211 job matcher din søgning 211 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 211 resultater.
Jobindex A/S
Projektleder

Jobindex A/S søger for TELE-POST i Nuuk

Har du styr på projektledelse? Og vil du have et job, hvor du går forrest, når vi skal udvikle vores netværksinfrastruktur?

”Det er en unik mulighed for at gøre det, du er bedst til – nemlig at få ting til at ske og samtidig blive en del af en televirksomhed, hvor det, vi arbejder med, gør en direkte forskel for det grønlandske folk.” – Afdelingsleder Thomas

Hvis du er klar på nye oplevelser og har lyst til at tage hul på et nyt kapitel i Grønland, så læs mere her.

Jobindex A/S
JobBestBygningskonstruktør/-ingeniør

JobBest søger for kunde

Projektet:
Nybyggeri af skole på 1700 m2 - opstart forår 2020 - aflevering ultimo 2021.

Dine opgaver:

 • Kontakt til bygherrer, myndigheder og rådgivere
 • Varetagelse af kvalitetssikring
 • Tidsstyring
 • Byggemøder
 • Mandskabsstyring og arbejdsledelse

Kangaatsiaq ligger syd for Aasiaat i Vestgrønland. Den er beliggende i Qaasuitsup Kommune. Kangaatsiaq fik bystatus i1986 og var hovedby i Kangaatsiaq Kommune. Der bor ca. 600 indbyggere i selve Kangaatsiaq og ca. 900 i bygderne Attu, Niaqornaarsuk, Ikerasaarsuk og Iqnniarfik.

Kommuneqarfik Sermersooq
Genopslag – Skole- og dagtilbudsområdet søger en AC-fuldmægtig/job-nr. 111/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Skole- og dagtilbudsområdet søger en engageret, ambitiøs og dygtig AC-fuldmægtig, der brænder for at levere løsninger af høj kvalitet, hvor udfordringer og opgaver veksler konstant. Du skal trives med at arbejde i spændingsfeltet mellem det politiske niveau og der, hvor politiske visioner, ideer og ønsker skal omsættes til konkret handling til gavn for børn og unge.

Hvilke opgaver vil du komme til at varetage?

 • Servicere skole- og dagtilbudschefen
 • Medvirke til at sikre en tæt koordinering mellem det politiske og det administrative niveau
 • Medvirke til at sikre en tæt koordinering på tværs af afdelingen
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Socialrådgiver/Sagsbehandler søges til Børne- og Familieområdet i Tasiilaq - job-nr. 120/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Tasiilaq

Er du den, der kan gøre en forskel for udsatte børn og familier? Arbejder du anerkendende, inddragende og systematisk? Har du erfaring fra eller interesse for Grønland? Søger du nye arbejdsmæssige udfordringer og er du typen, som er vild med naturen?

Kan du svare ja til ovenstående, så er du sandsynligvis det rette match til vores Familieafdeling i Tasiilaq. En familieafdeling, hvor du er garanteret personlig og faglig udvikling og i et område af Grønland, hvor vi kan garantere dig en oplevelse for livet.

De sociale forhold i Østgrønland og særligt i Tasiilaq er genstand for stor politisk og mediemæssig opmærksomhed. Udfordringerne er store, men viljen til at tage fat om problemerne er stor, både lokalt og nationalt.

Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Socialrådgiver til Myndighedsafdelingen i Nuuk - offentlig hjælp/job-nr: 75/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Myndighedsafdelingen skal sikre at sagsbehandling inden for pensions-, handicap- og matchgruppe 1-3-området og visitation til ældreområdet og hjemmehjælp altid sker i henhold til gældende lovgivning og på baggrund af en konkret vurdering af den enkeltes borgers behov.

Arbejdsopgaver til den ledige stilling

 • sagsbehandling samt råd og vejledning inden for offentlig hjælp
 • arbejde ud fra gældende lovgivning og kvalitetsstandarder på baggrund af en konkret vurdering af den enkeltes borgers behov
 • udarbejde oplæg til blandt andet udvalget for Velfærd og Arbejdsmarked samt Tværfagligt Udvalg
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Vuggestuen Ajaaja søger en Barne- og Socialmedhjælper/job-nr. 110/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Vuggestuen Ajaaja i Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret socialmedhjælper hurtigt muligt eller efter nærmere aftale.

Vuggestuen Ajaaja er beregnet til at have 35 børn. Den har åbent kl. 7:00-17:00. Børnene er fordelt på 3 stuer. Vi tilbyder et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring.

Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Kommuneqarfik Sermersooq
Grønlands Selvstyre
Skolekonsulent for læremiddelproduktion

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Uddannelsesstyrelsens undervisningsmiddelforlag Ilinniusiorfik er i rivende udvikling med implementering af en ny forlagsstrategi, hvor der bl.a. er fokus på nye grundbogsmaterialer til folkeskolen og udvikling af digitale materialer samt nye arbejdsprocedurer. Arbejdet foregår i samarbejde med styrelsens øvrige skolekonsulenter og eksterne fagpersoner.

Derfor søger Uddannelsesstyrelsen en medarbejder, der både er nytænkende og struktureret med indsigt i moderne undervisningsmaterialer og gerne med kendskab til fagområderne naturfag og matematik.

Vores nye kollega kommer til at indgå i et team med forlagets øvrige skolekonsulenter og forventes at kunne styre projekter fra ide over manuskript til færdigt produkt både selvstændigt og som del af et team, herunder at sætte rammer for og give konstruktiv kritisk feedback til forfattere og illustratorer.

Grønlands Selvstyre
NukissiorfiitSkarp og løsningsorienteret personalejurist søges – dynamisk og visionær organisation haves

Nukissiorfiit, Nuuk

Nukissiorfiit er i konstant udvikling, hvor der skabes innovative løsninger, hvor der er plads til eksperimenter, og hvor slutmålet er værdiskabende og bæredygtige løsninger til gavn for vores kunder og det samfund, vi lever i. Vi brænder for en vedvarende energiforsyning og sikring af drikkevandsforsyningen og arbejder med at digitalisere kundeoplevelsen og administrationen.

Til HR-afdelingen søger vi en passioneret personalejurist, som motiveres af at finde løsninger på komplekse og varierede personaleopgaver.

Dine opgaver er som udgangspunkt bl.a.:

 • Udarbejde rammer for personaleadministration og jura, herunder interne arbejdsprocesser
 • Udvikle personalepolitikker, retningslinjer, arbejdsinstrukser, personalehåndbog m.v.
Grønlands Selvstyre
Levnedsmiddelmedhjælper til Teknikimik Ilinniarfik, KTI Kollegier

Grønlands Selvstyre, Sisimiut

Teknikimik Ilinniark (KTI) er en underliggende enhed under Grønlands Selvstyre, der på adresser i Nuuk og Sisimiut udbyder erhvervsuddannelser inden for områderne Jern og metal, Byggeri og Anlæg, Råstoffer, Sprogkurser samt Gymnasiale Uddannelser GUX.

I hovedbygningen arbejder centralkøkkenet, der primært betjener kursister. Samtidig driver centralkøkkenet kantinen på uddannelsesinstitutionen, hvor der både betjenes elever, kursister og personale.

Primære arbejdsopgaver:

 • Deltagelse i tilberedningen af dagens måltider til 120-200 personer.
 • Deltage i sikring af overholdelse af køkkenets egenkontrol.
 • Deltage i betjening, rengøring og opvask samt forefaldende arbejde.
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Adjunkt med ph.d.-forløb ved Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik

Grønlands Selvstyre

Ved Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik opslås hermed 1 stilling som adjunkt med ph.d.-forløb indenfor det erhvervsøkonomiske område.

Stillingen er tilknyttet projektet ”bæredygtige værdikæder i nordiske kystsamfund” (NorValue), forestået af Departementet for Udenrigsanliggender og økonomisk støttet af Nordisk Ministerråd.

Projektet kører i perioden 2020-2023 med det overordnede formål at opdatere og fremtidssikre en fælles erfaring om den betydning, havets ressourcer har for kystsamfundenes værdiskabelse og bæredygtige udvikling.

Projektet griber således fat i spændingsfeltet mellem kystsamfundenes muligheder og udfordringer gennem erfaringsopsamling og -udvikling på tværs af de nordiske lande, samt forsøg på at opbygge tværnordiske policymuligheder.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Søger en tolk til PI/SPS i Ilulissat

Grønlands Selvstyre

Vi søger en tolk til de socialpædagogiske uddannelser i ILULISSAT

Har du mod på nye udfordringer og er du klar til nye horisonter, så har vi en stilling til dig som tolk ved PI/SPS Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat. PI/SPS er det eneste socialpædagogiske seminarium i Grønland, beliggende tæt op ad verdens største og smukkeste Isfjord, som er optaget på UNESCOs verdensarvsliste.

Seminariet har ca. 300 studerende på 5 forskellige uddannelser: socialhjælperuddannelse, socialassistentuddannelse, professionsrettet bacheloruddannelse til socialpædagog, den decentrale pædagoguddannelse samt dagtilbudsmedhjælperuddannelsen.

Da vi er en tosproget arbejdsplads, har vi jævnligt behov for at få tolket skriftligt materiale primært til/fra grønlandsk og dansk. Ved nogle eksamenssituationer på professionsbacheloruddannelsen til socialpædagog og ved nogle møder tilbydes simultantolk.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
AC-fuldmægtig/specialkonsulent søges til arbejdet med de pædagogiske, sociale og sundhedsfaglige erhvervsuddannelser ved Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Dit hovedansvarsområde vil være forvaltning og udvikling af de pædagogiske, sociale og sundhedsfaglige uddannelser i samarbejde med skolernes ledelse. Derudover vil en del af dine arbejdsopgaver være i tæt samarbejde med dine kollegaer at sikre arbejdet i forhold til Naalakkersuisuts målsætninger. Ligeledes vil du deltage i tværgående projekter internt i departementet og indgå i løsningen af ad hoc-opgaver på uddannelsesområdet.

Dine hovedarbejdsopgaver vil bl.a. omfatte:

 • Udvikling, evaluering og implementering af initiativer på de pædagogiske, sociale og sundhedsfaglige erhvervsuddannelser i samarbejde med institutionerne
 • Generel sagsbehandling
 • Koordinere departementets arbejde med den særlige uddannelsesindsats på det sociale område
Grønlands Selvstyre
Kommuneqarfik Sermersooq
3 støttepersoner til afdelingen Arriitsut i Ippiarsuk/job-nr. 88/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Kommuneqarfik Sermersooq søger 3 dygtige og engagerede støttepersoner med uddannelse som evt. sundhedshjælper, sundhedsassistent eller socialpædagog til Ippiarsuk, Afdeling Arriitsut med tiltrædelser snarest eller efter aftale.

Vi håber du/I har lyst til at arbejde som støtteperson til en af vores beboere på vores afdeling Arriitsut, på Ippiarsuk. Vores beboer har behov for ekstra omsorg og pleje og derfor sørger vi ekstra til at yde denne omsorg, ud over fast plejepersonale. Samarbejdet vil foregå i tæt samarbejde med teamkoordinatorer og øvrigt personale. Men også sammen med ergoterapeut.

Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Genopslag – Pædagog søges til vuggestuen Ungaavaraq/job-nr. 108/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Vuggestuen Ungaavaraq søger en pædagog med tiltrædelse snarest eller efter aftale. Stillingen er en fuldstidsstilling.

Vuggestuen blev taget i brug den 1. november 2010. Daginstitutionen varetager tidlig indsats i henhold til gældende børne- og familiepolitik i kommunen.

Vuggestuen har åbent mellem kl. 07.00-17.00 og ligger på radiofjeldet i Nuuk by med en fantastisk udsigt.

Vi forventer at

 • Du er uddannet som pædagog eller tilsvarende.
 • Du er en god rollemodel både i forhold til kollegaer og i forhold til børn.
 • Du vil møde børn, personale og forældre med en anerkendende tilgang.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Pædagog søges til vuggestuen Ungaavaraq/job-nr. 109/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Vuggestuen Ungaavaraq søger en pædagog med tiltrædelse snarest eller efter aftale. Stillingen er en fuldstidsstilling.

Vuggestuen blev taget i brug den 1. november 2010. Daginstitutionen varetager tidlig indsats i henhold til gældende børne- og familiepolitik i kommunen.

Vuggestuen har åbent mellem kl. 07.00-17.00 og ligger på radiofjeldet i Nuuk by med en fantastisk udsigt.

Vi forventer, at

 • Du er uddannet som pædagog eller tilsvarende.
 • Du er en god rollemodel både i forhold til kollegaer og i forhold til børn.
 • Du vil møde børn, personale og forældre med en anerkendende tilgang.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Annersuaq søger en pædagog/job-nr. 106/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Annersuaq er en integreret institution som ligger ved rundkørslen ved Paarnat og Eqalugalinnguit. Annersuaq er normeret til 64 børn. Der er 2 vuggestuegrupper med hver 12 børn og 2 børnehaver med hver 20 børn.

Annersuaq har åbent fra kl. 07:00 til 17:00. Stillingen, der er en fuldtidsstilling, har reference til lederen af Annersuaq, Forvaltning for Børn, Familie og Skole/Daginstitution.

Vi kan tilbyde:

 • En arbejdsplads, hvor du har mulighed for at tage ansvar og påvirke institutionen.
 • En aktiv arbejdsplads, hvor vi bruger de flotte omgivelser.
 • Mulighed for at deltage i kurser og uddannelse.
 • Engagerede forældre og søde børn.
Kommuneqarfik Sermersooq
Grønlands Selvstyre
HR-koordinator

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Grønlands Handelsskole er en velfunderet og dynamisk uddannelsesinstitution, som udbyder et bredt udsnit af uddannelser inden for det erhvervsfaglige område. Vi går en spændende fremtid i møde med mange nye tiltag i støbeskeen. Derfor leder vi netop nu efter vores nye HR-koordinator.

Er du stærk til administration? Kan du give ledelsen, medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere en imødekommende, effektiv og korrekt betjening? Så er det dig, vi søger.

Arbejdsopgaverne omfatter:

 • Rekrutteringsadministration
  • Udarbejdelse og indrykning af stillingsopslag
  • Ansøgningshåndtering mv.
  • Planlægning af onboarding mv.
 • Udvikling og vedligeholdelse af leder-/medarbejdermaterialer (f.eks. personalehåndbog)
 • Udvikling og vedligeholdelse af arbejds- og procedurebeskrivelser
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Strategisk og forretningsfokuseret generalist til digitalisering af den offentlige sektor

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Ser du tingene i en større kontekst, tænker du enkelte dele ind i en helhed, og kan du arbejde på tværs af forskellige organisationer og fagområder? Har du kendskab til de forskellige aspekter af vores samfund, og hvordan de spiller sammen, så er det dig vi søger.

Vi søger en strategisk- og forretningsfokuseret AC’er til projektledelse i vores afdeling - Digital Kommunikation. Vores dynamiske 6-personers team er en del af Digitaliseringsstyrelsen, og vi har fokus på standardisering, brugervenlighed og forankring. Der er højt til loftet, plads til nye ideer, nye måder at gøre tingene på, og der er ikke langt fra ide til udførelse.

Digitalisering er forandring, og derfor er det vigtigt, at du kan forandringslede og samarbejde med de mange forskellige interessenter, der er en del af dine projekter.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Telefonrådgivere til Tusaannga

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Tusaannga udvider åbningstiderne fra 22.00 til 04.00 i weekenderne for at imødekomme borgernes behov og søger derfor nye telefonrådgivere.

Tusaannga er Grønlands samlede rådgivningstilbud, som yder landsdækkende rådgivning til børn, unge og voksne, via telefon 801180 og sms 1899.
Tusaannga er et tilbud til borgere, der har brug for at tale med nogen om problemstillinger, som de ikke føler, de kan få hjælp til i deres vanlige omgangskreds eller lokalsamfund.

Som telefonrådgiver skal du bl.a.:

 • Betjene vores telefoner og sms-system i samspil med kollegaer
 • Praktisere støttende lytning for børn/unge og voksne med problemstillinger, der kan spænde fra alt mellem mobning, vold, opdragelse, krænkelser til misbrug m.v.
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Institutleder til Institut for Sygepleje & Sundhedsvidenskab – genopslag

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Institut i fremdrift søger en aktiv og engageret institutleder med en faglig og ledelsesmæssig stærk profil.

Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab ved Ilisimatusarfik søger en ny institutleder, der kan stå i spidsen for den fortsatte udvikling i instituttet og den daglige drift. Institutlederen er samtidig afdelingsleder for afdelingen for Sygepleje.

I samarbejde med Institutrådet og institutledelsen er institutlederen ansvarlig for:

 • At afgive indstillinger til rektor og Akademisk Råd om de generelle retningslinjer for forskning og forskningsbaseret uddannelse, studieordninger for uddannelserne, forsøgsordninger vedrørende uddannelserne, nedsættelse af fagkyndige udvalg m.m.
 • Instituttets forslag til budget
 • Udarbejde generelle retningslinjer vedrørende studenteroptag, meritoverførsler, tildeling af akademiske grader m.m.
Grønlands Selvstyre