivt udsyn højt, og det er vigtigt, at du har fokus på at lede vores elever igennem deres uddannelse med respekt og individuelle planer.

Vores elever har brug for de fagligt bedste rollemodeller til at tage hånd om deres uddannelse og vise dem, hvordan hverdagen fungerer som faglært.

Lokalcenter RosengårdAfdelingsleder med plejefaglig baggrund

Lokalcenter Rosengård, Odense

Lokalcenter Rosengård er en selvejende institution med driftsaftaler med Odense Kommune. Vi er er en spændende arbejdsplads med to plejeafdelinger, 100 ældreboliger, dagcenter og café. Vi arbejder tværfagligt med SSA, SSH, fys og ergo, køkkenassistenter, plejehjemsassistenter og sygeplejersker.

To gange om ugen har vi besøg af en praktiserende læge, som er læge for en større gruppe af borgere. Plejecentralen er den afdeling, som varetager alle opgaver i de 100 ældreboliger. Det gælder sygeplejemæssige samt praktiske opgaver. Gruppen fungerer som en ”udegruppe”.

Vi tilbyder:

 • Et team bestående af sosuassistenter, sosuhjælpere og et tværfagligt samarbejde med øvrige ledere, sygeplejersker og læge på Lokalcenter Rosengård.
 • En god introduktion.
 • Medindflydelse på din arbejdsdag.
Gem
Grønlands Selvstyre
Faglærer til automekanikeruddannelsen

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Vi søger en automekaniker med lyst til at undervise fremtidens automekanikere og give dem en personlig og faglig ballast. Undervisere der har evnen til at fange og engagere vores elever og kursister. Og gode kollegaer der er engagerede, team-orienterede og udadvendte.

Du skal sammen med dine kolleger planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisningen på uddannelsen.

Du bliver en del af en skole, der imødekommer de ønsker og behov, som vi ser på det grønlandske arbejdsmarked og blandt dem, der søger uddannelse.

Grønlands Selvstyre
Region Hovedstaden
Leder med ansvar for uddannelse til ledelsesteamet i Akutberedskabet

Region Hovedstaden, Ballerup

Brænder du for høj faglighed samt for at lede, inspirere og udvikle medarbejderne?

Vi søger en sektionsleder til Enhed for Ambulance og køretøjer, der brænder for uddannelse af medarbejderne i Akutberedskabet i Region Hovedstaden pr. 1. december eller snarest derefter.

Med den hastige udvikling og som led i styrkelsen af enheden, søger Region Hovedstadens Akutberedskab, Enhed for Ambulance og Køretøjer en sektionsleder med ledelsesmæssig tyngde og erfaring samt indgående kendskab til det præhospitale område og med særlig interesse og kompetence indenfor uddannelse.

Region Hovedstaden
TEC – Technical Education CopenhagenErfarne IT-medarbejdere med interesse for formidling

TEC – Technical Education Copenhagen, Ballerup

Sidder IT-faget, så meget på rygraden, at du er klar til at lære det fra dig? Har du lyst til at hjælpe unge på vej med stærke kompetencer inden for programmering, netværk og infrastruktur? Og trives du i et udfordrende, fleksibelt og afvekslende job? Hvis ja, så kan vi ikke vente med at byde dig velkommen på TEC.

TEC - Technical Education Copenhagen søger 2 specialister til at uddanne fremtidens IT professionelle – en der kan undervise i netværk og infrastruktur på data- og elektrikeruddannelsen, og en der kan undervise i programmering på datauddannelsen.

Du bliver en del af et engageret og fagligt dygtigt team på EUX uddannelsen. EUX på TEC er en af landets største EUX skoler, og vi giver eleverne en unik mulighed for at få svendebrev og studenterhue på samme tid. Vi uddanner inden for data- og kommunikations-, smede-, personvogns-, automatik- og elektrikerfagene.

Børne- og Undervisningsministeriet
Kontorchef til Center for Udgående Kvalitetsarbejde

Børne- og Undervisningsministeriet, Holbæk

Vil du være med til at skabe resultater for dagtilbud og folkeskole gennem højt kvalificeret rådgivning, og kan du medvirke til at sikre klar og effektiv vejledning af sektoren om rammer og regler på dagtilbudsområdet? Så er stillingen som kontorchef i Center for Udgående Kvalitetsarbejde måske noget for dig?

Som kontorchef i CUK skal du blandt andet lykkes med at opbygge et stærkt nyt team på dagtilbudsområdet, der skal:

 • Vejlede sektoren klart og effektivt om rammer og regler, herunder udarbejde bekendtgørelser, vejledninger og løfte et ulovbestemt sektortilsyn
 • Understøtte og rådgive de kommunale forvaltninger om deres varetagelse af det pædagogiske tilsyn via et nyetableret rejsehold
Børne- og Undervisningsministeriet
Københavns ProfessionshøjskoleTimelærere til pædagoguddannelsen

Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg

Vil du være med til at uddanne fremtidens pædagoger, og brænder du for at bidrage til udviklingen af pædagoguddannelsen? Så er stillingen som timelærer måske noget for dig.

Som underviser får du ansvar for at forberede og gennemføre undervisning, som du planlægger i samarbejde med dine dedikerede og fagligt dygtige kollegaer. Undervisningsopgaven indebærer både facilitering af læreprocesser og ansvar på studie- og læringsmiljøet på holdene. Du får derudover ansvar for vejledningsaktiviteter og for at føre studerende til prøve.

Stillingerne vil primært have fokus på undervisningsopgaver på uddannelsens grundfaglighed, men du kan også forvente at skulle undervise på en eller flere af uddannelsens tre specialiseringer og vejlede SPS-studerende og bachelorprojekter.

Den Sociale Virksomhed
Forstander til bo- og beskæftigelsestilbuddet Rønnegård

Den Sociale Virksomhed, Gørløse

Kan du lede og videreudvikle et veldrevet højt specialiseret bo- og beskæftigelsestilbud for voksne med komplekse udviklingsforstyrrelser og nedsatte funktionsevner? Og har du et solidt ledelsesfagligt fundament? Så vil vi rigtig gerne høre fra dig.

Du skal – inden for de rammer og målsætninger, der fastlægges i Den Sociale Virksomhed – lede og videreudvikle Rønnegård både på det faglige niveau og på det ledelsesfaglige område.

Din ledelsesopgave omfatter faglig ledelse, personaleledelse, administrativ ledelse og strategisk ledelse, som udøves sammen med ledergruppen på Rønnegård. Som forstander vil du også skulle fastlægge strategier og visioner i samarbejde med de øvrige tilbudsledere og direktionen i Den Sociale Virksomhed.

Den Sociale Virksomhed
Genitor ApSEfter- og videreuddannelseschef

Genitor ApS søger for UC SYD i Esbjerg

Kan du lede på tværs af en stor organisation med mange fagområder og samtidig skabe fælles retning? Vil du have en central rolle i en organisation under konstant udvikling, hvor du kan sætte dit aftryk på eksisterende og nye efter- og videreuddannelsestilbud?

Som chef for efter- og videreuddannelse (EVU) i Syd- og Sønderjyllands største vidensinstitution har du mulighed for at præge udviklingen af EVU-tilbuddene for vores samfunds- og velfærdskritiske professionsuddannelser.

Du bliver en del af en organisation i forandring, og særligt EVU-området spiller en central rolle i det, der skal kendetegne UC SYD fremadrettet. Du får det overordnede ansvar for EVU-området og skal i et tæt samarbejde med dine chef-kollegaer sikre samspillet imellem grunduddannelse, EVU og forskning.

Du kan også læse og se mere om UC SYD på www.ucsyd.dk og i videoen her.

Herberget OverførstergårdenForstander

Herberget Overførstergården, Gentofte

Overførstergården er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Gentofte kommune efter Socialministeriets regler om § 110 boformer.

Formålet er ud fra et demokratisk og socialt livssyn at tilbyde midlertidig bolig og ophold til personer, der er hjemløse eller ikke kan tilpasse sig det almindelige samfundsliv, især på grund af alkoholproblemer. Vi stræber mod gensidig respekt, rummelighed og høj faglighed.

Overførstergården er et veldrevet og kreativt herberg, med fokus på omsorg, rehabilitering, ressourcer, bolig, udredninger og handleplaner under opholdet og efterforsorg efter udskrivningen. Medarbejderne efteruddannes løbende.

Overførstergården er medlem af den Europæiske sammenslutning FEANTSA mod hjemløshed og har en fond, der initierer projekter og analyser, som fremmer formålet.

SuperUsers
Vil du være i team med Danmarks bedste IT-formidlere?

SuperUsers, Hillerød

Vi søger ny kollega, som har lyst til at arbejde med konsulentopgaver og undervisning inden for et eller flere af områderne:

 • Microsoft Power Platform
 • Udvikling i C# og Azure
 • Azure DevOps

Du vil indgå i vores team af konsulenter og instruktører — nok Danmarks bedste, når det gælder system-konfiguration/udvikling og databasehåndtering på højt teknisk niveau. Du vil komme til at arbejde med og undervise i et/flere af ovenstående punkter, og derudover er der rig mulighed for at udvide med andre IT-fagområder.

SuperUsers
Brønderslev Kommune
Afdelingsleder til Hjemmeplejen

Brønderslev Kommune, Hjallerup

Brænder du for at være med til at udvikle den kommunale hjemmepleje til borgernes bedste? Kan du vise vej, skabe følgeskab og arbejde motiverende? Er du en relationel stærk og samarbejdsorienteret leder?

Så kan det være dig, vi søger som vores nye afdelingsleder i Hjemmeplejen i Brønderslev Kommune. Vi søger en engageret, motiverende og handlekraftig afdelingsleder, der sammen med borgere, medarbejdere og vores ledelsesteam vil være med til at udvikle fremtidens hjemmepleje.

Du vil få ansvaret for en dagvagtsgruppe i og omkring Hjallerup samt aftenvagten i den østlige del af kommunen. Som afdelingsleder, har du ansvaret for den faglige, personale- og driftsøkonomiske udvikling i din afdeling og du skal stille dig i spidsen for det tværfaglige samarbejde. Sammen med den øvrige ledergruppe er du medansvarlig for at sikre sammenhænge og udvikling internt og på tværs i hele Sundheds- og Ældreområdet.

FGU NordsjællandBarselsvikar til AGU-undervisning i Frederikssund og Skibby

FGU Nordsjælland

FGU Nordsjælland er en nyoprettet statslig selvejende uddannelsesinstitution, som tilbyder Forberedende Grunduddannelse til unge i Allerød, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Hillerød, og Rudersdal kommuner.

Forberedende grunduddannelse (FGU) er hovedvejen for unge op til 25 år, som har brug for et samlet uddannelsestilbud efter grundskolen for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse.

Vi søger snarest muligt en underviser i et barselsvikariat indenfor følgende fag:

 • Dansk
 • Engelsk
 • PASE

Vi tilbyder blandt andet et meningsfyldt arbejde samt en stor mulighed for udvikling af en ny uddannelse.

Gem
Rudersdal KommuneAfdelingsleder til ungemiljøet ”Villaen i Holte”

Rudersdal Kommune, Holte

Hos Ung i Rudersdal søger vi en afdelingsleder til vores ungemiljø – Villaen i Holte, der fysisk ligger i forbindelse med Rudegaard Stadion. Villaen i Holte er et ungemiljø, som danner ramme om unges fritidsliv. Huset rummer mange forskellige aktiviteter, herunder ungdomsklub og fritidsundervisning med fokus på elever 6. – 9.klasse.

Vi leder efter dig, der elsker at arbejde med unge og har erfaring med ledelse og udvikling. At du har udviklingsblik, udviklingskompetence og udviklingslyst er altafgørende.

Ung i Rudersdal er en organisation, hvor der er højt til loftet og initiativ, ansvar, mod og engagement er pejlemærker for medarbejderne. Ønsker du en arbejdsdag fuld af ung energi, hvor der er langt mellem det trivielle, men til gengæld gode traditioner? Så skal du vælge at søge dette job, for så kan vi forsikre dig, at du vil stortrives i dit arbejdsliv.

Gentofte KommuneAfdelingssygeplejerske søges til Jægersborghave Plejeboliger

Gentofte Kommune

Trives du ved at skabe resultater gennem inddragelse, tillid og anerkendelse, og har du interesse for gerontologi og måske erfaring fra primærsektor?

Du vil blive afdelingssygeplejerske på en etage med 24 beboere, og sammen med det øvrige lederteam være med til at understøtte vores kerneopgave.

Vi tilbyder dig:

 • To dages introduktion for nye ledere, hvor du introduceres til kommunen og kan danne netværk med andre nye ledere.
 • Et selvstændigt og ansvarsfuldt lederjob.
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling, bl.a. gennem fagligt netværk med erhvervspsykolog.
 • Løbende netværk og sparring med andre ledere i kommunen.
TECHCOLLEGE
Dygtig og engageret gourmetslagter - faglærer

TECHCOLLEGE, Aalborg

Vil du være med til at uddanne de bedste gourmetslagtere i branchen på en skole, hvor ambitionen er at være et nationalt fyrtårn inden for de kulinariske uddannelser?

Vi er et frisk team bestående af mænd og kvinder, som brænder for gourmetslagterfaget og savner en sød og dygtig kollega.

Vi søger en faglærer, der vil være med til at planlægge og gennemføre teoretisk og praktisk undervisning på gourmetslagteruddannelsen. Jobbet kræver, at du har lyst til at samarbejde med os i teamet og de øvrige medarbejdere på skolen, vil være med til at tænke i nye retninger og brænder for at lege med nye og kreative måltidsløsninger.

TECHCOLLEGE
Testrup HøjskoleHøjskolelærer til Teaterlinjen

Testrup Højskole, Mårslet

Testrup Højskoles teaterlinje har fokus på Den skabende spiller. Det betyder, at der undervises i en bred vifte af skuespilteknikker og metoder som værktøjer til at forløse den enkeltes kreative potentiale og evne til selv at skabe – alene og som del af et ensemble.

Formålet er at give eleverne en bred forståelse af teatret. Der undervises både i klassiske teaterformer, hvor tekst og karakteropbygning er i fokus, i dramatisk skrivning, i nonverbalt- og fysisk teater samt i blandformer som devising og performance. Vi skaber som oftest selv materiale til forestillinger direkte på gulvet.

Som lærer på teaterlinjen ser man det som sin fornemste opgave at skabe et trygt og tillidsfuldt undersøgelsesrum, at inspirere, udfordre og anerkende elevernes arbejde med teater ud fra deres respektive faglighed og ambitionsniveau.