Højskolelærer til Teaterlinjen

Testrup Højskole Mårslet

Indrykket 

Om stillingen:

Testrup Højskoles teaterlinje har fokus på Den skabende spiller. Det betyder, at der undervises i en bred vifte af skuespilteknikker og metoder som værktøjer til at forløse den enkeltes kreative potentiale og evne til selv at skabe – alene og som del af et ensemble.

Formålet er at give eleverne en bred forståelse af teatret. Der undervises både i klassiske teaterformer, hvor tekst og karakteropbygning er i fokus, i dramatisk skrivning, i nonverbalt- og fysisk teater samt i blandformer som devising og performance. Vi skaber som oftest selv materiale til forestillinger direkte på gulvet.

Som lærer på teaterlinjen ser man det som sin fornemste opgave at skabe et trygt og tillidsfuldt undersøgelsesrum, at inspirere, udfordre og anerkende elevernes arbejde med teater ud fra deres respektive faglighed og ambitionsniveau.

Undervisningen tilrettelægges frit uden prøver, eksamener og karakterer, og autoriteten som lærer opnås derfor alene ved, at man evner at sætte sin faglighed og personlighed i spil på en nærværende og engageret måde overfor elever og medarbejdere. Du kommer til at indgå i et team på to fastansatte teaterlærere. Undervisningen tilrettelægges sammen med den anden lærer.

Halvdelen af arbejdstiden er dedikeret undervisningen på teaterlinjen og eventuelt et valgfag. Den øvrige halvdel af arbejdstiden fordeles mellem mødedeltagelse, samvær med eleverne uden for undervisningen samt varetagelse af de pædagogiske opgaver, der knytter sig til den løbende højskoledrift.

Vi lægger vægt på, at du:

 • Er teaterpraktiker og kan undervise i forskellige skuespilteknikker, metoder og tilgange på gulvet.
 • Har undervisningserfaring inden for teater og evne til at lære fra dig.
 • Kan arbejde selvstændigt og styre forløb og skabelsesprocesser egenhændigt fra start til slut.
 • Har praksiserfaring med at tilrettelægge og afvikle forestillinger.
 • Har et højt kunstnerisk niveau og en stærk faglig baggrund.
 • Kan undervise i øjenhøjde og med respekt for målgruppen (primært unge mellem 18 og 25 år).
 • Har erfaring som skuespiller og/eller instruktør.
 • Går op i hvilken betydning kunst og samfund har for hinanden.
 • Inddrager det lokale kunstmiljø, herunder aarhusianske teatre og kulturinstitutioner.
 • Forstår værdien af højskolearbejdet uden for undervisningen og prioriterer samværet med eleverne og de pædagogiske opgaver lige så højt som undervisningen.
 • Har rytme og musikalitet og evt. kan synge, danse og spille klaver eller andet instrument.
 • Først og fremmest forstår dig selv som højskolelærer i arbejdet.
 • Bor i nærheden af højskolen eller villig til at bosætte sig i nærheden af højskolen (Østjylland).

Løn og ansættelsesvilkår:

 • Stillingen er en fast stilling på 50-75 %.
 • Stillingen er med start fra januar 2022.
 • Stillingen inkluderer undervisning og kostskolearbejde på aftener, weekender, studieture og i sommerperioden.
 • Ansættelsen sker på gældende vilkår i Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere, viceforstandere og lærere ved folkehøjskoler.

Ansøgningsfrist og kontakt:

Ansøgningsfrist: Fredag den 29. oktober kl. 12.00.
Ansøgningen sendes til testrup@testrup.dk

Spørgsmål vedrørende stillingen rettes til forstander Simon Axø axo@testrup.dk eller lærer på teaterlinjen Helle Sikjær hellesikjaer@testrup.dk


Kort om Testrup Højskole:

Testrup Højskole er en almen grundtvigsk højskole med traditioner tilbage fra grundlæggelsen i 1866. Skolen har to lange elevhold om året og en række ugekurser, primært om sommeren. Skolen har fem hovedlinjer, hvor teater er den ene. Skolen er et kulturelt mødested med åbne foredrag, koncerter, borgermøder mv. Testrup Højskole ligger i det smukke østjyske landskab tæt på Marselisborgskovene og stranden, og kun 20 minutter fra Aarhus Centrum. Læs mere på www.testrup.dk