DB Cargo Scandinavia A/S Taulov, Høje Taastrup eller Fredericia

Togklargøringselev

– en erhvervsuddannelse med ansvar, frihed og masser af frisk luft

Under uddannelsesforløbet klæder vi dig godt på, så du bliver medarbejderen, der sender DB Cargo’s store godstog sikkert afsted til destinationer i hele Europa. Vi ansætter EUD’er, IEUD’er samt elever i mesterlære.

 • Uddannelsesforløbet starter i 1. kvartal 2023
 • Løn under uddannelsen følger Jernbaneoverenskomsten
 • Du kan opnå certifikat til at håndtere store rangér lokomotiver
 • Du har mulighed for udvikling og videre karriere i DB Cargo koncernen

"Jeg lavede egentlig noget helt andet, men jeg valgte at søge ind hos på togklargøringsuddannelsen, fordi jeg nyder at bruge dagene udenfor i det fri. Og så kan jeg rigtig godt lide ansvaret og muligheden for at bestemme ens dag."
Bent, færdiguddannet klargøringsmedarbejder.

Uddannelsesforløb med løn og masser af praktisk læring

Vi uddanner togklargøringselever på vores terminal i Taulov eller Høje Taastrup eller på rangér banegården i Fredericia.

Den praktiske undervisning får du på én af lokationerne, og uddannelsen er opbygget, så du kan omsætte den teoretiske viden til praktisk erfaring. Den teoretiske undervisning foregår på erhvervsuddannelsescenter EUC Lillebælt eller som virksomhedsforlagt undervisning.

Når du har gennemført uddannelsen som togklargører, får du et svendebrev eller uddannelsesbevis i hånden.

I uddannelsesforløbet vil du lære at:

 • Klargøre og sikkerhedstjekke godsvogne
 • Skille togene ad og rangere vogne og lokomotiver
 • Læsse og flytte gods med truck – både ombord på togene og på terminalpladserne
 • Udføre tekniske eftersyn og mindre reparationer

"Det er et stort ansvar at være den, som siger god for et kæmpe godstog, før det kører afsted. Men det er også det, der gør jobbet fedt."
Bo, som tidligere har gennemført uddannelsen.

Det frie liv ved banen

"Jeg har nogle gode varierende arbejdstider, og det meste af min tid foregår ved sporene i den friske luft."
Bent.

Erhvervsuddannet og klar til at lære nyt

"Det er ikke din faglige baggrund, som er afgørende. Det er din ansvarlighed og din evne til at prioritere sikkerhed højt."
Peer, underviser.

For at komme i betragtning

 • Du kan fremvise straffeattest.
 • Iht. Lokomotivbekendtgørelsen vil du blive testet for farveblindhed.
 • Du har et godt helbred som opfylder helbredskravene iht. Lokomotivbekendtgørelsen. Alternativt skal du opfylde betingelserne for sikkerhedsmæssigt arbejde.
 • Du skal gennemgå en GIA-test, som er en kognitiv test.
 • Du skal have bestået Folkeskolens afgangseksamen.

Send din ansøgning via nedenstående ansøgningslink


Jobbet søges via QuickApply på Jobindex.