Allekan

Underviser og kontaktperson søges til STU solisttilbud

Allekan København

Indrykket 

Erfaren underviser og kontaktperson med solide pædagogiske kompetencer søges til fuldtidsstilling til solisttilbud på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Din primære funktion er at indgå i et tværfagligt team, hvor I sammen etablerer et samarbejde med en elev, som følges og støttes igennem alle de relevante uddannelsesrelaterede kontekster som eleven kommer i berøring med. Du vil varetage solistelevernes hverdag i skolen samt stå for undervisningen i samarbejde med resten af teamet.

Det indebærer en tæt personlig relation til de unge, hvor du i høj grad fungerer som tovholder i de unges uddannelsesforløb og holder styr på de mange tråde, som eleverne bevæger sig på, og de berøringsflader de har med psykiatrien, praktiksteder, UU-vejledningen og deres betydningsfulde netværk.

Som et særligt tiltag har vi på Fontanaskolen STU oprettet en intern afdeling, der er målrettet de allermest sårbare unge, typisk indenfor autismespektret og oftest med komorbiditet som fx angst, depression, PDA og skolevægring. Yderligere kendetegn:

 • Normaltbegavet unge 16-25 år
 • Uafhængig fysisk – kan fx selv klare toiletbesøg ol.
 • Sidde selv afskærmet – formulere sig 1:1
 • Har et ønske om at blive eksponeret for andre unge
 • Ønske om fællesskab på sigt - indgå i et ungdomsmiljø
 • Særinteresser

Med udgangspunkt i skolens værdigrundlag skal du være med til at sikre et trygt og forudsigeligt ungdomsmiljø og på den bedst mulige måde bidrage til, at eleverne udvikler deres sociale, personlige og faglige kompetencer ud fra deres individuelle forløbsplan.

Målsætningen er i første omgang, at den unge oplever at opbygge en tillidsfuld, bæredygtig relation til en professionel voksen. En voksen som kan skabe forudsigelige og overskuelige rammer for personlig, social og faglig læring, og som har øje for at imødekomme behovet for fleksibilitet indenfor den aftalte struktur, når behovet viser sig ved et skiftende funktionsniveau.

Målsætningen er på den lidt længere bane at få skabt et solidt grundlag for, at den unge føler sig tryg til at begå sig socialt og fagligt i skolens rammer på lige fod med de andre elever. Det kræver en lang indkøringsperiode for at opbygge genkendelse af lokaliteterne og de få involverede personer. Den unge støttes yderligere med tæt guidning og oversættelse af omverdens krav og forventninger for at kunne indgå i et uddannelsesmæssigt fællesskab.

Vi tilbyder at du:

 • Får regelmæssig relevant fagspecifik supervision og sparring samt opkvalificering af dine pædagogiske kompetencer til samarbejdet med eleverne
 • Bliver en del af en værdibaseret organisation, der vægter den pædagogiske kerneopgave højt
 • Bliver en del af et stærkt professionelt sammenhold og et ambitiøst tværfagligt team bestående af erfarne og specialuddannede kolleger, der også nyder hinandens uformelle selskab
 • Bliver en vigtig medspiller til at eleverne gennemfører den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse
 • Bliver en betydningsfuld kontaktlærer, som sikrer sammenhæng for eleverne igennem uddannelsesforløbet

Vi vil sikre os at:

Du er nærværende, humoristisk, rummelig og anerkendende i kontakten til unge
Du kan både arbejde med gruppedynamiske processer i et omskifteligt ungdomsmiljø samt motivere og støtte individuelle læringsprocesser på flere forskellige niveauer.
Du har en relevant uddannelse som lærer, pædagog eller anden pædagogisk faglig baggrund
Du kan undervise både 1:1, små og store grupper
Du har erfaring med at skabe læringsforløb på mange niveauer
Du er en ildsjæl, der brænder for at gøre en forskel i unge menneskers liv

Vi ønsker at:

Du er en erfaren og alsidig underviser med en bred faglig metodisk tilgang til læring
Du har en veludviklet mentaliseringsevne og kendskab til den neuroaffektive tilgang
Du har stor erfaring med relationsarbejde med målgruppen og kendskab til autismepædagogik
Du er følelsesmæssigt selvbevidst og robust og tør lade dig påvirke
Du ved, hvad du kan og vil, men vil gerne udfordres og tør sætte din usikkerhed i spil
Du har erfaring med strukturerede samtaler eller coaching med et personligt indhold

Vi drømmer om at:

Du kan undervise i naturfag og matematik og har hænderne ordentlig skruet på
Du har erfaring med eller en efteruddannelse i angst- og PDA-håndtering
Du har erfaring med arbejdet i en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse
Du har erfaring med at undervise i faget medborgerskab
Du har kørekort
Du er en holdspiller og vil være en del af et ambitiøst team

Om Fontanaskolen STU

Fontanaskolen STU tilbyder en særligt tilrettelagt treårig ungdomsuddannelse, for unge mellem 16-25 år med både generelle psykiske udfordringer og gennemgribende udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret. Dvs. unge, der på grund af deres psykiske problemer ikke kan klare en almindelig ungdomsuddannelse på trods af massiv støtte.
Fontanaskolen STU er en aktivitet i Fountain Houses Socialøkonomiske Forening AlleKan

Læs mere om Fontanaskolen på www.fontanaskolen.dk

Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Løn efter overenskomst. Regelmæssig supervision.

Tiltrædelse pr. 1.august 2021

Ansøgning, CV og relevant dokumentation mv. sendes senest fredag d. 18. juni – 2021 kl. 12.00 via ansøgningslinket nedenfor. Jobsamtalerne finder sted i uge 25.

For yderligere information, kontakt skoleleder Per Saaby på tlf. 4239 2433.

Venlig hilsen

Eleverne, Sesse, Stine, Anne-Sofie, Tilde, Niels, Kashaf, Kristian, Pelle, Anne, Pernille, Anders, Britt, Troels, Mette, Casper, Anja, Dan, Milas, Birgit og Per.

Fontanaskolen STU
Hammershusgade 17
2100 København Ø
Tlf: 4239 2433