15 job matcher din søgning 15 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 15 af 15 resultater.
Resolva ApSLawyer-on-Demand - Bliv juridisk konsulent i fremtidens juridiske rådgivningsvirksomhed

Resolva ApS

Kunne du tænke dig at blive juridisk konsulent i fremtidens juridiske rådgivningsvirksomhed, der leverer moderne og fleksible juridiske løsninger på projektbasis til ledende danske virksomheder?

RESOLVA’s team består af såvel faste medarbejdere som tilknyttede konsulenter, og vi søger pt. advokater og jurister, der ønsker at blive tilknyttet RESOLVA som konsulenter ”Lawyer-on-Demand”.

Som Resolver skal du være passioneret omkring at levere juridiske løsninger, der bygger på en kombination af et højt fagligt niveau, kommerciel og operationel indsigt og den nyeste juridiske teknologi.

Resolva ApS
Nature Energy Biogas A/S
Jurist

Nature Energy Biogas A/S, Odense

Nature Energy søger jurist/advokat med international erfaring

Leder du efter det rigtige sted at udvikle dine kompetencer og din karriere? - og vil du være en del af et ambitiøst og energisk team med høj grad af indflydelse og samtidig bidrage til den grønne omstilling?

Du vil blive en del af Legal & Executive Support i Nature Energy. Det er en mindre, men ambitiøs afdeling med stort ansvar præget af et højt professionelt niveau og gode sociale relationer.

Nature Energy A/S

Dine primære opgaver vil være følgende:

  • Generel juridisk rådgivning og sparring til koncernens forretningsenheder og datterselskaber i ind- og udland
  • Udarbejdelse og forhandling af en bred vifte af kontrakter, herunder indkøbskontrakter, serviceaftaler, leveringsaftaler, ejeraftaler, entreprisekontrakter, certifikatkontrakter m.v.
Nature Energy Biogas A/S
Miljø- og FødevareministerietMiljøstyrelsen søger en jurist til at mindske plastforurening og understøtte grøn omstilling

Miljø- og Fødevareministeriet, Odense

Som jurist i Cirkulær Økonomi og Affald vil du blive involveret i en række forskelligartede juridiske opgaver. Du vil få ansvar for bekendtgørelserne vedr. dæk og affaldsdatasystemet. Her vil du både skulle fortolke og vejlede i reglerne, men også forestå eventuelle ændringer i bekendtgørelserne. Samtidig vil du blive involveret i implementering af engangsplastdirektivet og de ændringer i lovgivningen dette eventuelt måtte medføre.

Du vil også blive tilknyttet enhedens plastvidenscenter som jurist for de spørgsmål, der måtte opstå, typisk vedr. affaldsbekendtgørelsen, og du vil derfor også indgå i det team på i forvejen tre jurister, der arbejder med spørgsmål herfra.

Der er et stærkt juridisk miljø i enheden, som det forventes, at du bidrager aktivt til.

Middelfart Sparekasse
Jurist

Middelfart Sparekasse, Middelfart

Kan du transformere bankjura og finansiel regulering til håndterbar viden for kolleger i både afdelinger, specialistfunktioner og stabsfunktioner?

Vi søger en jurist til vores hovedsæde i Middelfart. Du får en central rolle i organisationen, tæt på ledelsen. Rent fysisk får du plads nær funktioner som compliance, risikostyring og AML. I bliver sparringspartnere, ligesom du også arbejder sammen med fagchefer inden for alt fra investering til HR.

Vores forventninger til dig:

  • Du er uddannet jurist og har flere års erfaring i at arbejde med bankjura
  • Du skal være sparringspartner for bestyrelsen og ledelsen i juridiske spørgsmål
Middelfart Sparekasse
Nyborg KommuneDigitaliseringskonsulent til Digitalisering og I-sikkerhed

Nyborg Kommune

Vil du være en del af vores nye enhed Digitalisering og I-sikkerhed? Kan du håndtere et projekt fra idéfase og implementering til overdragelse og drift, herunder dialog med afdelinger og leverandører samt løbende dokumentation?

Digitalisering og I-sikkerhed er ansvarlige for igangsætning og koordinering af alle større og mindre digitaliseringsprojekter. Vi understøtter også de løbende aktiviteter forbundet med at opfylde gældende regler inden for I-sikkerhed (GDPR, ISO-standarder m.m.).

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være at bidrage til at:

  • Realisere Nyborg Kommunes digitaliseringsstrategi
  • Være projektleder på konkrete digitaliseringsprojekter
GældsstyrelsenPersondatakoordinator til Jurakontoret i Gældsstyrelsen

Gældsstyrelsen, Middelfart

Vil du være med til at sikre, at der er styr på beskyttelsen af persondata i Gældsstyrelsen? Og kan du lide at koordinere og have kontakt med en bred gruppe af kolleger? Så kan det være, at det er dig, der skal være vores nye persondatakoordinator.

Gældsstyrelsen har ansvaret for at inddrive gæld til det offentlige. Det er en opgave, der har stor betydning for samfundet, og hvor vi dagligt behandler persondata. Vi søger en persondatakoordinator, som har lyst til at være med til at sikre, at Gældsstyrelsen overholder databeskyttelsesretten.

Du får en vigtig rolle med at sikre, at databeskyttelsesretten overholdes i forbindelse med Gældsstyrelsens inddrivelse af gæld til det offentlige, at vi beskytter personoplysninger i overensstemmelse med vor forpligtigelse samt at vi sikrer dokumentation for vores ansvarlighed.

Gældsstyrelsen
SkattestyrelsenFunktionsleder til Kvalitets- og Styringsenheden i Skattestyrelsens afdeling Persondata i Odense

Skattestyrelsen

Vil du spille en nøglerolle i at udvikle afdelingen Persondata i Skattestyrelsen, så den også i fremtiden kan sikre modtagelse af korrekte indberetninger fra tredjepart til brug for Skattestyrelsens digitale processer?

Som leder af Kvalitets- og Styringsenheden bliver din primære opgave at understøtte en overordnet styring og opfølgning på vores opgaveløsning i Persondata i samarbejde med lederne, så ressourcerne anvendes mest hensigtsmæssigt på tværs af opgaver og enheder.

Du får ansvaret for at forbedre Persondatas sagsbehandlingsprocesser, så afdelingen kan sikre en korrekt og rettidig afgørelse af skattesagerne. Du får en nøglerolle i den strategiske udvikling af Persondata gennem arbejdet med aktivitetsplaner og KPI’er, og du får ansvar for en fortsat udvikling af strategier.

Skattestyrelsen
SkattestyrelsenSelvstændige og udviklende stillinger med kontrolopgaver hos Skattestyrelsen i Odense

Skattestyrelsen

Kunne du tænke dig at bruge din baggrund inden for moms, regnskab eller revision i afvekslende opgaver? Motiveres du af kontrolarbejde, sagsbehandling og udgående kontroller? Så skal du måske være vores nye kollega.

Dine opgaver bliver primært kontrol inden for momsområdet. Du vil som udgangspunkt blive en del af en landsdækkende opgave med udbetalingskontrol af negative moms- og lønsumsafgiftsangivelser. Du kommer i det daglige til at arbejde selvstændigt med egne sager, hvor du foretager revision og kontrol af negative angivelser, ved indkaldelse af materiale eller ved besøg i virksomheder og hos revisorer.

Arbejdsformen vil være en analytisk tilgang til de momsangivelser, som Skatteforvaltningen modtager, og som vil danne grundlag for en kontrol af virksomhedernes momsgrundlag for at sikre, at der sker korrekt afregning af afgifter.

Skattestyrelsen
PeopleLinkChefjurist

PeopleLink søger for Leasing Fyn Bank A/S i Odense

Med ansvar for det juridiske fagområde

Til en nyoprettet stilling søger Leasing Fyn Bank A/S en chefjurist med ansvar for at drive og vedligeholde det juridiske fagområde, samt implementere den nyeste lovgivning i virksomheden. Du bliver den interne juridiske specialist, og du får ansvar for disse primære arbejdsområder:

  • Autoriserede dokumenter såsom leasingaftaler, factoringaftaler, leveringserklæringer etc.
  • Vedligeholde og udvikle ledelsesdokumenter
  • Compliance

Som ansvarlig indenfor dine respektive ansvarsområder bliver du et vigtigt omdrejningspunkt for virksomhedens daglige drift og fortsatte udvikling – både på ledelses- og operationelt niveau. Du sørger for, at ændret lovgivning implementeres og bidrager til, at behov for optimering af den daglige drift af forretningen forankres i organisationen.

ToldstyrelsenSagsbehandler til eksportkontrol af legale varer

Toldstyrelsen, Middelfart

Vil du spille en central rolle i at gennemføre kontroller i forbindelse med eksport til lande uden for EU? Trives du med kontrolopgaver, der indebærer sagsbehandling og daglig kontakt med erhvervslivet?

Som sagsbehandler i Toldstyrelsen samarbejder du tæt med kolleger på tværs af landet og i resten af Europa, så erhvervslivet får en professionel service og de bedst mulige betingelser inden for toldlovgivningen.

Din primære opgave bliver at lave kontrol med eksport af varer, der kan have dobbelt anvendelse (Dual Use), herunder identifikation af varerne. Dobbelt anvendelse betyder her, at produktet kan bruges civilt men også til fremstilling af våben. Lovgivningen på det område er bl.a. EU’s forordning nr. 428/2009 med tilhørende kontrolliste (kontrol med eksport, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse).

Toldstyrelsen
PROLEX Advokaterne ApS
PROLEX Advokaterne søger 2 advokater (eller evt. en 3. års fuldmægtig)

PROLEX Advokaterne ApS

Vi er et mellemstort advokatkontor, der er placeret på 4 hovedlokationer, hhv. Horsens, Søften, Viborg og Vissenbjerg. Ansættelse vil ske på kontoret i enten Horsens eller Vissenbjerg.

I vores daglige virke har vi et tæt samarbejde med et af landets største rådgivningshuse velas, der har ca. 550 medarbejdere. Vi har særligt fokus på landbrugets forhold, men servicerer også private og andre erhvervsbrancher.

Vi søger 2 dygtige advokater (eller evt. en 3.års fuldmægtig), da vi ønsker at udvide inden for ansættelsesret, selskabsret og landbrugsret.

I det daglige arbejder vi på tværs af geografien og benytter os løbende af de digitale muligheder, der er. Vores mål er at få den bedst kvalificerede medarbejder til at løse opgaven, og ikke nødvendigvis blot den, som er geografisk tættest.

Engageret sagsbehandler med interesse for eKapital
Vil du være med til at skabe fundamentet for finansieringen af det danske velfærdssamfund?
Skatteforvaltningen, Odense, Lerchesgade, Odense C
Jobcenter
Student Assistant - Legal Department
Are you looking for an exciting possibility to put theory into practice?
Universal Robots, Odense
JobsinOdense
Familieretshuset søger et antal juridisk fuldmægtige til mødekontoret i Odense
Den 1. april 2019 åbnede vi dørene til Familieretshuset, hvor alle opgaver for brudte familier løses i et nyt, enstrenget familieretligt system.
Familieretshuset, Afdeling Odense, Odense C
Jobcenter
Advokatsekretær
Vi søger en dygtig advokatsekretær til tiltrædelse snarest muligt.
Ajour Advokater, Odense C
Advojob