Byggeriets Arbejdsmiljøbus

Arbejdsmiljøkonsulent til København

Byggeriets Arbejdsmiljøbus

Indrykket 

Hvis du brænder for et godt arbejdsmiljø, så har BAM-Bus det helt rigtige job til dig. En af vores gode og erfarne konsulenter har valgt at gå på efterløn, og vi skal derfor have en ny kollega.

Om os

BAM-Bus formidler god arbejdsmiljøpraksis til byggepladser og virksomheder. Vi har hovedkontor i København NV, og ti konsulenter som besøger byggepladser og virksomheder i hele landet. Den enkelte konsulent arbejder med udgangspunkt hjemmefra (hjemmekontor), og derfor vil ansøgere med bopæl tæt på København blive foretrukket. Konsulenten råder over en ”arbejdsmiljøbus” som har plads til informationsmaterialer og tekniske hjælpemidler til demonstration og afprøvning. Konsulenterne foretager både opsøgende besøg og rekvirerede besøg hos medarbejdere, ejere, ledere, organisationer og andre aktører.

Om jobbet

Vi tilbyder et udfordrende og lærerigt job, hvor du selv har stor indflydelse på og ansvar for planlægning og tilrettelæggelse af din arbejdsdag.

Vi arbejder med:

  • rekvirerede og opsøgende besøg på bygge- og anlægspladser og i virksomheder
  • oplæg og projektarbejde sammen med BFA, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer og andre aktører
  • udviklingsopgaver i samarbejde med virksomheder, produktudviklere, leverandører og forskere.

Selv om du vil få kontakt med rigtigt mange byggefolk, skal du kunne lide at arbejde alene. Du vil dog altid have din leder og dine kolleger til sparring og støtte. Det er et job hvor arbejdsglæden udspringer af at du dagligt gør en forskel og bidrager til bedre arbejdsmiljø.

Om dig

Vi lægger vægt på at du har let ved at skabe en positiv og motiverende dialog med alle aktører og at du er en god kommunikator, som kan skabe læring ud fra en konkret situation.

Det er afgørende at du brænder for arbejdsmiljøet og:

  • har arbejdet med eller i byggebranchen og forstår byggeriets dynamik og processer
  • kender byggebranchens kultur og har arbejdet som bygningshåndværker eller byggeleder
  • er fortrolig med arbejdsmiljølovgivningen og god arbejdsmiljøpraksis i bygge- og anlægsbranchen
  • har kørekort B
  • er fortrolig med IT på brugerniveau
  • kan tale og forstå engelsk.

Du ansættes som funktionær på en individuel kontrakt. Lønnen er fastfast gennem en kollektiv aftale for konsulenterne, og forhandles årligt gennem talsmanden.

Byggeriets Arbejdsmiljøbus er etableret i fællesskab af en række arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne og derfor vil ansættelse ikke være foreneligt med at bestride tillidshverv eller lignende i en af de tilsluttede organisationer, da det vil være til ulempe for virksomheden.

Du kan få yderligere oplysninger om jobbet hos direktør Lisbeth Rud Hansen. Mobil 4133 6680 eller lrh@bam-bus.dk. Din ansøgning skal være Byggeriets Arbejdsmiljøbus i hænde senest 1. marts 2021 og skal sendes elektronisk til lrh@bam-bus.dk mrk. ”Ansøgning”. Tiltrædelse 1. april eller snarest efter.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 11 og 12.