243 job matcher din søgning 243 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 243 resultater.
 Falck Danmark A/S,
Senior Legal Counsel

Falck Danmark A/S, Copenhagen

The Legal team in Falck is looking for a Senior Legal Counsel to join the team and provide dedicated legal assistance to our largest and most globalized business unit, Ambulance, as well as deliver expert legal advice on a wide variety of supply chain, procurement and IT projects for the Falck Group.

The Senior Legal Counsel will deliver qualified and well thought through legal advice to key decision-makers in the Falck Group, including in particular to the Ambulance business unit, on tenders, contracts, and dispute resolution. Further, the Senior Legal Counsel will support Global Procurement and IT relating to both Danish and international procurement and IT projects.

The Senior Legal Counsel will report to the Senior Legal Director and Lead Counsel for the Ambulance business unit and be based at the Falck Headquarters in Copenhagen.

Falck Danmark A/S
THISTED KOMMUNE
Teamleder til sektion for Myndighed og Familieindsatser i Børne- og Familierådgivningen

THISTED KOMMUNE

Brænder du for området børn, unge og familier med særlige behov for støtte, og er du en synlig relationel leder, der besidder faglig skarphed, gåpåmod og evne til at drifte og udvikle, så er det dig, vi søger.

Vi søger en teamleder, der evner og har lyst til at spille medarbejdere og lederkollegaer gode for på den måde at levere den bedst mulige sagsbehandling over for kommunes udsatte børn, unge og familier.

Teamlederstillingen kræver kendskab til myndighed. Du bliver teamleder for cirka 15 myndighedssagsbehandlere, og teamledelsen består af faglig ledelse og personaleledelse. Du vil indgå i et nært kollegaskab med yderligere to teamledere fra samme sektion, samt teamledere og øvrig ledelse fra sektion for Børnesundhed og Sektion for Klub, døgn- og behandlingsindsatser.

Frederiksberg KommuneTo special-/chefkonsulenter til børne- og ungeområdet i Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune

Trives du med en omskiftelig og spændende hverdag, hvor opgaverne spænder vidt? Har du en god organisationsforståelse og flair for at arbejde i krydsfeltet mellem politik og administration? Så er du måske en af de to nye kollegaer, vi søger til børne- og ungeområdet i Frederiksberg Kommune.

I Sekretariatet i Børne- og Ungestaben søger vi to erfarne konsulenter, der er i stand til både at fordybe sig i faglige, komplekse problemstillinger og samtidig har blik for helheden. Dine arbejdsopgaver vil spænde bredt fra ledelse af strategiske tværgående projekter til mere ad hoc-prægede opgaver.

På børne- og ungeområdet arbejder vi med velfærds- og myndighedsopgaver målrettet kommunens børn og unge – det vil sige dagtilbud, skoler, PPR, sundhedsplejen, tandplejen og den sociale indsats målrettet udsatte børn, unge og familier mv. Området har stort og engageret politisk fokus.

Jobindex A/S
Udbudskonsulent til grønt energiselskab

Jobindex A/S søger for Evida i Viborg

Vil du arbejde med teknisk indkøb og udbudsaftaler i et selskab med en helt central rolle i Danmarks grønne omstilling?

Så bliv en del af Evida – Danmarks nye gasdistributør. I 2023 skal vi have erstattet 30 % af naturgassen med CO2-neutral biogas, og det er du og din nye afdeling med til at understøtte med effektive indkøbs- og udbudsprocesser.

Interesseret? Så læs mere her og se, hvordan du bliver vores nye kollega.

Jobindex A/S
Skatteankestyrelsen
Vil du sætte retning og ramme for fremtidens vurderingsankenævn?

Skatteankestyrelsen, København

Vi tilbyder en unik mulighed for at sætte retningen for klagesagsbehandlingen af de nye ejendomsvurderinger, som betyder meget for en stor del af danskerne. Er du den nye ledende vurderingsankenævnsformand, der skal sikre effektiv klagebehandling og ensartede afgørelser i vurderingsklagesager og lede de kommende 15 vurderingsankenævn på tværs af Danmark?

Den 1. januar 2021 etableres 15 vurderingsankenævn med 350 medlemmer, der som noget nyt består af lige dele lægmænd og vurderingssagkyndige. Til at opbygge, drive og lede denne nye nævnsstruktur på vurderingsområdet søges en ledende vurderingsankenævnsformand.

Du har et stærkt fokus på korrekt retsanvendelse og gerne kendskab til og erfaring med nævnsarbejde eller lignende.

Advokatfirmaet Himmerland ApS
Advokat

Advokatfirmaet Himmerland ApS, Aars

Er du advokat, og brænder du for, at din juridiske rådgivning skal spænde bredt med mange forskellige kunder og interesser? Så er det dig, vi mangler.
Vi forsøger at have en rimelig arbejdsbyrde, og man kommer langt med 40 timer om ugen.

Advokatfirmaet er central rådgiver for virksomheder i et stort opland med mange for- skellige typer virksomheder, industrier, landbrug og håndværkere som kunder. Vi har en del inkasso og insolvensbehandling. Vi repræsenterer lokale pengeinstitutter og to kreditforeninger.

Din stilling vil have et bredt sagsområde, der passer til en almen praksis og gode muligheder for at udvikle egne kerneområder. Du vil få mulighed for at præge dit eget jobindhold med et eller flere specielle områder, som du måtte ønske.

Aarhus KommuneIT-Contract Manager

Aarhus Kommune

Aarhus Kommune har outsourcet en stor del af sin it-drift til en række eksterne leverandører og gennemfører løbende udbud af store it-anskaffelser. Derfor søger vi nu en dygtig Contract Manager med spidskompetencer inden for udbudsprocesser, udarbejdelse af udbudsjuridiske dokumenter, herunder it-kontrakter samt overordnet kontraktstyring af disse leverancer.

Dine opgaver vil bl.a. omfatte:

 • Tilrettelægge og gennemføre udbudsprocesser i samarbejde med tekniske ressourcepersoner og projektledere.
 • Følge op på kontrakter, samt udfordre leverandørerne i forhold til kontraktens bestemmelser om pris og leverancekvalitet – og deltage i forhandlinger om priser og vilkår med leverandører.
 • Deltage aktivt i optimering og understøttelse af en professionel kontraktstyring på tværs af de mange interne og eksterne aftalerelationer. Herunder deltage i optimering og forankring af Aarhus Kommunes kontraktparadigme.
SkattestyrelsenFunktionsleder til straffesagsenhed i Skattestyrelsen

Skattestyrelsen, København

Vil du være med til at sikre en effektiv opgaveløsning i én af Skattestyrelsens fire straffesagsenheder? Og er du god til at samarbejde, motivere og prioritere på tværs? Så læs videre her.

Som funktionsleder for Straffesagsenhed 1 i København vil du indgå i et erfarent ledelsesteam med fokus på retssikkerhed, faglighed, ensartethed, produktionsstyring og ledelse.

Straffesagsenhed 1 behandler skatte- og afgiftsstraffesager og har som specialområde den landsdækkende behandling af sager vedr. organiseret svig i forbindelse med kæde- og karruselsager.

Du kommer til at lede p.t. 24 medarbejdere og får ansvaret for:

 • at sikre optimal udnyttelse af enhedens ressourcer samt planlægge og styre produktionen
 • at være med til løbende at udvikle og optimere arbejdsprocesser
 • at tænke tværfagligt og fokusere på ensartethed.
Skattestyrelsen
Ørsted Wind Power – EPC
Sourcing Manager or Senior Sourcing Manager responsible for CAPEX contracts for offshore wind farms

Ørsted Wind Power – EPC, Gentofte

Would you like to take up the technical and commercial challenges in relation to sourcing of offshore installation contracts for offshore wind farms?

Join us and become Sourcing Manager or Senior Sourcing Manager in Offshore Construction Procurement where you and your colleagues will be responsible for the sourcing of the CAPEX contracts for the installation of wind turbine generators, foundations, cables and offshore substations for our offshore wind farms.

Ørsted

To be the frontrunner in the green energy transformation, we invest significantly in innovation and empower our employees to help shape the renewable energy technologies of the future. We cultivate a collaborative, dynamic and diverse work environment and encourage career-long learning and development so our people can realise their full potential.

Ørsted Wind Power – EPC
Ørsted Group Functions
Advokat til vores biomassefyrede kraftværker og affald-til-energi-løsninger

Ørsted Group Functions, Gentofte, Skærbæk ved Fredericia eller Skødstrup

Vil du være med til at rådgive om den grønne omstilling?

Så har vi brug for dig som advokat i Legal, hvor du vil være ansvarlig for at rådgive Bioenergy, som driver verdens mest fleksible og effektive biomassefyrede kraftværker, samt udvikler, opfører og driver nye, grønne affald-til-energi-løsninger.

Dine primære arbejdsopgaver er at

Ørsted
 • rådgive vores kraftværker om varmeregulering
 • forhandle og udarbejde varmeaftaler
 • bistå vores kraftværker med elproduktionsregulering, dampaftaler og andre problemstillinger relateret til driften af kraftværker
Ørsted Group Functions
Danske BankRisk Officer til Business AML Controls

Danske Bank, København

Vil du være med til at beskytte Danske Bank mod finansiel kriminalitet? Kan du sikre, at de processer, der er inden for AML i Danske Bank, lever op til de regulatoriske krav?

Som vores nye Risk Officer bliver du en del af et energisk team med et godt drive. Vi er fokuseret på vores arbejdsopgaver, som til tider kan være komplekse.

Med din viden inden for risikovurdering samt kendskab til Erhvervskunder er du med til at bekæmpe finansiel kriminalitet med særlig fokus på:

 • Vurdering af Erhvervskunder og deres AML-risiko.
 • Kontrol af AML-instruktioner og -processer.
 • Kontrol af AML-enhederne i hele Norden.
GN Store Nord A/S
Risk & Sustainability Officer

GN Store Nord A/S, Ballerup

Do you want to play a key role in further developing and anchoring the Enterprise Risk Management and Sustainability program in a global organization?

Your main responsibility will be to further shape, drive and develop our enterprise risk management strategy in alignment with our overall business strategy. On top of this, you will spend about 10% of your time helping drive our global sustainability processes in close cooperating with your fellow risk and sustainability officer.

Among your responsibilities will be to:

 • Lead the development, enhancement and regular maintenance of the enterprise risk management framework to keep up to date and in line with strategic priorities and industry best practice
 • Ensure that our board of directors, management and employees have the relevant and appropriate level of knowledge and awareness of the enterprise risk management framework
GN Store Nord A/S
Finanstilsynet
Genopslag – vil du være med til at sikre pensionstagerne bedre forhold?

Finanstilsynet, København

Du bliver en del af et kontor med 19 medarbejdere, som alle arbejder med forbrugerbeskyttelse inden for det finansielle område. Du vil skulle lave undersøgelser af forbrugerbeskyttelsen på pensionsområdet, ligesom der vil være mulighed for at deltage i inspektioner.

Du vil komme til at arbejde med en bred vifte af opgaver på pensionsområdet. Du vil komme til at gennemgå pensionsprodukter for at vurdere, om disse er egnede til pensionstagerne.

Hvis der gennemføres et omvalg skal omvalgsmaterialet være afbalanceret, så pensionstagerne kan vurdere fordele og ulemper ved at vælge om. Dette arbejde kan munde ud i juridiske afgørelser og rapporter.

Skovgaard Alsig Advokater AdvokatanpartsselskabAdvokatfuldmægtig

Skovgaard Alsig Advokater Advokatanpartsselskab, København

Vi søger en advokatfuldmægtig. Du må gerne være nyuddannet eller have et eller flere års erfaring.

Som advokatfuldmægtig hos Skovgaard Alsig Advokater vil du få din egen portefølje af andelsboligforeninger som du skal varetage og servicere, herunder den daglige kontakt og rådgivning til bestyrelser, afholdelse af regnskabsmøder, forberedelse af og deltagelse i generalforsamlinger, håndtering af byggeprojekter, eksklusioner/fogedsager og retssager m.v. Herudover er der mulighed for rådgivning og retssager inden for området fast ejendom og andelsboliger.

Vi kan tilbyde et alsidigt, spændende og selvstændigt arbejde.

KMD A/SContract Manager

KMD A/S, Ballerup

Are you a strong Contract Manager, with a proven track record of working with complex projects in an IT organization, handling a wide range of stakeholders? Would you like to join us and get significant influence on how we run Contract Management?

KMD A/S

Besides of taking care of Contract Management our department also covers cross functional assignments as developing and updating process descriptions for Contract Management in KMD. Our work is not only related with the practical part of Contract management, but also with the development of Contract Management as a discipline. You will contribute to continuously improve the efficiency and compliance level of our processes, ensuring that we are set for the future. You will play a significant role in supporting Project Managers as a specialist and partner in developing governance for projects in KMD.

KMD A/S
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Ambitiøs teamleder til koordinering, udvikling og drift af prøver for unge og voksne

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, København

Vil du være med til at sikre, at prøver og eksamen for unge og voksne udvikles og gennemføres så godt som muligt? Har du lyst til at sætte retning for arbejdet med prøveudvikling?

Som teamleder skal du være personaleleder for to teams med i alt 7 medarbejdere.

Du får ansvar for at koordinere og udvikle arbejdet i de to teams. Du vil indgå i kontorets ledelsesgruppe, og du vil referere til kontorchefen.

I begge teams vil du bl.a. skulle:

 • varetage personaleledelse og faglig ledelse, herunder formidle rammer for opgaver, prioritere og fordele opgaver, definere mål og retning for opgaver, give sparring og feedback i forhold til opgaveløsningen
 • deltage i og have ansvar for møder med interne og eksterne interessenter
 • deltage i projekt- og arbejdsgrupper på tværs af ministeriets uddannelsesområder.
Molt Wengel AdvokatpartnerselskabAdvokatfuldmægtig

Molt Wengel Advokatpartnerselskab, København

Vægter du ærlighed, samarbejde og ansvarlighed lige så højt som fagligt at være den bedste?

I Molt Wengel er vi advokater med speciale i entrepriseret. Vi ser os selv som en del af byggebranchen, og det er her, vi brænder for at gøre en mærkbar forskel. I Molt Wengel vil vi ikke bare følge med udviklingen i den danske byggebranche; vi vil definere den. Med vores nuværende strategi ønsker vi at minimere spild, og vi har udvalgt bæredygtighed, digitalisering og samarbejde som strategiske indsatsområder.

Du har ambitioner og en drøm om at blive advokat, og du ønsker at være en del af en specialiseret virksomhed, hvor du får lov til at gøre en mærkbar forskel i den danske byggebranche. Du har passion for byggeri og entreprise- og/eller udbudsret, og har bestemt dig for at entrepriseret er et område, du vil specialisere dig inden for.

Kriminalforsorgen
Contract Manager til Center for IT og Digitalisering

Kriminalforsorgen, København

Vil du være med til at sætte rammerne for vores kontraktstyring i Center for IT og Digitalisering og har du mod på at professionalisere området og fortsat sikre, at vores kontraktstyring sker effektivt?

Som Contract Manager skal du ind og bygge et nyt område op og udvikle vores rammer for kontraktstyring i centret. Du får ansvaret for at implementere styringsværktøjer og nye processer og fortsat sikre, at kontraktstyring sker effektivt og understøtter kerneforretningen og Center for IT og Digitalisering. Du bliver ansvarlig for at gennemføre udbud og SKI-tildelinger i tæt samarbejde med dine kolleger i centeret og vores Koncern Indkøb. Én af de første opgaver bliver at få fastlagt en model for en ensrettet og effektiv kontraktstyring, der understøtter centrets opgaver og sikrer en høj eksekveringskraft.

ModerniseringsstyrelsenMedarbejder med politisk tæft til udvikling af grønne offentlige indkøb

Moderniseringsstyrelsen, København

Vil du være med til at udvikle den offentlige sektors indkøb, så de i højere grad understøtter den grønne omstilling? Og vil du arbejde med udvikling af indkøbspolitik og -analyser? Så står dit nye skrivebord klar til dig hos os i Statens Indkøb i Moderniseringsstyrelsen.

Vi leder efter en medarbejder, der kan understøtte, drive og udvikle det indkøbspolitiske område og være med til at sikre endnu bedre og grønnere fællesstatslige indkøb, bl.a. i samarbejde med Finansministeriets departement, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, SKI, KL, Danske Regioner m.fl.

Dine arbejdsopgaver vil ligge inden for det indkøbspolitiske område, hvor du vil få dine egne ansvarsområder i relation til større politiske oplæg og initiativer, eksempelvis om det offentlige indkøbs bidrag til den grønne omstilling.

Lundgrens Advokatpartnerselskab
Erfaren Advokat til M&A

Lundgrens Advokatpartnerselskab, Hellerup

I Lundgrens har vi travlt, og derfor søger vi endnu en erfaren Advokat til vores M&A afdeling. Som vores nye kollega bliver du en del af en ambitiøs afdeling bestående af mere end 20 medarbejdere. Hos os får du rammerne for at udvikle dig såvel fagligt som personligt samtidig med, at du selvstændigt driver nogle af afdelingens transaktioner.

Vi søger en advokat med 2-4 års anciennitet (som advokat) og med dyb erfaring med M&A transaktioner. Det er optimalt, hvis du kan drive store og mellemstore transaktioner selvstændigt, herunder forestå udarbejdelse af relevante kontrakter. Du er en stærk projektleder, der kan styre større teams og er vant til at arbejde professionelt med rådgivning af danske og internationale kapitalfonde og industrielle klienter. Du har også god erfaring med selskabsretlige forhold.

Lundgrens Advokatpartnerselskab