S/I FGU Midt- og Østsjælland Faxe

Ny eSport­s­linje søger faglærer med forstand på unge og gaming

Er du lidt af en eSportsnørd? Kan du se muligheder i gaming som pædagogisk redskab? Brænder du for at hjælpe unge mennesker godt på vej? Så kan du godt læse videre!

FGU-skolen i Faxe er en lille og levende skole, der den 1. december 2022 åbner dørene til en ny linje på produktionsgrunduddannelsen (PGU) med fokus på eSport. Vi søger derfor en ny kollega, der kan stå i spidsen for at bygge eSportslinjen op fra bunden. En kollega, der har viden og engagement inden for det virtuelle, erfaring, der dækker en bred vifte af spil og mod på at arbejde med unge mennesker og deres læring gennem eSport. Måske det er dig?

Din faglige baggrund er ikke så afgørende, men det er vigtigt, at du er i stand til at arbejde professionelt med eSport og de tilknyttede produktioner, som kan understøtte elevernes læring. Produktionerne kunne f.eks. bestå i opstarten af en Twitch-kanal, YouTube-kanal, afholdelsen af LAN-parties e.l.

Vi forestiller os, at undervisningen foregår fysisk i vores værksted, hvor der er computere og øvrigt udstyr til rådighed, men at der også vil være mulighed for, at elever kan være tilmeldt holdet virtuelt. Undervisningen skal ikke kun have fokus på eSport, men også tilknyttede færdigheder som f.eks. videoproduktion til onlinekanaler, sund kost og motion, samarbejde, kommunikation, strategi, holdtræning og udvikling gennem konkurrence og samspil.

Det er vigtigt for os, at det daglige arbejde forankres pædagogisk fagligt, og du forventes at kunne arbejde både målrettet og fleksibelt med engagement, udvikling, relationsdannelse og trivsel samt skabe inkluderende fællesskaber gennem eSport.

Vores tilgang til eleverne

Den forberedende grunduddannelse (FGU) er hovedvejen for dem, der ikke tager den lige vej i uddannelsessystemet. FGU’en er også den primære vej for de unge, der har brug for en forberedende indsats for at opnå fast tilknytning til job eller uddannelse. Hos os består den forberedende indsats dels i et fagligt kompetenceløft af vores elever, men i lige så høj grad arbejder vi med de unges personlige og sociale udvikling samt deres trivsel. Vi tror på, at alle fortjener et liv med mulighed for at træffe egne valg, og vi ønsker at støtte vores elever i at blive selvstændige individer og hjælpe dem med at mestre eget liv og tage aktivt medborgerskab. Trivsel er afgørende for glade medarbejdere, der kan sikre elevernes trivsel og gennemførte uddannelser.

Vores løfter til eleverne

Vi har arbejdet med at udvikle et pædagogisk didaktisk grundlag kombineret med løfter om vores adfærd over for eleverne. Grundlag og løfter skal i 2022 omsættes til handling og adfærd i forbindelse med arbejdet med en fælles kultur. Lige nu har vi formuleret fem løfter til eleverne, som vi alle arbejder for at indfri. De lyder, som følger:

 • Jeg lover at møde dig med et smil hver dag og gøre, hvad jeg kan, for at din skoledag bliver både sjov og lærerig.
 • Jeg lover at viske tavlen ren hver dag og lægge de dårlige valg, du og jeg traf i går, bag mig.
 • Jeg lover at gøre, hvad jeg kan, for at din tid på FGU bliver din bedste skoletid.
 • Jeg lover, at jeg aldrig vil opgive at hjælpe dig med at blive den bedste udgave af dig selv.
 • Jeg lover, at jeg vil støtte dig i at nå de mål, du sætter dig, og opnå succes i eget liv.

Det er vigtigt for os, at du har lyst til at arbejde med løfterne til vores elever. Din opgave bliver loyalt at bistå dem og bidrage aktivt i arbejdet med at implementere dem i egen og fælles undervisningspraksis.

Opgaven som faglærer

Opgaven som faglærer kræver især, at du motiveres af at skabe et trygt læringsrum, der motiverer den unge til at tage næste skridt mod videre uddannelse eller arbejdsliv. Det er vigtigt, at du som faglærer har blik for at samarbejde med almenlærerne om at udvikle helhedsorienteret undervisning, hvor almene fag som dansk og matematik indgår som en naturlig og integreret del af værkstedsundervisningen. Endelig er det helt afgørende, at du er stærk på at skabe relationer til eleverne, og at du ser det som din opgave at styrke den enkelte elevs progression. Vi har stort fokus på vores elevers trivsel, og vi følger dem tæt for at støtte dem i deres faglige, personlige og sociale udvikling.

Dine primære opgaver

 • opbygge og drive værkstedslinjen ”eSport” og sikre god balance mellem produktion, undervisning og udvikling
 • udvikle værkstedet og undervisningen, jf. gældende fagbilag og undervisningsplaner
 • varetage kontaktlærerfunktion, herunder afholde samtaler med elever og sikre nødvendig dokumentation
 • medvirke til at skabe en undervisningsform med fokus på helhedsorienteret undervisning, hvor praksis, produktion og et autentisk miljø er centrale omdrejningspunkter for undervisningen
 • tage initiativ til og eksekvere på opgaver og projekter ude af huset også i samarbejde med relevante eksterne samarbejdspartnere

Værkstedslinjen ”eSport” hører under fagbilaget Kommunikation og Medier. Find FGU’ens samlede fagbilag og læreplaner her.

Dine faglige kvalifikationer

Om du er læreruddannet, pædagogisk uddannet, uddannet inden for It, kommunikation eller noget helt femte er ikke så afgørende. Vi forventer, at du:

 • har høj faglighed og kompetencer inden for gaming, eSport og videoproduktion
 • har relevant kendskab og erfaring med relevante produktioner, f.eks. Twitch-kanaler, anmeldelser af spil e.l.
 • evner at skabe trygge og motiverende læringsrum med faste rammer og høj trivsel
 • formår at indgå i helhedsorienterede undervisningsforløb med almenlærerne
 • har erfaring med eller flair for at undervise en mangfoldighed af unge med fokus på at udvikle deres faglige såvel som personlige og sociale kompetencer

Dine personlige kompetencer

Vores elever er mellem 16 og 25 år og kommer med vidt forskellige baggrunde. Du skal derfor have lyst til og gerne erfaring med at undervise en mangfoldighed af unge med både faglig, etnisk, social og personlig forskellighed. Som underviser er du åben over for at afprøve differentierede og fleksible undervisningsformer, og du har interesse for at arbejde med motivation og udvikling af nye didaktiske tilgange til undervisning. Du skal kunne udvise et pædagogisk overskud over for eleverne, også i en travl hverdag, og evne at møde eleverne lige der, hvor de er på dagen. Du skal også være en god og ansvarsbevidst kollega, der løfter dine opgaver med høj grad af professionalisme og bidrager positivt til en kultur, hvor vi hjælper hinanden og løfter i flok.

Vi tilbyder

 • en ugentlig arbejdstid på 37 timer
 • muligheder for at sætte dit præg på en helt ny værkstedslinje
 • gode muligheder for personlig og faglig udvikling
 • et stærkt fagligt og teambaseret fællesskab af både almenundervisere og faglærere
 • et lille lærerteam med stort sammenhold

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår aftales på basis af overenskomst med Uddannelsesforbundet (Organisationsaftale for lærere mv. ved institutioner for forberedende grunduddannelse) samt på basis af din baggrund og erfaring. Der er tale om en fast fuldtidsstilling med hovedarbejdssted på FGU-skolen i Faxe, Præstøvej 11A+B, 4640 Faxe.

Send din motiverede ansøgning med vedhæftning af CV og eksamenspapirer via Jobindex Quick Apply (anvend knappen "Ansøg" nedenfor).

Ansøgningsfristen er onsdag den 12. oktober 2022 kl. 12.00. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i løbet af uge 43. Stillingen ønskes besat fra den 1. december 2022.

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Sarah Macdonald Arnskov, som stillingen også refererer til, på mail: sma@fgu4you.dk eller telefon: 61 28 05 90.

Du kan læse mere om FGU Midt- og Østsjælland på vores hjemmeside: www.fgu4you.dk
Du kan læse mere om den forberedende grunduddannelse på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her.


FGU Midt- og Østsjælland opfatter forskellighed som en styrke og opfordrer alle til at søge stillingen uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold.

FGU Midt- og Østsjælland er en uddannelsesinstitution med skoler i Køge, Ringsted og Faxe. Vores formål er at løfte uddannelsesniveauet i kommunerne Køge, Ringsted, Faxe, Stevns og Sorø for alle unge under 25 år. Vi forventer 355 årselever og 55 medarbejdere.

Jobbet søges via QuickApply på Jobindex.