133 job matcher din søgning 133 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 133 resultater.
Kommuneqarfik Sermersooq
Integreret daginstitution Apisseq søger pædagog – Genopslag/job-nr. 636/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Integreret daginstitution Apisseq søger en pædagog med tiltrædelse efter aftale.

Apisseq er en integreret daginstitution med 69 børn som er aldersopdelt, med 12 børn på hver af vores 2 vuggestuer og 15 børn på hver af vores 3 børnehavestuer. Udover normeringen på 3 personaler på hver stue, har vi tilknyttet en køkkenassistent og et rengøringsfirma. Vi er altid åbne for pædagogstuderende og socialhjælperstuderende.

Vi er en mindre institution med en struktur, der gør personalegruppen gensidigt afhængige af hinanden.

Vi søger en pædagog til Nuunukkut, hvor aldersgruppen primært er 1-2 år.

Institutionens formål:

 • At børnene oplever en sammenhængende, tryg hverdag i positive nærværende omgivelser.
 • At der er fokus på det enkelte barns trivsel, udvikling og læring.
 • At der er plads til glæde og sorg og alt der ligger der i mellem.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
2 støttepersoner til afdelingen Arriitsut i Ippiarsuk/job-nr. 642/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Kommuneqarfik Sermersooq søger 3 dygtige og engagerede støttepersoner med uddannelse som evt. sundhedshjælper, sundhedsassistent eller socialpædagog til Ippiarsuk, afdeling Arriitsut med tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Vi håber du/I har lyst til at arbejde som støtteperson for en af vores beboere på vores afdeling Arriitsut, på Ippiarsuk. Vores beboer har behov for ekstra omsorg og pleje og derfor sørger vi ekstra til at yde denne omsorg, ud over fast plejepersonale. Samarbejdet vil foregå i tæt samarbejde med teamkoordinatorer og øvrigt personale, men også sammen med ergoterapeut.

Vi har fælles aktiviteter på vores aktivitetscenter, som ligger på Ippiarsuk. Her vil du også have mulighed for at deltage til eksempel banko med vores beboer. Herudover vil arbejdsopgaver som ledsager til lægebesøg og bytur/indkøb også være en del af din arbejdsdag.

Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Kangillinnguit Atuarfiat søger 1 lærer/job-nr. 646/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

1 lærer der kan undervise i fagene grønlandsk, matematik, samfundsfag, engelsk, religion/filosofi, personlig udvikling, og lokale valg i mellemtrinnet.

Kangillinnguit skole er kendt for: Venskabsklasser, Samarbejdsvillige forældre, og at eleven udvikles personligt, socialt og fagligt. Vores motto er "Sammen Styrker Vi Læring".

Der er ca. 485 elever på Kangillinnguit Atuarfiat, samt 50 lærere.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har lyst til at søge nye udfordringer som lærer på Kangillinnguit Atuarfiat i Kommuneqarfik Sermersooq.

Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Kangillinnguit Atuarfiat søger 1 kontorfuldmægtig/job-nr. 645/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Kangillinnguit Atuarfiat søger en skolesekretær 40 timer pr. uge til en fast stilling.

Det er vigtigt, at du ser dig selv som en del af skolens helhed og hverdag, og derfor er meget fleksibel i din tilgang til opgaveløsningen og jobbet i det hele taget. Det vil ofte være dig, der skal hjælpe børn, forældre og skolens personale med at finde løsninger på store og små udfordringer i hverdagen. Derfor har vi brug for en person, der er venlig og imødekommende, samtidig med at du kan få arbejdsopgaver fra hånden i en travl hverdag.

Vi søger en sekretær, som bl.a. kan varetage

 • administration af elev/personalesystemet Tabulex TRIO/TEA
 • varebestilling
 • indskrivning af elever
 • administration af INTRA
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Atuarfik Samuel Kleinschmidt søger 3 lærere/job-nr. 644/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Atuarfik Samuel Kleinschmidt i Nuuk, Kommuneqarfik Sermersooq, søger 3 lærere med ansættelse pr. 1. februar 2021 eller efter aftale.

Atuarfik Samuel Kleinschmidt er en skole med ca. 425 elever fordelt på 1.-10. klasse og med 5 specialklasser. Vi er en skole i udvikling og i de kommende år vil vi have et stort fokus på teamsamarbejde, kvalitetsudvikling og styrkelse af elevernes faglige niveau. Skolens vision er at alle elever skal føle sig værdifulde og vi arbejder for at give eleverne så mange fremtidsmuligheder som muligt.

Lærertimer:
1 lærer specialklasse. 2 i trin 2 og trin 3 med fagene: dansk, engelsk, naturfag, biologi, naturgeografi, matematik, fysik og idræt og gerne kombineret med modtageklasse med filippinske og thailandske elever i egen klasse. Der er ca. i alt 20 elever på skolen.

Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Skoleleder til Sermiligaaq/job-nr. 639/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Tasiilaq

Skolen i Sermiligaaq er en trindelt skole med godt 41 dejlige elever og 5 engagerede lærere beliggende i Tasiilaqs distrikt på den grønlandske østkyst.

Skolen omfatter børn fra 1.-7. kl. Den er inddelt i 2 trin: indskolingen fra 1.-3. kl. og mellemtrinnet fra 4.- 7. kl.

Vi ønsker en skoleleder der:

 • Brænder for skolen og for arbejdet med børn og unges uddannelse, og som kan stå i spidsen for at videreudvikle skolen som en central del i lokalsamfundet i samarbejde med skolebestyrelse, personale, elever og øvrige borgere i lokalsamfundet.
 • Ser muligheder i en anerkendende pædagogik og som kan skabe arbejdsglæde og trivsel blandt personalet.
 • Har interesse for og erfaring med både pædagogiske -, administrative - og personaleledelsesopgaver.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Børnehaven Mike i Paamiut søger barne- og socialmedhjælper/job-nr. 633/20

Kommuneqarfik Sermersooq

Børnehaven Mike i Paamiut er normeret til 66 børn fra 3-6 år.

Institutionen har åbent fra kl. 06.45 til 16.30 og har til huse i bymidten.

Vi forventer, at du:

 • er uddannet socialhjælper/barnehjælper eller tilsvarende
 • er ydmyg og motiverende overfor børn
 • er vågen overfor enkelte børns behov
 • er ærlig og åben
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Integreret daginstitution Paarsisoq søger en pædagog – Genopslag/job-nr. 637/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Integreret daginstitution Paarsisoq søger en pædagog med ansættelse efter aftale.

Paarsisoq er både en vuggestue og en børnehave placeret ved vejen til bydelen Radiofjeldet.

Paarsisoq har plads til 90 børn. I vuggestuen er der tre stuer hver med plads til 12 børn. I Paarsisoq er børnenes inddeling i stuerne således; i to stuer er de yngste og mellemste samlet, og i den tredje stue trænes børn på ca. 2 år til flytning til børnehaven.

I børnehaven er der tre stuer med hver 18 børn, her er de yngste og mellemste samlet i to stuer, og en stue er forbeholdt børn, der skal til at starte i skolen.

I børnehaven Paarsisoq tager arbejdet udgangspunkt i den gode børnehave. I Paarsisoq er vores værdier at sætte barnet i centrum, at sætte sunde grænser, at kunne sætte klare og entydige beslutninger og at kunne lytte til børns mening og ønsker.

Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Utoqqaat Illuat i Nuuk søger 4 sundhedshjælpere/job-nr. 640/20

Kommuneqarfik Sermersooq

Utoqqaat Illuat er en af Kommuneqarfik Sermersooqs ældre institutioner i Nuuk by og består af 3 afsnit med henholdsvis 19 beboere, 5 + 5 + 3 beboere og 9 + 5 borgere på aflastningsophold af kortere varighed. Vi er en døgninstitution og derfor arbejdes der i 3-holds skift.

Arbejdsopgaver:

 • Grundlæggende sygepleje, omsorg og behandling – fysisk, psykisk, socialt og åndeligt for demensramte beboere i samarbejde med demenskoordinator og demenshjælpere og Utoqqaat Illuats andet personale.
 • Vi arbejder ud fra beboerens behov og ønsker.
 • Tværfagligt samt tværsektorielt samarbejde omkring beboerne.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Socialrådgiver til Kangillinnguit Atuarfiat/job-nr. 641/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

I Kommuneqarfik Sermersooq er en stilling som socialrådgiver på Kangillinnguit Atuarfiat ledig til besættelse efter nærmere aftale.

Kangillinnguit Atuarfiat er en skole i Nuussuaq-området, der lægger tæt på Annersuaq-søen. Der er omkring 496 skoleelever og ca. 45 lærere, hvoraf skoleinspektør og viceskoleinspektør er med. Skolen er tosporet med klasser fra 1. kl.-10. kl., dermed er der normalt 20 klasser og 3 specialklasser.

Som socialrådgiver bliver din primære opgave at koordinere det sociale arbejde på skolen i tæt samarbejde med skoleinspektøren og lærerne. Ligesom du skal indgå i netværk og samarbejde med Familieforvaltningens socialrådgivere og afdelingen for Sundhed og forebyggelse og med Misi.

Kommuneqarfik Sermersooq
Grønlands Selvstyre
Genopslag - Strategisk økonom til Departementet for Sundhed

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Er du den erfarne medarbejder, der sikrer sagernes fremdrift? Har du et stærkt økonomisk overblik?

I Departementet for Sundhed er stillingen som special- eller chefkonsulent i afdelingen for Strategi, Planlægning og Ligestilling ledig til besættelse snarest. Stillingen genopslås for at tiltrække et bredere felt af ansøgere.

Ansvars- og funktionsområder

 • Departementets og sundhedsvæsenets finanslovsproces, m.m.
 • Udarbejdelse af oplæg til Naalakkersuisut og udvalg om sundhedsvæsenets økonomi
 • Budgetopfølgninger og økonomistyring i departementet
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Døgninstitutionen Inuusuttut Inaat i Qaqortoq søger socialmedhjælper til børneafdelingen

Grønlands Selvstyre, Qaqortoq

Vi forventer, at du er uddannet socialmedhjælper, har erfaringer med døgninstitutionsarbejde, kan arbejde med skiftende arbejdstid, er glad for børn, er stabil og loyal.

På børneafdelingen bor der 5 børn i alderen mellem 4-10 år. Vi arbejder med omsorg og behandling for at give børnene en tryg og omsorgsfuld hverdag i faste rammer.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
AC-FULDMÆGTIG SØGES TIL AFDELING FOR ARBEJDSMARKED

Grønlands Selvstyre

Brænder du for at være med til at udvikle det grønlandske arbejdsmarked? Motiveres du af at gøre en positiv forskel for borgerne og samfundet? Har du let ved at indgå i konstruktivt samarbejde? Er du vores nye kollega?

Naalakkersuisut har stort fokus på at styrke arbejdskraftudbuddet og opkvalificering af borgerne til fremtidens arbejdsmarked. Med den nærværende COVID-19-situation er det særligt påkrævet, at Grønland har et udviklet arbejdsmarked, så vi sammen kan komme igennem en eventuel økonomisk krise.

Vi søger en medarbejder, som kan varetage udviklingsopgaver, drifts- og analysearbejde samt redegørelsesarbejde inden for arbejdsmarkedsområdet foruden sagsbehandling af ILO-konventioner, som Grønland har tiltrådt.

Grønlands Selvstyre
Vectrus Services A/S
Maskinmester til kraftvarmeværket, Thule Air Base

Vectrus Services A/S

Vectrus Services A/S yder service, drift og vedligehold af Thule Air Base, Grønland. Vi søger en erfaren og selvstændig maskinmester til kraft-/varmeværket på basen. Der er tale om fastansættelse med ansættelse og udrejse snarest muligt.

Som maskinmester vil dine primære opgaver være:

 • Drift, vedligehold og reparation af dieseldrevet kraft-/varmeværk med tilhørende hjælpeanlæg, herunder diverse former for styringer af forskellige elektriske installationer.
 • Vedligeholdelse foretages efter et planlagt program med faste intervaller og efterfølgende dokumentation og registrering.
 • Deltagelse efter behov i tilsvarende opgaver på nødkraftværket.
Vectrus Services A/S
Grønlands Selvstyre
AC-fuldmægtig til nyoprettet stilling i Afdeling for Arbejdsmarked

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Har du lyst til at være med til at udvikle arbejdsgange, implementere og håndhæve ny lovgivning indenfor lærlingeområdet, der fremmer de unges mulighed for at tage og gennemføre en erhvervsuddannelse? Har du let ved at indgå i konstruktivt samarbejde? Så har vi brug for dig som vores nye kollega!

Vores arbejdsfællesskab søger en AC-fuldmægtig til en nyoprettet stilling, der skal varetage nye opgaver indenfor lærlingeområdet med ansvar for udvikling af procedurer og arbejdsgange, implementering og håndhævelse af ny lovgivning.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:

 • Fremme myndigheders og virksomheders samfundsansvar ved ansættelse af lærlinge og praktikanter
 • Synliggøre ledige lærlinge og praktikpladser og matche udbuddet med efterspørgsel af lærlinge og praktikpladser på Suli.gl
 • Sikre at myndigheder og virksomheder registrerer omfanget af ledige lærlinge og praktikpladser op Suli.gl
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Pædagoger til Inuusuttut Inaat i Qaqortoq

Grønlands Selvstyre

Pædagoger søges til børneafdelingen. Afdelingen er beliggende i en dejlig skøn villa ved byens elv. Afdelingen er normeret til 6 børn i alderen 0 til 14 år.

Pædagoger søges til afdeling i stuen på Sanatorievej B 17, hvor der pt. er 9 småbørn.

Pædagoger søges til spæd-/børneafdelingen, der befinder sig i hovedbygningen på Sanatorievej B 17 på 1. sal. Afdelingen er normeret til 4 børn i alderen 0 til 10 år.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Inuusuttut Inaat søger afdelingsleder til familieafdeling og B 99 afdeling, Qaqortoq

Grønlands Selvstyre

Vi søger en afdelingsleder, som er uddannet pædagog, til tiltrædelse pr. 1. januar 2021 eller efter nærmere aftale.

Vi tilbyder

 • Forskelligartede arbejdsopgaver
 • En spændende arbejdsplads i konstant udvikling
 • Mulighed for deltagelse i kurser
 • Supervision
Grønlands Selvstyre
Kommuneqarfik Sermersooq
Værestedet Aarmarngaar i Tiilerilaaq søger medarbejder/job-nr. 638/20

Kommuneqarfik Sermersooq

Fritidsklubben Ikinngut søger barne- og/eller socialhjælper til snarlig ansættelse eller efter aftale.

Fritidsklubben holder til i B 714 og har plads til 150 brugere.

Fritidsklubben har åbent fra mandag til torsdag i tidsrummet fra 14:00-17:00 for børn i alderen fra 6-13 år. Fritidsklubben er åben for unge i tidsrummet fra 19:00-23:00 fra mandag til torsdag, der er lukket om fredagen. Fritidsklubben har åbent om lørdagen i tidsrummet fra 17:00-22:00 og i tidsrummet fra 14:00-17:00 om søndagen for børn. Og for unge i tidsrummet fra 19:00-23:00.

Vi søger en aktiv og ansvarlig medarbejder som kan arbejde på en varierende og udfordrende arbejdsplads. Det er vigtigt for medarbejderne i klubben, at pågældende er et klart forbillede for brugerne og at pågældende kan etablere en dygtig og stærk kontakt til de unge.

Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Ippiarsuk søger ernærings- eller køkkenassistent/job-nr. 634/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Ippiarsuk er et pleje- og aktivitetscenter der blev taget i brug siden 1999 og som ligger i naturskønne omgivelser med god busforbindelse.

Der laves dagligt ca. 140 portioner hovedmåltider, samt smørrebrød og mellemmåltider til beboerne, disse sælges også i cafeen i dagtimerne til både brugere og personalet. Der skal laves mange slags diætkost på bestilling fra afdelingerne, og brugerne i aktivitetscenteret. Ligeledes er der bestillinger fra afdelingerne og resten af huset på forplejning til fødselsdage, møder og andre aktiviteter i huset. Der drives også kiosksalg i cafeen.

Arbejdstiden er sædvanligvis fra 7-15 men rummer også skiftende delevagter fra 9-17, endvidere skal der påregnes arbejde hver anden weekend samt på en del af årets helligdage.

Kommuneqarfik Sermersooq
Grønlands Selvstyre
Socialstyrelsen søger to psykologer med erfaring inden for børne- og ungeområdet

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Har du et brændende engagement for det sociale område og ønsker at bruge din kundskab til at gøre en forskel for børn og unge i hele landet?

Socialstyrelsen søger to børne- og ungepsykologer til et nyoprettet behandlingscenter. På nuværende tidspunkt er vi i gang med at udvikle og tilpasse behandlingstilbuddet til målgruppen. Behandlingscenteret skal på sigt huse 5 psykologer, og ud over at tilbyde terapeutisk behandling og arbejde med Rejseholdene, skal der i centret arbejdes med at udvikle samt optimere andre tilbud til blandt andet børn og unge.

Det vil sige, at du som psykolog i behandlingscentret skal have et todelt fokus. Du skal fungere som terapeutisk behandler, samtidig med at du skal arbejde med at udvikle det eksisterende Børne- og ungerejsehold. Vi ønsker, at der er fokus på forebyggelse, som er baseret på konkret viden og stærkt samarbejde med relevante instanser.

Grønlands Selvstyre