Sammenslutn. af Unge Med Handicap
Taastrup

Vil du styrke det inkluderende læringsmiljø på erhvervsskoler?

Har du viden om inklusion og lyst til at udvikle nye redskaber, der kan skabe trivsel udvikling og læring for alle elever, så er det dig, vi søger.

Sammenslutn. af Unge Med Handicap (SUMH) skal med støtte fra Tietgen Fonden og sammen med vores samarbejdspartner Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (NEG) arbejde for at skabe erhvervsskoleuddannelser med endnu mere inkluderende læringsmiljøer og vejledning. Det er nødvendigt for, at unge med funktions­nedsættelse som f.eks. autisme, ADHD, dysleksi mv. kan blive stolte faglærte. Samtidig gavner det alle eleverne, fordi uddannelsernes didaktiske og pædagogiske kompetencer øges – hos lærere, lærerpladskonsulenter og mentorer med udgangspunkt i inklusion og universelt design.

Vi søger en faglig profil, der har:

 • En kandidat i pædagogik eller tilsvarende uddannelse, f.eks. professionsbachelor som lærer eller pædagog med en kandidatoverbygning
 • viden om inklusion og viden om, hvordan man kan opbygge inkluderende læringsfællesskaber
 • Stærke formidlingskompetencer – både mundtligt og skriftligt

Derudover vil det være en fordel, at du har erfaring med:

 • Erhvervsskoleområdet og/eller elever med funktionsnedsættelse
 • Udvikling af undervisningsmateriale og -forløb til fagpersoner og/eller elever
 • Projektledelse

Vi søger en profil, som:

 • Er nysgerrig, har lyst til at udvikle og lære nyt
 • Har et selvstændigt drive kombineret med lysten til at samarbejde
 • Er lyttende, empatisk, imødekommende og rummelig i samarbejdet med samarbejdspartnere og kolleger
 • Har en struktureret og systematisk arbejdsstil

Du vil alt efter kompetencer og erfaringer blive ansat som projektmedarbejder eller projektleder.

Du får en arbejdsplads, hvor der er:

 • Mulighed for at gøre en forskel for andre og løfte en sag
 • Mulighed for at bruge og udvikle dine kompetencer inden for pædagogik og didaktik – og også gerne projektledelse
 • Dedikerede kolleger og samarbejdspartnere med mange forskellige fagligheder
 • Stor frihed og ansvar i forhold til opgaveløsning
 • Højt til loftet og kort til beslutning
 • Fleksibel arbejdstid og arbejdssted og et fokus på god balance mellem arbejdsliv og dit øvrige hverdagsliv.

SUMH arbejder både som interessepolitisk organisation, hvor unge er fortalere, ligesom vi også gennem projektudvikling udvikler metoder og redskaber til fagpersoner, som skal understøtte en bedre inklusion af unge med funktionsnedsættelser. På uddannelsesområdet har vi gennem en årrække gjort dette blandt andet sammen med NEG, så vores samarbejdsrelation er stærk.

Timetal:

30-37 timer ugentligt. Der vil i første omgang være tale om en tidsbegrænset ansættelse, der løber til projektets udgang medio 2028.

Vi har brug for dig og ser gerne, at du kan begynde senest 1. oktober 2024.

Sted:

Sammenslutningen af Unge Med Handicaps sekretariat på Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup – lige ved siden af Høje Taastrup Station. Du vil primært arbejde i Høje Tåstrup, men kan forvente, at der også vil være arbejdsdage hos samarbejdspartnere.

Ansøg:

Ansøgning på max 1 side og CV (i ét samlet dokument). Frist for ansøgning er 5. august kl. 23.59. Der afholdes samtaler onsdag d. 16. august 2024, og en eventuel 2. samtale d. 26. august. Der vil være en case i forbindelse med 2. samtale.

Du skal sende ansøgning og CV via knappen ”Ansøg”.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker projektbeskrivelsen tilsendt, kan du kontakte faglig leder, Christopher Hjort på tlf. 9282 0017 eller mail christopher@sumh.dk efter den 29. juli 2024.


Om SUMH

Sammenslutningen af Unge Med Handicap repræsenterer unge med handicap bredt. Læs mere om SUMH på www.sumh.dk


Jobbet søges via QuickApply på Jobindex.