Gludsted Friskole og Børnehus
Bøgetorp søger for Gludsted Friskole og Børnehus

Skoleleder til Gludsted Friskole og Børnehus

Om Gludsted Friskole og Børnehus

Gludsted Friskole og Børnehus blev etableret i 2004, og er beliggende i Gludsted v/Ejstrupholm, Ikast-Brande kommune. Skolen har en lokal forankring i, samt et stærkt fællesskab med det aktive og engagerede lokalområde.

Skolen rummer grundskolens 0.-9. klasse med SFO-ordning samt børnehave, der alle hviler på det samme stærke værdigrundlag samt overordnede ledelse og indbyrdes gode samarbejde. Således tilbyder skolen trygge rammer for et barns første mange leveår med de muligheder, det indebærer for tæt at kunne følge de enkelte elevers udvikling, sikre en tryg og glidende overgang fra børnehave til skolegang. I indeværende skoleår har friskolen 85 elever og børnehuset passer dagligt på 25 børn. Personalet tæller i alt 26 ansatte, inklusive skoleleder.

Gludsted Friskole og Børnehus er en lille skole og børnehave, præget af friskoleånden, og er især kendetegnet ved at have tryghed og tolerance i højsædet med en anerkendende pædagogisk tilgang – her er plads til alle. Sammenholdt med en høj faglighed får eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig viden og færdigheder - alt efter den enkelte elevs evner og anlæg. Der lægges endvidere vægt på at styrke elevernes og børnehavebørnenes hverdag gennem et tæt samarbejde mellem skole/børnehave og hjem. Såvel skole som børnehus er hhv. DGI Profil skole og DGI Profil børnehave.

Den nye leder overtager som daglig ansvarlig en velfungerende skole og børnehave, hvor retningen er sat. I et nært samarbejde med skolens bestyrelse, ansatte samt forældre, vil den nye leder sammen med viceskoleleder stå i spidsen for sikre kontinuiteten samt videreudvikle skolen og børnehave med de mange muligheder den rummer, og således bringe yderligere liv til den strategiske platform.

Derudover rummer stillingen følgende ansvarsområder:

 • Sikre at skole og børnehave til stadighed udvikler sin faglige og pædagogiske profil
 • Fastholde og videreudvikle alle nødvendige undervisningskompetencer
 • Styrke positioneringen af Gludsted Friskole og Børnehus i lokalområdet
 • Fastholde og løbende styrke elev-/børnetilgangen
 • Fortsat sikring af skolen og børnehusets gode økonomi

Stillingen & Personen

Arbejdsområder:

Opgaverne for skolederen på Gludsted Friskole og Børnehus omfatter blandt andet:

 • Varetage den daglige driftsledelse af hele huset (skole og Børnehus) sammen med viceskoleleder
 • I et nært samarbejde med den daglige leder af Børnehuset skabe den røde tråd mellem børnehave og skole
 • Lede personalet samt sikre motivation, begejstring og arbejdsglæde
 • Fungere som faglig og pædagogisk sparringspartner for lærerne i deres egne bestræbelser på at videreudvikle sig
 • Være et synligt og aktivt omdrejningspunkt for elever, ansatte, bestyrelse og forældre, og derved medvirke til at skabe tydelige og trygge rammer og retning for skolen
 • Have en finger på pulsen blandt ansatte og elever
 • Tage aktiv del i dagligdagen, herunder morgensamling og undervisning
 • Sikre god kontakt til og dialog med forældre, samarbejdspartnere og øvrige interessenter i lokalområdet
 • Jævnlig afstemning med bestyrelse, herunder forberedelse af og deltagelse i bestyrelsesmøder
 • Deltage i lokale aktiviteter

Kvalifikationer:

Den person vi søger, er både personligt og fagligt velfunderet. Fagligt fremhæves følgende kvalifikationer:

 • God ledererfaring fra grundskolen
 • Ledelseserfaring suppleret med relevant lederuddannelse vil være en fordel, men ikke et ubetinget krav
 • Er lærer og/eller pædagogisk uddannet
 • Er tydelig i sin ledelse
 • Har en imødekommende og anerkendende tilgang til ledelse samt forstår at bygge stærke relationer på det grundlag
 • Har erfaring, og trives godt, med en daglig stor bred berøringsflade ift. elever, ansatte, forældre samt det omkringliggende lokalsamfund
 • Robust og erfaren med klar forventningsafstemning og konfliktløsning i samarbejde med alle relevante interessenter; elever og deres forældre, ansatte og bestyrelse

Skolelederprofil:

Dine personlige egenskaber kendetegnes ved, at du:

 • Brænder for at gøre en positiv forskel for vores elever, deres dagligdag og fremtidsmuligheder
 • Har lyst til friskolelivet
 • Har den grundlæggende indstilling til personaleledelse, at det primært handler om at spille personalet gode med en ydmyg og anerkendende tilgang til de opgaver og kompetencer, der er i personalegruppen
 • Er en god kommunikator og kan skabe begejstring i såvel små som store forsamlinger
 • Hviler i sig selv i lederrollen, og udstråler en naturlig og troværdig ledelsesautoritet
 • Er innovativt orienteret – med en respekt for at gøre godt bedre
 • Er fortrolig med et arbejdsmiljø, hvor der kan være kort fra tanke til handling
 • Evner at skabe tillid og positive relationer
 • Har bopæl indenfor en rimelig køreafstand

Gludsted Friskole og Børnehus tilbyder:

Et udfordrende og spændende lederjob med stor indflydelse på skolens funktion og fortsatte udvikling samt:

 • En velfungerende skole og børnehus, som indeholder muligheder for en fortsat spændende udvikling
 • Stor mulighed for faglig og personlig udvikling
 • En dygtig og loyal medarbejderstab, der udviser begejstring for skolen og børnehuset
 • En skole og børnehus med en god økonomi og gode faciliteter
 • En skole og børnehus med et positivt image, god elevtilslutning og forældreopbakning
 • En engageret og velfungerende bestyrelse, som bakker op om skole, børnehus og dens ledelse

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC.

Tiltrædelse: Den 1. august 2023.

Vi ser frem til at modtage din kvalificerede ansøgning, hvori du kort beskriver, hvordan du vil bringe dig i spil som ny skoleleder for Gludsted Friskole og Børnehus samt din begrundelse for netop at fremhæve denne eller disse tilgange. Afslutningsvis og med afsæt i et detaljeret CV, kort skitseres dine kompetencer samt motivation i forhold hertil.

Send ansøgning samt CV og relevante bilag som en PDF eller Word-fil på mail mærket ”Skoleleder til Gludsted Friskole og Børnehus” til job2302@bogetorp.com senest søndag den 4. juni 2023.

For yderligere informationer om stillingen kontakt partner, John Ungermand på 2030 8058 eller partner, Leo Bøgeholm Madsen på 5299 0727.


https://bogetorp.dk