153 job matcher din søgning 153 job fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Kommuneqarfik Sermersooq
Engageret og stabil leder til plejehjemmet Ippiarsuk

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Plejehjemmet bebos af 33 borgere. 10 af pladserne er forbeholdt borgere med demens. Ippiarsuk danner ligeledes ramme om et aktivitetstilbud for visiterede hjemmeboende borgere.

Som leder af Ippiarsuk kommer du til, sammen med teamkoordinatorer og sygeplejersken, at stå i spidsen for driften af plejehjemmet, som er en arbejdsplads med mange forskellige fagligheder og opgaver. Samtidig er det også de ældre borgeres hjem, og det er derfor vigtigt, at du som leder er synlig på plejehjemmet og går foran med god ledelse, hjerterum, faglighed og trivsel.

Vi har udviklingsarbejde på hele ældreområdet, som består af ledelsesudvikling samt personlig udvikling til alle medarbejdere. Ippiarsuk er et stort og spændende plejehjem, hvor vi har plads til hinanden, arbejder for beboeren i centrum, og for at vores værdier som tillid, nærvær, omsorg, tryghed, aktiv lytning og livskvalitet skal ses og mærkes.

Kommuneqarfik Sermersooq
Qeqqata Kommunia Plejefamiliekonsulent i Maniitsoq

Qeqqata Kommunia

Familie- og Bistandsafdeling er normeret til 7 medarbejdere, heraf inkl. ledende socialrådgiver. Sagsbehandlingen i Børn- og Familieafdelingen er fordelt på 2 teams.

Arbejds- og ansvarsområde:

Arbejde i overensstemmelse med Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn, Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13, af 10. oktober 2019 om plejefamilier og Selvstyrets bekendtgørelse nr. 49 af 31. august 2021 om tilsyn med det sociale område.

 • Sagsbehandling af ansøgninger om plejefamilietilladelser som plejefamilier, både i Maniitsoq by og bygder samt indstillinger om godkendelse eller afslag for plejefamilie
 • Personrettet og driftsorienteret tilsyn på plejefamilieområdet, inkl. udarbejdelse af tilsynsrapport
 • Kontinuerlig opdatering af handleplaner for børn anbragt i familiepleje, opfølgning samt koordinering, og vurdering af handleplaner i tæt samarbejde med relevante sagsbehandlere på børne- og ungeområdet
Grønlands Selvstyre
Faglærer med studievejledende opgaver til Inuili – Food College Greenland

Grønlands Selvstyre, Narsaq

Inuili – Food College Greenland søger en faglært indenfor levnedsmiddelområdet til uddannelsesvejledning med tiltrædelse den 1. marts 2023.

Studievejlederen varetager opgaver i tilknytning til undervisning og uddannelse og har styr på karrierevejledning, uddannelsesstart, læring og pædagogik samt formidling af information.

Til dagligt vejleder du elever og praktikpladser skriftligt, telefonisk og ved fremmøde. Du samarbejder aktivt med faglærere og administrative kolleger. Du sikrer professionel vejledning på rette tid og sted samt at bidrage til et godt studiemiljø for at forebygge frafald.

Grønlands Selvstyre
Polar Raajat A/S Produktionsleder til førende rejefabrik

Polar Raajat A/S, Nuuk

Hvis du har en grønlandsfarer i maven, så tilbyder Polar Raajat nu en enestående mulighed for at opleve smukke Grønland fuldt ud. Vi søger en produktionsleder til rejefabrikken i Nuuk med turnus på dag- og aftenhold. Vi ser, at du har interesse for og erfaring med personaleledelse, logistik og produktionsopfølgning.

Rejefabrikken ligger centralt i Nuuk og har produktion 24/7. Du vil få ansvar fra dag ét med 65 medarbejdere, som glæder sig til at møde dig og til at lære af dig. Du har et stærkt ledelsesteam i ryggen, som vil gøre sit for, at du finder dig til rette i opgaverne.

Vi ønsker en person, der støtter sine medarbejdere i at nå deres mål og forbedre deres præstationer, både i forhold til adfærd, resultater og faglig udvikling.

Gem
Kommuneqarfik Sermersooq
Medarbejder til Støttekorpset i Nuuk

Kommuneqarfik Sermersooq

Handicap og Socialpsykiatri søger en omsorgsfuld og imødekommende medarbejder til støttekorpset i Nuuk. Har du hjertet på det rette sted, og brænder du for at gøre en forskel for vores borgere, er det måske dig vi mangler som vores nye kollega.

Stillingen er en fuldtidsstilling på 40 timer om ugen. Arbejdstiden er mandag til fredag 8.00-16.00. Der kan dog opstå situationer, hvor du må arbejde i den øvrige tid, ligesom du kan opleve ledsagerrejser rundt i Grønland eller til Danmark.

Støttekorpset i Nuuk besøger borgere, med fysisk- og/eller psykisk funktionsnedsættelse, i borgerens eget hjem. Din kerneopgave bliver at hjælpe borgerne til at vedligeholde og udvikle deres psykiske, sociale og praktiske færdigheder, således de kan være så selvhjulpne som muligt.

Kommuneqarfik Sermersooq
Gem
Vectrus Services A/S Associate buyer

Vectrus Services A/S, Thule Air Base

Vi tilbyder en særdeles attraktiv stilling, i noget nær det tættest du kommer på Nordpolen.

Vectrus Services A/S yder service, drift og vedligehold af Thule Air Base, Grønland, og søger en Associate buyer til vores indkøbsafdeling, til fastansættelse på basen med udrejse snarest muligt.

Indkøbsafdelingen er ansvarlig for alle indkøb til basen, f.eks. fødevarer, byggematerialer, kontorartikler, værktøj, medicinalvarer, møbler, kommunikationsudstyr, power supply, rengøringsartikler, materialer til brandvæsenet, reservedele og meget andet. Indkøb foretages både fra Danmark og USA.

Avannaata Kommunia Genopslag: Stabschef - Forvaltning for Børn og Familie

Avannaata Kommunia, Ilulissat

Drømmer du om at arbejde i en forvaltning, som målrettet arbejder indenfor socialområdet, indenfor den gældende lovgivning på området, og hvor du kan blive en del af en motiveret chefgruppe som har et godt samarbejde og fællesskab?

Som stabschef har du ansvaret for at understøtte direktør og fagchefer i forvaltningen på det administrative og økonomiske område, samt ansvaret for igangsættelse af analyseområdets forskellige tiltag.

Opgaver og ansvar:

 • Sikre den løbende økonomistyring i tæt samarbejde med direktøren og fagcheferne, herunder sikring af månedlige og kvartalsvise budgetopfølgninger samt årsregnskab.
 • Forsyne direktør, fagchefer og andre med løbende oversigter og opgørelser over den økonomiske status.
 • Deltage aktivt i chefgruppens møder og det medfølgende arbejde.
Grønlands Selvstyre
Strategisk økonom til Departementet for Sundhed

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Er du den erfarne medarbejder, der sikrer sagernes fremdrift? Har du et stærkt økonomisk overblik?

I Departementet for Sundhed er stillingen som fuldmægtig i afdelingen for Strategi og Planlægning ledig til besættelse snarest.Ansvars- og funktionsområder

 • Departementets og sundhedsvæsenets finanslovsproces, m.m.
 • Udarbejdelse af oplæg til Naalakkersuisut og udvalg om sundhedsvæsenets økonomi
 • Budgetopfølgninger og økonomistyring i departementet
 • Økonomiske analyser, redegørelser og konsekvensberegninger
 • Det faglige og sagsmæssige ansvar for alle opgaver, der henhører til økonomi under departementets ressortområder
Grønlands Selvstyre
Qeqqata Kommunia Psykolog til Qeqqani MISI (PPR)

Qeqqata Kommunia, Sisimiut

Qeqqani MISI er en rådgivende og vejledende instans, der arbejder med børn og unge i alderen 0 – 18 år i samarbejde med forældre, skoler og institutioner. Formålet med vores arbejde er at højne børn og unges muligheder for trivsel, udvikling og læring.

I Qeqqani MISI vil du indgå i et tværfagligt team bestående af psykologer, pædagogiske, psykologiske konsulenter samt vores kontorfuldmægtige. Teamet er samlet normeret til seks medarbejdere. Vi er delt i to afdelinger; én i Sisimiut og én i Maniitsoq. Herunder har vi seks tilhørende bygder, som vi har tjenesterejser til et par gange i løbet af året – alt efter behov. Dette betyder, at der i stillingen skal påregnes rejseaktivitet mellem afdelingerne samt til bygderne.

Gem
Kommuneqarfik Sermersooq
Skolekonsulent søges til Skoleafdelingen Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret skolekonsulent til Forvaltning for Børn og skole under skoleafdelingen med tiltrædelse 01.04.2023 og/eller efter aftale.

Skoleafdelingen består af Fagchef, tre skolekonsulenter samt tre læringskonsulenter og to AC-fuldmægtige, der er tilknyttet hele Skole- og dagtilbudsområdet. Konkrete arbejdsopgaver for stillingerne:

 • Forvaltningsrelaterede opgaver, lov-, regel- og aftalebestemte opgaver (skoleforordning, forvaltningslov, bekendtgørelser og aftaler) afgørelser, beslutninger, fortolkning af førnævnte bestemmelser
 • Kommunalpolitiske opgaver, oplæg og forslag udarbejdes, research, dokumentation og konsekvensberegning, rådgivning og vejledning af politiske organer, organisationsrelaterede opgaver
 • Eksterne samarbejdspartnere andre myndigheder, organer, organisationer
Kommuneqarfik Sermersooq
Gem
Grønlands Selvstyre
Behandler til Allorfik Avannaa i Ilulissat

Grønlands Selvstyre

En behandler søges til Allorfik Avannaa tiltrædelse pr. 1. april 2023 eller efter aftale.

Behandlingen i Allorfik har baggrund i motiverende samtale og en kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsmodel. Hvis du ikke er uddannet inden for området, sørger Allorfik for din uddannelse.

Allorfik Avannaa tilbyder borgere i Avannaata Kommunia behandling mod alkohol-, hash- samt spilafhængighed, og der kan derfor forekomme rejser i bygderne, forebyggende opgaver, samt være med forebyggelse i byen i samarbejde med kommunen på projekter.

Som behandler skal du bl.a.:

 • Motivere til behandling med Motivational Interviewing
 • Behandle og vejlede borgere med problemer med alkohol, hash og spil
 • Efterbehandle og undervise pårørende
Grønlands Selvstyre
Gem
Mittarfeqarfiit Grønlands Lufthavne
Restaurantchef søges til Hotel Kangerlussuaq

Mittarfeqarfiit Grønlands Lufthavne

Drømmer du om at arbejde midt i Grønlands smukke natur, lige nord for polarcirklen? Vores hotel ligger i Grønlands største internationale lufthavn ca. 200 km fra Grønlands vestkyst – midt i den arktiske tundra for enden af Sønderstrømfjord.

Hotel Kangerlussuaq er en udfordrende og spændende arbejdsplads, som søger en Restaurantchef til vores Restaurant Muskox.

Arbejdsområder

 • Ansvar for daglig drift af Restaurant Muskox, såsom servicering af gæster til frokost og aften, konferencemiddage og VIP-middage
 • Planlægning af drift og indkøb
 • Kvalitetssikring og udvikling af drift/processer i afdelingen: Udarbejde handlingsplaner, strategi, optælling og arbejdsgange
Gem
WWF Verdensnaturfonden Erfaren leder til Grønlandskontoret

WWF Verdensnaturfonden, Nuuk

Hvis du motiveres af ledelse og programudvikling indenfor naturbevarelse og bæredygtig udvikling og har et bankende hjerte for grønlandsk natur og kultur, så er du måske personen, vi søger.

WWF Verdensnaturfonden har det seneste år udvidet vores engagement i Grønland betydeligt og har en ambition om at opbygge et stærkt og selvstændigt Grønlandsprogram. Vi søger derfor en erfaren programleder, der med base i Nuuk kan lede, udvikle og udvide WWF’s team og engagement i Grønland.

Som leder af programmet skal du sætte retningen, udvikle nye samarbejder og sikre implementering af projekter i hele landet. I det daglige vil der være en tæt dialog med WWF Verdensnaturfondens kontor i København og med kollegaer fra WWF’s kontorer i de øvrige arktiske lande. Du vil referere til ledelsen i WWF Verdensnaturfonden og have adgang til faglig rådgivning fra internationale WWF-kollegaer.

Gem
Mittarfeqarfiit Grønlands Lufthavne
Genopslag - Kok søges til Hotel Kangerlussuaq

Mittarfeqarfiit Grønlands Lufthavne

Drømmer du om at arbejde midt i Grønlands smukke natur, lige nord for polarcirklen? Vores hotel ligger i Grønlands største internationale lufthavn ca. 200 km fra Grønlands vestkyst – midt i den arktiske tundra for enden af Sønderstrømfjord.

Vi danner rammen for møder, konferencer og turistaktiviteter. Vi arbejder alle for at gøre Hotel Kangerlussuaq til et af Grønlands mest foretrukne steder I Grønland for møder og arrangementer. Vi søger derfor en ny kollega til at hjælpe os med at nå det mål. Du bliver en vigtig del af et professionelt team, der vil gøre engageret indsats for at servicere vores konference– og hotelgæster.

Arbejdsområder:

 • Indgå i et team der dagligt servicerer både restaurant, cafeteria gæster og kursister
 • Bidrage til planlægning af menuer
Grønlands Selvstyre
Departementet for Fiskeri og Fangst søger økonom

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Er en hektisk hverdag med alsidige arbejdsopgaver inden for fiskeri og fangstområdet noget for dig? Departementets arbejdsområder er genstand for stor politisk bevågenhed, hvilket gør departementet til en alsidig og udfordrende arbejdsplads, der skaber grobund for at opbygge stor erfaring med mange forskellige arbejdsområder.

Økonomen skal først og fremmest udarbejde økonomiske analyserapporter og deltage i at udvikle og vedligeholde økonomiske modeller i relation til fiskeri og fangst.

Økonomen skal derudover både selvstændigt og i samarbejde med eksterne konsulenter kunne udarbejde økonomiske analyser inden for forvaltningsområdet og derudover arbejde med forberedelse og opfølgningsopgaver i relation til finanslovsopgaver for området samt udarbejde forhandlingsoplæg og opfølgningsopgaver om servicekontrakter med eksterne partnere.

Grønlands Selvstyre
Gem
Kommuneqarfik Sermersooq
Pædagog til nyt Aflastningscenter i Nuuk

Kommuneqarfik Sermersooq

Afdelingen for Handicap- og Socialpsykiatri i Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked søger personale til nyt Aflastningscenter i Nuuk.

Har du lyst til at være en del af et nyt personaleteam til vores nye Aflastningscenter? Så er der her en unik mulighed for at være med til at opstarte og sætte præg på dette nye tilbud i Nuuk.

Aflastningscenteret er et nyt tilbud til borgere med fysisk- eller psykisk funktionsnedsættelse. Målgruppen er borgere, der midlertidigt har behov for pleje i forbindelse med aflastning af de pårørende, der varetager en plejefunktion.

Opgaver:

 • Skabe rammer for et trygt og rart sted at være, hvor borgerne bliver mødt med omsorg og forståelse
 • Pleje, støtte samt vedligeholdelse og styrkelse af allerede eksisterende kompetencer
 • Aktiviteter med borgerne i Aktivitetscenteret Kammagiit
Kommuneqarfik Sermersooq
Gem
Kommuneqarfik Sermersooq
2 social- eller sundhedsassistenter til nyt Aflastningscenter i Nuuk

Kommuneqarfik Sermersooq

Afdelingen for Handicap- og Socialpsykiatri i Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked søger personale til nyt Aflastningscenter i Nuuk.

Har du lyst til at være en del af et nyt personaleteam til vores nye Aflastningscenter? Så er der her en unik mulighed for at være med til at opstarte og sætte præg på dette nye tilbud i Nuuk.

Aflastningscenteret er et nyt tilbud til borgere med fysisk- eller psykisk funktionsnedsættelse. Målgruppen er borgere, der midlertidigt har behov for pleje i forbindelse med aflastning af de pårørende, der varetager en plejefunktion.

Opgaver:

 • Skabe rammer for et trygt og rart sted at være, hvor borgerne bliver mødt med omsorg og forståelse
 • Pleje, støtte samt vedligeholdelse og styrkelse af allerede eksisterende kompetencer
 • Aktiviteter med borgerne i Aktivitetscenteret Kammagiit
Kommuneqarfik Sermersooq
Grønlands Selvstyre
Forstander til Peqqissaanermik Ilinniarfik

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Da vores forstander har valgt at gå på pension, søger vi en ny forstander til Grønlands eneste brancheskole for de grundlæggende sundhedsuddannelser, Peqqissaanermik Ilinniarfik/ Center for Sundhedsuddannelser.

Vi søger en forstander som har lyst og vilje til fortsat at sikre en velfungerende skole og som er visionær og vil gå forrest for at være med til at sikre den fortsatte udvikling af uddannelserne samt skolens øvrige aktiviteter ud fra skolens vision og strategi.

Dine hovedopgaver vil være:

 • ansvaret for den overordnede ledelse af skolens daglige opgaver, herunder administrative, økonomiske, faglige og pædagogiske opgaver for skolens samlede aktiviteter
 • at deltage aktivt i samarbejdet med bestyrelsen, Grønlands Brancheskoler og Departement for Uddannelse
 • at kvalitetssikre, udvikle samt deltage aktivt i implementering af nye tiltag
Grønlands Selvstyre
Kommuneqarfik Sermersooq
Pædagog eller støtteperson søges til Boenhed Aqqusinersuaq og Blok 9

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Handicap og Socialpsykiatri søger en engageret og omsorgsfuld pædagog eller lignende til Boenheden Aqqusinersuaq. Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel for vores beboere, er det måske dig vi står og mangler som vores nye kollega.

Stillingen er en fuldtidsstilling på 40 timer om ugen, primært dag- og aftenvagter samt weekendarbejde. Du kommer til at arbejde tæt sammen med dine kollegaer, i at understøtte vores beboere i deres udvikling.

Din kerneopgave bliver at hjælpe beboerne til at udvikle deres psykiske, fysiske og sociale færdigheder, således de kan leve så selvhjulpne som muligt. Du skal sammen med dine kollegaer støtte beboerne i at leve så godt og indholdsrigt et liv, som de selv ønsker det.

Kommuneqarfik Sermersooq
A/S Hotel Arctic, Ilulissat
Bager/konditor

A/S Hotel Arctic, Ilulissat

Bager/konditor søges til vores bageri-afdeling.

Arbejdsopgaver:

Se video om A/S Hotel Arctic, Ilulissat som arbejdsplads
 • Bageri- og konditorproduktion
 • Bagning
 • Hjælp i det kolde køkken
 • Statusoptælling en gang om måneden sammen med hele teamet
 • Være en del af den daglige produktion og sikre en fantastisk gæstebetjening
A/S Hotel Arctic, Ilulissat

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV