2 Hospitalsfysikere


Radiofysisk Laboratorium, Odense Universitetshospital, søger to hospitalsfysikere til 4 års stilling
fra 1. januar 2021 eller snarest derefter. Lønmidlerne til disse stillinger er udmøntet for at understøtte Radiofysisk Laboratoriums øgede arbejdsopgaver i forbindelse med afdelingens udflytning til Nyt OUH. På Nyt OUH skal installeres 4 nye acceleratorer og en ny MR accelerator, en ny CT skanner og en ny MR skanner. Desforuden skal 2 acceleratorer, en MR accelerator og en CT skanner flyttes fra afdelingens nuværende lokalitet. Alt dette udstyr skal installeres og indmåles på Nyt OUH.

Jobbet
Arbejdet er knyttet til strålebehandlingen af kræftpatienter på Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital og de nyoprettede stillinger er ikke specifikt rettede mod arbejdet på Nut OUH. Du skal forvente at indgå i et team af fysikere, der dels står for det kliniske arbejde omkring patient behandling, og dels står for kvalitetssikring af acceleratorerne i afdelingen, deriblandt indmåling af nyt udstyr.

Dine kvalifikationer
Vi søger en cand. scient. eller civilingeniør med relevant indhold af fysik inden for fagområdet. Kendskab til acceleratorer og dosimetri samt arbejdsområder inden for medicinsk fysik anses som en fordel. Læs mere om jobbet som hospitalsfysiker på www.dsmf.org.

Såfremt du ikke allerede er uddannet hospitalsfysiker kan du som en del af dit arbejde tage denne uddannelse. Se mere om uddannelsen på https://dsmf.org/hospitalsfysik/uddannelsen/

Vi forventer

  • Du kan arbejde selvstændigt, og samtidig har gode samarbejdsevner.
  • Du kan indgå i team arbejde både med andre fysikere, men også tværfagligt med sygeplejersker, radiografer, teknikere og læger.
  • Du er ambitiøs og resultatorienteret
  • Du er ansvars og kvalitetsbevist
  • Du har en grundig og omhyggelig arbejdsstil
  • Du er fleksibel og trives i et miljø med vekslende opgaver
  • Du er afklaret i forhold til den patientkontakt, der er forbundet med jobbet
  • Du har et åbent og positivt livssyn

Hvem er vi
Som hospitalsfysiker vil du indgå i et dynamisk team bestående af 14 fysikere, 2 dataloger, 14 radiografer og 7 teknikere. Derudover er der for eksterne midler tilknyttet et forskningsafsnit bestående af en professor, lektorer og PhD studerende.

Afdelings udstyr består bl.a. af 2 CT skannere, et røntgenrør til overflade terapi, 6 linære acceleratorer udstyret med EPID og CBCT og en MR-accelerator. I forbindelse med udflytningen til Nyt OUH er der en stor udskiftning af udstyr til nyeste ”state of the art” acceleratorer.

Radiofysisk Laboratoriums arbejdsopgaver ligger primært inden for strålefysik, og indeholder mange spændende opgaver i grænseområdet mellem biologi, medicin og fysik, hvor løsningen af opgaverne foregår i et tæt samarbejde med læger, radiografer og sygeplejersker.

Vi kan derfor tilbyde et spændende og indholdsrigt job, hvor kliniske og radiofysiske implementeringsopgaver er i fokus. Der er gode muligheder for både faglig og personlig udvikling i et tværfagligt miljø.

Funktionsbeskrivelse

Løn og ansættelsesforhold
Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst. Der forefindes en lokal lønstruktur.
Ansøgere, der ikke i forvejen er ansat i Region Syddanmark har 3 mdr. prøvetid ved ansættelse.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende fysiker Vibeke Nordmark Hansen på telefon 24 25 49 37 eller mail Vibeke.Nordmark.Hansen@rsyd.dk

Antal ledige stillinger:
2