10 job matcher din søgning 10 job fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 10 af 10 resultater.
Dragør KommuneStærk relationsskabende formidler til GDPR og digitalisering (vikariat)

Dragør Kommune

Vores dygtige digitaliseringskonsulent skal på barsel, og i den sammenhæng søger vi en kollega, der kan overtage opgaverne med primært vores awareness-program, implementering af informationssikkerhed og sekundært forfaldende digitaliseringsopgaver.

Konkrete opgaver

 • Ansvarlig for kommunens awareness-program, herunder udvikling/tilrettelæggelse/gennemførelse af awareness-kampagner, uddannelse og træning for hele organisationen, fx fagområder, politikere og ledere/chefer
 • Udvikle og implementere tiltag på informationssikkerhedsområdet i samarbejde med vores informationssikkerhedskoordinator
 • Rådgive og sparre om informationssikkerhed, GDPR og digitaliseringsprojekter
Dragør KommuneErfaren og engageret byplanlægger til 2-årig ansættelse

Dragør Kommune

Har du erfaring med udarbejdelse af kommune- eller lokalplaner og har du en klar projektlederprofil? Så har vi en stilling til dig!

Vi har brug for en kollega der kan tage ansvar for revisionen af kommuneplanen, og vi har brug for hænder til lokalplanlægning, så søg og skriv om du primært ser dig selv som kommune- eller lokalplanlægger!

For begge opgave gælder det at du skal have de fornødne kompetencer til selvstændigt at tilrettelægge og lede planprocesser, inddrage interessenter og varetage facilitering af møder, afveje hensyn og skrive politiske indstillinger, indberette planer i Plandata, udarbejde illustrationer og kort, mv.

Dragør KommuneAdministrativ medarbejder til Team Plan og Byg

Dragør Kommune

Har du sans for tal og er du god til at kommunikere med borgere og skabe løsninger i stedet for udfordringer? Så lyder du som den helt rigtige til at søge stillingen, som administrativ medarbejder hos os.

Vi søger en engageret kollega, og dine hovedopgaver vil være følgende:

 • Vedligeholdelse og opdatering af kommunens BBR, herunder indberetninger og kvalitetskontrol/li>
 • Drift, ajourføring og klargøring af kommunens ejendomsskattebillet, sagsoprettelser, journalisering og håndtering af digital post
 • Telefonbetjening samt besvarelse af forespørgsler fra borgere og virksomheder
Dragør KommuneEngageret social- og sundhedsassistent til demensområdet

Dragør Kommune

Omsorgscenteret Enggården i Dragør er et stort plejehjem, som rummer 99 plejeboliger samt 18 midlertidige pladser.

Stillingen er ledig på plejehjemmets demensafsnit, som rummer 21 boliger. Stillingerne er primært i dagvagt, ”skæve vagter”, for eksempel fra 9-17, og aftales individuelt. Vi arbejder hver tredje weekend.

Afdelingen består af dygtige og engagerede social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere, en faglig koordinator og en områdeleder. Vi har tæt samarbejde med husets fysio- og ergoterapeuter samt med kommunens demenskonsulent.

Dragør KommuneKonsulent til turisme, erhverv og kultur

Dragør Kommune

Kan du bygge bro mellem Dragør Kommune og det lokale erhvervsliv, understøtte det aktive kulturliv og sætte retning for indsatsen på turismeområdet?

Dragør Kommune søger en special-/chefkonsulent til at formidle, understøtte og udvikle det lokale erhvervsliv, turismen og det aktive foreningsliv i Dragør Kommune.

Du skal repræsentere Dragør Kommune lokalt og regionalt, og du skal kunne rådgive kommunalbestyrelsen om indsatsen på området. I dagligdagen skal du også varetage driftsopgaver og være tovholder på projekter, så de kommer sikkert i mål.

Vi forventer, at du – som den eneste medarbejder med ansvar for området – er klar til at tegne området og trives med at være ”kommunens ansigt” udadtil.

Dragør KommuneAdministrativ konsulent til Børn, Skole og Kultur

Dragør Kommune

Har du en skarp analytisk hjerne, sans for tal og regneark, og er du god til at samarbejde og se løsninger i stedet for udfordringer? Brænder du samtidig for at skabe rammerne for velfungerende dagtilbud, skoler og kulturinstitutioner? Så lyder du som den helt rigtige til at søge stillingen som administrativ chef/specialkonsulent hos os i Dragør Kommune.

Den væsentligste funktion er at bidrage til afdelingens kerneopgave ved at understøtte de decentrale enheder med økonomiske og administrative opgaver og processer.

Stillingen indebærer en del koordination og processtyring i samarbejdet mellem de decentrale enheder og BSK, samt andre afdelinger på rådhuset.

Dragør KommuneSocial- og sundhedsassistent i aftenvagt til Demensafsnit

Dragør Kommune

Stillingen er ledig i aftenvagten, der arbejdes 5-2 og weekend i ulige uger. Om aftenen har man to øvrige kolleger i afdelingen og man arbejder tæt sammen og flytter sig efter opgaverne og beboernes behov.

Vi har hele døgnet mulighed for at sparre med kommunens akutteam, såfremt der er sygeplejefagligt behov for dette.

Vi søger en medarbejder, der:

 • kan arbejde selvstændigt og trives som aftenvagt
 • har erfaring inden for demensområdet
 • naturligt stræber efter høj faglig standard og kvalitet.
Dragør Kommune32 timers pædagog eller anden relevant uddannelse til Klub Krudthuset

Dragør Kommune

Medarbejder med fokus på sund kost og livsstil samt kulturen omkring dette

Vi vil gerne fortsætte udviklingen med endnu mere sund og bæredygtig (mad-)kultur i klubben.

Vores køkken er som et værksted på linje med et træ- eller hobbyværksted. Vi har et helt almindeligt køkken med de mest almindelige redskaber til rådighed.

I de dage hvor du er i køkkenværkstedet skal du, i et pædagogisk forløb med medlemmerne, stå for en let ret. Grundet skolereformen er der kort tid til at fremstille måltidet sammen med medlemmerne. Der skal tænkes i en let ret eller snack til at tage den lille sult sammen med medlemmerne, måske allerede dagen før.

Dragør Kommune30 timers pædagog eller anden relevant uddannelse til Klub Elisenborg

Dragør Kommune

Har du lyst til at være med til at skabe kreative rammer og muligheder for større børn og unge, har vi jobbet til dig.

Klub Dragør, Elisenborg Fritids-og ungdomsklub søger en alsidig kreativ medarbejder, der kan skabe og igangsætte kreative aktiviteter i samarbejde med vores børn og unge.

Vi søger dig, der både kan udfolde kreative aktiviteter i vores kreative værksteder, samtidig med, at du kan skabe rammer for udfoldelse for og med vores børn og unge kombineret med en skarp pædagogik.

Dragør KommuneEngageret social- og sundhedsassistent til aftenvagt på omsorgscenter

Dragør Kommune

Brænder du for ældreplejen, og vil du være med til at skabe faglig udvikling på vores omsorgscenter? Vil du være med til at give borgerne en god hverdag, og er du fagligt velfunderet? Så er dette måske jobbet til dig.

Vi vægter nærvær og omsorg for vores beboere, faglig sparring og udvikling. Du skal være med til at skabe et miljø, hvor vi taler om vores praksis og sætter fokus på handlemuligheder og evaluering i det daglige, og hvor vi sammen udvikler os.

Vi kan tilbyde

 • God løn
 • Introduktion med personlig makker
 • Engagerede kolleger