Dag­ple­je­re til Område Auning


Vi søger ENDNU flere DAGPLEJERE til Område Auning - Vi har fået ansat 2 dagplejere men ... Er du vores nye Kollega?
 
Ønsker du en selvstændig hverdag, hvor du selv planlægger dagen? Kunne du og din familie tænke jer, at fylde jeres hjem med smil, glæde, omsorg, stjernestunder og relationer?

Vi søger en omsorgsfuld og nærværende dagplejer med hjerte for de yngste børn i alderen 0-3 år.  

Din alder og uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende for, om du er den rette til jobbet – dét er derimod din lyst til at arbejde pædagogisk og engageret i dagligdagen, med børns trivsel og udvikling.

Det er også muligt, at du sammen med en fra din egen husstand går sammen om at være dagplejere. Det kan være dig og din ægtefælle/samlever eller en af dine voksne børn.

Vi søger en dagplejer, der:  
 • Har et rummelig og positivt livssyn
 • Er moden, ansvarsbevidst og initiativrig
 • Er en tydelig og imødekommende omsorgperson, som kan skabe struktur og rammer for børnenes udvikling, trivsel, læring og dannelse, og justere sig efter børngruppens behov
 • Sammen med sin familie er indstillet på, at åbne sine døre og sit hjem, for børn og forældre 48 timer om ugen
 • Vil inddrage dele af sit hjem og have, til at skabe udviklende læringsmiljøer i børnehøjde (ekstra værelse ikke et krav)
 • Trives i at veksle mellem at arbejde selvstændigt, og sammen med sine kollegaer i et fagligt fællesskab
 • Vil deltage og bidrage aktivt i vores heldagslegestue
 • Er åben og indstillet på at lære og videreuddanne sig via kurser, samt deltage i aftenmøder
 • Er åben for at påtage sig ansvarsopgaver som en del af jobbet, da enkelte arbejdsfunktioner er udlagt til dagplejerne, i form af selvstyrende grupper
Som dagplejer i Område Auning tilbyder vi dig:
 • En spændende stilling i en udviklingsorienteret organisation
 • Et godt netværk i form af synlig dagplejepædagog, ledelse samt kollegaer
 • Et stærkt kollegialt fællesskab med udgangspunkt i heldagslegestue,  samt tema inspirererede grupper, hvor humor er en stor del af hverdagen
 • Et selvstændigt job med stor selvstændighed omkring planlægning af pædagogiske aktiviteter
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling i form af uddannelse og kurser
 • Mulighed for at deltage og møde dagplejerne til åbent hus i legestuerne inden ansøgningsfrist

Hvis dette har vakt din interesse, har vi ovenstående stilling som dagplejer til besættelse pr. 01. oktober 2022 eller snarest derefter.

Ansøgningsfristen er fredag d. 19. August 2022 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 35 - tirsdag d. 30. august 2022

Ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst. 

I forbindelse med ansættelse indhentes der børne- og straffeattester på husstandens medlemmer over 16 år.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til dagplejepædagog Susanne Bjerregaard på mobil 21 24 93 49

 

Vores Norddjurs 
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs. 

De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden. 

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: 

https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks

Antal ledige stillinger:
1