21.842 job matcher din søgning 21.842 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Ikast-Brande Kommune
Brande Åcenter søger social-- og sundhedsassistenter

Ikast-Brande Kommune

Har du, som social og sundhedsassistent, lyst til at blive en del af den faglige udvikling og få mulighed for at bringe dine personlige kompetencer i spil på mange niveauer?

Vi er et kombineret bo- og aktivitetstilbud med 32 lejligheder og en aflastningsenhed med 6 pladser. Målgruppen er voksne med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller med erhvervet hjerneskade. Vores borgere har behov for hjælp til personlig pleje, aktiviteter, kommunikation, samvær med andre mennesker – kort sagt, så kan du være med til at gøre en forskel for mennesker med særlige behov.

Ikast-Brande Kommune
Lærer til Dalgasskolen

Ikast-Brande Kommune

Da vi her sidst på skoleåret har modtaget en opsigelse på Dalgasskolen, er en fast fuldtidsstilling ledig til besættelse fra 1.8.21. Stillingen indeholder klasselærerfunktion, dansk og matematik. Hvis du også kan undervise i musik, idræt og/eller HDS vil det være fantastisk.

Dalgasskolen er en 2-sporet skole med 355 elever fra 0.-6. årgang samt 5 specialklasser. Skolen har fokus på sociale og faglige fællesskaber samt på det udbytte, som samarbejdet mellem lærere og pædagoger kan bibringe børnene. En stor velfungerende idræts-SFO er tilknyttet skolen.

Frederikshavn KommunePleje og Rehabiliteringsstedet Kastaniegården søger 2 faglig dygtige og resultatorienterede Social- og sundhedsassistenter til fast stilling i primært dagvagt

Frederikshavn Kommune

Er du SSA med stor interesse i den rehabiliterende tankegang, primær profylakse og har du lyst til at arbejde i et meget varieret og spændende miljø, hvor patienterne har forskellige behov vedrørende pleje og træning. Så er det dig vi mangler til at indgå i vores team på Kastaniegården.

Kort fakta om stillingerne:

 • 35 timer pr. uge.
 • Fast stilling.
 • Primært dagvagter, med deltagelse i vagter efter behov.
 • Weekendarbejde i dagvagt hver 3. weekend.
 • Tiltrædelse d. 1/9 2021 eller tidligere.
 • Medindflydelse på vagtplanlægning.
Vordingborg KommuneRehabiliterings- og Plejecenter Skovbo søger engageret social- og sundhedsassistent til aftenvagt

Vordingborg Kommune

Har du interesse og evt. erfaring indenfor genoptræning og rehabilitering i forhold til det neurologiske område, senhjerneskade og/eller rygmarvsskader?

Vi søger en social- og sundhedsassistent til en fast stilling som primært aftenvagt på 28 timer ugentligt med arbejde i lige weekender. Vi ønsker den ledige stilling besat 1. september 2021 eller snarest derefter.

Til stillingen er knyttet et tillæg for at arbejde i fast aftenvagt.

Vi har brug for en kollega, som sammen med vores stab af dygtige medarbejdere vil være med til at løse de stadig mere komplekse opgaver.

Stevns KommuneDansk- og tysklærer til udskolingen på Strøbyskolen - genopslag

Stevns Kommune

Er du vores nye kollega til udskolingen? Engageret, ambitiøs på dine, elevernes og skolens vegne og kan du se dig selv arbejde i et fleksibelt og forpligtende miljø – så har Strøbyskolen brug for dig.

Vi har pr 1. september 2021 eller snarest derefter brug for en lærer, som kan bidrage positivt og fagligt ved bl.a. at undervise i dansk og tysk. Måske kan du også kristendom, og er interesseret i trivselstimer eller kan helt andre fag, der spiller godt ind i udskolingen.

Vi har igennem en længere årrække arbejdet med en udskolingsmodel, hvor eleverne er i et stort fællesskab, men delt på hold, som skifter i løbet af året. Vi prioriterer derfor et tæt samarbejde mellem lærerne således, at man som udgangspunkt planlægger forløb og undervisning i fællesskab. Denne udskolingsmodel skal du have lyst til at indgå aktivt i.

Stevns KommuneEr du vores nye afdelingsleder for Indskolingen på Strøbyskolen?

Stevns Kommune

Er du en målrettet og udviklingsorienteret afdelingsleder til indskoling og SFO med flair for det pædagogiske? Kan du se dig selv arbejde, i et til tider hektisk miljø, med fokus på samarbejde ml. lærere, pædagoger, elever og forældre? Så er du måske den leder, vi mangler på Strøbyskolen.

Strøbyskolen er en ambitiøs folkeskole med ca. 750 elever. Vi er opdelt i afdelinger samt en særlig specialklasserække for elever med vanskeligheder indenfor for det lettere autismespektrum. Derudover har vi to SFO-afdelinger. Vi er en skole med gode fysiske rammer for undervisningen – både inde og ude, tæt på naturen med skov og strand.

Vi lægger stor vægt på at have fokus på pædagogisk og faglig udvikling, der bygger på et tæt og forpligtende samarbejde i årgangs-og afdelingsteam. Skolen har p.t. 55 lærere, 23 pædagoger, 2 sekretærer og et ledelsesteam på 4 personer.

Evida
Har du lyst til at være Kundeafregner i Evida?

Evida, Viborg

Evida tegner, bygger og vedligeholder de mere end 18.000 kilometer rør, der fordeler gas rundt i hele landet. Hvis vi ikke møder på arbejde, så mister 375.000 hjem deres varme, og produktionen i 35.000 virksomheder går i stå. Vores rolle og betydning forpligter, for når vi skaber forandringer og nye løsninger sammen, kan det mærkes i hele samfundet. Hos os kan du i fællesskab med 400 dygtige kollegaer blive en vigtig brik i Danmarks energiforsyning og dermed også i den grønne omstilling.

Evida

Vi lægger vægt på at kunne afregne både korrekt og rettidigt samt ikke mindst at levere en god service til vores kunder og samarbejdspartnere. Du kommer derfor til at arbejde med klargøring og validering af vores afregningsgrundlag og den efterfølgende afregning og kvalitetskontrol af vores månedsafregnede erhvervskunder i Evida.

Evida
Ikast-Brande Kommune
Bellisbo søger pædagogiske medarbejdere

Ikast-Brande Kommune

Da vores helhedstilbud udvides får vi brug for flere medarbejdere.

Bellisbo er et socialpædagogisk botilbud, beliggende i Nørre Snede. Her bor 19 voksne med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, fordelt i 3 huse. Borgerne er i alderen 20 - 65 år, og der er stor spredning i støttebehovet. Bellisbo ligger tæt på centrum i Nr. Snede, og i gåafstand fra indkøb, skov og natursti.

Borgerne på Bellisbo har meget forskellige støttebehov. Du skal derfor kunne trives med at yde omsorg til borgere med forskellige diagnoser, i en struktureret hverdag, med aktiviteter i og uden for huset. På Bellisbo er borgerne visiteret til aktivitetstilbud på Bellisbo, eller uden for huset.

Frederiksberg KommuneEr du vores nye pædagogmedhjælper i Harmonien?

Frederiksberg Kommune

Vi søger pædagogmedhjælpere, der har lyst (og kompetencer) til at arbejde med rytmik, musik og natur.

Harmonien er en integreret institution på Frederiksberg med 52 vuggestuebørn, 20 børnehavebørn, som er i en småbørnsgruppe (de yngste), samt 48 børnehavebørn i skovbørnehaven i Svaneparken, Birkerød.

Vores værdigrundlag og menneskesyn bygger på, at der er en positiv intention bag enhver adfærd. Derfor arbejder vi med anerkendende relationer, hvor både børn og voksne føler sig værdsat. Vi tror på barnets kompetencer og på, at den voksnes primære rolle er at være forbillede for det, vi ønsker at give børnene. I dagligdagen arbejder vi procesorienteret med børnene. Det betyder, at børnene er aktive medspillere i alle aktiviteter og daglige gøremål så som påklædning og borddækning.

Ikast-Brande Kommune
Pædagog til Ejstrupholm Børnehus

Ikast-Brande Kommune

Vil du være vores nye kollega? Vi søger en pædagog pr. 1-8-21. Ejstrupholm Børnehus er en del af Højderyggens Daginstitution beliggende i Ejstrupholm.

Derudover er vi en aldersintegreret institution beliggende på to matrikler. Lærkevej hvor vi har vuggestuebørnene og Vestergade hvor børnehavebørnene er. Vi har i øjeblikket en normering på 80 børnehavebørn og 18 vuggestuebørn.

Begge afdelinger i Ejstrupholm Børnehus har hver især en fantastisk naturskøn legeplads. Vi opholder os meget ude. Derudover ligger vi tæt på både skov og sø, og går jævnligt på ture for at opleve naturen omkring os.

Ikast-Brande Kommune
Bøgehusene i Ikast søger tilkalde- og sommerferievikarer

Ikast-Brande Kommune

Bøgehusene er et af Ikast-Brande Kommunes bo- og aktivitetstilbud for 15 voksne mennesker med autisme og varigt betydeligt nedsat psykisk- og fysisk funktionsevne. Botilbuddet er opdelt i 3 afdelinger, Bøgebo/Åbo, Kastanjebo og Skovbo

Bøgehusene er en spændende arbejdsplads, med en personalegruppe på 40. Grupperne er tværfagligt sammensat med bl.a. pædagoger, social- og sundhedsassistenter og omsorgsmedhjælpere. Der arbejdes med neuropædagogik, KRAP, Marte Meo, PECS, struktur og kommunikation..

Langeland KommunePsykolog til beskæftigelses- og sygefraværsindsats i Langeland Kommune

Langeland Kommune

Som psykolog i Jobcenter Langeland vil du have en todelt funktion.

I beskæftigelsesindsatserne vil du komme til at arbejde med borgere der har andre udfordringer ud over ledighed. Borgere med emotionelle, relationelle og/eller adfærdsmæssige vanskeligheder der gør, at de ikke har kunnet varetage et arbejde eller uddannelse i kortere eller længere perioder af deres liv. Det kan være borgere med angst, depression, belastningsreaktioner eller andre udfordringer.

I indsatsteamet vil du skulle arbejde tæt sammen med en kollega med sundhedsfaglig viden indenfor adfærd, implementering og den fysiske sundhed. Her vil du skulle bidrage med kulturanalyse af de forskellige enheder, løsningsforslag til at forbedre, forebygge og/eller behandle psykiske overbelastningsreaktioner relateret til arbejdspladsen.

Ikast-Brande Kommune
Sygeplejerske til Sygeplejen Syd, Brande

Ikast-Brande Kommune

Bliver du vores nye kollega?

”Der er altid nye udfordringer og spændende opgaver at løse. Jeg oplever stor selvstædighed i arbejdet og mulighed for medindflydelse i planlægningen af min arbejdsdag” Heidi, sygeplejerske.

Sygeplejen er præget af almindelige og mere komplekse borgerforløb. Vi er meget bevidste om at tage udgangspunkt i borgerens tilstand, ressourcer, behov og mål, og altid med en rehabiliterende tilgang i vores sygeplejeindsatser. Vi har fokus på forebyggelse af indlæggelser og tidlig opsporing af begyndende sygdom.

I Ikast-Brande Kommune arbejder vi med projekt Erantis, hvor hovedformålet er at skabe større trivsel for både borgerne og medarbejderne gennem øget selvbestemmelse og involvering.

Vordingborg KommuneSSH/SSA til selvstændig stilling som udekørende aftenvagt i Distrikt Solhøj

Vordingborg Kommune

Vi ønsker os en kollega til en fast stilling som SSH/SSA i aftenvagt i det udekørende team i Distrikt Solhøj til besættelse snarest muligt. Stillingen er på 28 timer i et 5/2 rul med weekendvagt hver 2. weekend i lige uger.

Du skal have fokus på, at:

 • "vores" borgere skal have et værdigt liv
 • levere ydelser af høj kvalitet med et smil på læben
 • bidrage til et godt fagligt og socialt fællesskab i teamet

Samtidig er det vigtigt, at du har gode evner til at sortere, prioritere og handle hensigtsmæssigt på opgaver og problemstillinger i hverdagen.

Behandlingsskolerne ApS
Læringskonsulent til skolevægringsenheden Vendepunktet

Behandlingsskolerne ApS, København

Brænder du for helhedsorienterede indsatser og er både effektiv og motiverende?

Vi søger en lærer til vores skolevægringsenhed Vendepunktet, hvor fokus er, at eleverne bryder skolevægringen og igen kan komme i skole.

Behandlingsskolerne

Som lærer i Vendepunktet er du tilknyttet 2-5 elever som har skolevægring i større eller mindre grad. Du er altid i team med en behandlingsansvarlig psykolog. Du arbejder der, hvor det giver mening for eleverne og tilrettelægger selv det meste af din tid. Opgaven går ud på at danne gode, vedvarende relationer med eleverne, øge deres motivation for undervisning og understøtte og varetage elevernes behandlingsplan og interventioner. Du vil være en vigtig brik i elevernes indslusning på skolerne, og vil også være vigtig ift. at hjælpe Vendepunktets 9./10. klasses elever gennem afgangsprøverne.

Behandlingsskolerne ApS
Spæncom A/S
Vedligeholdelsestekniker til Vemmelev

Spæncom A/S

Vi viser vejen - vil du med på holdet? Spæncom søger vedligeholdelsestekniker til Vemmelev.

Til vores fabrik i Vemmelev søger vi en stabil, selvstændig og ansvarsbevidst vedligeholdelsestekniker. Vi forestiller os, at du er uddannet elektriker, lastvognsmekaniker, landbrugsmaskine-mekaniker eller lign. Det er en fordel, at du har kendskab til forebyggende vedligehold, elektrisk fejlfinding, kedelpasning, svejsning samt hydraulik og pneumatik. Det vil være en fordel med krancertifikat og/eller truck-kørekort.

Spæncom A/S
Humain ApS
PA for CEO/Head of Strategic PMO

Humain ApS søger for kunde

Ser du dig i en nøgleposition, der åbner op for internationale karrieremuligheder?

I tæt sparring med CEO kommer du til at stå i spidsen for interne og eksterne ”Must Win Battles” og projekter i samarbejde med øvrige funktioner samt stakeholders. Som leder af en mindre PMO afdeling etablerer du et stærkt, tværgående samarbejde med ledergrupperne på tværs af funktioner og landegrænser.

Du får en nøglerolle i implementering og forankring af strategiplanen. Med sparring og dialog fra CEO udarbejder du oplæg, der understøtter de strategiske mål, til brug ved virksomhedens interne og eksterne kommunikation og aktiviteter.

Vordingborg KommuneFagligt dygtig vejleder til forsikrede ledige

Vordingborg Kommune

Brænder du for at have løsningsorienterede og motiverende dialoger med forsikrede ledige? Har du et indgående kendskab til arbejdsmarkedet, og kan du sætte opkvalificering samt uddannelse på dagsordenen?

Dagpenge og Opkvalificering søger en fagligt dygtig og målrettet vejleder, der trives med og formår at tage udgangspunkt i borgerens situation. Dine arbejdsopgaver er:

 • at iværksætte mål- og virksomhedsrettede aktivitetstilbud.
 • at hjælpe borgere hurtigst muligt tilbage til job og arbejdsmarked samt tale uddannelse og opkvalificering med dem.
 • at afholde individuelle jobsamtaler, fællessamtaler med a-kasserne, administrative opgaver samt indgå i et tværgående samarbejde med virksomhedskonsulenter, anden aktør og uddannelsesinstitutioner.
Næstved Flisecenter
Vi mangler en lagermedarbejder — er det dig?

Næstved Flisecenter, Næstved

Vi har travlt og søger en ekstra medarbejder til vores lager, som skal indgå i et team på fire. Dine opgaver bliver at plukke og modtage varer, aflæsse eksportbiler og andet i den stil.

Hos Næstved Flisecenter bliver du en del af en dynamisk virksomhed, hvor vores mål altid er at gøre vores bedste og give vores kunder en god oplevelse, samtidig med at vi har det rart og sjovt med hinanden.

Lidt om dig:

 • Du har erfaring med lagerarbejde og trives med orden
 • Du har truck- og kørekort
 • Du er i god fysisk form, da der er en del tunge løft
Vordingborg KommuneSSH/SSA Aftenvagt i hjemmeplejen - Distrikt Solvang

Vordingborg Kommune

Er du uddannet SSA/SSH? Og holder du af at køre ud og hjælpe borgere i eget hjem? Så er en stilling som aftenvagt i Distrikt Solvang måske noget for dig.

Stillingen er på 28 timer i gennemsnit om ugen med opstart snarest eller senest 1. september 2021 - med weekendvagt hver anden weekend i ulige weekender.

Om dig:

 • Du har høj faglighed og er i stand til at holde fokus på borgeren i en travl hverdag
 • Du mestrer en åben og ærlig dialog, både skriftligt og mundtligt
 • Du har kørekort