120 job matcher din søgning 120 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Grønlands Selvstyre
Departementet for Fiskeri, Fangst og Fangst/Afdeling for Økonomi, Administration & HR søger en alsidig konsulent

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Afdeling for Økonomi, Administration & HR i Departementet for Fiskeri, Fangst og Fangst søger en alsidig konsulent til afdelingen. Det overordnede mål for stillingen er, bl.a. HR-relaterede opgaver, herunder ansættelsesforhold, være uddannelsesleder for elever m.m. og ikke mindst at sikre de økonomiske rammer bliver forvaltet efter forskrifterne.

Personen skal sikre, at departementet lever op til de vedtagne målsætninger og løser de opgaver, som er henlagt til departementet, jf. den gældende organisationsbeskrivelse for departementet.

Du har ansvaret for rådgivning for ledelsen, herunder for tilvejebringelse af dækkende beslutningsgrundlag samt at sørge for at beslutninger bliver implementeret i overensstemmelse med gældende retningslinjer, procedurer og kvalitetskrav.

Grønlands Selvstyre
Kommuneqarfik Sermersooq
Visitator søges til ældreområdets visitation/job-nr. 219/21

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Visitationen arbejder indenfor ældreområdet med visitering og bevilling af forskellige ydelser, blandt andet visitering til plejehjem, hjemmehjælp, trænings- og aflastningsophold. I forbindelse med udviklingen i ældredemografien stiger behovet for visiteringer til ældre og derfor vil den kommende visitator blive den 4. Stillingen er en fuldtidsstilling, med reference til fagchefen for ældreområdet.

Ældreområdet søger en dygtig og engageret visitator, med tiltrædelse snarest muligt. Som en del af visitationen får du en spændende hverdag med alsidige arbejdsopgaver og med god mulighed for faglig og personlig udvikling. Som visitator skal du indgå i varetagelsen af visiteringer, samt de væsentligste arbejds- og ansvarsområder.

 • Arbejde og bevilge ud fra kommunens vedtagne kvalitetsstandarter, samt i henhold til gældende lovgivninger
 • Sikre ensartet og professionel sagsbehandling
Kommuneqarfik Sermersooq
Grønlands Selvstyre
GUX Aasiaat søger undervisere

Grønlands Selvstyre

GUX Aasiaat søger undervisere i grønlandsk, dansk, engelsk og billedkunst

Vi søger en underviser, der i tæt samarbejde med dygtige og engagerede kollegaer brænder for at give eleverne den bedst mulige undervisning og faglige og pædagogiske udvikling for alle elevtyper.

Vi lægger stor vægt på elevernes trivsel og har fokus på motivation og en sund læringskultur, ligesom også samarbejde med lokale virksomheder er en naturlig del af jobbet som underviser på GUX Aasiaat.

Nordgrønlands Gymnasium i Aasiaat er Grønlands nordligst beliggende gymnasium. Skolen ligger i kanten af Diskobugten og optager elever fra hele Nordgrønland. En stor del af skolens elever bor på kollegier, der ligger lige ved skolen, og skolen har derfor et præg af at være kostskole - uden helt at være det. Der er omkring 350 elever, og vi er ca. 60 ansatte.

Grønlands Selvstyre
Kommuneqarfik Sermersooq
Annersuaq søger pædagog/job-nr. 217/21

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Annersuaq er en integreret institution som ligger ved rundkørslen ved Paarnat og Eqalugalinnguit. Annersuaq er normeret til 64 børn. Der er 2 vuggestuegrupper med hver 12 børn og 2 børnehaver med hver 20 børn.

Annersuaq har åbent fra kl. 07:00 til 17:00 Stillingen, der er en fuldtidsstilling, har reference til lederen af Annersuaq, Forvaltning for Børn, Familie og Skole/Daginstitution.

Vores værdier i Annersuaq er:

 • Den anerkendende pædagogik.
 • At bruge naturen som et pædagogisk redskab.
 • At lære børnene respekt for forskellighed.
 • At skabe trygge omgivelser for børnene, som giver plads til udvikling.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq som praktikplads?/job-nr. 218/21

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk, Paamiut og Tasiilaq

Er du parat til at lære nyt og er nysgerrig på at være elev i Kommuneqarfik Sermersooq? Har du lyst til at være med til at præge udviklingen og samarbejdet i Kommuneqarfik Sermersooq? Så har du chancen for at søge praktikplads hos os.

Kommuneqarfik Sermersooq er én af de største arbejdspladser i Grønland. Du kommer til at have over 2300 kollegaer i kommunen. Kollegaer, som hver dag udfører en vigtig rolle i samfundet. Du vil derfor blive en del af et stolt fællesskab, som værner om det gode arbejdsmiljø og som sætter en ære i at give borgeren den allerbedste service.

Som praktikant vil du typisk blive ”ansat” i en bestemt periode, hvor du bliver tilknyttet et bestemt team i en given relevant afdeling. Derudover har du mulighed for at rotere, så det giver mening i forhold til din uddannelsesretning.

Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri søger tværfaglig konsulent/job-nr. 216/21

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Stillingen er tidsbegrænset på en treårig varighed.

Stillingen som tværfaglig konsulent ved Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri, er en nyoprettet stilling.

Som tværfaglig konsulent vil du bl.a. komme til at:

 • Arbejde intenst med opkvalificeringen og udviklingen af medarbejdere, med forskellige faglige baggrunde lige fra ufaglærte til sygeplejersker.
 • Arbejde med sidemandsoplæring.
 • Arbejde med at klæde lederne på i samarbejde med afdelingslederen til de nye udfordringer de får.
 • Igangsætte, gennemføre og generelt være tovholder på opkvalificeringen – i tæt samarbejde med de to øvrige konsulenter.
Kommuneqarfik Sermersooq
RigspolitietKreditormedarbejder søges til Grønlands Politis økonomiafdeling

Rigspolitiet, Nuuk

Har du lyst til en spændende hverdag i Grønlands Politi, hvor du er med til at løse vigtige administrative opgaver i en dynamisk organisation? Så søg stillingen som kreditormedarbejder i Grønlands Politis økonomiafdeling.

Vi søger en serviceminded kollega, som har flair for fakturahåndtering, og som både kan arbejde selvstændigt men også indgå i tæt samarbejde med kollegaer i Grønlands Politi samt i Rigspolitiet.

Dine primære arbejdsopgaver er:

 • Daglig sagsbehandling af fakturaer
 • Tilsikre korrekt anvendelse af konteringsprincipper
 • Supervision af rekvirenter/godkendere i andre byer
Grønlands PolitiFartøjsfører

Grønlands Politi

Grønlands Politi søger motiverede og dygtige medarbejdere til vores politistationer i Qaqortoq, Nuuk, Sisimiut, Aasiaat og Tasiilaq, der både skal fungere som driftsmedarbejdere på de enkelte politistationer, men samtidig fungere som fartøjsfører på Grønlands politis nye politifartøjer.

Der estimeres, at ca. 2/3 af arbejdstiden vil skulle bruges på opgaver på land, mens ca. 1/3 af arbejdstiden vil skulle bruges på opgaver på fartøjerne.

Det daglige fysiske arbejdssted er som udgangspunkt den lokale politistation, hvor man dagligt deltager i fortrinsvis administrative arbejdsopgaver, blandt andet

 • Forkyndelse af officielle dokumenter
 • Tolkning og kopiering
 • Postkørsel, herunder kuvertering og frankering
Curia
Økonomichef

Curia søger for Mælkebøttecentret i Nuuk

Har du bred erfaring inden for de klassiske økonomiområder – og er du en god leder?

I den spændende stilling som økonomichef får du ansvaret for den daglige ledelse af økonomiafdelingen og den tilhørende personale- og boligadministration - hertil ledelsesansvar for afdelingens 2 medarbejdere.

Du er ansvarlig for den overordnede økonomistyring, herunder gennemgang og kontrol af budgetopfølgning og bogføring, samt at tilrettelægge budgetlægning og sikre at budgetterne overholdes. Du er tilmed ansvarlig for gennemførelse og koordinering af opgaver i økonomiafdeling, samt opfølgning og support til ledelse og medarbejdere i de forskellige institutioner/bo-enheder vedrørende økonomiske og personaleadministrative forhold.

Se annoncen på grønlandsk her.

Kommuneqarfik Sermersooq
Genopslag – Pakkutaq søger pædagog/job-nr. 215/21

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Har du brug for faglig og personlig udvikling? Så er stedet lige her! Vi tilbyder et spændende job med rigtig gode udviklingsmuligheder.

Spændene nyoprettet stilling som pædagog i Pakkutaq er ledig til besættelse efter aftale.

Afdeling for personer med et handicap på Pakkutaq, servicerer borgere med et handicap som har behov for støtte i det daglige. Støtten omfatter at, den enkelte har mulighed for at bevare, forbedre og udvikle sine fysiske, psykiske og sociale funktioner.

En vigtig del af denne støtte består i at fastholde og udvikle identitet, selvværd og livsglæde. Som medhjælper bliver du en del af vores team og er kontaktperson for borgeren. Du bliver medansvarlig for at støtte borgerne i kontakten med samarbejdspartnere som bl.a. kan være: sundhedsvæsenet, distriktspsykiatrien, fysio- og ergoterapeuter i kommunen samt borgerens sagsbehandler.

Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Genopslag – Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri i Nuuk søger en støtteperson/job-nr. 214/21

Kommuneqarfik Sermersooq

Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri søger støtteperson til at støtte en borger i eget hjem, i Nuuk, med tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Arbejdsopgaverne er af praktisk karakter og består primært af at hjælpe med huslige gøremål og at følge familiens barn til og fra institution.

Lettere personlige plejeopgaver - primært i forbindelse med påklædning.

Stillingen er på 20 timer i ugen.

Kommuneqarfik Sermersooq
Grønlands Selvstyre
Erfaren betonarbejder til ledelse af Teknikimik Ilinniarfiks nye arktiske bygningsarbejderuddannelse.

Grønlands Selvstyre, Sisimiut

Teknikimik Ilinniarfik - KTI starter i 2021 nye uddannelser op i Sisimiut. Vi søger derfor en erfaren betonarbejder, der kan lede og udvikle uddannelserne.

Vi søger dig som har lyst til at undervise, udvikle undervisningsmaterialer og nye kurser, samtidigt med, at du motiveres af at arbejde med unge og deres fastholdelse i uddannelse.

Vi tilbyder en stilling, hvor du kan være med til at lancere 4 nye uddannelser og præge udviklingen indenfor den grønlandske byggebranche. Et job med plads til faglige og teknologiske ambitioner.

Grønlands Selvstyre
RepensoSenior regnskabskonsulent med ledelseserfaring

Repenso, Nuuk

Med base i Nuuk søger Repenso en erfaren senior regnskabskonsulent, der foruden konsulentdelen brænder for ledelse og kan varetage personaleansvaret for vores ansatte på kontorerne i Nuuk og Ilulissat.

Som regnskabskonsulent vil du betjene dine egne kunder på konsulentbasis samt assistere dine kollegaer i deres opgaveløsning, hvor du fungerer som fagligt fyrtårn og er ansvarlig for kvaliteten af de opgaver, der løses fra de to kontorer.

Som personaleansvarlig vil du stå for den daglige ledelse, hvor bl.a. trivsel, udvikling og ressourceplanlægning er nøgleord. Du får ansvar for at levere høj kvalitet og samtidig sikre gode rammer for de ansatte og det kollegiale fællesskab imellem dem.

Stillingen er nyoprettet, og du får derfor rig mulighed for at præge opgaverne samt vide rammer til at bidrage til udviklingen af forretningsgange.

Flies HR ConsultingVil du være vores nye Produktchef til tørvarer, køl og frost

Flies HR Consulting søger for Pisiffik A/S i Nuuk

Har du erfaring fra lignende stilling og trives du i en organisation hvor du har medindflydelse og tæt samarbejde med både kunder og dine kollegaer? Så er det måske lige dig vi mangler!

Pisifiik er en virksomhed i rivende udvikling og søger derfor endnu en dygtig kollega. Du vil i reference og tæt samarbejde med indkøbs- og marketingdirektøren være med til at sikre, at kunderne får de bedste kundeoplevelser.

Du bliver en del af et indkøbsteam på 22 dygtige kollegaer, der varetager alt indkøb af fødevarer og nonfood. Du vil som leder for området får ansvar for indkøb af tørvarer, køl og frost i food-konceptet. Pisifiik A/S er Grønlands største detailkæde og driver 52 butikker i de 6 største byer og en velfungerende webshop.

Kommuneqarfik Sermersooq
Genopslag – Boenhed Kangillinnguit 4 i Nuuk søger sundheds- og/eller socialhjælper/job-nr. 211/21

Kommuneqarfik Sermersooq

Kan du lide at arbejde indenfor handicap og socialpsykiatriområdet, og kan du lide at arbejde selvstændigt, med mulighed for selv at sætte dit præg på udviklingen, er det måske lige noget for dig at være sundhedshjælper eller tilsvarende uddannet i vores afdeling, under Afdeling for Handicap- og Socialpsykiatri i Nuuk området.

I Kangillinnguit 4, er der ca. 10 ansatte og 5 beboere, samt Nuuks bedste udsigt.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:

 • At være med til at afdække borgerens fysiske, psykiske og sociale behov.
 • At støtte borgerne i udviklingen i samarbejde med et tværfagligt team.
 • At sikre kontinuitet i borgerens handle- og udviklingsplan.
Kommuneqarfik Sermersooq
Grønlands Selvstyre
Barselsvikar som pædagog til Isikkivik, Meeqqanut Inerisaavik i Sisimiut

Grønlands Selvstyre

Brænder du for at arbejde med anbragte børn og vil du være med til at gøre en forskel i et ungt miljø?

Meeqqanut Inerisaavik (Udviklingscenter for børn) er beliggende i Sisimiut, Grønland. Meeqqanut Inerisaavik er enhed der varetager landsdækkende døgninstitutioner, Angerlarsimaffik Pilutaq, Qasapermiut og I Angerlarsimaffik Isikkivik under Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet for omsorgssvigtede børn og unge mellem 6 og 18 år - efterværn 18–23 år. De anbragte børn har haft en opvækst præget af omsorgssvigt og kommer fra hele Grønland.

Grønlands Selvstyre
Kommuneqarfik Sermersooq
Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri søger støttepersoner til Støttekorpset i Nuuk/job-nr. 212/21

Kommuneqarfik Sermersooq

Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri søger støttepersoner til Støttekorpset i Nuuk, med tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Støttekorpset i Nuuk, servicerer borgere, med et vidtgående handicap, der bor i eget hjem og som har behov for støtte, vejledning og træning til bedre at kunne leve et almindeligt hverdagsliv på egne betingelser.

Som støtteperson i Støttekorpset skal du i samarbejde med borgeren være med til at skabe og sikre en struktureret dagligdag, hvor borgeren oplever tryghed og faste rutiner. Dette ved hjælp af støtte, motivation og vejledning ud fra borgerens handleplan samt borgerens individuelle pædagogiske handleplaner, som du løbende skal være med til at revurdere, i samarbejde med borgeren og dine kolleger.

Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Tasiilami Alivarpi og til bygderne søger skolelærere/forskolelærere/job-nr. 213/21

Kommuneqarfik Sermersooq, Tasiilaq

Østgrønland er et af de smukkeste steder i verden med en uberørt og mangfoldig arktisk natur. Østgrønland ligger mellem storisen på havet og den enorme indlandsis. Begge dele leverer året rundt de smukkeste scenarier af isbjerge i alle mulige nuancer fra hvid til turkisblå.

Kommuneqarfik Sermersooq søger dygtige og engagerede lærere og forskolelærere til skolen i Tasiilaq samt til de 5 bygdeskoler ved Tasiilaq: Sermiligaaq, Kuummiut, Kulusuk, Tiniteqilaq og Isortoq med tiltrædelse 1. august 2021.

Vi søger uddannede lærere til at indgå i skolernes lærerteam og til samtlige af skolens almene fag. Særligt fokus har vi i Tasiilaq på grønlandsk, specialundervisning i specialklasser, være kontaktlærer i vores nye indsats kaldet ”Naasunnguaq” med særligt fokus på inklusion, IT-kompetencer gerne som vejleder samt naturfag herunder også fysik/kemi.

Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Pakkutaq søger sundhedshjælper/job-nr. 210/21

Kommuneqarfik Sermersooq, Paamiut

Har du brug for faglig og personlig udvikling? Så er stedet lige her! Vi tilbyder et spændende job med rigtig gode udviklingsmuligheder.

Spændene nyoprettet stilling som sundhedshjælper i Pakkutaq er ledig til besættelse efter aftale.

Afdeling for Yngre med et handicap har 12 beboere i alderen 27-65 år. Vores afdeling hører ind under Afdeling for Handicap og socialpsykiatri i Nuuk.

Afdeling for Yngre med et handicap på Pakkutaq, servicerer borgere med et handicap som har behov for støtte i det daglige. Støtten omfatter at den enkelte har mulighed for at bevare, forbedre og udvikle sine fysiske, psykiske og sociale funktioner.

Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Afdeling for Børn og Familie søger ungerådgiver/job-nr. 209/21

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Kommuneqarfik Sermersooq søger en ungerådgiver til Ungecenterets behandlingsafdeling i Nuuk. Behandlingsafdelingen er et dagtilbud for børn og unge i alder 6-14 år som har været udsat for alvorlige traumatiske oplevelser og har behov for hjælp til at bearbejde disse oplevelser til at kunne komme videre i livet.

Som ungerådgiver har du medansvar for barnets trivsel, behandling og udvikling. Du skal derfor varetage forskelligartet opgaver, herunder:

 • Medansvar for planlægning af arbejdet og pædagogiske aktiviteter i overensstemmelse med det enkelte barns behandlingsplan og i samarbejde med børne-psykoterapeuten.
 • Ansvar for almindelige daglige aktiviteter ind og ud af huset.
 • Deltage i personalemøder og møder med sagsbehandler, skolen og andre samarbejdspartner.
Kommuneqarfik Sermersooq