Koordinator til Rebild Ungdomsskole/Basic Skills og Læringslokomotivet


Vil du være med til at hjælpe unge på vej mod videre uddannelse og et godt unge- og voksenliv med fællesskabet som løftestang? Rebild Ungdomsskole søger en koordinator for vores skoleforløb; Basic Skills (heltidsundervisning) samt Læringslokomotivet (intensivt læringsforløb).

Om os
Basic Skills er for unge i 8. og 9. kl., der af forskellige grunde ikke har profiteret tilstrækkeligt af grundskolen. De unge i målgruppen vil have forskellige personlige, sociale og faglige udfordringer. De har brug for en ny start, oplevelse af mestring og et nyt fællesskab. Læringslokomotivet er et intensivt 4-ugers campforløb, med et omfattende efterforløb, der afvikles årligt (camp i september). I Basic Skills bliver du koordinator sammen med to dygtige lærere. På Læringslokomotivet sættes holdet af fast og indlånt fagligt personale. Du skal indtænke dig som en væsentlig arbejdsressource i begge forløb.

Som koordinator bliver du en del af Rebild Ungdomsskole - en institution i Rebild Kommune, Center Sundhed, Kultur og Fritid. “Rebild Ungdomsskoles kerneopgave er - gennem ungeinvolvering - at understøtte unges identitetsdannelse og udvikling i retning af selvstændighed i et aktivt fællesskab ved gode oplevelser samt formel og uformel læring i inspirerende ungemiljøer”. Udover vores skoletilbud rummer vi også tre ungecentre og tre satellitter i kommunen, som er vores fritidstilbud til alle unge i målgruppen 13-18 år. Vi har også et Ungeråd, Sexualister, R:UD - vores internationale gruppe og meget mere. Læs mere på rebildungdomsskole.dk, hvor du også kan finde yderligere informationer om Basic Skills og Læringslokomotivet. Her kan du også finde en funktionsbeskrivelse for koordinatorstillingen (under fanen for personale)

Om dig
Vi har brug for en koordinator, der:
 • handlekraftigt, selvstændigt og vedholdende kan agere, når det hele ikke altid går som planlagt
 • gør sig umage med at finde potentialer og skabe relationer til unge, der ikke altid gør som aftalt
 • ikke er bange for at træffe beslutninger, selvom de ikke altid er populære
 • har en struktureret tilgang til opgaverne og kan lykkes igennem netværksarbejde
 • kan planlægge Læringslokomotivet og være en gennemgående kraft i afviklingen af camp og efterforløb
 • vil undervise på Læringslokomotivet og sekundært i Basic Skills (eksempelvis i dansk, matematik, praktisk eller social-/personlig udvikling)
 • kan være kontaktperson for samarbejdspartnere, forældre og elever/potentielle elever i ungdomsskolens skoleforløb
 • i samarbejde med kolleger vil udvikle kvaliteten i ungdomsskolens skoletilbud og skabe sammenhæng imellem ungdomsskolens tilbud i relation til kerneopgaven
 • har kørekort B

Du får
 • mulighed for at gøre en forskel i dit arbejdsliv og have indflydelse på den pædagogiske hverdag i en stærk faglig kultur, hvor der er mod og vilje til at afprøve nye metoder og tænke læring på nye måder
 • et udfordrende job med målgrupper, der har brug for det bedste af dig
 • ledelsesmæssig opbakning og en oplevelse af at være et sted, hvor der ikke langt fra ide til handling.
 • mulighed for at udvikle dig fagligt, didaktisk og relationelt
 • job i en organisation med flere tværgående projekter og flere dygtige kolleger, som du vil indgå i tæt samarbejde og sparring med
 • en vekslende arbejdsdag, hvor rammerne kræver engagement og kreativitet i planlægningen og udførelsen
 • af undervisningen
 • mulighed for at tage del i Rebild Ungdomsskoles andre lærings- og skoletilbud samt fritidsaktiviteter med
 • unge i vores brede målgruppe fra 13-18 år, fx ture, rejser m.v.
Vi ser frem til at modtage ansøgning, vedhæftet CV og relevante bilag, hvor du lægger vægt på konkrete kvalifikationer og evt. erfaring med lignende arbejde.

Løn og ansættelsesvilkår
Der er tale om en fuldtidsstilling. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med Uddannelsesforbundet (på niveau med DLF). Der er aftalt særskilt tillæg for koordinationsopgaven.

Ansættelse pr. 1. maj 2021.

Arbejdssted
Basic Skills og ungdomsskolens administration har base i Ungecenter Nord, Grangårdsvej 13c, 9530 Støvring.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist er den 8. marts 2021, kl. 8. via link.

Første samtalerunde gennemføres onsdag den 17. marts (eftermiddag/aften).
Anden samtalerunde gennemføres tirsdag den 23. marts (eftermiddag/aften).

Vil du vide mere
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til leder, Jens Skov Jørgensen på telefon 20 61 53 46 eller på mail ijsjo@rebild.dk.

Kommunen ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed, og opfordrer derfor alle kvalificerede og interesserede uanset alder, køn, religion, handicap og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Den 1. januar 2019 blev der indført røgfri arbejdstid – og matrikler for alle ansatte i Rebild Kommune

 

Antal ledige stillinger:
1