Fredericia Maskinmesterskole

Rektor

Fredericia Maskinmesterskole Fredericia

Indrykket 

Brænder du for uddannelse? Har du viden og erfaring til at sikre kvalitet i uddannelsen af Maskinmesterskolens studerende? Kan du sikre retning, skabe følgeskab for dine visioner og skabe tætte samarbejdsrelationer både internt og eksternt? Så er du måske den kommende rektor for Fredericia Maskinmesterskole (FMS).

Den nuværende rektor, der har bestridt positionen siden 2009, har valgt at give stafetten videre. Derfor søger skolen pr. 1. august 2021 en rektor til at fortsætte den stabile udvikling og tegne FMS’s retning fremover. Bestyrelsen har valgt at give den kommende rektor muligheden for en grundig overlevering ved at tilbyde en overgangsansættelse fra den 1. maj 2021.

Rektor er ansat af bestyrelsen som daglig leder af uddannelsesinstitutionen. Rektor er ansvarlig for, at institutionen administreres i overensstemmelse med vedtægterne, gældende lovgivning, de statslige løn- og ansættelsesvilkår og andre aftaler samt de af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte givne anvisninger.

Du refererer til bestyrelsen med bestyrelsesformanden som primær kontakt, og har ansvaret for bestyrelsesbetjeningen. Du har ligeledes det overordnede ansvar for kvalitets- og arbejdsmiljøarbejdet samt den overordnede strategi- og politikformulering.

Da FMS har afdelinger både i Fredericia og Esbjerg, skal du formå at være synlig i begge afdelinger og skabe og vedligeholde de væsentlige lokale netværk til erhvervslivet og de øvrige interessenter og samarbejdspartnere. Du skal placere og repræsentere Maskinmesterskolen på den uddannelsespolitiske arena samt udvikle et tæt samarbejde med virksomhederne, Uddannelses – og Forskningsministeriet samt øvrige uddannelsesrelevante netværk.

Opgaverne består især af:

 • Strategisk planlægning og ledelse i samarbejde med skolens bestyrelse.
 • I samarbejde med den øvrige ledelse at sikre en engageret organisation med motiverede medarbejdere, der samarbejder for at levere skolens målsætninger.
 • Fastholdelse af institutionsakkreditering.
 • Udvikling og tilpasning af organisationen.
 • Identificere og etablere relevante nationale og internationale samarbejder.
 • Administrere de af bestyrelsen godkendte budgetter.
 • Ansættelser og afskedigelser samt forhandle løn og arbejdsvilkår for alle ansatte.
 • Ansvaret for Samarbejdsudvalget og Arbejdsmiljøudvalget.

Faglige kvalifikationer

Det er væsentligt, at den kommende rektor:

 • Har viden om og kendskab til uddannelsessektoren og erfaring med praksisnære uddannelser.
 • Har flere års erfaring med institutionsledelse herunder erfaring med at referere til en bestyrelse.
 • Har erfaring med personaleledelse af ledere samt undervisere/faglige eksperter m.m.
 • Har virksomhedsforståelse samt indsigt i det uddannelsespolitiske system og viden om de uddannelsesmæssige beslutningsprocesser på politisk niveau.
 • Har relevant videregående uddannelse samt lederuddannelse.

Personlige kompetencer

Du kan skabe retning og følgeskab og være rollemodel i organisationen. Derudover:

 • Er du nysgerrig på organisationens stemmer, er synlig i organisationen og er omhyggelig med at inddrage medarbejderne i relevante processer og fora.
 • Har du erfaring med forandringsledelse.
 • Er du tydelig, troværdig og følger op.
 • Er du visionær og kan se muligheder i et foranderligt uddannelseslandskab.
 • Kan du eksekvere professionelt på baggrund af analyser og vilkår.
 • Kan du begå dig og navigere i et krydsfelt af mange interessenter.
 • Har du økonomisk og ressourcemæssig forståelse for offentlige organisationer.

Løn- og ansættelsesvilkår

Du ansættes af skolens bestyrelse efter cirkulære om aftale om Ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. Ansættelsen er fastansættelse og med mulighed for at forhandle tillæg der matcher dine kvalifikationer. Rektorstillingen er indplaceret i lønramme 37.

Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer at søge stillingen, er velkomne til at kontakte bestyrelsesformand Kim Baarsøe på tlf.: 2810 5334.

Ansøgning med relevante bilag, sendes ved at klikke på "Søg jobbet online". Ansøgningsfrist er søndag den 28. februar 2021 kl. 24.00. Samtaler foregår primo marts. Den kommende rektor kan vælge ansættelse pr. 1. maj i en midlertidig stilling indtil formel ansættelse pr. 1. august 2021.


FMS består i dag af to afdelinger: Hovedafdelingen i Fredericia samt en afdeling i Esbjerg.
På adressen i Fredericia udbyder vi maskinmesteruddannelsen og automationsteknologuddannelsen ligesom det er her, vores kursus- og efteruddannelsescenter, Videncenter for Drift & Vedligehold, har til huse. FMS råder over meget moderne laboratorieudstyr og viden inden for netop vedligehold.
I Esbjerg udbyder vi en dublet af maskinmesteruddannelsen i Fredericia, hvilket vil sige, at det er den samme studieordning og det samme studieforløb begge steder.

FMS har en vision om at være kendt som den mest nytænkende og succesfulde uddannelsesinstitution inden for ledelse og teknologi.

FMS er en værdibaseret uddannelsesinstitution, som lægger stor vægt på, at visionen udleves i hverdagen i et uformelt miljø i hyggelige omgivelser, og hvor dørene til ledelse, administration og undervisere står åbne for de 600 studerende.

Undervisningen foregår i hold, og der lægges stor vægt på koblingen mellem teori og praksis. Der arbejdes både med projektopgaver og med individuelle opgaver. Maskinmestre fra FMS er gode kort for fremtidens arbejdspladser at have på hånden på et arbejdsmarked, som stiller høje krav til medarbejderne i forhold til omstillingsevne, faglighed og samarbejdsevner.

FMS arbejder med værdierne: Faglighed – Innovation – Nærhed – Engagement.