Nebsager Kirke Hornsyld og Stenderup

Organist/kirkemusiker ved Nebsager, Bjerre og Stenderup Sogne er ledig og ønskes besat snarest muligt

Nebsager, Bjerre og Stenderup Sogne er geografisk placeret i Østjylland, nærmere bestemt på Juelsmindehalvøen. Sognene har godt 3.000 indbyggere, og der er tre middelalderkirker: Nebsager, Bjerre og Stenderup.

Vores vision er:

Vi er tre sogne, tre kirker, ét menighedsråd og én samlet personalestab, herunder to præster, med mange muligheder for fællesskab med evangeliet i centrum. Vi ønsker, at vores nye organist har et bredt musikalsk fundament, som gerne må være både traditionelt og rytmisk. Sognene har én organist.

Vi tilbyder

 • En stilling på 15 timer pr. uge med mulighed for at udvide til 19 timer pr. uge, såfremt der indgår korledelse eller babysalmesang i stillingen
 • Et godt arbejdsmiljø med plads til ideer og egne input, bl.a. som fast medlem af musikudvalget
 • Et rigt kirkeliv med mange aktiviteter
 • Gode orgler og nye klaverer/nyt flygel i alle kirker

Vi søger derfor en organist/kirkemusiker, der kan genkende sig selv i de fleste af følgende beskrivelser:

 • Har gode samarbejdsevner, er udadvendt og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med de øvrige medarbejdere og menighedsråd i forberedelsen og gennemførelsen af gudstjenester og arrangementer
 • Kan spille engageret til gudstjenester og kirkelige handlinger i kirkerne, plejecentre og andre lokaliteter
 • Vil lede et voksenkor/børnekor/babysalmesang
 • Vil indgå i musikudvalget og være med til at planlægge og gennemføre koncerter og øvrige arrangementer i samarbejde med udvalgets andre medlemmer

Du kommer til at spille på følgende instrumenter: 

Nebsager Kirkes orgel er fra 1990 og bygget af Th. Frobenius & Sønner. Orglet har 7 stemmer og pedal. Bjerre Kirkes orgel er fra 1967, ligeledes bygget af Th. Frobenius & Sønner. Orglet har 6 stemmer og pedal. Stenderup Kirkes orgel er fra 1884, bygget af Frederik Nielsen. Orglet har 4 stemmer, ingen pedal. I Nebsager og Bjerre Kirker forefindes fine nye klaverer og i Stenderup Kirke et nyt flygel. I vores konfirmandstue findes ligeledes et klaver.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Lene Hjerrild på telefonnummer 2324 1898 / mail: 7948fortrolig@sogn.dk.

Ansøgning med relevante bilag sendes til:

Lene Hjerrild
Søndergade 74
8783  Hornsyld
Eller på mail til: 7948fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde hurtigst muligt.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil afholdes løbende.

Menighedsrådet kan oplyse, at:

 • Der vil blive indhentet referencer og børneattest ifm. ansættelsen
 • Der er tre måneders prøvetid
 • Der kan læses mere om sognene på nbs-kirker.dk

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som hhv. kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 289.853,17 kr. – 423.630,94 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 297.284,95 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.341,85 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 963,99 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 323.491,82 kr. – 394.181,66 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.621,62 kr. – 64.643,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 312.149,65 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 327.963,60 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 31.641,50 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.