Søger du faglige udfordringer og tid til dine patienter – så kom til Qeqertarsuaq Sundhedscenter. Vi søger en sundhedsassistent fra d. 15.august eller der efter.
Søger du nye faglige udfordringer og tid til dine patienter, og er du interesseret i forebyggelse og sundhedsfremme?
Søger du en stilling, som stiller krav til din faglighed og evner som koordinator for patientforløb for patienter med livsstilssygdomme?
Har du lyst til at varetage opgaven med at tage blodprøver, foretage analyser og forsendelser af prøver?
Så har vi stillingen der passer til dig!
Vi ønsker en sundhedsassistent med lyst til at indgå i styrkelse af indsatsen for livsstilspatienterne i Livsstilsambulatorie i Qeqertarsuaq, samt har lyst til at varetage arbejdet i laboratoriet.
Vi ønsker en sundhedsassistent som har lyst til at arbejde med behandling, monitorering og vejledning af livsstilspatienter. Som sundhedsassistent i livsstilsambulatoriet arbejder man selvstændigt med patientforløbene, og har altid mulighed for at inddrage tværfaglige samarbejdspartnere, samt Steno Diabetes Center Grønland, og de retningslinjer, som centret har udarbejdet.
Vi ønsker en sundhedsassistent som har lyst til at arbejde med Forebyggelse og Sundhedsfremme i en bredere sammenhænge, og som vil deltage i samarbejdet med det kommunale Forebyggelsesudvalg.
Vi har brug for en sundhedsassistent, som vil arbejde 20 timer om ugen med livsstil og de øvrige 20 timer i laboratoriet på sundhedscentret.

Vi tilbyder:
  • Et velfungerende sundhedscenter
  • En dagligdag hvor vi tilstræber et respektfuldt og anerkendende samarbejde
  • God introduktion
  • En arbejdsplads hvor det kliniske arbejde og den faglig udvikling er i fokus


Vi søger dig, der:
  • Kan arbejde selvstændigt og samtidig har gode samarbejdsevner
  • Har fokus på det gode patientforløb, samt patientsikkerhed
  • Kan lide at arbejde tværfagligt
  • Har alsidige sygeplejefaglig erfaring, samt kendskab til livsstilsygdommene Diabetes Type 2, Hypertension og KOL


Din kommende ledelse vil være synlig, og vil også kunne bruges som sparringspartner. Vi er fælles om et godt arbejdsmiljø og har fokus på at forbedre det via en aktiv arbejdsmiljøgruppe.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed
Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.
Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.
Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl
I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Kandidater, der besidder supplerende kvalifikationer udover de i ovenstående specificerede, såsom relevante diplom- eller masterniveauer, kan være berettiget til yderligere honorering i henhold til gældende overenskomst og virksomhedens retningslinjer.

Bolig
Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.gjob.gl
Startdato: D. 15. august 2024
Ansøgningsfrist: D. 15. juli 2024
Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt
Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionssygeplejerske Suzanne Rasch på tlf. (+299)894271 eller på e-mail: SZRA@PEQQIK.GL eller til afdelingssygeplejerske Nuka Mølgaard på tlf. (+299)921211 eller på e-mail: NUKM@PEQQIK.GL

Skriv venligst i din ansøgning at du fandt jobbet på Jobindex