Graver til Seest Kirke søges pr. 1. juni 2024
Er du interesseret i at arbejde på kirkegården? Har du overblik, arbejder selvstændigt, er ansvarlig og har grønne fingre - så kan du være den vi søger.
Vi søger en graver ved Seest Sogns Menighedsråd pr. 1.juni 2024 eller snarest derefter. Stillingen som graver er på 37 timer gennemsnitligt pr. uge.
Seest Sogn er et sogn i Kolding med ca. 4.500 indbyggere. Vi er et moderne og aktivt sogn, som gerne vil være i kontakt med alle vores sognebørn.
Ved Seest kirke er der ansat 1 fuldtidspræst og en præst på deltid. Derudover vil du få 6 kollegaer - hvoraf de 2 er ansat på kirkegården. Den ene gravermedhjælper er ansat fuld tid og den anden 33 timer i 10 måneder om året.

Menighedsrådet søger en graver som ønsker at videreføre ønsket om, at det skal være en god oplevelse at komme på Seest kirkegård. Kirkegården skal være et indbydende og roligt sted, hvor der er plads til alle.
Derfor er det vigtigt, at du er interesseret og imødekommende i forhold til de mennesker, der kommer på kirkegården og i kirken.

Som graver har du blandt andet følgende opgaver:

 • Tilrettelæggelse af den daglige drift, herunder tilrettelæggelse af arbejdsopgaverne i kirken, på kirkegården, i præstegårdshaven og udenomsarealer. Dertil kommer at kirkegårdens personale varetager rengøring af kirke, sognehus, mødelokale og graverhuset.
 • Administrative opgaver - herunder udskrivning af gravstedsbreve og regninger, indgåelse af legataftaler.
 • Gartneriske opgaver på kirkegården, anlæg af- og vedligehold af gravsteder, beskæring, plantning og grandækning.
 • Praktiske opgaver i forbindelse med begravelser.
 • Tilsyn med kirkegårdens bygninger.
 • Deltagelse i at skabe gode, behagelige og respektfulde rammer for de kirkelige handlinger.
 • Kirketjeneste ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

Vi kan tilbyde:

 • Godt samarbejde og god kommunikation i et team af engagerede kollegaer og menighedsråd.
 • Et varieret og meningsfuldt arbejde - både ude og inde.
 • Gode fysiske rammer - i form af nyere graverhus, samt godt professionelt udstyr til arbejdet på kirkegården.
 • Mulighed for kurser, som kan styrke de faglige kompetencer
 • En arbejdsplads med fokus på et godt arbejdsmiljø.


Vi forestiller os, at du er:

 • Selvstændig, ansvarsbevidst og god til at planlægge både opgaver og arbejdstid.
 • Har erfaring - og gerne uddannelse - inden for det grønne område.
 • Du kender din rolle og din opgave - og formår at gå foran i opgaveløsningen.
 • Respektfuld i forhold til kirken og imødekommende, forstående og venlig over for brugerne af kirken og kirkegården.
 • Åben for samarbejde med kirkens øvrige personale og menighedsrådet
 • Har interesse for - og eventuelt erfaring fra - arbejdet på kirkegårde


Hvis du synes, ovennævnte lyder interessant, så send en ansøgning til os.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Anna-Sofie Arendt på tlf.51354066, eller på mail: 8940fortrolig@sogn.dk.

Ansøgning med relevante bilag sendes til:
Seest Sogn, Kirketoft 2, 6000 Kolding mrk. ”ansøgning” eller på mail til 8940fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være Seest Menighedsråd i hænde senest onsdag den 24. april 2024 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 29. april 2024 om eftermiddagen/aften.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.
Vi glæder os til at høre fra dig.

Ansættelse sker ved Seest Sogns Menighedsråd, Kirketoft 2, 6000 Kolding.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.
For ansøgere uden gartnerisk uddannelse sker indplacering i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor 311.853,00 kr. – 372.232,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 311.853,00 kr. (nutidskroner).
For ansøgere med gartnerisk uddannelse sker indplacering i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 303.863,00 kr. – 387.425,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 319.056,00 kr.
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.836,18 kr. (nutidskroner).
Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Skriv venligst i din ansøgning at du fandt jobbet på Jobindex