S/I FGU Lolland-Falster

Værkstedsunderviser til skolen i Maribo

Vi søger en underviser, der blandt andet kan varetage undervisningen på det faglige tema ”Miljø & genbrug”. Du skal kunne se dig selv indtænke lokale samarbejdspartnere indenfor miljø, bæredygtighed, up-cykling m.m. i undervisningen, ligesom du skal kunne sikre, at både praksis og produktion er en central del af hverdagen. Vi ser gerne, at du kan omsætte din viden og kompetencer til en hverdag for eleverne, der er varieret, alsidig, produktiv og lærerig. Du bliver en vigtig medspiller i at understøtte vores elevers faglige, sociale og personlige udvikling via forpligtende fællesskaber internt og eksternt, ligesom du bliver en del af et underviser-team, der er optaget af at sikre elevernes læring og trivsel. Det vil være en del af jobbet at føre elever til fagprøve.

Vi søger derfor en underviser, der

 • har relevant håndværksmæssig og også gerne pædagogisk baggrund
 • kan tænke både teori, praksis og produktion ind i undervisningen
 • er en dygtig formidler
 • er idé- og initiativrig og ikke er bange for at begå fejl
 • er villig til at samarbejde om, hvordan vi bedst motiverer eleverne i undervisningen
 • er optaget af at få øje på den enkelte elevs potentiale
 • er klar til at indgå i forpligtende læringsfællesskaber
 • er villig til at udvikle fællesskaber, vores elever kan træde ind i
 • på samme tid har blik for den enkelte elev og fællesskabet

Du er:

 • en relationskompetent underviser, der kan møde de unge vedvarende venligt med positive forventninger, tålmodighed og empati
 • fagligt kompetent og kan bidrage til udvikling og gennemførelse af helhedsorienteret undervisning med fokus på elevernes læring og trivsel
 • komfortabel med at være en del af et skolemiljø, der er båret af tydelige læringsmål, helhedsorienteret undervisning og praksisfællesskaber
 • i stand til både at se, høre og forstå eleverne
 • en holdspiller, som forstår, at kerneopgaven løses bedst i samarbejde

Vi tilbyder:

 • en hverdag, hvor to-lærer-ordning på værkstederne er en prioritet
 • en arbejdsplads, der vægter psykologisk trivsel højt, og hvor samarbejdet er baseret på faglighed, fællesskab og fleksibilitet
 • en stilling med mulighed for udvikling i en organisation, der stadig er under opbygning
 • en personalegruppe med vidt forskellige baggrunde og kompetencer med det fælles mål at bringe unge positivt videre i uddannelse eller job
 • en arbejdsplads med elevernes læring og trivsel i centrum, hvor vi drager omsorg for hinanden, og hvor der er god plads til vores forskelligheder
 • gode muligheder for personlig og faglig udvikling samt et godt arbejdsfællesskab med kolleger, som er stærkt engagerede i målgruppen
 • gode muligheder for pædagogisk og didaktisk indflydelse på skolens udvikling

På FGU Lolland-Falster har vi fokus på at:

 • støtte eleverne i deres personlige, sociale og faglige udvikling
 • styrke elevernes selvstændighed
 • understøtte elevernes evne til at træde ind i inkluderende fællesskaber

Løn og ansættelsesvilkår:

Stillingen er på fuld tid med løn- og ansættelsesvilkår i henhold til organisationsaftale for lærere mv. ved institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU), organisationsaftalen supplerer og/eller fraviger den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10.

Ansøgning og ansøgningsfrist:

Ansøgning og evt. bilag fremsendes senest tirsdag den 6. juni 2023 klokken 12 via Jobindex.

Yderligere oplysninger:

Du kan henvende dig til pædagogisk leder Dorte Lambek, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger:

Ansættelsessamtaler:

Forventes afholdt mandag den 12. juni 2023.

Tiltrædelse:

1. august 2023.

FGU er et uddannelsestilbud til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) skal give de unge kompetencer og motivation til at begynde en ungdomsuddannelse eller et job. FGU består af tre linjer - almengrunduddannelse (AGU), produktionsgrunduddannelse (PGU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU) – samt Basis, der er et introduktionsforløb til undervisningen på FGU.

Du kan læse mere om FGU Lolland-Falster på www.fgu-lf.dk og FGU-uddannelsen på https://www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse/om-forberedende-grunduddannelse/uddannelsens-opbygning-og-indhold

Du kan læse mere om de almene fag og de faglige temaer på https://www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse/undervisning-og-laeringsmiljoe/laererplaner-og-fagbilag

Jobbet søges via QuickApply på Jobindex.