Teamkoordinator til vej-, trafik- og parkområdet


Vi søger en stærk teamkoordinator til at stå i spidsen for Team Trafik og Anlæg

Team Trafik og Anlæg er myndighed på vej- og trafikområdet og løser opgaver inden for vejplanlægning, trafiksanering, vejtilsyn, kollektiv trafik, parker og grønne områder, byrum, etc. Teamet består af 6 medarbejdere. Teamet har dagligt samarbejde med den decentrale drift, Vej og Park.

Vores særdeles dygtige teamkoordinator, der har stået i spidsen for teamet i en længere årrække, har desværre valgt at gå på pension. Vi søger vi derfor en erfaren og fagligt kompetent koordinator til fremover at stå i spidsen for teamet.

Der er ikke tale om en hvilken som helst stilling. Glostrup Kommune er i øjeblikket og vil i årene fremover være i en rivende byudvikling. Anlægget af letbanen på Ring 3 frem til år 2025, og den deraf følgende byudvikling, betyder massive trafikale udfordringer, og det kaster store mængder af myndighedsopgaver af sig. Stillingen må derfor betegnes som meget kompleks og krævende, men – for den rette person – også særdeles spændende. Lønnen vil afspejle stillingens krævende karakter.

Som frontfigur på anlægs- og trafikområdet forventes du at møde vores politikere på området. Det kan være i form af deltagelse i udvalgsmøder eller i andre sammenhænge. Vi har et godt, konstruktivt og uformelt forhold til vores politikere.      

Vi har de helt rigtige rammer til at løse opgaven i. Teamet består af dygtige, engagerede og erfarne medarbejdere. Centret, der består af 25 medarbejdere indenfor miljø, byggesager og planlægning, er kendetegnet ved et utroligt godt kollegaskab på tværs, en høj grad af trivsel og en flad ledelsesstruktur med korte kommandoveje. Dette er i øvrigt generelt kendetegnende for Glostrup Kommune som arbejdsplads.  


Om dig:
 
  • du har solid erfaring indenfor vej- og trafikområdet
  • du kan håndtere såvel myndighedsopgaver som drifts- og anlægsopgaver
  • du har overblikket til at kunne stå i spidsen for teamet, men du deltager også i den daglige opgaveløsning
  • du kan overskue og overholde et kommunalt budget, herunder et betydeligt, årligt anlægsbudget


Vi tilbyder:
 
  • en løn der modsvarer stillingens krævende og komplekse karakter
  • en rigtig god arbejdsplads med gode kolleger og højt trivselsniveau
  • flekstid og mulighed for hjemmearbejde


Vil du vide mere?
Spørgsmål kan rettes til Centerchef Anders Asmind på tlf. 24918079 eller nuværende teamkoordinator Carsten Simonsen på tlf. 43236375.

Ansøgningsfrist
Vi glæder os til at se din ansøgning senest den 10. august 2021. Vi forventer at afholde samtaler i uge 33. 

Antal ledige stillinger:
1