Socialrådgiver søges til nyt kvindekrisecenter, § 109, i Espergærde


Annas kvindehjem åbner snart dørene til et nyt krisecenter og søger derfor en socialrådgiver med forventet tiltrædelse september 2020 efter nærmere aftale, til en fast stilling på 37 timer.

 

Annas kvindehjem er en selvejende instititution med plads til 12 kvinder og deres eventuelle børn. Krisecenteret tilbyder voldsudsatte kvinder og deres børn midlertidigt ophold. Vores kerneydelse er at tilbyde sikkerhed, omsorg og støtte. Der kan iværksættes social, pædagogisk, psykologisk, juridisk og økonomisk støtte og bistand.

 

Opgaver

Som socialrådgiver bliver du, sammen med dine kollegaer, kontaktperson for kvinderne, der bor på krisecentret. Du kommer til at have med alt fra socialfaglig rådgivning og vejledning til pædagogisk støtte til kvinderne i forhold til deres aktuelle situation og et fremtidigt liv uden vold.

 

Vi søger socialrådgiver, der:

 • Er anerkende og respektfuld i ding tilgang til såvel kvinderne og deres børn samt til dine kollegaer.
 • Forstå at arbejde respektfuldt og ydmygt med mennesker i krise.
 • Kan arbejde socialt fagligt med kvinder og børn i krise.
 • Kan tilrettelægge aktiviteter i henhold til den enkelte kvinde og dennes barn.
 • Kan koordinere den enkelte kvindes opholdsplan samt udfærdiger udtalelser og underretninger til offentlige myndigheder samt dokumentation af det konkrete arbejde og resultat heraf.
 • Kan støtte kvinderne i kontakten til forskellige offentlige myndigheder.
 • Kan yde praktisk støtte til kvinderne, herunder f.eks. ledsagelse til møder, udarbejdelse af skrivelser og støtte til strukturering og organisering.
 • Er rolig og tillidsskabende.
 • Kan håndtere og bevare overblik og handlekraft i pressede situationer og konflikter.
 • Er empatisk, struktureret, faglig og relationelt reflekterende.
 • Kan samarbejde tværfagligt på krisecenteret med de øvrige medarbejdere som fx. socialrådgiver, pædagoger, psykolog, ledelse, frivillige mm.
 • At du er fleksibel og har lyst til at arbejde udviklingsorienteret og er i stand til at se nye muligheder og løsninger.
 • At du er fleksibel og villig til at udføre praktisk arbejde, også i samarbejde med kvinderne og deres børn, som del af det pædagogiske tilbud.

 

Vi forventer, at du:

 • Er uddannet erfaren socialrådgiver.
 • Har erfaring med at arbejde på krisecenter, med udsatte kvinder og / eller psykisk sårbare grupper.
 • Har faglig viden og erfaring inden for relationsarbejde.
 • Har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner.
 • Kan arbejde en aften om ugen.
 • Deltager aktivt i trivselsfremmende tiltag på arbejdspladsen.
 • Deltager aktivt i udviklingen af Annas kvindehjem.

 

Vi tilbyder:

 • En spændende og udviklingsorienteret arbejdsplads, hvor det faglige niveau vægtes højt og hvor der er lydhørhed for dine ideer og fagligt input.
 • Refleksion er en naturlig del af arbejdet i hverdagen og der arbejdes kontinuerligt med den socialfaglige og pædagogiske indsats.
 • En tværfaglig medarbejdergruppe, hvor der er højt engagement og plads til humor.
 • En arbejdsplads, hvor der er fokus på at sikre et godt og sundt arbejdsmiljø.
 • At være med til at opbygge Annas kvindehjem fra begyndelse af.
 • Supervision og gode muligheder for kompetenceudvikling.

 

Løn- og ansættelsesforhold tager udgangspunkt i overenskomst for socialrådgivere og socialformidlere mellem KL og SL. Der vil blive indhentet børneattest og straffeattest i forbindelse med evt. ansættelse.

Skriftlig ansøgning, eksamenspapir og relevante udtalelser bedes vedhæftet i ansøgningslinket.

Ansættelsessamtaler forventes af afholdes i august og vi forbeholder os retten til løbende at afholde samtale.

Har du yderlige spørgsmål, er du meget velkommen til at sende en mail til leder Jeanette Holmstrup , jeanette@annaskvindehjem.dk

Antal ledige stillinger:
1