Socialrådgiver

Hyldgaard & Larsen Støtte ApS Aalestrup og Tarm

Indrykket 

Vil du være med til at højne indsatsen overfor mennesker med psykiatriske og sociale problemstillinger? Har du lyst til at bringe både dine faglige og menneskelige kompetencer i spil i dit arbejde? Drømmer du om en hverdag med ansvar, fleksibilitet og gode fremtidsmuligheder?

Vi søger en socialrådgiver, der skal være en del af Hyldgaard & Larsens koncernservice og understøtte medarbejdere og ledere med socialfaglige opgaver. Stillingen er fysisk placeret på vores botilbud i Aalestrup og Hoven, og du vil desuden have ugentlig gang på vores administrative kontor i Vrå. Målgruppen for vores tilbud er unge og voksne borgere (17-85 år) med behov for massiv støtte efter Servicelovens §§ 66, 85, 107 og 108. Vi har en helhedsorienteret tankegang og det socialfaglige område, herunder samarbejdet med kommunerne, har højeste prioritet.

Hos os får du bl.a.:

 • Et afvekslende job med ansvar og udfordringer, hvor du har stor indflydelse på, hvordan arbejdsdagene ser ud.
 • En LA2 uddannelse.
 • Et grundigt introforløb, der klæder dig på til opgaverne.
 • En arbejdsplads med fokus på tværfagligt samarbejde.
 • Frihed under ansvar.
 • Fleksibilitet til at skabe nye og gode løsninger for vores borgere – mennesket før metode.
 • Kort proces - fra tanke til handling.
 • Supervision, temadage, kurser samt mulighed for videreuddannelse.
 • En stor kollegagruppe, som er og kan noget helt særligt.

Vi arbejder ud fra metoderne Low Arousal og LA2, som er en metode til at forebygge vold, trusler og magtanvendelser samt at fremme trivslen på blandt andet bosteder.

Vi leder efter dig, der:

 • Er uddannet socialrådgiver eller har anden relevant socialfaglig uddannelse.
 • Kan beskrive og dokumentere din praksis på skrift og i tale.
 • Er en selvstændig teamplayer.
 • Kan arbejde tværfagligt med henblik på fælles opgaveløsning.
 • Trives med en omskiftelig hverdag.
 • Kan reflektere over, samt sætter ord på, egen og andres faglige tilgang og praksis.
 • Ønsker at udvikle dig selv og din praksis.
 • Har en vedvarende nysgerrighed på områdernes muligheder.
 • Går til opgaver, borgere og kollegaer med en motiverende og anerkendende tilgang.
 • Evner at prioritere og holde fokus - også når komplekse udfordringer skal løses bedst muligt for borgerne.
 • Ønsker at bidrage positivt og aktivt i at skabe et godt arbejdsmiljø med høj trivsel.

Du vil bl.a. have følgende ansvars- og arbejdsområder:

 • Skrive/bidrage til statusrapporter, redegørelser og lign.
 • Indgå i visitationsprocesser ift. nye borgere, herunder udarbejdelse af skriftligt materiale til kommunerne
 • Tæt tværfagligt samarbejde i forhold til lov om socialtilsyn og kvalitetsmodellen.
 • Udarbejdelse af materiale til socialtilsyn, som f.eks. ansøgninger, materiale til driftsorienteret tilsyn m.m.
 • Udarbejde dokumentation/rapporter til forskellige myndigheder.
 • Yde sparring og rådgivning til det pædagogiske personale samt afdelingsledere
 • Planlægning og afvikling af intern undervisning vedr. lovgrundlag, dokumentation, LA2 mv.
 • Identificere behov for faglig udvikling, herunder planlægge og understøtte relevante udviklingstiltag i virksomheden
 • Udarbejde og opdatere diverse procedurer og retningslinjer
 • Deltagelse på personalemøder samt socialfaglig undervisning
 • Være med til at implementere socialfaglig forståelse i en pædagogisk hverdag

Praktiske forhold i ansættelsesforhold

Det er tale om en fuldtidsstilling med tiltrædelse snarest muligt og senest 1. oktober. Din nye arbejdsplads har tre lokationer; vores to botilbud i Aalestrup og Hoven samt vores administrative kontor i Vrå. Løn og ansættelsesvilkår aftales nærmere. Tiltrædelse efter nærmere aftale.

Ønsker du at søge stillingen?

Send din ansøgning, CV og evt. andre relevante bilag via knappen ”søg jobbet online”. Tidsfrist, den 21. august. Samtaler forventes afholdt den 24. august.

Har du spørgsmål til jobbet?

Er du meget velkommen til at kontakte administrativ leder Anne Rugholt, tlf. 71 96 94 13 eller tilbudsleder Eivind Grepperud, tlf. 92 90 63 15.

Om os

Hyldgaard & Larsen er en privat virksomhed, som samarbejder med kommuner i hele landet. Vi tilbyder fleksible sociale løsninger for en gruppe af landets mest udsatte borgere. De borgere vi hjælper, har behov for en vedholdende, pædagogisk indsats, som kan imødekomme komplekse psykiske-, adfærdsmæssige- og/eller sociale vanskeligheder.

Du kan læse mere om os på www.hyldgaardoglarsen.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!