Dagplejer til Ørum området


Dagplejer til små fødder, store smil, nærvær og omsorg

Vi prøver atter at nå ud til dig fordi vi mangler dig!!!

Pr. 1. september 2022 eller snarest herefter mangler vi en dagplejer i Ørum by eller omegn; Kastbjerg, Laen, Ramten, Fannerup, Kni, Stenvad eller Glesborg.

Kan du se dig selv i disse udsagn:

”Jeg elsker at være sammen med små børn”.

”Jeg giver mange krammere og smil i løbet af dagen”.

”Jeg er smilende og imødekommende”.

”Jeg kan godt lide selvstændigt at planlægge mine dage med udgangspunkt i børnene”.

”Jeg er stabil og fleksibel”.

”Jeg er god til at samarbejde med fokus på åbenhed og nysgerrighed i forhold til mine medmennesker”.

”Jeg vil elske at komme i legestue og bidrage til samvær og faglig udvikling”.

”Jeg bor i Ørum by eller nær omegn og er villig til at benytte min bolig til arbejdsplads”.

så er dagplejelivet måske noget for dig og SÅ hører vi meget gerne fra dig!!!

Som dagplejer arbejder du i 48 timer i eget hjem, men samtidig har du kollegaer i nærmiljøet. Vi arbejder anerkendende og i det pædagogiske arbejde tager vi udgangspunkt i Den styrkede pædagogiske læreplan.

Vi kan tilbyde:
  • en velfungerende børneby med et pædagogisk grundlag, der bygger på en systemisk anerkendende tilgang
  • et arbejde med mange smil
  • et arbejde med ansvar og indflydelse på dagligdagen
  • et arbejde hvor børnenes trivsel, læring og udvikling er i fokus
  • et arbejde med mulighed for faglig og personlig udvikling
  • et spændende job, hvor to dage ikke er ens
  • videndeling med kollegaer
  • sparring med dagplejepædagog
  • legetøj og inventar stilles til rådighed

Har ovenstående din interesse, og ”brænder” du for at få lov til at være med til at udvikle dagplejen og Børneby Midt, så glæder vi os til at høre fra dig.

Du må meget gerne komme på besøg hos en dagplejer forud for ansøgning, så du kan høre om hvad dagplejejobbet er for en størrelse. Det vil kun glæde os, at få dit besøg.

Kontakt vores dagplejepædagog Marie Pedersen på tlf.nr. 24 96 95 32 for at lave en aftale.

Børneby Midt omfatter Glesborg skole/SFO, fire daginstitutioner og dagplejen - i alt ca. 350 børn og 100 medarbejdere.

I Børneby Midt arbejder vi ud fra Norddjurs Kommunes definition af vores fælles kerneopgave, ”Vi skaber miljøer, hvor børn ses, lærer, trives, deltager og tør livet”.

Ansøgningsfrist: fredag den 19. august 2022.

Der afholdes ansættelsessamtaler mandag den 22. august 2022.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Der indhentes straffe- og børneattest inden ansættelsen.

Kontakt evt. afdelingsleder Rikke Steffensen på tlf. nr. 23 45 94 97 eller dagplejepædagog Marie Pedersen på tlf.nr. 24 96 95 32 for yderligere oplysninger.

 

Vores Norddjurs 
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs. 

De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden. 

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: 

Vores Norddjurs - Organisations- og ledelseskodeks

Antal ledige stillinger:
1