Substans I/S

Konsulenter til udvikling af ældreområdet – med substans

Substans I/S Aarhus eller København

Indrykket 

Brænder du for at gøre en forskel for borgeren på ældreområdet? Vi mangler lige nu særligt profiler på ældreområdet, så har du konsulenterfaring fra området og er klar til at undervise samt drive og være med til at sælge udviklingsprojekter på ældreområdet? Og har du lyst til at være en del af et konsulenthus i vækst, hvor du får en høj grad af frihed, faglige udfordringer og attraktive udviklingsmuligheder? Så er det muligvis dig, der skal være en del af Substans-teamet.

Dine opgaver og din rolle

Du skal deltage i konsulentopgaver som projektleder eller konsulent i et team med andre Substans-konsulenter og konsulenter og medarbejdere fra kommunerne. Lige nu har vi mange opgaver inden for ældreområdet med fokus på etablering af faste teams, udvikling af en rehabiliterende praksis og borgerinddragelse. Vi laver både organisering, kompetenceudvikling og coaching af såvel teams som ledere. Andre konsulentopgaver kan fx være understøttelse af samarbejde i BUM eller udvikling af faglige greb, arbejdsgange og rammebeskrivelser i såvel udførerledet som i myndighed. Du skal undervise på vores kompetenceudviklingsforløb – både kurser, uddannelser og temadage. Undervisningen kan både være inden for myndigheds- og udførerområdet. Fx i rehabilitering, borger- og pårørendeinddragelse, sundhedsfremme, målarbejde, god sagsbehandling og lovgivning. Endelig skal du også bruge tid på intern konceptudvikling, tilbudsskrivning og ekstern vidensformidling i form af artikler og faglige opslag. Kender du også til socialområdet, er det bestemt et plus.

Dine kvalifikationer

Du har kendskab til kommunernes opgave med omsorg og støtte på ældreområdet. Vi forventer, at du både er stærk i fagligt fremtrædende metoder og måske også til de lovgivningsmæssige rammer og vilkår for opgaveløsningen, samt at du har stærke konsulentkompetencer og er dygtig til projektledelse, undervisning, facilitering og evt. salg. Du kan skabe retning, effekt og sikre god kvalitet i opgaveløsningen i konkrete kundeopgaver og i interne udviklingsprojekter og bidrage til den interne faglige udvikling i Substans. Vi forstiller os, at du har arbejdet som konsulent internt i en kommune eller i et andet konsulenthus i flere år, og at du har en uddannelse enten inden for sundhed, samfundsfag, psykologi, kommunikation eller jura, men vi er åbne over for andre veje hertil.

Du er:

 • en dygtig underviser, facilitator og projektleder, der både kan designe og gennemføre målrettede, skræddersyede og praksisnære udviklingsforløb
 • skriftligt stærk og dygtig til at formidle mundtligt og analytisk og løsningsorienteret i opgaveløsningen
 • motiveret af at dyrke relationer og har lyst til at medvirke til salg gennem bl.a. aktivering af dit professionelle netværk. Du har forretningsforståelse og fokus på kundens behov, når du er med til at sælge og er ambitiøs i forhold til fagligt og personligt at videreudvikle dig i konsulentrollen
 • nysgerrig på dine relationer og nytænkende på det faglige felt. Du er tillidsskabende og kan samarbejde på tværs af faglighed og funktion
 • ansvarlig og arbejder selvstændigt med opgaverne, men er også en holdspiller, der motiveres af at indgå i et udviklende samarbejde med både kollegaer og kunder
 • klar over hvem du er, og hvad du kan og står ved det. Du er modig og tør udfordre kollegaer og kunder på alle niveauer

I Substans får du:

 • Mulighed for at sætte aftryk på praksis i social-, sundhed- og ældreområdet og arbejde med en bred vifte af kundeopgaver fra undervisning, sparring på konkrete sager og arbejdsgange, udvikling af strategier og til deltagelse i tilbuds- og udbudsskrivning
 • Legepladser med rum og plads til at prøve ting på din måde – samtidig med, at du har et fælles fagligt ståsted i form af koncepter, metoder og kollegaer, der er optaget af at gøre en forskel for kunderne. Du vil indgå i forskellige ’Vidensfelter’ med kollegaer, kunder og forskere, der har ansvar for udvikling af bestemte områder. Fx myndighed, ledelse, rehabilitering, kommunikation m.m.
 • Et stærkt fagligt arbejdsmiljø med fokus på individuel og fælles læring i en tryg kultur, hvor feedforward og feedback er hverdag fra engagerede og erfarne kollegaer med stærke metoder og kompetencer og en bred forretningsforståelse
 • Danmark som arbejdsplads og med stor fleksibilitet og mulighed for at tilrettelægge din egen arbejdstid
 • Mulighed for at være med på en udviklingsrejse, hvor du skal være en vigtig medspiller i udviklingen af Substans som firma og vores faglige koncepter

Du skal være villig til rejseaktivitet på kundeopgaver i hele Danmark og til interne møder i Aarhus og i København, men du kan bo, hvor du vil. Flere dage ugentligt kan du arbejde hjemmefra eller fra vores kontor i Aarhus. Du får titlen udviklings- eller chefkonsulent og ansvar svarende til profilen - afhængig af dine erfaringer. Vi søger nye fuldtidskollegaer – ikke eksterne samarbejdspartnere i denne omgang.

Tiltrædelse sker i løbet af efteråret, og vi afholder samtaler løbende. Deadline for ansøgning er d. 12. august 2022.

Yderligere oplysninger

Du er meget velkommen til at kontakte én af partnerne for at høre mere om Substans og opgaverne:

Partner Karin Storr på tlf. 26 16 93 80/mail: karin@substans-konsulenthus.dk
Partner Charlotte Kjær på tlf. 25 44 47 70/mail: charlotte@substans-konsulenthus.dk

Ansøgning og CV sendes via knappen ”Søg jobbet online” eller direkte til vores mail.


Hvem er Substans

Du vil blive en del af et velkonsolideret konsulenthus, der har eksisteret i over 15 år. Vi holder til i Aarhus og København, men har kunder i hele Danmark. Vi er pt. seks fuldtidsansatte og en håndfuld konsulenter og undervisere, der løser specifikke afgrænsede undervisnings- eller konsulentopgaver. Vi arbejder tæt sammen med andre konsulentfirmaer, uddannelsesinstitutioner og enkeltmandskonsulenter om vores opgaver.

Vores vision er, at borgerne styrkes i mødet med kompetente kommunale organisationer, der har blik for helhed og sammenhæng.

 • Vi har indgående praksiskendskab
 • Vi har viden om nyeste forskning og tendenser på området
 • Vi kan koble og implementere strategi i praksis
 • Vi er ambitiøse og udfordrer
 • Borgerne kan mærke, vi har været der

Vores indsatser har effekt, fordi vi rådgiver med substans.

Vores faglige fokusområder i 2022 er:

 • Rehabilitering
 • Helhed og sammenhæng
 • Borgerinddragelse
 • Styring

Læs mere om os på hjemmesiden.