1 jobs matches your search 1 job found

Would you like to receive job ads like this by mail?

1 to 1 of 1 hit.
Honorarlønnet sekretariatsleder ca. 230 timer årligt

Nordic Education In Advanced Pain Medicine

Jobbet kan varetages i fritiden, sideløbende med eksempelvis fuldtidsbeskæftigelse. Du skal selv lægge arbejdsplads til inkl. computer og printer. Alt foregår udelukkende via internettet og e-mail, og det har ingen betydning, hvor i landet du bor. God løn gives og afspejler, at du selv lægger arbejdsplads til.

Dine opgaver er

  • Økonomi – bogføring og regnskab for de enkelte kursusmoduler, klargøring af materiale til ekstern revisor, som tager sig af årsregnskabet, kontakt til banken.
  • Kursisterne – udsendelse af informationsmateriale forud for hvert kursusmodul, opfølgning på registrering af kursisterne, opfølgning på betaling af kursusgebyr, udarbejdelse og udsendelse af diplom, registrering og email-kontakt til ansøgere til kommende kursus (opslås hvert 2. år).
  • Fakultet – udkast til dagsorden, mødereferat.
  • Email – kontakt og distribution (fakultet, kursister, øvrige)