A.P. Møller Fonden

Kommunikationsmedarbejder

A.P. Møller Fonden København

Indrykket 

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal opretter en ny, attraktiv stilling i en stabsfunktion for at understøtte og videreudvikle A.P. Møller Fondenes kommunikation. En kommunikation der understøtter og bygger på de værdier som præger Fondens arbejde og kultur, samt sker i en direkte forlængelse af stifters vilje.

A.P. Møller Fondene favner mange forskellige typer projekter - fra de store projekter, som for eksempel den nye Operapark i Københavns Havn og Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, til mange mindre projekter båret af samfundets ildsjæle.

Fondene støtter projekter i hele Danmark, Norden, Sydslesvig samt Grønland og Færøerne.

Vi er 19 medarbejdere som arbejder i teams eller individuelt med Fondenes forskellige fokusområder. Vores nye kommunikationsmedarbejder skal arbejde på tværs af organisationen i tæt samarbejde med direktøren, sekretariatschefen, de enkelte fondsrådgivere, kommunikationsteamet i A.P. Møller Holdning og eksterne projektejere. Opgaven har i vid udstrækning været varetaget ved hjælp fra eksterne ressourcer men ønskes nu knyttet tættere til hverdagen og kollegerne i Fonden.

Som vores nye kommunikationsmedarbejder får du en nøglerolle i at planlægge og understøtte fondenes kommunikation på en ret bred vifte af kanaler. Opgaverne vil blandt andet være:

 • Skrive og redigere tekster, projektbeskrivelser, nyhedsbreve og årsskrift.
 • Udvikling og daglig drift af apmollerfonde.dk, herunder underdomæner.
 • Udvikle og drive fondenes LinkedIn profil, herunder relevante grupper.
 • Understøtte og koordinere presseorientering på tværs af Fonden og i relation til eksterne.
 • Udarbejde og implementere kommunikationsplaner.
 • Udarbejde præsentationer.

Du forstår fondenes kultur og værdier og evner at understøtte formidlingen indenfor denne ramme og:

 • Har mindst et par års erfaring efter en videregående uddannelse; det kunne eksempelvis være cand. comm., journalist eller cand. scient. pol.
 • Skriver godt og hurtigt til både web og presse.
 • Har erfaringer med udvikling og drift af professionelle LinkedIn profiler.
 • Er fortrolig med både CMS og webarkitektur.
 • Har erfaringer med praktisk pressearbejde.
 • Er robust, arbejdsom, fleksibel og loyal.
 • Arbejder lige vel selvstændigt og som del af et team.
 • Inviterer til dialog og tillidsfulde relationer.
 • Får energi af fra tid til anden at skulle give en hånd med, hvor der er særligt travlt i huset.

Tidshorisont

Stillingen er som udgangspunkt på fuld tid og ønskes besat hurtigst muligt.

Ansøgningsfrist

Onsdag den 3. marts 2021.

Ansøgning

Modtages kun digitalt – se nedenstående link "Søg jobbet online".
Løn og ansættelsesforhold efter aftale.

Yderligere oplysninger

Sekretariatschef Thomas Wohlert, 2974 0801 / thomas.wohlert@apmollerfonde.dk eller Head of HR A.P. Møller Holding A/S, Maria Pejter, 61 55 56 22 / maria.pejter@apmoller.com.

Læs mere om A.P. Møller Fondene på: www.apmollerfonde.dk.