Nebsager Kirke Hornsyld og Stenderup

Kirkesanger ved Nebsager, Bjerre og Stenderup Sogne er ledig og ønskes besat snarest muligt

Nebsager, Bjerre og Stenderup Sogne er geografisk placeret i Østjylland, nærmere bestemt på Juelsmindehalvøen. Sognene har godt 3.000 indbyggere, og der er tre middelalderkirker: Nebsager, Bjerre og Stenderup.

Vores vision er:

Vi er tre sogne, tre kirker, ét menighedsråd og én samlet personalestab, herunder to præster, med mange muligheder for fællesskab med evangeliet i centrum. Vi ønsker, at vores nye kirkesanger har et bredt musikalsk fundament, som gerne må være både traditionelt og rytmisk. Sognene har én kirkesanger.

Vi tilbyder:

  • En stilling på 12 timer pr. uge med mulighed for at udvide til 16 timer pr. uge, såfremt der indgår korledelse eller babysalmesang i stillingen
  • Et godt og inkluderende kollegafællesskab med plads til nye ideer, bl.a. som fast medlem af musikudvalget
  • Et rigt kirkeliv med mange aktiviteter

Vi søger derfor en kirkesanger, der kan genkende sig selv i de fleste af følgende beskrivelser:

  • Har gode samarbejdsevner, er udadvendt og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med de øvrige medarbejdere og menighedsråd i forberedelsen og gennemførelsen af gudstjenester og arrangementer
  • Kan synge engageret til gudstjenester og kirkelige handlinger i kirkerne, plejecentre og andre lokaliteter
  • Evt. kan etablere og lede et voksenkor/børnekor/babysalmesang
  • Vil indgå i musikudvalget og være med til at planlægge og gennemføre koncerter og øvrige arrangementer i samarbejde med udvalgets andre medlemmer

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Lene Hjerrild på telefonnummer 2324 1898 / mail: 7948fortrolig@sogn.dk.

Ansøgning med relevante bilag sendes til:

Lene Hjerrild
Søndergade 74
8783  Hornsyld
Eller på mail til: 7948fortrolig@sogn.dk

Søg hurtigst muligt, samtaler holdes løbende.

Menighedsrådet kan oplyse, at:

  • Der vil blive indhentet referencer og børneattest ifm. ansættelsen
  • Der er tre måneders prøvetid
  • Der kan læses mere om sognene på nbs-kirker.dk

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 289.853,17 kr. – 423.630,94 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 297.284,95 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.341,85 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 963,99 kr. (nutidskroner) pr. år.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.