Konsulent til udviklingsprojekter i PsykInfo


Motiverer det dig at være med til at styrke recovery og brugerinddragelse i Psykiatrien?
Har du bred erfaring med udviklingsprojekter og projektledelse?
Og er du en holdspiller, der forstår at samarbejde med mange forskellige mennesker?

I PsykInfo arbejder vi med interne og tværsektorielle brobygningsprojekter i Psykiatrien Region Sjælland inden for brugerinddragelse, recovery og afstigmatisering. Til at styrke dette arbejde har vi brug for en ny kollega.

Du kommer til at arbejde med

 • At facilitere og videreudvikle projekter særligt knyttet til recovery, herunder Psykiatriens recovery strategi
 • At skabe og drive nye udviklingsprojekter i Psykiatrien– herunder at skaffe midler ved fondsansøgning
 • At facilitere samarbejde og implementere tværsektorielle projekter
 • At understøtte kvalitetsarbejde, evaluering og dokumentation

Vi forventer, at du har

 • Relevant videregående uddannelse fx indenfor humaniora eller samfundsvidenskab
 • Erfaring med at være projektleder og implementere udviklingsprojekter
 • Viden om og erfaring med facilitere
 • Erfaring med at være konstruktiv kaospilot, dvs. have tålmodighed, situationsfornemmelse og forståelse for mange forskellige interessenters perspektiv
 • Evnen til at arbejde målrettet og omsætte gode idéer til nye projekter, der kan afprøves i praksis
 • Forståelse for hvordan projekter hænger sammen med helheden
 • Motivation ift. at få mangeartede opgaver i mål, ofte i samspil med mange forskellige aktører
 • En positiv tilgang til opgaverne og en bred forståelse for det komplekse arbejde i en offentlig organisation som en region
 • Interesse for andres faglige perspektiver og ser faglige debatter og erfaringsudveksling som givende i det daglige arbejde

Det vil være en fordel, hvis du har:

 • Erfaring fra at arbejde i en region eller kommune

 • Viden om recovery som begreb

 • Egne bearbejdede erfaringer med psykisk sygdom eller erfaringer som pårørende, som du kan sætte i spil organisatorisk og til gavn for udviklingsprojekterne
 • Erfaring med fondsansøgninger
 • Kørekort, da PsykInfo dækker hele Psykiatrien Region Sjælland

Om PsykInfo

PsykInfo er Psykiatrisk Enhed for information, Brugerstyring og Recovery i Region Sjælland. PsykInfo har fokus på brugerinddragelsefor patienter og pårørende i Psykiatrien, Recoveryunderstøttende projekter, arrangementer og rådgivning. Som konsulent i PsykInfo bliver du en del af et tværfagligt samarbejde med mange forskellige kollegaer. Mere specifikt kommer du til at være en del af et konsulentteam, som har ansvaret for en række interne og eksterne projekter. Du får primær arbejdsplads i Roskilde men da PsykInfo har hele Psykiatrien Region Sjælland som arbejdsområde og også har lokaler i Næstved, forventes du at bevæge sig en del rundt i regionen.

PsykInfo er en arbejdsplads, hvor aktivitetsniveauet er højt og de faglige udfordringer mange. Du får engagerede og dygtige kollegaer med forskellige kompetencer og plads til udvikling og initiativ. God humor, en uformel omgangstone og hjælpsomhed er en naturlig del af vores hverdag.

Stillingen som konsulent er på 37 timer. Ansøgningsfrist er 19. januar. Der er 1. samtaler tirsdag 24. januar og 2. samtaler tirsdag 28. januar. Yderligere information fås efter 2. januar hos leder Anne Mette Billekop eller Karina Stjernegaard på tlf. 70 25 02 60.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning. 

Antal ledige stillinger:
1


Vigtige datoer

Offentliggjort den:
27. december 2019
Ansøgningsfrist:
19. januar 2020
Ansættelsesdato:
1. marts 2020

Virksomheden tilbyder

Ansættelsesform:  Fastansættelse
Ugentlig arbejdstid:  Heltid
Vilkår:  Almindeligt job

Kontaktpersoner

Anne Billekop
Hovednummer: 70250260
Karina Stjernegaard
Hovednummer: 70250260

Arbejdsgiver

Region Sjælland
4180 Sorø

Ansøgning

Søg via virksomhedens hjemmeside

Annonce ID

5091992