537 job matcher din søgning 537 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Frederiksberg KommuneJurist til spændende bygge- og anlægsprojekter

Frederiksberg Kommune

Kunne du tænke dig at løse opgaver indenfor entreprise- og udbudsret, og vil du være en del af den fortsatte udvikling af Frederiksberg som et grønt, sundt og pulserende bysamfund.

Så kan en stilling som entreprise- og udbudsjurist i juraenheden i By- Kultur og Miljøområdet måske være noget for dig.

Vi mangler en dygtig jurist, der i samarbejde med de afdelinger, der er ansvarlige for disse byggerier og projekter, kan varetage kommunens interesser i relation til entreprise- og udbudsreglerne.

Du vil bl.a. komme til at arbejde med:

 • Strategisk rådgivning i forhold til udbud og kontrahering af kommunens mange bygge- og anlægsopgaver.
 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af kontrakter, fortolkning og opfølgning indenfor entrepriserettens område.
Holbæk KommuneUdbudsjurist til indkøbsafdelingen

Holbæk Kommune

Vi har sendt en af vores udbudsjurister videre i et lederjob. Stillingen skal genbesættes med en udbudsjurist, der brænder for at udvikle indkøbsområdet i en bæredygtig retning, der er et bærende element i vores nye indkøbspolitik. Politikken skal omsættes til virkelighed, og det kræver, at vi tænker nyt sammen med kerneområderne og markedet, fx om grøn indkøbsomstilling og social ansvarlighed.

De primære arbejdsopgaver vil være:

 • planlægning og gennemførelse af udbud/tilbudsindhentning af varer og tjenesteydelser
 • udarbejdelse af kravsspecifikationer i samarbejde med nedsatte brugergrupper
 • kvalitetssikring af afdelingens udbudsmaterialer
 • rådgivning i udbudsreglerne og kontraktfortolkning
Advised by I/SSupportmedarbejder/Assistent til Supportteamet i Erhverv

Advised by I/S søger for DLR Kredit i København

Til vores supportteam i Udlån Erhverv søger vi en kandidat, som brænder for at få løst teamets opgaver og få rutinerne til at fungere optimalt, formår at skabe en god stemning og godt kan lide at få arbejdet fra hånden. Desuden er samarbejde vigtigt, og derfor skal du have lyst til at være en del af et team.

Hvis du vil være med til at yde den allerbedste service til vores kunder, kolleger og samarbejds­partnere og ønsker at arbejde i en mellemstor virksomhed med en flad ledelsesstruktur og en åben og uformel omgangstone, så hører vi gerne fra dig. Hvis vi er heldige, er du vores nye kollega!

Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.

 • Modtage og registrere låneansøgninger fra pengeinstitutter
 • Udarbejde lånetilbud med tilhørende dokumenter
 • Dialog med aktionærpengeinstitutter, vurderingssagkyndige og ejendomskonsulenter
Holbæk KommuneGenopslag – Contract Manager til Vækst og Bæredygtighed

Holbæk Kommune

Brænder du for at sikre den gode kontraktstyrring på et område med fokus på den grønne omstilling? Vil du have et spændende og udfordrende job i et engageret og stærkt fagligt miljø? Så er dette job måske noget for dig.

Vi søger en Contract Manager med projektlederkompetencer, der i samarbejde med en kollega på området, vil være med til bl.a. videreudvikling af vores kontraktstyringsportefølje og daglige styringsværktøjer.

Ansvarsområder:

 • Samarbejde med udbudskonsulenter fra Indkøbsafdelingen om indkøbsstrategi og udbudsmaterialer
 • Kontraktstyring af bl.a. kantine, servicekontrakter og håndværkerydelser
 • Økonomi- og faktureringsopfølgning i samarbejde med controller og fagspecialister
Skatteministeriet
Jurist med interesse for skatteområdet med fokus på moms og internationalt arbejde til Skatteministeriet

Skatteministeriet, København

Har du lyst til at arbejde med komplekse juridiske problemstillinger, hvor jura, økonomi og politik går hånd i hånd? Så er du måske den jurist, vi søger som vores nye medarbejder i kontoret for moms, afgifter, told og spil.

Du bliver en del af fagkontoret for moms, afgifter, told og spil. Kontoret har ansvar for bl.a. national og EU-lovgivning, ministerbetjening, politikudvikling og analyser, retssager samt præjudicielle forelæggelser. udarbejde notater, talepunkter og beslutningsoplæg mv. til skatteministeren og regeringen

 • løbende samarbejde og koordinere på tværs af huset og med Skatteministeriets styrelser
 • indgå i dialog med andre ministerier, interesseorganisationer mv.
Skatteministeriet
Københavns ProfessionshøjskolePædagogisk/didaktisk profil til postdoc-lignende stilling i et innovativt udviklings- og forskningsmiljø på uddannelseshospitalet i Frederikssund

Københavns Professionshøjskole, Nørrebro

I samarbejde med Nordsjællands Hospital i Frederikssund og Frederikssund Kommune har vi på Københavns Professionshøjskole (KP) etableret Uddannelseshospitalet Frederikssund. Formålet er at skabe innovativ udvikling af praksisfærdigheder samt uddannelse i patient-borgerforløb.

Til uddannelseshospitalet søger vi en postdoc-profil eller tilsvarende inden for det pædagogisk-didaktiske forskningsområde, der dels skal varetage rollen som projektleder for forskningen, foretage egen forskning, undervise samt binde forskningsaktiviteterne og udviklingen af uddannelseshospitalet sammen.

Dit overordnede ansvar bliver dels at drive forsknings- og udviklingsmiljøet på uddannelseshospitalet (50%) og herunder beskrive, dokumentere, validere og evaluere uddannelsesmodellen.

Intertrust Group Denmark
Jurist med speciale inden for selskabsret

Intertrust Group Denmark, København

Danmarks førende corporate service udbyder, Intertrust Group Denmark søger en Legal Associate til vores kontor i København, der er en del af Intertrust Group Nordic. Det københavnske kontor servicerer kunder fra hele verden, der har forretningsaktiviteter i Danmark og opgaverne spænder over selskabsret (primært), regnskab, skat og moms.

Ansvarsområder

 • At løse juridiske og administrative problemstillinger – intet for stort og intet for småt
 • At forstå kundens forretningsmæssige aktiviteter for at kunne afdække og opfylde kundens behov 360 grader rundt på tværs af selskabsret og regnskab samt skat og moms, supporteret af specialister internt og eksternt
 • Egen international kundeportefølje
Intertrust Group Denmark
Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Sagsbehandlere til et af statens mest alsidige overenskomstområder

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Ballerup

Kan du forhandle og fortolke kollektive aftaler, og trives du i et job med stor selvstændighed og mange bolde i luften? Er du parat til at tage ansvar for strategisk udvikling af aftaleområdet på et ministerområde, som er i konstant bevægelse, og hvor vi løser vigtige sikkerhedspolitiske opgaver for Danmark - i ind- og udland?

Så har vi 3 spændende stillinger i Overenskomstafdelingens sektion for civile overenskomster.

Vores opgaver består hovedsageligt i, at:

 • Rådgive Forsvarets chefer og HR-medarbejdere om brug af overenskomster og aftaler.
 • Fortolke aftaler og træffe afgørelse i sager om overenskomst- og aftalemæssige forhold.
 • Samarbejde med Forsvarets myndigheder og de faglige organisationer om løsninger, som understøtter Forsvarets skiftende behov, f.eks. som følge af ændrede opgaver og operationsmønstre i ind- og udland.
Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Fondsmæglerselskabet Investering og Tryghed A/SJurist med ansvar for compliance

Fondsmæglerselskabet Investering og Tryghed A/S, Herning/Silkeborg eller Hellerup

Investering & Tryghed søger en jurist med ansvar for jura og compliance til Herning/Silkeborg

Har du erfaring med jura, compliance og regulering – gerne fra den finansielle sektor? Kan du lide at arbejde med juridiske opgaver, hvor du også selv vil være udførende på opgaverne? Kan du samarbejde med interessenter på mange niveauer internt som eksternt?

Investering & Tryghed søger en ny kollega til en nyoprettet stilling som ansvarlig for jura og compliance til vores kontor i Herning. Kontoret flytter til Silkeborg i løbet af 2022, hvorfor arbejdsstedet fremadrettet bliver Silkeborg. Der er dog også mulighed for, at dit fremtidige arbejdssted kan blive på vores kontor i Hellerup, men da de fleste opgaver vil være koblet op på kontoret i Herning, vil der være en vis rejseaktivitet mellem lokationerne.

Danmarks Tekniske UniversitetUniversitetspædagogiske konsulenter (2) til LearningLab DTU

Danmarks Tekniske Universitet, Kongens Lyngby

Ved LearningLab DTU opslås to stillinger som pædagogiske konsulenter til varetagelse af opgaver inden for pædagogisk kompetenceudvikling og uddannelsesudvikling snarest muligt.

LearningLab DTU udbyder universitetspædagogikum (UDTU) for både undervisere, der skal til at undervise og have kursusansvar og for erfarne undervisere, der trænger til og har lyst til at videreudvikle deres universitetspædagogiske viden og praksis. LearningLab DTU tilbyder desuden løbende kompetenceudvikling for undervisere på DTU via workshops, seminarer og ved konsulentbistand.

Dine opgaver bliver at:

 • Facilitere processer på workshops og seminarer
 • Udvikle og afholde hjælpelæreruddannelsen
 • Udvikle og afholde UDTU workshops
UddannelsesforbundetJurist

Uddannelsesforbundet, København

Vil du være med til at forbedre arbejdsvilkårene for undervisere?

Vi søger en kollega til vores hold af dygtige og engagerede konsulenter, der vil være med til at forhandle private og offentlige overenskomster og levere solid faglig rådgivning om løn og ansættelse til vores tillidsrepræsentanter og medlemmer.

Hos os får du selvstændigt ansvar og en høj grad af frihed til sammen med kollegerne at tilrettelægge arbejdet. Du får gode muligheder for at sætte dit præg på egne arbejdsområder og på fælles projekter.

Om dig:

 • Vi søger efter en kollega, der har interesse for arbejdsmarkedet og arbejdsvilkår
 • er uddannet jurist og gerne med et par års erfaring
 • kommunikerer godt både mundtligt og skriftligt
KMD A/SData Protection Manager

KMD A/S, Ballerup

Brænder du for GDPR-compliance, og vil du være med til at sikre beskyttelsen af personoplysninger i fremtidens store it-løsninger til offentlige myndigheder og det private erhvervsliv? Så er du måske lige den kandidat, vi søger til en ud af tre nyoprettede stillinger i KMD’s Group Data Protection.

Som en af Danmarks største leverandører af forretningskritisk software til understøttelse af det offentlige Danmark og den finansielle sektor, udgør databeskyttelse hjørnestenen i vores kunders tillid. Denne nødvendige tillid kan du være med til at opretholde igennem drift og udvikling af KMD’s Data Protection Programme.

Nogle eksempler på daglige opgaver kunne være:

 • Sparre med forretningen om databeskyttelse i systemer og processer
 • Vedligeholde fortegnelser over behandlingsaktiviteter
KMD A/S
Professionshøjskolen UCNDocent i pædagogisk professionsudvikling på UCN Pædagogik

Professionshøjskolen UCN, Aalborg

Har du stærke forskningskompetencer indenfor området pædagogisk professionsudvikling og interesse for forskning i æstetiske processer eller legende læring? Så er det dig, vi søger på UCN Pædagogik. Til dette formål søger vi på UCN Pædagogik en docent, som vil kunne stå i spidsen for at samle forskningen inden for området pædagogisk professionsudvikling og æstetiske processer og legende læring.

Professionshøjskolen UCN har med Strategi 2030 påbegyndt en transformation fra en uddannelsesinstitution til en praksisnær vidensinstitution, der bedriver uddannelse og anvendelsesorienteret forskning på internationalt niveau.

Til dette formål søger vi på UCN Pædagogik en docent, som vil kunne stå i spidsen for at samle forskningen inden for området pædagogisk professionsudvikling og æstetiske processer og legende læring.

Dragør KommuneChefkonsulent - Selvstændig indkøbskonsulent til Dragør Kommune

Dragør Kommune

Har du lyst og modet på at arbejde selvstændigt med alle opgaver i en indkøbsfunktion? Kan du skabe god dialog med alle faggrupper i en kommune og vejlede fagpersoner, ledere og direktionen i forhold til udbud og indkøbsaftaler, så er det dig vi mangler i Dragør Kommune.

Som indkøbskonsulent hos os bliver du nøgleperson i forhold til udvikling af Dragør Kommunes indkøbsfunktionen. Indkøbsfunktionen er relativ ny, men har gennemgået en stejl udvikling og har en e-handelsløsning, indkøbsanalyse, fast compliancerapportering til direktionen og mange selvstændige udbud. Dragør Kommune er en del af Vestegnens Indkøbsforum, så du skal være en vigtig del af samarbejdet i mellem de 10 kommuner.

Opgaver

 • Gennemføre analyser og udarbejde indkøbsstrategier
 • Planlægge og gennemføre EU-udbud
 • Foretage kontrakt- og leverandørstyring
Kriminalforsorgen i GrønlandJuridisk fuldmægtig

Kriminalforsorgen i Grønland, Nuuk

Kriminalforsorgen i Grønland søger en jurist, der trives med alsidighed. Stillingen indgår i afdelingen for fuldbyrdelse og sikkerhed, som bl.a. består af et team på tre jurister.

Opgaver:

 • Alle former for klientsagsbehandling, herunder indstillinger, udtalelser, afgørelser og vurderinger
 • Rådgivning og vejledning i juridiske problemstillinger på det fuldbyrdelsesretlige område både internt i Kriminalforsorgen men også i relation til eksterne samarbejdspartnere
 • Udarbejdelse af juridiske notater samt bidrag til besvarelse af spørgsmål fra Folketinget og Inatsisartut
 • Undervisning på uddannelsen af anstaltsbetjente
 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af generelle retsforskrifter, retningslinjer og procedurer vedrørende Kriminalforsorgens faglige virksomhed
Syddansk Erhvervsskole
Afdelingsleder til EUX-uddannelser og grundfag

Syddansk Erhvervsskole, Odense

Vil du lede et team af undervisere, der stræber efter at uddanne Danmarks dygtigste elever på Syddansk Erhvervsskole og sikre kvalificeret arbejdskraft til fremtidens arbejdsmarked? Har du mod på at sætte retning, øge kendskabet til den erhvervsfaglige studentereksamen (EUX) samt fastholde et højt engagement blandt vores dygtige medarbejdere? Så er du måske den nye afdelingsleder, vi søger i Odense.

Som leder mestrer du at balancere et skiftende fokus fra pædagogik til administrativ planlægning og ledelse. Du brænder for at uddanne unge mennesker, som har valgt at kombinere deres erhvervsuddannelse med en erhvervsfaglig studentereksamen.

Nogle af de vigtigste opgaver som afdelingsleder bliver:

 • at styrke kendskabet til EUX-uddannelsen
 • at koordinere undervisningsplaner
ATP
Jurist til puljeadministration i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

ATP, Hillerød

Vil du løse opgaver til gavn for samfundet og den enkelte, der er på udkig efter en læreplads? Er du uddannet jurist? Så er det dig, der skal hjælpe os med en ny opgave og sikre korrekt forvaltningsmæssig sagsbehandling af tilskud til lærepladsunderstøttende arbejde.

I Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) er vi på udkig efter en jurist. Dig der har styr på forvaltningsret, kan dykke ned i detaljen og er hurtig til at danne dig et overblik.

Du er uddannet jurist og har indgående kendskab til sagsbehandling og forvaltningsretlige principper. Derudover er det centralt, at du:

 • vil påtage dig rollen som sparringspartneren, der støtter dine kolleger
 • kan skelne væsentligt fra uvæsentligt
 • har gennemslagskraft, styr på reglerne og trives med at træffe beslutninger.
ATP
Styrelsen for PatientsikkerhedSekretariatschef (barselsvikariat) til Ledelsessekretariatet

Styrelsen for Patientsikkerhed, København

Du får ansvaret for vores Ledelsessekretariat, der består af 15 medarbejdere med forskellig faglig baggrund inkl. studenter, som du bliver personaleleder for.

Opgaverne er en god blanding af klassisk ledelses- og direktionsbetjening i en travl styrelse med høj politisk bevågenhed og ansvaret for styrelsens tværgående processer som fx koordinering af politisk besluttede initiativer på styrelsens områder, generelle forvaltningsmæssige forhold, herunder aktindsigter efter offentlighedsloven, beredskab og i øjeblikket en række koordinerende funktioner i forhold til COVID-19.

Herudover har du ansvar for enhedens faglige og strategiske udvikling samt for, at enheden leverer produkter, der er skabt i gode processer og er af høj faglig kvalitet.

LindbergHRMomsrådgiver til nyetableret stilling

LindbergHR søger for BDO i København

I denne stilling som momsrådgiver indgår du et mindre team af tre medarbejdere, hvor din nærmeste leder er partner i BDO. Han sikrer, at du løbende får arbejdsopgaver, der udfordrer dig i tilstrækkelig grad.

Arbejdsopgaverne vil bl.a. være:

 • Rådgive kolleger og kunder omkring momsmæssige spørgsmål. Kunderne er såvel danske som internationale virksomheder.
 • Herunder modtage og besvare henvendelser fra såvel internationale virksomheder, der ønsker opstart i Danmark, som danske virksomheder, der ønsker rådgivning omkring opstart i udlandet. Denne rådgivning gives i samarbejde med BDO´s kolleger fra det pågældende land.
 • En del af arbejdet består også af at analyse på kunders økonomidata og rådgive kunderne omkring, hvordan kunden vil kunne optimere.
PwC
Juridisk rådgiver til PwC Legal

PwC, Hellerup

Vi oplever en øget efterspørgsel på juridisk rådgivning inden for selskabsret og M&A. Vi søger lige nu dig, der er ambitiøs, brænder for at levere kvalitetsrådgivning og sætter en ære i at gøre en forskel for vores kunder.

Vi søger både nyuddannede personer, personer med relevant erfaring og seniorfolk. Det kan være, at du søger alene, men det kan også være, at du sammen med nogle andre fra din nuværende arbejdsplads overvejer at skifte arbejdsplads.

Dine vigtigste opgaver bliver at rådgive vores kunder om selskabsret og M&A. Du kommer til at arbejde tæt sammen med dygtige og ambitiøse kollegaer. Vi er pt. 21 personer i PwC Legal, som er placeret i henholdsvis Hellerup og Aarhus.

PwC