429 job matcher din søgning 429 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 429 resultater.
Kommuneqarfik Sermersooq
Sundhedsassistent med stedfortrædende funktion til plejehjemmet Puilasunnguit/job-nr. 362/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Paamiut

Brænder du for at arbejde med ældre mennesker i tæt dialog med deres pårørende? Er du en energisk og positiv person, der formår at omsætte egne kompetencer, hvor den ældre modtager en god omsorg og pleje? Og kan du også se dig i rollen som underviser/supervisor overfor gruppen af ufaglærte, så er der rig mulighed for dette som sundhedsassistent ved Puilasunnguit i Paamiut.

Vi søger en sundhedsassistent til at indgå i arbejdet sammen med de ældre beboere, hvor niveauet for god og omsorgsfuld pleje, samt fortsat udvikling af plejen er absolut prioriteret.

Vi er inde i en udviklingsproces, hvor vi ønsker at fokusere på kompetenceudvikling, arbejdsglæde, stabilitet og sammenhold, da vi mener, at dette har en direkte effekt på beboernes trivsel. Vi ønsker derfor, at arbejdet foregår i et tæt tværfagligt, nyskabende og udviklende miljø til gavn for beboerne.

Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Atuarfik Hans Lynge søger lærer/job-nr. 347/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Atuarfik Hans Lynge søger lærer, der kan undervise i mellemtrinnet: Naturfag og matematik

Atuarfik Hans Lynge er beliggende for enden af Nuuk by, i Qinngorput. Skolen ligger i et skønt naturområde med fjelde, vandfald og søer. Atuarfik Hans Lynge er en nybygget moderne skole, der blev taget i brug ved skolestart 2011. Skolen rummer alle undervisningslokaler samt moderne inventarer og IT-udstyr, som iPads og Apple tv.

Skolen har 1.-10. klasse, der køres i 2 og 3 spor. Der er p.t. 488 elever og 40 lærere.

Der er et velfungerende personale, et positivt og dialogbaseret skole & hjemsamarbejde, tydelig og synlig ledelse med gode forældre-samarbejdsrelationer i hverdagen.

Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Souschef søges til integreret institution Paarsisor i Ittoqqortoormiit/job-nr. 350 /20

Kommuneqarfik Sermersooq

Integreret institution Paarsisor er normeret til 30 børn for 0-3 årige og 3-6 årige. Personalenormeringen er på 9 personale og fordelt som følger: Leder, souschef, 1 pædagog, 2 barne- og socialmedhjælpere, 3 medhjælpere og 1 køkkenassistent.

Paarsisor har åbent fra kl. 7.30 til 16.30.

Vi forventer at du:

 • er pædagoguddannet eller tilsvarende
 • er i besiddelse af gode samarbejdsevner og er fagligt kompetent, samt har ledelseserfaring
 • er kreativ og har overblik
 • er fleksibel og stabil
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Kangillinnguit Atuarfiat søger en kontorfuldmægtig/job-nr. 355/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Det er vigtigt, at du ser dig selv som en del af skolens helhed og hverdag, og derfor er meget fleksibel i din tilgang til opgaveløsningen og jobbet i det hele taget. Det vil ofte være dig, der skal hjælpe børn, forældre og skolens personale med at finde løsninger på store og små udfordringer i hverdagen. Derfor har vi brug for en person, der er venlig og imødekommende, samtidig med at du kan få arbejdsopgaver fra hånden i en travl hverdag. Som skolesekretær vil du indgå i et meget tæt samarbejde med skolens ledelse.

Vi søger en sekretær, som bl.a. kan varetage

 • administration af elev/personalesystemet Tabulex TRIO/TEA
 • varebestilling
 • indskrivning af elever
 • administration af INTRA
 • bogføre udlæg og fakturaer samt kontere i AX
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Kangillinnguit Atuarfiat søger tidsbegrænset barselsvikar/lærer/job-nr. 356/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Vi søger en barselsvikar som skal være holddelingslærer i mellemtrinnet primært i faget grønlandsk.

Vi kan tilbyde dig:

 • Et udviklingsorienteret skolemiljø med mulighed for personlig og faglig udvikling
 • En spændende stilling i et skolevæsen, hvor pædagogisk udvikling er i højsædet under den nye folkeskoleforordning og i en kommune, hvor skoleområdet har høj politisk prioritet samt god opbakning som ny lærer på skolen
 • Gode kollegaer i inspirerende teamsamarbejde
 • Gode muligheder for at præge og tilrettelægge opgaverne
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Leder til Seernaq 4/job-nr. 353/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Vil du være med til at oprette en ny boenhed? Afdelingen for handicap og socialpsykiatri søger leder til ny boenhed i Qinngorput. Der er personalebolig tilknyttet stillingen.

Boenheden har eksisteret et halvt år, men har nu brug for en ny leder, der kan løfte opgaven sammen med personalet og den øvrige ledelse.

Arbejdsopgaver som leder for boenheden:

 • Ansvarlig for den daglige ledelse og drift
 • Medansvarlig for at budgettet holdes indenfor den politisk godkendte ramme
 • Medansvarlig for målrettet råd og vejledning, samt udvikling og opkvalificering af personalet i boenheden, i samarbejde med afdelingslederen
 • Være en frontfigur og igangsætter for det øvrige personale
Kommuneqarfik Sermersooq
Grønlands Selvstyre
Fiskeriafdelingen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug søger en AC-fuldmægtig

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Fiskeriafdelingen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug søger en AC-fuldmægtig. Departementet søger en person, som har lyst – og dedikation – til at arbejde med forvaltningen af Grønlands vigtigste erhverv.

Fiskeriafdelingen varetager den daglige administration og udmøntning af den grønlandske fiskeripolitik.

Fiskeriet i Grønland har stor politisk bevågenhed med mange modstridende interesser. Netop derfor er det et spændende og udfordrende arbejdsområde.

Arbejdsopgaver vil blive tilrettelagt efter kompetencer og kan bl.a. bestå af;

 • Udvikling og drift af eksisterende havgående og kystnære fiskerier
 • At udstede licenser til fiskeriet
 • Strategisk, politisk og administrativ udvikling af nye fiskerier og forvaltningsområder
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Selvstyrets Tolkekontor søger 1 tolk

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Tolkekontoret varetager alle tolke- og oversættelsesopgaver, herunder simultantolkning i Selvstyrets centraladministration. Oversættelserne er som regel fra dansk til grønlandsk og omvendt af eks. lovforslag, landsstyreoplæg, større rapporter, materialer til landstingssamlinger samt ind- og udgående post fra departementerne/styrelserne. Der foretages derudover intern kvalitetskontrol af samtlige opgaver.

Afhængig af pågældendes kompetencer kan der også forekomme oversættelser fra engelsk til grønlandsk og simultantolkning til og fra grønlandsk ved møder, konferencer m.v.

Tolkekontoret har indført et digitalt oversættersystem, som bevirker en ny organisering af tolkenes arbejde. Der er oprettet et teknisk og kvalitetssikringsteam og et oversætter/simultantolkningsteam, og det er til sidstnævnte team, stillingen er opslået.

Grønlands Selvstyre
MT Højgaard A/S
Ingeniør- og konstruktørpraktikanter - Nordatlanten

MT Højgaard A/S

Skal du i praktik til efterårs semestret 2020 – og har du lyst til at blive udsendt til enten Færøerne eller Grønland i 100 arbejdsdage, så læs mere her.

Som praktikant i vores Division Nordatlanten i MT Højgaard A/S vil du blive tilknyttet et af vores spændende projekter enten på Færøerne eller i Grønland. Du vil indgå i byggeteamet, og du vil have din daglige gang på byggepladsen. Du får et indblik i de mange forskellige varierede opgaver, der foregår på en byggeplads, og du vil få ansvar fra første dag.

Dine primære arbejdsopgaver som praktikant bliver:

 • Byggeledelse i forbindelse med vores egenproduktion
 • Planlægning og styring af tid og økonomi
 • Kvalitetsstyring og dokumenthåndtering
Grønlands Selvstyre
Forfatningskommissionen søger en kontorfuldmægtig

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Sekretariatet for Forfatningskommissionen kan tilbyde en stilling som kontorfuldmægtig/sekretær, hvor der bliver mulighed for faglig vækst og spændende faglige udfordringer.

Et nyt kapitel i Grønlands historie er med nedsættelsen af en Forfatningskommission og etablering af et sekretariat for Forfatningskommissionen nu indledt. Der forestår et vigtigt og spændende arbejde i sekretariatet, og vi har meget brug for en initiativrig og selvstændig kontorfuldmægtig/sekretær, som har lyst til at arbejde med en bred vifte af arbejdsopgaver i en travl hverdag.

Kontorfuldmægtigen/sekretæren skal bl.a. tage sig af praktiske opgaver i sekretariatet og for Forfatningskommissionen. Opgaver der omfatter reservation af flybilletter, hotelværelser, udregning af dagpenge, fakturabehandling og regnskab, print- og kopiopgaver m.m.

Grønlands Selvstyre
Kommuneqarfik Sermersooq
Genopslag – Utoqqaat Illuat søger sundhedsassistenter (uden bolig)/job-nr. 338/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Utoqqaat Illuat er en af Kommuneqarfik Sermersooqs ældre institutioner i Nuuk by og består af 5 afsnit med henholdsvis 21 beboere, 5 + 5 + 3 beboere og 9 + 5 borgere på aflastningsophold af kortere varighed. Vi er en døgninstitution og derfor arbejdes der i 3-holds skift.

Arbejdsopgaver:

 • Grundlæggende sygepleje, omsorg og behandling – fysisk, psykisk, socialt og åndeligt for demensramte beboere i samarbejde med demenskoordinator og demenshjælpere og Utoqqaat Illuats andet personale.
 • Vi arbejder ud fra beboerens behov og ønsker.
 • Tværfagligt samt tværsektorielt samarbejde omkring beboerne.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Medarbejder til Støttekorpset i Nuuk/job-nr. 339/20

Kommuneqarfik Sermersooq

Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri søger støttepersoner til Støttekorpset i Nuuk, med tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Støttekorpset i Nuuk, servicerer borgere, med et vidtgående handicap, der bor i eget hjem, og som har behov for støtte, vejledning og træning i bedre at kunne leve et almindeligt hverdagsliv på egne betingelser.

Målgruppen for Støttekorpset i Nuuk, er borgere med et vidtgående handicap, med forskellige psykiske eller fysiske lidelser, som har behov for støtte i hverdagen. Tilbuddet medvirker til at borgeren med et vidtgående handicap, støttes til at kunne leve et så almindeligt hverdagsliv som muligt, hvor aldersgruppen er 18-67 år.

Formålet med at borgeren får visiteret støttetimer, er at den enkelte borger gennem vejledning, støtte og træning, bliver bedre i stand til at kunne leve et almindeligt hverdagsliv på egne betingelser.

Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Genopslag – Ernæringsassistent som barselsvikar søges til Utoqqaat Illuat/job-nr. 359/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Utoqqaat Illuat har i alt 46 beboere, der alle er på fuld kostforplejning. Endvidere leveres mad til pensionister i byen, således at køkkenet producerer ca. 150 portioner af dagens hovedmåltid.

Utoqqaat Illuat har i alt ca. 70 medarbejdere, hvoraf 10 er i køkkenet. Arbejdet foregår i et moderne storkøkken, der rummer alle faciliteter til såvel effektiv som kreativ madlavning.

Vi prioriterer højt, at beboernes kost ikke blot er ernæringsmæssigt i top, men også serveres på en fantasifuld og indbydende måde, således at måltiderne bliver en nydelse både til hverdag og ved særlige lejligheder.

Arbejdstiden er sædvanligvis fra 7-15 og arbejde hver anden weekend samt på en del af årets helligdage.

Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Sundhedsassistent søges til Boenheden Aqqusinersuaq 13 i Nuuk/job-nr. 248/20

Kommuneqarfik Sermersooq

Brænder du for at arbejde indenfor handicap- og socialpsykiatriområdet, og kan du lide at arbejde selvstændigt, og samtidigt indgå i et tværfagligt team med engagerede og dygtige kolleger, er det måske lige noget for dig at være sundhedsassistent i et af vores botilbud, under Afdeling for Handicap og Socialpsykiatri i Nuuk.

Der er plads til 4 beboere, dertil personale i skiftende vagter. Dag-, aften- og rullende weekendvagter, må påregnes.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:

 • Være med til at afdække borgerens fysiske, psykiske og sociale behov
 • Sikre kontinuitet i borgerens behandlingsplan, herunder den pædagogiske handleplan
 • Støtte borgeren ud fra kommunal handleplan
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Psykolog søges til Børne- og Familiecentret i Nuuk/job-nr. 340/20

Kommuneqarfik Sermersooq

Børne- og Familiecentret i Nuuk er en del af Forvaltningen for børn og familier i hovedstadskommunen, Kommuneqarfik Sermersooq. Børne- og Familiecentret (BFC) arbejder ud fra et systemisk grundlag, dvs. med inddragelse af hele familien og med fokus på deres ressourcer og de muligheder, der ligger i og uden for familien. Formålet med BFC's arbejde er at forebygge omsorgsvigt af børn.

Ansvarsområde:

 • Udføre terapeutiske behandlingsopgaver af visiterede klienter i form af familiesamtaler, parsamtaler og individuelle forløb med voksne og børn. Herunder behandlingsopgaver i forbindelse med hjemgivelse af anbragte børn samt familier, der visiteres via krisecenteret.
 • Indgå i et nært samarbejde med behandlingsgruppe, sagsbehandlere og andre samarbejdspartnere om klientarbejdet.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kalaallit Nunaanni BrugseniSouschef, Brugseni Sisimiut

Kalaallit Nunaanni Brugseni

I Brugseni Sisimiut søger vi en engageret souschef – som i samarbejde med uddeleren og 60 motiverede medarbejdere – skal sikre den høje standard vores loyale kunder og medlemmer efterspørger.

Vi er en 100 % grønlandsk ejet virksomhed, der går op i vores medarbejderes faglige udvikling. Som souschef hos os er du med til at sikre et professionelt arbejdsmiljø, der skal ligge vægt på medarbejdernes faglige kompetencer og giver dem gode muligheder for udvikling. Vi søger en butiksuddannet, der har mindst 3 års ledererfaring, og som udviser god menneskeforståelse og stærke købmandsfaglige kompetencer. Du vil blive uddelerens højre hånd og vil have ansvaret for butikken, når uddeler er ude af huset.

Vi tilbyder

 • Et selvstændigt og udviklende lederjob med masser af udfordringer
 • Store muligheder for at få succes med udvikling af butikken på drift og salg samt personaleledelse
Vattenfall A/SAsset Transaction Manager – Offshore Wind

Vattenfall A/S, Amsterdam, Hamburg, Kolding or London

We are now looking for an Asset Transaction Manager – Offshore Wind (m/f) to manage and further support our divestment and partnering activities for our offshore wind portfolio.

The Asset Transaction Manager will report to the Head of Asset Management and is given the possibility to shape and further develop the blueprint for our partnering strategy for the whole BU Offshore wind.

The responsibilities include, but are not limited to:

 • Lead commercial and strategic issues related to defining Construction and Operation models
 • Lead and develop our future risk sharing and contractual structures in our Construction and Operations & Maintenance agreements
 • Lead and drive the negotiation of our Construction and Operations & Maintenance agreements
Ørsted Wind Power – EPC
Protection Engineer

Ørsted Wind Power – EPC, Gentofte, Skærbæk near Fredericia or London

Imagine a future where you'll play a key role in the implementation of an efficient, flexible, and green strategy for our offshore windfarms.

Join us in this role where you’ll be responsible for planning, designing and purchasing electrical equipment for onshore and offshore substations for wind farms. You’ll join our team of skilled specialists working with the protection of the transmission system for our wind farms.

Ørsted

Ørsted is a global leader in offshore wind energy and ranked the world’s most sustainable energy company. To be a frontrunner, we invest significantly in employee development and from the moment you join us, we’ll support your personal and professional growth.

Ørsted Wind Power – EPC
Grønlands Selvstyre
Genopslag: Vi søger en initiativrig og ambitiøs uddannelseschef med gode ledelseskompetencer til vores afdeling i Nuuk

Grønlands Selvstyre

Er du en passioneret leder, som brænder for at motivere og lede et dedikeret lærerteam? Og har du de kompetencer, det kræver for at agere den professionelle samarbejdspartner for både ledere og medarbejdere i hele Grønlands Maritime Center? Så har vi en spændende stilling til dig.

I din rolle som uddannelseschef får du ansvaret for den daglige ledelse af selvkørende undervisere. Dit ledelsesmæssige ansvar bliver at sikre trivsel og motivation i teamet samt at koordinere projekter og daglige arbejdsopgaver. Du vil derudover også have et tæt samarbejde med andre brancheskoler i Grønland og i Danmark, hvor I sammen skal koordinere uddannelsesinitiativer og opgaver på tværs af Grønland og Danmark.

Grønlands Selvstyre
Vattenfall A/SAsset Opportunity Manager, Offshore Wind

Vattenfall A/S, Amsterdam, Hamburg, Kolding or London

We are now looking for an Asset Opportunity Manager, Offshore Wind (m/f) to manage and further develop the opportunity management of our offshore wind portfolio.

Opportunity Management is an important process with the objective to improve the revenue and cost position of our offshore assets. This position manages the identification and evaluation (technical feasibility, risk assessments, business cases, etc.) of initiatives (opportunities) that will increase our fleet and site performance.

The responsibilities include, but are not limited to:

 • Facilitate the opportunity management process and secure that governance is followed.
 • Manage the opportunity roadmap by mapping the opportunities with respect to value and time.
 • Ensure all opportunities are identified and value of opportunities is assessed.