Botilbuddene Nordenfjords A/S

Myagergård søger pædagog

Botilbuddene Nordenfjords A/S Fjerritslev

Indrykket 

Vi mangler helt aktuelt erfarent personale på Myagergård til en specifik opgave med karakter af en enkeltmandsopgave – omend der er tale om anbringelse efter §66.

Der er tale om en borger med betydelige psykiske, sociale og adfærdsmæssige problematikker. En borger, der har brug for en høj grad af forudsigelighed, struktur og gentagelser.

Således er det essentielt, at du dels formår at arbejde i et team i huset generelt og ligeledes kan følge den plan, der er udstukket for behandlingsarbejdet af vores psykologiske konsulent på den specifikke borger.

Faglig tilgang

Vi arbejder med neuropædagogik, LA2, NUZO samt ressourcepædagogik. Derudover kendetegnes vi ved, at vi altid tilpasser vores indsats til det enkelte menneske og dettes behov – ikke omvendt.

Vækker ovenstående din faglige interesse, så kan vi berette, at vores forventninger til dig er som følger:

Faglige kompetencer

 • Uddannelse som pædagog
 • Du har betydelig erfaring indenfor det specialiserede socialområde
 • Gerne relevante pædagogiske/psykologiske efteruddannelser
 • Erfaring fra arbejde med borgere med psykiatriske diagnoser; gerne OCD

Personlige kompetencer

 • Du kan arbejde i døgnvagter
 • Du kan indgå i en vagtplan med skiftende arbejdstider og er indstillet på også at arbejde weekend
 • Du har erfaring med arbejdet fra bosteder/opholdssteder og brænder for netop dette område
 • Du er psykisk robust
 • Du har en høj grad af selvindsigt og selvforståelse
 • Du er indstillet på at indgå i en dedikeret personalegruppe, hvor det for rette kandidat er en fordel også at besidde kreative og praktiske færdigheder og i friluftsliv
 • Du kan arbejde 1:1 og 2:1 i udfordrende opgaver
 • Du er indstillet på åben erfaringsudveksling og refleksion
 • Du har gode samarbejdsevner
 • Du er klar til at bistå borgerne på alle områder
 • Du kan arbejde ud fra behandlingsplaner og aftaler
 • Du er struktureret og kan skriftligt dokumentere din indsats
 • Du vil se hele husets drift som et fælles ansvar og udvise den fleksibilitet, det må kræve
 • Du tror på, at alle mennesker kan udvikle sig

Yderligere

Botilbuddene Nordenfjords er en samlebetegnelse for tre individuelle sociale tilbud:

 • Myagergård (3 afdelinger)
 • Nordlien (2 afdelinger)
 • Akut/MMS

Vi anvender interne psykologiske tests som et integreret analyseredskab, der gennem behandlingsplan danner udgangspunkt for det pædagogiske arbejde, der praktiseres i dagligdagen.

Stillingen vil primært omfatte døgnvagter, herunder arbejde på søn- og helligdage.

For yderligere information om organisationen se: www.BTNF.dk.

Interesseret?

Ansøgning, curriculum vitae samt relevante bilag sendes via ansøgningsknappen nederst senest den 10. oktober 2022 klokken 12:00.

Ansættelsessamtaler vil foregå løbende, da vi gerne så hurtigt, som det er os muligt, vil have sammensat dette nye, komplementære team.

Har du ikke hørt fra os senest den 1. oktober 2022, er du ikke kommet i betragtning til stillingen, og vi takker mange gange for din interesse.

Kørekort: B(Almindelig bil).

Jobbet søges via QuickApply på Jobindex.