431 job matcher din søgning 431 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Lolland Kommune
Dygtig naturfagslærer søges til Byskolen i Nakskov

Lolland Kommune

Vil du være med til at skabe de bedste læringsoplevelser for vores elever? Er du glad, imødekommende, og har du hjertet på rette sted? Elsker du jobbet som lærer, og brænder du for naturfag, så er det måske lige dig, vi har brug for!

På Byskolen søger vi lige nu en knald dygtig naturfagslærer, der kan favne et eller gerne flere af naturfagene (naturteknologi, biologi, geografi & fysik/kemi) samt historie i vores ungelæringsmiljø (6. årgang til 9. årgang).

Vi er en udviklingsorienteret skole, som konstant er optaget af at skabe de bedst mulige livsbetingelser for eleverne. Vi tror på, at vi som professionelle voksne kan gøre en forskel – særligt hvis vi trives, mens vi går på arbejde. Vores skole har gennem længere tid været i positiv udvikling. Det skyldes i høj grad vores fantastiske lærere og pædagoger. Vi er en skole med fokus på faglighed, samarbejde og differentieret undervisning.

Kommuneqarfik Sermersooq
Atuarfik Hans Lynge søger en lærer/job-nr. 554/21

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Atuarfik Hans Lynge søger 1 lærer til mellemtrinnet i fagene grønlandsk, matematik, og personlig udvikling. Dertil regnes der med, at der skal besiddes funktioner som skolepatrulje og konfliktløser i indeværende skoleår med tiltrædelse 1. november 2021 eller efter aftale.

Atuarfik Hans Lynge er beliggende for enden af Nuuk by, i Qinngorput. Skolen ligger i et skønt naturområde med fjelde, vandfald og søer. Atuarfik Hans Lynge er en moderne skole, der blev taget i brug ved skolestart 2011. Skolen rummer alle undervisningslokaler samt moderne inventar og IT-udstyr, som iPads og Apple tv.

Skolen har 1.-10.kl, der køres i 2 og 3 spor. Der er p.t. 490 elever og 47 lærere.

Kommuneqarfik Sermersooq
Hillerød KommuneUddannelseskonsulent for SSA-elever

Hillerød Kommune

Ønsker du at blive en del af en velfungerende, engageret og selvtilrettelæggende konsulentgruppe?

Uddannelsesområdet i Hillerød Kommune består af 3 uddannelseskonsulenter og 1 administrativ medarbejder, der varetager uddannelsesopgaven for SOSU-eleverne og de sygeplejestuderende på tværs af Hillerød Kommune.

Uddannelsesområdet har fået tilført ekstra midler gennem tilskud fra Socialstyrelsen over de næste tre år. Vi søger derfor en ny kollega, der kan være med til understøtte den målrettede indsats med rekruttering og fastholdelse af elever.

Opgaverne spænder bredt med blandt andet annoncering af stillingsopslag, ansættelsessamtaler, fordeling af praktikpladser på tværs af kommunen, planlægning og afholdelse af undervisning for elever i praktik samt et tæt samarbejde med SOSUH skolen.

Tradium
Udadvendt uddannelsessekretær til elevadministration

Tradium, Randers

Tradium søger en ny, udadvendt og struktureret uddannelsessekretær til vores Campus Midt på Vester Allé 26 - gerne med start den 1. december 2021.

Arbejdsopgaverne spænder vidt - lige fra administrativ sagsbehandling til vejledning i forhold til elever og forældre. Opgaverne vil være koncentreret omkring tekniske grundforløb 1, hotel- og restaurantuddannelser, brobygning på tekniske uddannelser samt optagelsesprøver til erhvervsuddannelserne.

Eksempel på arbejdsopgaver:

 • Elevadministration Statistikdata - især udtræk til Excel
 • Afløsning i vores reception
 • Statistikdata - især udtræk til Excel
 • Afløsning i vores reception
Tradium
Fonden Drive - School Of MotivationLærer til skolevægringsindsats

Fonden Drive - School Of Motivation, Billund

Er du en dygtig lærer, der brænder for arbejdet med skolevægring? Og tror du på, at leg og samskabelse rummer uanede muligheder i både undervisning og behandlingsarbejde? Så er du måske lige den, vi leder efter!

Drive er en not-for-profit fond i Billund, som hjælper børn og unge med at opbygge motivation til skolen og til livet. I vores skolevægringsenhed arbejder vi med elever med psykiske udfordringer, som fx ADHD, ADD, ASF, stress, depression og angst, som af den ene eller anden grund ikke kan komme i skole.

Lige nu søger vi en fagligt dygtig og kreativt tænkende lærer. I vores skolevægringsindsats skal du være med til at opfylde den undervisningspligt, vi påtager os i vores elevforløb.

For mens vi behandlingsmæssigt arbejder med årsagen til vægringen mod skole, skal vi sikre os, at eleven modtager undervisning.

Fonden Drive - School Of MotivationLærer til innovativ specialskole

Fonden Drive - School Of Motivation, Billund

Er du en dygtig lærer med et playful mindset, der tør tænke specialskole og -undervisning på en ny måde? Så er du måske lige den, vi leder efter!

Vi er på udkig efter en dygtig lærer, der vil gøre en forskel for børn og unge, der kæmper personligt, socialt eller fagligt. Vores elever har psykiske diagnoser som fx ADHD, ADD, OCD eller ASF. Rigtig mange af dem har mistet motivationen for både skole og deltagelse i fællesskaber.

For at trives i Drive skal du tro på, at leg og samskabelse som didaktiske principper rummer uanede muligheder – for det gør vi! Derudover skal du have lyst til at medskabe en ny specialskole.

Vores skole er elevernes skole. Den bygger på solid praksis og teoretisk erfaring fra de voksne, som er omkring eleverne. Et af vores vigtigste mål i forhold til vores elever er at se dem trygge og glade, og i personlig trivsel i fællesskab med familie og skole.

Behandlingsskolerne ApS
Dagbehandlingsskolen Barometeret søger fysik/kemilærer

Behandlingsskolerne ApS, København

Behandlingsskolerne

Vil du hjælpe børn med særlige udfordringer godt på vej, så de kan leve op til deres fulde potentiale? Og kunne du tænke dig at arbejde på en dagbehandlingsskole i et miljø med høj professionalisme, bred faglighed og gode forhold? Så kom og bliv en del af Behandlingsskolerne – Danmarks største special- og dagbehandlingsskole med en række målrettede tilbud til børn og unge med særlige behov.

Lige nu søger vi på Barometeret, en lærer som har fysik/kemi som linjefag, og hvis du har linjefag i samfundsfag, er det en stor fordel. Vi søger en lærer som er fagligt dygtig, rummelig, har et roligt temperament og en anerkendende tilgang i sin undervisning.

Behandlingsskolerne ApS
Lolland Kommune
Læringskonsulent til PPR

Lolland Kommune, Maribo

Brænder du for at gøre en forskel for børn og unges læringsmiljøer i Lolland Kommune? Er du optaget af didaktik, pædagogik og læreprocesser for alle elever? Så er denne læringskonsulentstilling måske noget for dig!

Vi søger en profil, der ønsker at arbejde praksisnært med at udvikle bæredygtige læringsmiljøer med fokus på trivsel sammen med skolerne i Lolland Kommune. Dette med afsæt i viden om og erfaring inden for specialpædagogik og differentierede læringsmiljøer herunder børn og unge i udsatte positioner. Dine samarbejdspartnere på skolerne vil være ledelser, lærere og pædagoger.

Du kan forvente at blive uddannet Diamantvejleder, såfremt du ikke allerede er det. Stillingen indebærer desuden en kommunal tovholderfunktion i pilotprojektet Sammen om trivsel.

Bogø KostskoleBogø Kostskole søger socialpædagog eller lærer

Bogø Kostskole

Vi udvider en smule i vores bo-enheder, og derfor søger vi en socialpædagog eller lærer til vores elev-huse for unge ml. 12 og 18 år Kosteleverne kan bo på skolen 365 dage om året grundet forskellige personlige og/eller hjemlige udfordringer.

Opgavevaretagelsen indeholder pædagogiske vagter i husene; ca. fire vagter om ugen på eftermiddage og aftener. Nogle vagter vil være på weekenddage og i skoleferier – i stedet har man fri på hverdage og ferie i andre uger.

I husene arbejdes med trivsel og hjemlige strukturer efter skoledagen – fx aftensmad, lektier, værelsesrengøring, hjemlig hygge, fritidsaktiviteter og bo-træning mv.

Vi tilbyder

 • En kostskole i udviklingsånd med et bredt unikt tilbud; Privatskole og hjem.
 • En aktiv og engageret medarbejderstab præget af humor og varme.
 • Fleksible funktionsmuligheder i samme virksomhed.
Gem
Lavendla
Erfaren begravelsesrådgiver/-underviser

Lavendla, København

Lavendla har siden 2014 hurtigt vendt op og ned på begravelseindustrien. Nu søger vi efter dig i København, som vil med på vores rejse og gøre en virkelig forskel for mennesker i en svær situation.

Vil du være en del af en begravelsesvirksomhed, der benytter de allermest moderne teknologier og tiltag der levner plads til at holde fokus på det vigtigste - nemlig mødet med kunderne/de pårørende?

Din rolle i denne stilling bliver en kombination af at være begravelsesrådgiver og være med til at opbygge og tilpasse et uddannelsesforløb og undervise kommende begravelsesrådgivere ud fra Lavendlas værdier.

Lavendla
CareMatch ApS
Souchef til ambitiøs privatskole

CareMatch ApS søger for Køge Private Realskole

Du skal med din viden og erfaring inden for skoleverdenen varetage stedfortræderfunktionen og i samarbejde med skolelederen og skolens ledelsesteam sikre en høj kvalitet i kerneydelsen, som er den gode undervisning med fokus på den enkelte elevs faglige og sociale udvikling.

Du indgår i et ledelsesteam, der inklusiv skolelederen består af fem personer. Vi understøtter hinanden på nærmest daglige ledelsesmøder og har en grundig forventningsafklaring.

Dine ansvarsområder aftaler vi ud fra dine og teamets kompetencer, men du får sammen med ledelsesteamet ansvar for den samlede organisation. Dine opgaver kan ligge i udskolingen eller grundskolen efter aftale.

CareMatch ApS
ZBC
Grundfagslærere til vikarkorps

ZBC, Slagelse

Brænder du for at gøre en forskel, og uddanne fremtidens dygtigste håndværkere inden for byggeri- og industrifagene? Så har ZBC måske vikarjobbet til dig.

Vi søger pr. 1. november 2021 eller snarest mulig, engageret lærerstuderende til vores vikarkorps, til at undervise i følgende fag på vores bygge- og industrifaglige EUD- og EUX-uddannelser i Slagelse.

Som lærer på ZBC er din indsats synlig. Den afspejler sig hver dag i dine elever. Undervisning er en livsstil, og du skal trives med at slå dine daglige folder sammen med en masse elever, der brænder for at lære. Alle elever skal blive så dygtige, som de kan, og de skal opleve, at hvert minut i deres uddannelse er vigtigt. Vores elever har brug for de fagligt bedste rollemodeller til at tage hånd om deres uddannelse.

Vi forestiller os, at du er under uddannelse til folkeskolelærer, eller måske er du pensioneret folkeskolelærer.

Grønlands Selvstyre
Instruktør til Imarsiornermik Ilinniarfik i Nuuk

Grønlands Selvstyre

Ønsker du at kvalificere mennesker i de maritime brancher i Grønland til at tage ansvar for deres egen og andres sikkerhed og velfærd samt for det miljø, vi færdes i?

En spændende og varierende stilling med fokus på undervisningen. Et udfordrende job med mange samarbejdspartnere inden for det maritime miljø. Dine primære opgaver bliver at gennemføre kurser i grundlæggende sø- og arbejdssikkerhed for fiskere, GMDSS-kurser ved brug af kursusafdelingens mobile kursussæt.

Herudover deltager du i udvikling og gennemførelse af afdelingens øvrige kurser, afhængigt af dine kompetencer og interesser. Endvidere deltager du i forvaltningen af afdelingens materialer, grej og både samt at strukturere vedligeholdelse, anskaffelser samt reparationer.

Grønlands Selvstyre
Gem
Grønlands Selvstyre
PI/SPS søger en underviser

Grønlands Selvstyre, Ilulissat

UNDERVISER søges til SOCIALPÆDAGOGISKE UDDANNELSER I GRØNLAND

Har du mod på nye udfordringer og er klar til nye horisonter, så har vi en spændende stilling som underviser ved PI/SPS Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat. PI/SPS er det eneste socialpædagogiske seminarium i Grønland, beliggende tæt op ad verdens største og smukkeste Isfjord, som er optaget på UNESCO’s verdensarvsliste.

Du bliver en del af et underviserteam ved PI/SPS med mulighed for at præge og videreudvikle undervisningsforløb i tråd med Seminariets vision om at bidrage til og gøre en forskel i det socialpædagogiske praksisfelt i hele Grønland.

Vores nye kollega skal primært kunne varetage undervisning på vores socialpædagogiske bacheloruddannelse og socialassistentuddannelsen.

Grønlands Selvstyre
Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S
Lærer søges til unikt botilbud med neurorehabilitering af hjerneskadede unge/unge voksne

Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S, Stouby

Vi søger en lærer til et vikariat på 3 måneder så snart som muligt. Der vil være mulighed for forlængelse/fast stilling.

I det daglige arbejde lægger vi vægt på såvel en individuelt tilrettelagt rehabilitering på højt fagligt niveau samt identitetsudvikling, socialt samvær, rummelighed og plads til at finde sin plads og sit bidrag til samfundet. De unge mennesker har brug for undervisning på forskellige niveauer og ca. halvdelen af vores unge er i tillæg til rehabiliteringen tilknyttet et STU-forløb.

Ansættelsesbrøk ca. 25 timer fordelt på mandag til torsdag og du vil referere til afdelingslederen, som selv er lærer af baggrund.

Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S
PraxisEngageret læringsingeniør til fremtidens digitale adaptive læringsmaterialer

Praxis, København eller Odense

Hos Praxis Forlag er vi inde i en rivende udvikling og står nu over for en spændende fremtid med at udvikle adaptive læringsmaterialer. Derfor søger vi en initiativrig læringsingeniør som dig.

Din kerneopgave består i at være projektleder og udføre konvertering af eksisterende læringsmaterialer inden for de naturvidenskabelige fag til nye digitale, adaptive læringsforløb i Area9-platformen Rhapsode.

Dine daglige opgaver vil primært være at:

 • strukturere, didaktisere og granulere viden så det henvender sig til målgruppen på en enkel og letforståelig måde.
 • samarbejde med vores fagredaktører om digitale læringsforløb.
 • indgå i et team med 10 andre læringsingeniører, som udgør kernen i vores udviklingsafdeling.
 • arbejde i grænselandet mellem teknologi og uddannelse.
Solrød KommuneDansk- og engelsklærer til 10Solrød? Ja, tak! Engageret og relationskompetent? Ja, tak!

Solrød Kommune

10Solrød er et 10. klassecenter, hvor ca. 160 unge vælger at bruge et år af 160 forskellige årsager. 10Solrød er et kreativt læringsfællesskab, hvor vores elever ud over de tre obligatoriske fag, dansk, engelsk og matematik, sammensætter deres eget skema ud fra et væld af spændende og alsidige valg- og temafag. Som lærer på 10Solrød forventer vi, at du i lighed med resten af lærerværelset er meget engageret og involveret i udviklingen af skolen, og at du aktivt tager ejerskab og løfter vores fælles opgave; nemlig at afklare eleverne fagligt, personligt og socialt til deres videre færd i uddannelsessystemet.

Vi søger en lærer, der kan undervise og føre til eksamen i dansk og engelsk, byde ind på vores fokusfag i engelsk og er interesseret i at være koordinator for vores temafag ”Praktik og udfordringer”.

Ringsted KommuneCampusskolen søger en dygtig barselsvikar til matematik og idræt på 9. årgang

Ringsted Kommune

Har du lyst til at blive en del af en god og velfungerende udskolingsskole, hvor elevernes potentialer og ressourcer er i højsæde, så er Campusskolen måske noget for dig.

Vi tror på, at læring og udvikling sker i et fællesskab med jævnaldrende, hvor spejlingen i hinanden og hinandens ressourcer optræder naturligt. Vi er af den grundholdning, at god trivsel betinger læring, og læring betinger god trivsel. Vi er derfor meget optagede af at kigge ind i egen praksis, når læringsfællesskabet og den gode trivsel synes truet og på den måde arbejde med at hjælpe de unge mennesker til en bedre skolegang. Vi arbejder tæt sammen i teams, både årgang- og fagteams.

En del af dit nye skema vil bestå af co-teaching timer i matematik, hvor du sammen med dine kollegaer planlægger undervisningen og idræt.

Frederiksberg KommuneEr du dansk- og engelsklærer på mellemtrinnet – og vil du være med til at udvikle en folkeskole baseret på stærkt teamsamarbejde omkring Projektbaseret Læring?

Frederiksberg Kommune

Skolen på Grundtvigsvej, Frederiksberg Kommunes nyeste folkeskole, søger en engageret og faglig stærk dansk- og engelsklærer. Du vil indgå i et tæt teamsamarbejde i en aldersintegreret afdeling for 3. – 5. årgang.

Vi er i fuld gang med at udvikle morgendagens skole, hvor undervisning og læring foregår inden for rammerne af Projektbaseret Læring. Vi søger en lærer med et stærkt fagligt ståsted, som har mod på at tænke fag og didaktik ind i tværfaglige projekter med fokus på børnenes egne undersøgelser og skabende, innovative processer og produkter.

Derudover forventer vi, at du:

 • Er læreruddannet
 • Er i stand til at motivere og inspirere børn ved at arbejde med undervisning og læring på mange forskellige planer
Hillerød KommuneGenopslag - Indskolingslærer til Kornmarkskolen, afd. Ll. Lyngby

Hillerød Kommune, Skævinge

Kornmarkskolen - Indskolingslærer med matematik og natur- og teknologi

Vil du være en del af indskolingsteamet 2. og 3. kl. på Kornmarkskolen, afdeling Lille Lyngby?

Kornmarkskolen søger pr. 1. december 2021 en kompetent lærer med linjefag i matematik og natur- og teknologi, som også gerne må kunne lide billedkunst.

Du bliver en del af et team som består af 2. og 3. årgang, hvor du primært skal undervise i matematik og NT. I dit skema vil der også være timer i eng (1.kl.) og billedkunst. Der vil endvidere være holdtimer i skemaet, der bruges til holddannelse i 2. kl. Du kommer til at indgå i et tæt teamsamarbejde med erfarne lærere og pædagoger.