Søndermarksskolen søger pædagoger


Da én af vores pædagoger har sagt ja tak til nye udfordringer og da vi samtidig har mulighed for at prioritere flere ressourcer til pædagogtimer, søger vi et antal pædagoger. Det er timer til skoledelen, til vores fritidsordning og evt. en kombination.

På Søndermarksskolen ønsker vi, at være kendt for høj trivsel og et stærkt fagligt miljø for både personale og elever, hvor fællesskabet baserer sig på læring og udvikling af den enkelte.

Søndermarksskolen arbejder målrettet med, at alle elever bliver så fagligt og socialt kompetente som muligt, og at den enkelte med det som ballast, bliver i stand til at nå de mål, der har betydning i deres liv.

Vi har en velfungerende personalegruppe der arbejder i team, hvilket betyder at de både forbereder sig i fællesskab og i en vis udstrækning også er to voksne sammen i undervisningen.

Stillingerne er med start 1. oktober eller hurtigst muligt

Hvem er du?

Du brænder for at gøre børnenes dage levende og alsidig, og du vil udnytte alle mulighederne, både inde for og uden for skolen. Du har viljen og evnen til at gå ind i udviklingen af rammerne ud fra pædagogiske overvejelser, og du har mod på at byde ind i forhold til at arbejde med læringsmiljøerne.

Du er naturligvis uddannet pædagog. Samtidig har du ikke bare gode evner for samarbejde – det er også noget, som du prioriterer. Du tager selv initiativ, men giver også plads til andres. Du er en aktiv medspiller i i Søndermarksskolens organisering af team, og endelig stiller du krav til din ledelse, ligesom du hjælper den med at indfri målene for skolen.

Hvem er vi?

Vi er en arbejdsplads, der tilstræber at have de bedste medarbejdere. Du vil derfor få opbakning til at udvikle dine kompetencer. Vi prioriterer højt, at vores ansatte opkvalificerer sig løbende.

Vi vil være kendt for at tilbyde et afvekslende arbejdsliv, godt kollegaskab og et godt arbejdsmiljø. Derfor kræver vi af os selv, at vi er lyttende, nærværende, støttende og engagerede i vores kolleger.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne om lokal løndannelse. Der vil blive indhentet børneattest og offentlig straffeattest ved ansættelse.

Praktisk information

Send din ansøgning og CV samt dokumentation for uddannelse, via "Søg Jobbet" knappen, sådan at vi har modtaget den senest den 16. august 2020.

Der gennemføres samtaler i uge 34. 

Hvis du er bosiddende uden for Bornholm, refunderer vi dine rejseomkostninger efter nærmere aftale.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:

Skoleleder Tina Duermin Johansen på 5692 3220, 3018 2391 eller tina.duermin.johansen@brk.dk

Mellemleder Morten Warming  på 5692 3102, 3018 2299 eller morten.warming@brk.dk

Mellemleder Lars Kromann-Myhre på 56923105, 2979 4157 eller lars.kromann.myhre@brk.dk .

Du er også meget velkommen til at komme forbi og se skolen og møde os.

 

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune er en stor organisation med ca. 3.500 medarbejdere, og samtidig en unik kommunal arbejdsplads: Vi udgør en region for sig og arbejder med strategier og projekter, som danske kommuner normalt ikke kan. Vi har ansvar for områder som turisme og erhvervsudvikling, og står selv for internationale samarbejder og EU-programmer. Vi har visionære planer for øens fremtid. Ikke mindst drømmen om at skabe et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi.

På www.brk.dk kan du læse mere om Bornholms Regionskommune.

På www.brk.dk/taetsammen kan du læse om projekt Tæt sammen, hvor vi sætter fokus på kultur, fælles identitet og samarbejde, ved at beskrive de mange former for samarbejde i 12 fortællinger om regionskommunen.

Drømmer du om at bo og arbejde på Bornholm?

Målt på naturscenerier og kulturarv er Bornholm Danmarks rigeste kommune. Beregnet i minutter eller kilometer er vi ganske tæt på hovedstaden, men opgjort i sol, klipper og sandstrande - eller i tryghed, nærvær og livskvalitet - er vi en helt anden verden. Vi ved, at potentielle tilflyttere har brug for information, råd og vejledning, og derfor er du velkommen til at kontakte vores tilflytterkonsulent, Rune Holm. Han kan bl.a. fortælle, hvordan han kan hjælpe med at skaffe et job til din ægtefælle.

Kontakt Bornholms tilflytterkonsulent Rune Holm, 31 21 88 80, rh@bornholm.biz, Læs mere på Http://næstestopbornholm.dk/

Antal ledige stillinger:
1