SUNDsko­len søger den rette dans­klæ­rer


 

SUNDskolen søger en dansklærer til en af vores søde 4. klasser.  
Du er uddannet dansklærer og formår at skabe gode relationer til børn og voksne. Vi forventer solide kompetencer inden for klasserumsledelse og lyst til at møde eleverne i klasserummet samt evnen til at indgå i samarbejde med skolens øvrige personale.

Du kan varetage danskundervisning samt klasselærerfunktion på 4. årgang. Vi ser gerne, at du kan varetage undervisningen i H/D (den bløde del).  
 

Du bliver en vigtig del af dine teams – klasseteam såvel som årgangsteam og fagteam.

Stillingen er på fuld tid med ansættelse pr. 1/8-2022.


Personlige kompetencer:
Som medarbejder på SUNDskolen forventer vi, at du er imødekommende og anerkendende i dit børnesyn.
Du skal være dygtig til at indgå i gode og stærke relationer med elever, forældre og det øvrige personaler på skolen.
Du er positiv og engageret.

Faglige kompetencer:
Du er god til at arbejde med relationsdannelse, forældrekontakt og klasserumsledelse og formår at udvikle det enkelte barn såvel fagligt som socialt.
Du har hele tiden fokus på at udvikle dig fagligt og er ambitiøs. 

 
Vi tilbyder:
SUNDskolen er i gang med en spændende proces med etableringen af en ny skole på anden matrikel i Sundby, som åbner i 2023. Landets første svanemærket skole.

Vi tilbyder 60-minutters lektioner, 15 minutters læsebånd på alle årgange, undervisningsobservation, dansk-, matematik- trivsels-, bevægelses- og IT-vejledning, kvalificeret brobygning mellem dagtilbud og skole, fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden samt mentorordning til nyansatte.

En super arbejdsplads med et godt samarbejde og en god kemi blandt elever, forældre og medarbejdere. Vi lægger vægt på teamsamarbejde, at hver enkelt tager ansvar for helheden. Desuden værner vi om et godt og velfungerende skole/hjem-samarbejde. Vi har en god og imødekommende omgangstone, hvor der er plads til humor. Vi er en ambitiøs skole hvor faglighed og trivsel er vigtige nøgleord både, når vi taler om personale og elever/forældre.
Skolen arbejder ud fra værdierne anerkendelsekreativitet og sundhed - en anerkendende tilgang, hvor relationer bygges på gensidig respekt og værdsættelse. Vi ser os selv som en inkluderende skole med plads til forskellighed. Vi lægger vægt på høj faglighed, sundhed og prioriterer sport og bevægelse.

SUNDskolen er afdelingsopdelt i to forløb - 1. Forløb fra 0.-5.kl. og 2. forløb fra 6.-9. kl.
Ud over almenskolen består SUNDskolen ligeledes af pædagogisk idræts-SFO samt en Centerklasseafdeling (CKR) for elever fra hele kommunen med varige funktionsnedsættelser.
SUNDskolen har ca. 540 elever i almenskolen og ca. 40 elever i CKR.
Skolen har ca. 90 medarbejdere ansat – lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og administrativt personale. 
 
Løn og ansættelse: Efter gældende overenskomst.
 
For yderligere oplysninger:
Skoleleder Carsten Løye - 25180906
Viceskoleleder Rasmus D. Christensen - 25181646 

Ansøgningsfrist: søndag d. 14. august 2022. Samtalerne afholdes torsdag d. 18. august på Sundskolen.

Antal ledige stillinger:
1